Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0847.html
Forskrift om vern av Adalstjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0830.html
Forskrift om vern av Adamsfjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0933.html
Forskrift om vern av Agneskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0078.html
Forskrift om vern av Ajertangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0324.html
Forskrift om vern av Akersvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4744.html
Forskrift om vern av Aksdal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2222.html
Forskrift om vern av Aksevatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0947.html
Forskrift om vern av Aksnesholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0313.html
Forskrift om vern av Aldgården naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1694.html
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1707.html
Forskrift om vern av Alshusbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0543.html
Forskrift om vern av Alstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0822.html
Forskrift om vern av Alterhaug naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19691219-0005.html
Forskrift om vern av Altervatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2003.html
Forskrift om vern av Altskardet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0034.html
Forskrift om vern av Alvevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-4203.html
Forskrift om vern av Ambjørndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0016.html
Forskrift om vern av Amdam naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1039.html
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1467.html
Forskrift om vern av Anda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1465.html
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19540326-0004.html
Forskrift om vern av Andersdammen biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0544.html
Forskrift om vern av Andotten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0098.html
Forskrift om vern av Andås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1472.html
Forskrift om vern av Apalviken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4728.html
Forskrift om vern av Apoteket naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100
Forskrift om vern av Aralden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0472.html
Forskrift om vern av Arekilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0546.html
Forskrift om vern av Arstadlia - Tverrviknakkan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1482.html
Forskrift om vern av Arvasslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0944.html
Forskrift om vern av Asdøljuvet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1423.html
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872
Forskrift om vern av Askerudbekken naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161
Forskrift om vern av Askevann naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150
Forskrift om vern av Askilsåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523
Forskrift om vern av Askvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0952.html
Forskrift om vern av Askvikmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0844.html
Forskrift om vern av Aspåsmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0415.html
Forskrift om vern av Astujeaggi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0865.html
Forskrift om vern av Atnoset naturreservat http://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396
Forskrift om vern av Atnsjømyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1436.html
Forskrift om vern av Auesøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841108-1848.html
Forskrift om vern av Augga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0671.html
Forskrift om vern av Augla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621
Forskrift om vern av Aundalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1619.html
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498
Forskrift om vern av Aunvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0011.html
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1366.html
Forskrift om vern av Aure naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0334.html
Forskrift om vern av Aureosen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0406.html
Forskrift om vern av Aureosen dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0406.html
Forskrift om vern av Aurmoen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1423.html
Forskrift om vern av Aurstadmåsan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4781.html
Forskrift om vern av Auskarnes landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1643.html
Forskrift om vern av Austad naturminne
Forskrift om vern av Austdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0097.html
Forskrift om vern av Auster-Vefsna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1102.html
Forskrift om vern av Austråttlunden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751219-0029.html
Forskrift om vern av Ausvasstormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1288.html
Forskrift om vern av Auvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0855.html
Forskrift om vern av Averøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1351.html
Forskrift om vern av Badstudalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1549
Forskrift om vern av Bakkedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1215.html
Forskrift om vern av Baklie naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555
Forskrift om vern av Bakomsmitt naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1747
Forskrift om vern av Balteskardvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1529.html
Forskrift om vern av Baneåsen plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0808.html
Forskrift om vern av Bangsjøan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1292.html
Forskrift om vern av Bangtjernet biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0572.html
Forskrift om vern av Bargarden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1459.html
Forskrift om vern av Barkeland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2218.html
Forskrift om vern av Barlindflaten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1023.html
Forskrift om vern av Barlindneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1040.html
Forskrift om vern av Barlindtjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0639.html
Forskrift om vern av Barmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0991.html
Forskrift om vern av Barsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2095.html
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238
Forskrift om vern av Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850920-1755.html
Forskrift om vern av Batnfjordsøra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1248.html
Forskrift om vern av Beengen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0747.html
Forskrift om vern av Begna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0576.html
Forskrift om vern av Beingårdsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0685.html
Forskrift om vern av Bekkamyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0875.html
Forskrift om vern av Bekkenesholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1518.html
Forskrift om vern av Bekkeskjæret biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0745.html
Forskrift om vern av Berby landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0338.html
Forskrift om vern av Berdøla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0662.html
Forskrift om vern av Berg naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633
Forskrift om vern av Berg plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0813.html
Forskrift om vern av Bergan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0017.html
Forskrift om vern av Berge landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1920.html
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19460503-0006.html
Forskrift om vern av Bergesjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1398.html
Forskrift om vern av Bergevika naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630
Forskrift om vern av Berglia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4800.html
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1693.html
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0740.html
Forskrift om vern av Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0861.html
Forskrift om vern av Bergsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-0005.html
Forskrift om vern av Bergsåsen plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-0005.html
Forskrift om vern av Berkneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0823.html
Forskrift om vern av Berlifjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1541
Forskrift om vern av Berse naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0805.html
Forskrift om vern av Bersvenmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1062.html
Forskrift om vern av Bervamyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4762.html
Forskrift om vern av Bigganjarga naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0002.html
Forskrift om vern av Bihkkacohkka naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0798.html
Forskrift om vern av Biliåsen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820212-0366.html
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2017.html
Forskrift om vern av Birkelandsvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0030.html
Forskrift om vern av Birkelid naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898
Forskrift om vern av Bjargavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1282.html
Forskrift om vern av Bjellandshaugane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0888.html
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1068.html
Forskrift om vern av Bjellneset naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1512
Forskrift om vern av Bjerkadalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0225.html
Forskrift om vern av Bjerkøya naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0063.html
Forskrift om vern av Bjerkås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0672.html
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0054.html
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0056.html
Forskrift om vern av Bjoreidalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1070.html
Forskrift om vern av Bjormyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1960.html
Forskrift om vern av Bjorsund naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0807.html
Forskrift om vern av Bjortjønn dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1066.html
Forskrift om vern av Bjortjønnlimyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2008.html
Forskrift om vern av Bjoruvstøl naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1869
Forskrift om vern av Bjorvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4197.html
Forskrift om vern av Bjugnholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1031.html
Forskrift om vern av Bjønnesholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0738.html
Forskrift om vern av Bjønnhaugen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077
Forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663
Forskrift om vern av Bjønnstokkleiva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4798.html
Forskrift om vern av Bjønntjenn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0997.html
Forskrift om vern av Bjøreggene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1381.html
Forskrift om vern av Bjørga dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1714.html
Forskrift om vern av Bjørgan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880513-0373.html
Forskrift om vern av Bjørgedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1452.html
Forskrift om vern av Bjørhusnatten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1662
Forskrift om vern av Bjørklund naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1047.html
Forskrift om vern av Bjørkodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0977.html
Forskrift om vern av Bjørkøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0028.html
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0978.html
Forskrift om vern av Bjørndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1386.html
Forskrift om vern av Bjørnen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4737.html
Forskrift om vern av Bjørneskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0785.html
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0542.html
Forskrift om vern av Bjørnmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1099.html
Forskrift om vern av Bjørnstadfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2056
Forskrift om vern av Bjørnøya naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020816-0903.html
Forskrift om vern av Bjårvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1272.html
Forskrift om vern av Blakkådalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0931.html
Forskrift om vern av Blankvann landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0550.html
Forskrift om vern av Blankvann landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0550.html
Forskrift om vern av Bleia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041008-1324.html
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041008-1325.html
Forskrift om vern av Bleiken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0399.html
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0293.html
Forskrift om vern av Bleikjo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0259.html
Forskrift om vern av Bleikmorenen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1471.html
Forskrift om vern av Bleiksøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1469.html
Forskrift om vern av Bleikøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0685.html
Forskrift om vern av Blekebakken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0801.html
Forskrift om vern av Blesehelleren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1355.html
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen naturreservat
Forskrift om vern av Bliksekilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0831.html
Forskrift om vern av Bliksvær dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19701204-0004.html
Forskrift om vern av Bliksvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1426.html
Forskrift om vern av Blindheimsvik dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0391.html
Forskrift om vern av Blindkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0940.html
Forskrift om vern av Blomstrandhamna fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Blylagsdammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0702.html
Forskrift om vern av Blåberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899
Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-232
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1691
Forskrift om vern av Blåurlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0643.html
Forskrift om vern av Bogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0873.html
Forskrift om vern av Bogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0822.html
Forskrift om vern av Bogenlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0540.html
Forskrift om vern av Bogslunden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0561.html
Forskrift om vern av Boheman fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Bokemoa landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0022.html
Forskrift om vern av Boksaspa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0841.html
Forskrift om vern av Bondhusdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0390.html
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-4268.html
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-4268.html
Forskrift om vern av Borgværet landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1446.html
Forskrift om vern av Borgværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1445.html
Forskrift om vern av Borrevannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4747.html
Forskrift om vern av Borøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0679.html
Forskrift om vern av Braksøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0039.html
Forskrift om vern av Brandatjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0546.html
Forskrift om vern av Branden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1537.html
Forskrift om vern av Brandvik landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1032.html
Forskrift om vern av Brannmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0870.html
Forskrift om vern av Brannsletta landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1639.html
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1492.html
Forskrift om vern av Bratterudskogen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1526
Forskrift om vern av Bratthagen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1901.html
Forskrift om vern av Brattholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0246.html
Forskrift om vern av Brattholmene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0057.html
Forskrift om vern av Brattøykollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0818.html
Forskrift om vern av Brattås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1544.html
Forskrift om vern av Brattåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-634
Forskrift om vern av Bredmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0013.html
Forskrift om vern av Bredmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1104.html
Forskrift om vern av Breheimen nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064
Forskrift om vern av Breie naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2079
Forskrift om vern av Breimosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4786.html
Forskrift om vern av Breimyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0009.html
Forskrift om vern av Breivatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0692.html
Forskrift om vern av Breivigskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0049.html
Forskrift om vern av Breivika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0852.html
Forskrift om vern av Bremsa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1363.html
Forskrift om vern av Bremsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1560.html
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0715.html
Forskrift om vern av Brennevinsskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0820.html
Forskrift om vern av Brennvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1432.html
Forskrift om vern av Brenslefjellet naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145
Forskrift om vern av Brettingsmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1309.html
Forskrift om vern av Bringen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1368.html
Forskrift om vern av Brokefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0707.html
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631
Forskrift om vern av Brunvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1430.html
Forskrift om vern av Brurehelleren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0043.html
Forskrift om vern av Bruvollhagan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100326-0476.html
Forskrift om vern av Brødalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0343.html
Forskrift om vern av Brøskjalia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0848.html
Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2063
Forskrift om vern av Brånaråsen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1184.html
Forskrift om vern av Brårfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1534
Forskrift om vern av Bråtane naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0814.html
Forskrift om vern av Buberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887
Forskrift om vern av Budalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1565.html
Forskrift om vern av Budeiberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2081
Forskrift om vern av Buer landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0393.html
Forskrift om vern av Bueskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0724.html
Forskrift om vern av Bugøynes plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760409-0003.html
Forskrift om vern av Buholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1034.html
Forskrift om vern av Bukkholmskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0026.html
Forskrift om vern av Bukollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1360.html
Forskrift om vern av Bukta dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0960.html
Forskrift om vern av Bumyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0849.html
Forskrift om vern av Bunesholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0491.html
Forskrift om vern av Burmannsfjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529
Forskrift om vern av Burøytjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1058.html
Forskrift om vern av Buttekvern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1453.html
Forskrift om vern av Buvika naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4746.html
Forskrift om vern av Buøyskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0038.html
Forskrift om vern av Byhalla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4803.html
Forskrift om vern av Bymarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0973.html
Forskrift om vern av Bødalen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0022.html
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0011.html
Forskrift om vern av Bøfjordholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0880.html
Forskrift om vern av Bølene dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0736.html
Forskrift om vern av Bøpøla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1374.html
Forskrift om vern av Børevika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1033.html
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1101.html
Forskrift om vern av Børselvdalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0797.html
Forskrift om vern av Børselvosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0931.html
Forskrift om vern av Børsesjø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19761217-0021.html
Forskrift om vern av Børsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1489.html
Forskrift om vern av Børvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1481.html
Forskrift om vern av Bøyaøyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0950.html
Forskrift om vern av Bågåmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0691.html
Forskrift om vern av Bårdsengbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0668.html
Forskrift om vern av Båtholmane biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0718.html
Forskrift om vern av Cappelenbruddet naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1174.html
Forskrift om vern av Dalaåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0890.html
Forskrift om vern av Dalbo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Dale naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0349.html
Forskrift om vern av Dalsida landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0431.html
Forskrift om vern av Dammane landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0323.html
Forskrift om vern av Damtjern naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1173.html
Forskrift om vern av Danielåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748
Forskrift om vern av Dankarvågvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1021.html
Forskrift om vern av Danmark naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080530-0518.html
Forskrift om vern av Deifjellia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-620
Forskrift om vern av Dekkjene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0940.html
Forskrift om vern av Delingsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1068.html
Forskrift om vern av Demmekilskjæra biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0751.html
Forskrift om vern av Demningane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0853.html
Forskrift om vern av Deset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1397.html
Forskrift om vern av Desiderialunden naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632
Forskrift om vern av Digernesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0956.html
Forskrift om vern av Dikeelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1516.html
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1474.html
Forskrift om vern av Dividalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1316.html
Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-240
Forskrift om vern av Djuptjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0023.html
Forskrift om vern av Djupvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1641.html
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0387.html
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0387.html
Forskrift om vern av Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0989.html
Forskrift om vern av Djupådalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0670.html
Forskrift om vern av Dokka naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080
Forskrift om vern av Dokkadeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0846.html
Forskrift om vern av Dokkene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0571.html
Forskrift om vern av Dokkfaret landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0279.html
Forskrift om vern av Dokkskjæret biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0761.html
Forskrift om vern av Domkirkeodden naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0080.html
Forskrift om vern av Dovre nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1267.html
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-428
Forskrift om vern av Dragåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1460.html
Forskrift om vern av Dragåsvollan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1461.html
Forskrift om vern av Drangsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2206.html
Forskrift om vern av Drevdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0096.html
Forskrift om vern av Drevjaleira naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1526.html
Forskrift om vern av Dronningberget naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120217-0169.html
Forskrift om vern av Drotninghei naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1454.html
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547
Forskrift om vern av Drøydalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893
Forskrift om vern av Dunøyane fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Durmålhaugen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1890
Forskrift om vern av Dyna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0040.html
Forskrift om vern av Dyngeneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1530.html
Forskrift om vern av Dypen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1506.html
Forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19970926-1045.html
Forskrift om vern av Dyrlimyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4764.html
Forskrift om vern av Dyrøysundskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0312.html
Forskrift om vern av Dølaelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0946.html
Forskrift om vern av Dørdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625
Forskrift om vern av Dørålen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1269.html
Forskrift om vern av Dåsvassdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897
Forskrift om vern av Edøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0856.html
Forskrift om vern av Eggholmane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0712.html
Forskrift om vern av Eggholmane-Lisjeholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0849.html
Forskrift om vern av Eggholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0796.html
Forskrift om vern av Eggholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0260.html
Forskrift om vern av Eggholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0855.html
Forskrift om vern av Eggja naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1987.html
Forskrift om vern av Eggum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1447.html
Forskrift om vern av Eggvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0252.html
Forskrift om vern av Eggøya dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1009.html
Forskrift om vern av Eidemsliene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1470.html
Forskrift om vern av Eidesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1919.html
Forskrift om vern av Eidsbotn dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2093.html
Forskrift om vern av Eidsfjellet naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146
Forskrift om vern av Eidsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0881.html
Forskrift om vern av Eidsvatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2018.html
Forskrift om vern av Eidsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0952.html
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1628.html
Forskrift om vern av Eidvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0104.html
Forskrift om vern av Eikebakka naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1664
Forskrift om vern av Eikefjelldalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1994.html
Forskrift om vern av Eikefjordholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0476.html
Forskrift om vern av Eikeland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1994.html
Forskrift om vern av Eikelidalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542
Forskrift om vern av Eikelifjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0432.html
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0942.html
Forskrift om vern av Eikåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2201.html
Forskrift om vern av Eikåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4188.html
Forskrift om vern av Eikåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539
Forskrift om vern av Eime naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0838.html
Forskrift om vern av Einarsneset plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0723.html
Forskrift om vern av Einarsneset plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0723.html
Forskrift om vern av Einarvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1514.html
Forskrift om vern av Einevarden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0461.html
Forskrift om vern av Einsetmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1228.html
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0412.html
Forskrift om vern av Einstullie naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0104.html
Forskrift om vern av Einunndalsranden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1385.html
Forskrift om vern av Eiterstrondi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0806.html
Forskrift om vern av Ekebergskråningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0694.html
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19590904-0003.html
Forskrift om vern av Ekkerøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0122.html
Forskrift om vern av Eksberget naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0083.html
Forskrift om vern av Eldedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0938.html
Forskrift om vern av Eldøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0791.html
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976
Forskrift om vern av Eldåa naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-893
Forskrift om vern av Elferdalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648
Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660
Forskrift om vern av Eljestraum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1637.html
Forskrift om vern av Elnestangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0058.html
Forskrift om vern av Elsfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0579.html
Forskrift om vern av Elstad landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1424.html
Forskrift om vern av Elva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0010.html
Forskrift om vern av Elvåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1459.html
Forskrift om vern av Endalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1571.html
Forskrift om vern av Endelausmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4714.html
Forskrift om vern av Endletvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1992.html
Forskrift om vern av Enga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1478.html
Forskrift om vern av Engasjyen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1523.html
Forskrift om vern av Engelvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1431.html
Forskrift om vern av Engevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1627.html
Forskrift om vern av Enghaugberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0696.html
Forskrift om vern av Enli naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1411.html
Forskrift om vern av Eptavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1267.html
Forskrift om vern av Erikskulen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613
Forskrift om vern av Eriksrud naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4752.html
Forskrift om vern av Erkna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0858.html
Forskrift om vern av Erstrudberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071
Forskrift om vern av Ertenøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0288.html
Forskrift om vern av Ertholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0735.html
Forskrift om vern av Ertsvikskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0043.html
Forskrift om vern av Espedalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0280.html
Forskrift om vern av Espelandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0954.html
Forskrift om vern av Esvikhatten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1477.html
Forskrift om vern av Eventyrskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1636.html
Forskrift om vern av Evjemyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0049.html
Forskrift om vern av Fadnesskaret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1930.html
Forskrift om vern av Fagermåsan naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1622
Forskrift om vern av Falken naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642
Forskrift om vern av Falkensten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0824.html
Forskrift om vern av Falkenstendammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0825.html
Forskrift om vern av Falstadbukta dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1711.html
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0719.html
Forskrift om vern av Farmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1966.html
Forskrift om vern av Farstadbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1247.html
Forskrift om vern av Faueldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1534.html
Forskrift om vern av Fauskeeidet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2000.html
Forskrift om vern av Favnvassdalen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
Forskrift om vern av Fedjemyrane landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1051.html
Forskrift om vern av Femdal naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882
Forskrift om vern av Femundslia landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030221-0183.html
Forskrift om vern av Femundsmarka nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19710709-0006.html
Forskrift om vern av Feren naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1619
Forskrift om vern av Ferjeholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0741.html
Forskrift om vern av Ferjlia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086
Forskrift om vern av Ferkingstadøyene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0002.html
Forskrift om vern av Festningen geotopvernområde geotopvern (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190
Forskrift om vern av Festningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1365.html
Forskrift om vern av Feøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0869.html
Forskrift om vern av Figgaoset dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2098.html
Forskrift om vern av Fimreiteholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0513.html
Forskrift om vern av Fimreiteåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548
Forskrift om vern av Finndalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1307.html
Forskrift om vern av Finnemarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0684.html
Forskrift om vern av Finnfloen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1103.html
Forskrift om vern av Finnsåsmarka naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1616
Forskrift om vern av Finntjønnin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1291.html
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499
Forskrift om vern av Finse biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1546.html
Forskrift om vern av Fiskelandsvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4761.html
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878
Forskrift om vern av Fisklausvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1362.html
Forskrift om vern av Fiskosura naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0237.html
Forskrift om vern av Fisktjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0932.html
Forskrift om vern av Fiskumfoss naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1214.html
Forskrift om vern av Fiskumvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740419-0004.html
Forskrift om vern av Fiskvågflåget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1511.html
Forskrift om vern av Fiskvågvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1371.html
Forskrift om vern av Fisterfjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2203.html
Forskrift om vern av Fitjan dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2034.html
Forskrift om vern av Fjella naturreservat http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-13-1458
Forskrift om vern av Fjelldalslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1491.html
Forskrift om vern av Fjellheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0887.html
Forskrift om vern av Fjellmannmyra/Vargdalsfloa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0693.html
Forskrift om vern av Fjellsbergtangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0541.html
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1451.html
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383
Forskrift om vern av Fjosbumyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1956.html
Forskrift om vern av Fjugstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0013.html
Forskrift om vern av Fjæluelva naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0103.html
Forskrift om vern av Fjæraskjer naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0265.html
Forskrift om vern av Fjære naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1427.html
Forskrift om vern av Fjærevardåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064
Forskrift om vern av Fjørtoftneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1216.html
Forskrift om vern av Fjøsanger landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1832.html
Forskrift om vern av Fjøsanger naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1832.html
Forskrift om vern av Flaaten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649
Forskrift om vern av Fladalsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1281.html
Forskrift om vern av Flakkan dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkstjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1274.html
Forskrift om vern av Flakvarpholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0709.html
Forskrift om vern av Flatholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0737.html
Forskrift om vern av Flatholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0458.html
Forskrift om vern av Flatskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0769.html
Forskrift om vern av Flatvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0849.html
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1417.html
Forskrift om vern av Flatøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0496.html
Forskrift om vern av Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0871.html
Forskrift om vern av Flekkefjord landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050311-0225.html
Forskrift om vern av Flenga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0961.html
Forskrift om vern av Flensmarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1627.html
Forskrift om vern av Flenten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930924-0979.html
Forskrift om vern av Flisefyr-Hidalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0891.html
Forskrift om vern av Floan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1004.html
Forskrift om vern av Floget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1928.html
Forskrift om vern av Floholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1466.html
Forskrift om vern av Flokoa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1636.html
Forskrift om vern av Flostranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910913-0649.html
Forskrift om vern av Flotaneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1029.html
Forskrift om vern av Flottene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0858.html
Forskrift om vern av Flottin dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1065.html
Forskrift om vern av Fluberg dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0845.html
Forskrift om vern av Fluetjern naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0263.html
Forskrift om vern av Flø dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0384.html
Forskrift om vern av Flø dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0384.html
Forskrift om vern av Flørauden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0856.html
Forskrift om vern av Fløtjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0012.html
Forskrift om vern av Flåbekkåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0947.html
Forskrift om vern av Flåman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1384.html
Forskrift om vern av Flåmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0050.html
Forskrift om vern av Flå-Slipran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0095.html
Forskrift om vern av Flåtten naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635
Forskrift om vern av Fodnesåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0673.html
Forskrift om vern av Fokksteinane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0849.html
Forskrift om vern av Fokserød naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0010.html
Forskrift om vern av Fokstugu landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0435.html
Forskrift om vern av Fokstumyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0436.html
Forskrift om vern av Foldøy dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0846.html
Forskrift om vern av Folgefonna nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0389.html
Forskrift om vern av Folkedal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1915.html
Forskrift om vern av Folldalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2090
Forskrift om vern av Forddalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1572.html
Forskrift om vern av Foreknuten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1453.html
Forskrift om vern av Foreknuten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2200.html
Forskrift om vern av Forfjorddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1520.html
Forskrift om vern av Forfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1459.html
Forskrift om vern av Forlandet nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forlandsøyane fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1564.html
Forskrift om vern av Forradalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749
Forskrift om vern av Forøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1532.html
Forskrift om vern av Forøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0858.html
Forskrift om vern av Fosnes prestegård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0332.html
Forskrift om vern av Fossbufjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057
Forskrift om vern av Fosseteråsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521
Forskrift om vern av Fossevatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1053.html
Forskrift om vern av Fotlandsvatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1266.html
Forskrift om vern av Fotskarlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0032.html
Forskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1681.html
Forskrift om vern av Framvaren marint verneområde (naturmangfoldloven) http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0692.html
Forskrift om vern av Frebergsvik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0014.html
Forskrift om vern av Fregn naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120427-0366.html
Forskrift om vern av Frekmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1389.html
Forskrift om vern av Frierflogene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0323.html
Forskrift om vern av Frilset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1623.html
Forskrift om vern av Fritzøehus landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0020.html
Forskrift om vern av Froan dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19791214-0001.html
Forskrift om vern av Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19791214-0001.html
Forskrift om vern av Froan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19791214-0001.html
Forskrift om vern av Froholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0872.html
Forskrift om vern av Fruflesa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1688.html
Forskrift om vern av Frugga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1461.html
Forskrift om vern av Frydalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1270.html
Forskrift om vern av Frydensborg plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0816.html
Forskrift om vern av Fræneidet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1211.html
Forskrift om vern av Frøyskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0469.html
Forskrift om vern av Fuggdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1060.html
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1441.html
Forskrift om vern av Fugldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1285.html
Forskrift om vern av Fuglemosehøgda naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0086.html
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151
Forskrift om vern av Fuglevasslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0238.html
Forskrift om vern av Fuglevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0570.html
Forskrift om vern av Fuglevika dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0726.html
Forskrift om vern av Fuglevikbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0531.html
Forskrift om vern av Fugløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1418.html
Forskrift om vern av Fugløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0879.html
Forskrift om vern av Fugløyrogn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0744.html
Forskrift om vern av Fulufjellet nasjonalpark http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120427-0365.html
Forskrift om vern av Furebuheii naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1963.html
Forskrift om vern av Furuberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0655.html
Forskrift om vern av Furuholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0003.html
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1621
Forskrift om vern av Fyrsteilene plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0700.html
Forskrift om vern av Færder nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130823-1029.html
Forskrift om vern av Færdesmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720526-0003.html
Forskrift om vern av Færås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1065.html
Forskrift om vern av Fødalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920515-0412.html
Forskrift om vern av Førdspollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0957.html
Forskrift om vern av Førland/Sletthei landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1232.html
Forskrift om vern av Førsvollvatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1283.html
Forskrift om vern av Fåvang naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0836.html
Forskrift om vern av Galteskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0767.html
Forskrift om vern av Galtsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4717.html
Forskrift om vern av Galådalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1438.html
Forskrift om vern av Gammeldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1383.html
Forskrift om vern av Gammeldalsberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374
Forskrift om vern av Gammelelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0404.html
Forskrift om vern av Gansrød naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883
Forskrift om vern av Gapøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760827-0002.html
Forskrift om vern av Gapøyholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0875.html
Forskrift om vern av Garbergmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1091.html
Forskrift om vern av Gardfesthaugen-Gravåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1637.html
Forskrift om vern av Gardlaushøgda naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233
Forskrift om vern av Gardsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4709.html
Forskrift om vern av Garntangen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0047.html
Forskrift om vern av Garntangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0535.html
Forskrift om vern av Garsjøen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1638.html
Forskrift om vern av Gartlandselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0956.html
Forskrift om vern av Gaulosen marint verneområde (naturmangfoldloven) https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690
Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-692
Forskrift om vern av Gaundalsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2101.html
Forskrift om vern av Gaupdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0950.html
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0083.html
Forskrift om vern av Gausdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0704.html
Forskrift om vern av Gausel naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2213.html
Forskrift om vern av Gautefall naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0012.html
Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen landskapsvernområde http://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1310
Forskrift om vern av Geislafoss naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-168
Forskrift om vern av Geitaknottene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1353.html
Forskrift om vern av Geiteryggmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911004-0657.html
Forskrift om vern av Geiterøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0646.html
Forskrift om vern av Geitholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0681.html
Forskrift om vern av Geitholmsundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0018.html
Forskrift om vern av Geitklauvmyra naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750
Forskrift om vern av Geitungsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0749.html
Forskrift om vern av Gimsøymyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1996.html
Forskrift om vern av Giplingøya dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1705.html
Forskrift om vern av Giske dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0390.html
Forskrift om vern av Giske dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0390.html
Forskrift om vern av Gita naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0095.html
Forskrift om vern av Gitlandsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1449.html
Forskrift om vern av Gitlevåg naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0033.html
Forskrift om vern av Gitterøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0811.html
Forskrift om vern av Gjelamyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1207.html
Forskrift om vern av Gjellebekkmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0001.html
Forskrift om vern av Gjerdevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1375.html
Forskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0946.html
Forskrift om vern av Gjermundsholmen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-803
Forskrift om vern av Gjesværstappan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0110.html
Forskrift om vern av Gjesåssjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020531-0545.html
Forskrift om vern av Gjevenesstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0824.html
Forskrift om vern av Gjuvastøl naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2208.html
Forskrift om vern av Gjuvet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384
Forskrift om vern av Gjuvslandslia landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1024.html
Forskrift om vern av Gjøkvassneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1505.html
Forskrift om vern av Gjølertangen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552
Forskrift om vern av Gjølsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0398.html
Forskrift om vern av Gjørahaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1445.html
Forskrift om vern av Gjøsundholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0862.html
Forskrift om vern av Glitra naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667
Forskrift om vern av Glitrelia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234
Forskrift om vern av Glomsteinskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0746.html
Forskrift om vern av Glomådeltaet landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1369.html
Forskrift om vern av Glorvikmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1429.html
Forskrift om vern av Glupen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0898.html
Forskrift om vern av Gløsvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0419.html
Forskrift om vern av Godfjordbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1007.html
Forskrift om vern av Godmatdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1361.html
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1217.html
Forskrift om vern av Goskamark naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1499.html
Forskrift om vern av Goššjohka naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0791.html
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886
Forskrift om vern av Grandalsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1632.html
Forskrift om vern av Grandefjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2021.html
Forskrift om vern av Granholvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0968.html
Forskrift om vern av Grannesbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1291.html
Forskrift om vern av Granslia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522
Forskrift om vern av Granvindeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1060.html
Forskrift om vern av Granøyen plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0093.html
Forskrift om vern av Granåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0984.html
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0834.html
Forskrift om vern av Grasmyrskogvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1010.html
Forskrift om vern av Gravhaugen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1497
Forskrift om vern av Gravningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0550.html
Forskrift om vern av Gravrok naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1000.html
Forskrift om vern av Greipingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0292.html
Forskrift om vern av Grenimåsan naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071102-1219.html
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0753.html
Forskrift om vern av Grima naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0950.html
Forskrift om vern av Grimsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1268.html
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0056.html
Forskrift om vern av Grimsmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1388.html
Forskrift om vern av Grimstadvatn dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2011.html
Forskrift om vern av Grimstadvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2011.html
Forskrift om vern av Grindskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0777.html
Forskrift om vern av Grindøysundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1022.html
Forskrift om vern av Grip naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0847.html
Forskrift om vern av Grothovdmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960426-0467.html
Forskrift om vern av Grudevatn dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740726-0005.html
Forskrift om vern av Grudevatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740726-0005.html
Forskrift om vern av Grunnane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4748.html
Forskrift om vern av Grunnfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1528.html
Forskrift om vern av Grunnfør dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1363.html
Forskrift om vern av Grunningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1284.html
Forskrift om vern av Grunnvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1355.html
Forskrift om vern av Grunnvågvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1011.html
Forskrift om vern av Grytahatlen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0832.html
Forskrift om vern av Grytbogen-Kubåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4802.html
Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650
Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622
Forskrift om vern av Grytelva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371
Forskrift om vern av Gryteskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0729.html
Forskrift om vern av Grytting naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1897.html
Forskrift om vern av Grønehaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1515.html
Forskrift om vern av Grøneliane naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1656
Forskrift om vern av Grøningane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0840.html
Forskrift om vern av Grøningane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0297.html
Forskrift om vern av Grønkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1222.html
Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160
Forskrift om vern av Grønlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1106.html
Forskrift om vern av Grønlidalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0953.html
Forskrift om vern av Grønliparken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0565.html
Forskrift om vern av Grønningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1297.html
Forskrift om vern av Grønningsbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2025.html
Forskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1668
Forskrift om vern av Grønsanddammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1520.html
Forskrift om vern av Grønslåtta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4768.html
Forskrift om vern av Grøntjønnan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4722.html
Forskrift om vern av Grønøyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0961.html
Forskrift om vern av Grøssås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0339.html
Forskrift om vern av Grøtterødskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0728.html
Forskrift om vern av Grøttingnea naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1563.html
Forskrift om vern av Grøvelsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1395.html
Forskrift om vern av Gråkletten naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892
Forskrift om vern av Grånosmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1071.html
Forskrift om vern av Gråura naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1369
Forskrift om vern av Gråøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1517.html
Forskrift om vern av Gudfjelløya/Tjåehkere naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615
Forskrift om vern av Guissezholmen fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Gukilhøgda naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152
Forskrift om vern av Gule-/Stavikmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1212.html
Forskrift om vern av Guleholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0080.html
Forskrift om vern av Guleskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0510.html
Forskrift om vern av Gulholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0479.html
Forskrift om vern av Gullaugtjønnberga naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1370
Forskrift om vern av Gullbergnotten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1434.html
Forskrift om vern av Gullenhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1540.html
Forskrift om vern av Gullerudtjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1534.html
Forskrift om vern av Gullesfjordbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1008.html
Forskrift om vern av Gullholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0772.html
Forskrift om vern av Gullkronene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0011.html
Forskrift om vern av Gulltjernmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0018.html
Forskrift om vern av Gulspettvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1517.html
Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623
Forskrift om vern av Gumserødøya dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0748.html
Forskrift om vern av Gunnborgdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0010.html
Forskrift om vern av Guselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492
Forskrift om vern av Guslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0077.html
Forskrift om vern av Gutulia nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257
Forskrift om vern av Gygrestolen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1385
Forskrift om vern av Gylhamran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0842.html
Forskrift om vern av Gårdemma naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0807.html
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0059.html
Forskrift om vern av Gåserumpa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0031.html
Forskrift om vern av Gåseskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0782.html
Forskrift om vern av Gåseskjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0776.html
Forskrift om vern av Gåsholmen og Årvikholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0822.html
Forskrift om vern av Gåstjørnan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2031.html
Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0894.html
Forskrift om vern av Gåsvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0501.html
Forskrift om vern av Gåsøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0943.html
Forskrift om vern av Gåsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0680.html
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1467.html
Forskrift om vern av Gåsøyane fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Hafslovatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0951.html
Forskrift om vern av Haga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2212.html
Forskrift om vern av Hagavågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1292.html
Forskrift om vern av Hagset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0839.html
Forskrift om vern av Hakaskallen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632
Forskrift om vern av Hakstein naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0843.html
Forskrift om vern av Halasbukjølen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1884
Forskrift om vern av Haldorbu landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0277.html
Forskrift om vern av Hallingskarvet nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1545.html
Forskrift om vern av Halvfaråsen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158
Forskrift om vern av Hammarnesflåget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1476.html
Forskrift om vern av Hammartjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4187.html
Forskrift om vern av Hammeren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2099.html
Forskrift om vern av Hammervatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2092.html
Forskrift om vern av Hammerø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1475.html
Forskrift om vern av Hamrefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1905.html
Forskrift om vern av Hanadalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0799.html
Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0918.html
Forskrift om vern av Hanestadnea naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1393.html
Forskrift om vern av Hanestadvola naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147
Forskrift om vern av Hansemakerkilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0394.html
Forskrift om vern av Hanøyklubben naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0286.html
Forskrift om vern av Haraldsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1532.html
Forskrift om vern av Haramsøya vestside naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0864.html
Forskrift om vern av Hardangervidda nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4830.html
Forskrift om vern av Haresteinheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867
Forskrift om vern av Harestranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0411.html
Forskrift om vern av Harrelv naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0800.html
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1294.html
Forskrift om vern av Haslau biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0788.html
Forskrift om vern av Hattebergsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0392.html
Forskrift om vern av Hatteråsen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1644
Forskrift om vern av Hattmoenget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0679.html
Forskrift om vern av Haugbergfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0090.html
Forskrift om vern av Haugene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0278.html
Forskrift om vern av Haugetjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0553.html
Forskrift om vern av Haugnes naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0052.html
Forskrift om vern av Haugsjåknipen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1518.html
Forskrift om vern av Haukedalsholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0466.html
Forskrift om vern av Haukskardmyrin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0058.html
Forskrift om vern av Haukåvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0801.html
Forskrift om vern av Hauskjevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1268.html
Forskrift om vern av Haverstingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1282.html
Forskrift om vern av Haverøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0019.html
Forskrift om vern av Havika dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0724.html
Forskrift om vern av Havmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19821217-1885.html
Forskrift om vern av Havnehagen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0044.html
Forskrift om vern av Havågane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0821.html
Forskrift om vern av Heddedalane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0706.html
Forskrift om vern av Heddeviksfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049
Forskrift om vern av Heggdalslimyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0686.html
Forskrift om vern av Heggelia naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0070.html
Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0414.html
Forskrift om vern av Heggemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0855.html
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2216.html
Forskrift om vern av Heggholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0691.html
Forskrift om vern av Hegglandsheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4769.html
Forskrift om vern av Heglane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0839.html
Forskrift om vern av Heglane og Eime dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0838.html
Forskrift om vern av Hegramo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0407.html
Forskrift om vern av Heiavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1274.html
Forskrift om vern av Heigremyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1285.html
Forskrift om vern av Hekkingen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0860.html
Forskrift om vern av Helakmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0053.html
Forskrift om vern av Helgebostadøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0956.html
Forskrift om vern av Helgehornvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1895.html
Forskrift om vern av Helgetjønn dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0838.html
Forskrift om vern av Helgja naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1185.html
Forskrift om vern av Helin plantepark plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hellesengtjenna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0812.html
Forskrift om vern av Hellesjøvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0737.html
Forskrift om vern av Hellestveit naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0006.html
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0055.html
Forskrift om vern av Hellheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0087.html
Forskrift om vern av Hellisøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0309.html
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0698.html
Forskrift om vern av Helløyholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0054.html
Forskrift om vern av Hellås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0798.html
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169
Forskrift om vern av Helvete naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0099.html
Forskrift om vern av Hemberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888
Forskrift om vern av Hemmeldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1310.html
Forskrift om vern av Hemna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614
Forskrift om vern av Hemrasmarka naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1617
Forskrift om vern av Hemskilen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0743.html
Forskrift om vern av Hemskilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0743.html
Forskrift om vern av Henddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1462.html
Forskrift om vern av Hendvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0413.html
Forskrift om vern av Henfallet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0977.html
Forskrift om vern av Hengsåsen naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120217-0170.html
Forskrift om vern av Henneseidfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1617.html
Forskrift om vern av Henrikstjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0226.html
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1399.html
Forskrift om vern av Hensøran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1241.html
Forskrift om vern av Herdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0091.html
Forskrift om vern av Herdla dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1357.html
Forskrift om vern av Herdla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1357.html
Forskrift om vern av Herfølsalta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0555.html
Forskrift om vern av Herlandsnesjane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830527-1040.html
Forskrift om vern av Hermansenøya fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Herringbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2002.html
Forskrift om vern av Hersjømyrin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0286.html
Forskrift om vern av Herøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0311.html
Forskrift om vern av Herøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0064.html
Forskrift om vern av Hesjemarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1435.html
Forskrift om vern av Hestabotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1030.html
Forskrift om vern av Hestad landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19711022-0004.html
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1283.html
Forskrift om vern av Hevillen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1622.html
Forskrift om vern av Hiesten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1554.html
Forskrift om vern av Hildal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1926.html
Forskrift om vern av Hildremsvatnet naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1621
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0269.html
Forskrift om vern av Hillestadåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0018.html
Forskrift om vern av Hilmo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0962.html
Forskrift om vern av Himmelriket naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0965.html
Forskrift om vern av Hindrum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4796.html
Forskrift om vern av Hisdal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1446.html
Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1430.html
Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1624
Forskrift om vern av Hisåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1439.html
Forskrift om vern av Hitterødbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0794.html
Forskrift om vern av Hjartholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0281.html
Forskrift om vern av Hjelmsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0108.html
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0930.html
Forskrift om vern av Hjelpskjæra biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0752.html
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740621-0006.html
Forskrift om vern av Hjerkinnholen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0659.html
Forskrift om vern av Hjertvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1244.html
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0385.html
Forskrift om vern av Hodalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1382.html
Forskrift om vern av Holandsosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1527.html
Forskrift om vern av Holden gård naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19620803-0008.html
Forskrift om vern av Holden naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553
Forskrift om vern av Hollastulmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0857.html
Forskrift om vern av Holmavassåno biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19970926-1044.html
Forskrift om vern av Holmby naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635
Forskrift om vern av Holmdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1056.html
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19570208-0001.html
Forskrift om vern av Holmedalsberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1923.html
Forskrift om vern av Holmelidholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0498.html
Forskrift om vern av Holmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1414.html
Forskrift om vern av Holmenskjær naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0064.html
Forskrift om vern av Holmenvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0865.html
Forskrift om vern av Holmholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1408.html
Forskrift om vern av Holmvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1466.html
Forskrift om vern av Holtan plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0842.html
Forskrift om vern av Holtnesdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1522.html
Forskrift om vern av Holtsåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876
Forskrift om vern av Holtvatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2030.html
Forskrift om vern av Homla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629
Forskrift om vern av Hongværet/Galtholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1460.html
Forskrift om vern av Honnsrøve naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0578.html
Forskrift om vern av Hopavassdraget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0013.html
Forskrift om vern av Hopen naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1097.html
Forskrift om vern av Hoppestadelva naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0021.html
Forskrift om vern av Hopsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19980605-0549.html
Forskrift om vern av Hopvasslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1487.html
Forskrift om vern av Horgje naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0833.html
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0120.html
Forskrift om vern av Horsfjellmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0852.html
Forskrift om vern av Horsvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1398.html
Forskrift om vern av Horta dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1685.html
Forskrift om vern av Horta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1684.html
Forskrift om vern av Hosensand landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0104.html
Forskrift om vern av Hostadvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0409.html
Forskrift om vern av Hostegga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1280.html
Forskrift om vern av Hovassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0719.html
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0828.html
Forskrift om vern av Hovdefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0470.html
Forskrift om vern av Hovden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1834.html
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1433.html
Forskrift om vern av Hovedøya landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0543.html
Forskrift om vern av Hovedøya landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0543.html
Forskrift om vern av Hovin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0403.html
Forskrift om vern av Hovsfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1346.html
Forskrift om vern av Hovsfjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2020.html
Forskrift om vern av Hovsflesa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1442.html
Forskrift om vern av Hovstjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0844.html
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0248.html
Forskrift om vern av Hoøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1699.html
Forskrift om vern av Huk naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0074.html
Forskrift om vern av Hukkelvatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2032.html
Forskrift om vern av Humleneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0015.html
Forskrift om vern av Hummerbakken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0849.html
Forskrift om vern av Hummerholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0075.html
Forskrift om vern av Hundholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1452.html
Forskrift om vern av Hundorp naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0834.html
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0746.html
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0683.html
Forskrift om vern av Husbergøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0697.html
Forskrift om vern av Husbymarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1473.html
Forskrift om vern av Husebyskogen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0091.html
Forskrift om vern av Husfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0866.html
Forskrift om vern av Hustadbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1246.html
Forskrift om vern av Hustadvassdraget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0408.html
Forskrift om vern av Husum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0811.html
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2105.html
Forskrift om vern av Hvaler prestegårdskog naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0699.html
Forskrift om vern av Hvalskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0025.html
Forskrift om vern av Hvitmåsan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4784.html
Forskrift om vern av Hydalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890224-0124.html
Forskrift om vern av Hyggen Mellom dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1518.html
Forskrift om vern av Hynna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0285.html
Forskrift om vern av Hyskjet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0828.html
Forskrift om vern av Hystad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1929.html
Forskrift om vern av Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1402.html
Forskrift om vern av Hægbostad naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544
Forskrift om vern av Hækjenkleiv naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2053
Forskrift om vern av Hæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0401.html
Forskrift om vern av Hæstad naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387
Forskrift om vern av Høgfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0457.html
Forskrift om vern av Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1092.html
Forskrift om vern av Høgmannen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1295.html
Forskrift om vern av Høgmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1223.html
Forskrift om vern av Høgsetleira naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1249.html
Forskrift om vern av Høgsmåsan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4777.html
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163
Forskrift om vern av Høgvollane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877
Forskrift om vern av Høgåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0642.html
Forskrift om vern av Høljanmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1995.html
Forskrift om vern av Hølvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1069.html
Forskrift om vern av Hørtekollen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1904.html
Forskrift om vern av Høvikskjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0750.html
Forskrift om vern av Høvringslia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075
Forskrift om vern av Høydalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1067.html
Forskrift om vern av Høydalmoan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1217.html
Forskrift om vern av Høydalsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1540.html
Forskrift om vern av Høymyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0002.html
Forskrift om vern av Høyrokampen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1070.html
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0854.html
Forskrift om vern av Håkøybotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1023.html
Forskrift om vern av Håkås naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636
Forskrift om vern av Håkåsæter naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0666.html
Forskrift om vern av Hålandsdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400
Forskrift om vern av Håmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1991.html
Forskrift om vern av Hårrenna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0650.html
Forskrift om vern av Håsteinen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0486.html
Forskrift om vern av Håvarden og Klubben naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0298.html
Forskrift om vern av Håøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1559.html
Forskrift om vern av Igelsrud naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0678.html
Forskrift om vern av Iglatjødno naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1989.html
Forskrift om vern av Ildjernet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0699.html
Forskrift om vern av Ilemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0023.html
Forskrift om vern av Ilene naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315
Forskrift om vern av Illholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0247.html
Forskrift om vern av Imsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0987.html
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0337.html
Forskrift om vern av Indre Pantdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751
Forskrift om vern av Indre Ulvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0638.html
Forskrift om vern av Indre Vassfaret landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1359.html
Forskrift om vern av Indre Viksfjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4740.html
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1404.html
Forskrift om vern av Indrevær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0504.html
Forskrift om vern av Indrevær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0812.html
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0475.html
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1107.html
Forskrift om vern av Innerdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770617-0009.html
Forskrift om vern av Innstrandfjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2019.html
Forskrift om vern av Instestøl naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4759.html
Forskrift om vern av Isberglia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1500.html
Forskrift om vern av Ishavet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4791.html
Forskrift om vern av Isi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1539.html
Forskrift om vern av Isøyane fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4736.html
Forskrift om vern av Jakopsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1095.html
Forskrift om vern av Jamtheimen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0327.html
Forskrift om vern av Jan Mayen naturreservat http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20101119-1456.html
Forskrift om vern av Jarenvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0842.html
Forskrift om vern av Jarstein naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0818.html
Forskrift om vern av Jav'reoaivit naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810724-4806.html
Forskrift om vern av Jegningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0816.html
Forskrift om vern av Jerndalsfjellet naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-153
Forskrift om vern av Jernåa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0094.html
Forskrift om vern av Joberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1917.html
Forskrift om vern av Jomfruland nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630
Forskrift om vern av Jomåsknutene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1519.html
Forskrift om vern av Jongsåsveien naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0068.html
Forskrift om vern av Jora landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0434.html
Forskrift om vern av Jordstøyp naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1526.html
Forskrift om vern av Jostedalsbreen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0691.html
Forskrift om vern av Jotunheimen nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1398
Forskrift om vern av Jukulen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509
Forskrift om vern av Julelvdalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0801.html
Forskrift om vern av Junkerdal nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040109-0008.html
Forskrift om vern av Junkerdalsura naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1508.html
Forskrift om vern av Jurdalsknuten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0886.html
Forskrift om vern av Jutulgrava naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751212-0014.html
Forskrift om vern av Jutulhogget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1392.html
Forskrift om vern av Juvberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2074
Forskrift om vern av Juveren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1348.html
Forskrift om vern av Juveruddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1218.html
Forskrift om vern av Juvsåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062
Forskrift om vern av Jærkysten marint verneområde (naturmangfoldloven) https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689
Forskrift om vern av Jærstrendene dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jølsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1413.html
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19610630-0011.html
Forskrift om vern av Jønjiljo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0703.html
Forskrift om vern av Jørstadmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0022.html
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1012.html
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082
Forskrift om vern av Jåvnesmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1959.html
Forskrift om vern av Kaffeskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0765.html
Forskrift om vern av Kajalunden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0562.html
Forskrift om vern av Kalandsvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1055.html
Forskrift om vern av Kaldvassmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2094.html
Forskrift om vern av Kalkheia landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1899.html
Forskrift om vern av Kallakmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0402.html
Forskrift om vern av Kallset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0847.html
Forskrift om vern av Kallskaret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1894.html
Forskrift om vern av Kalstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4753.html
Forskrift om vern av Kalvberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2078
Forskrift om vern av Kalvmyra naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149
Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1464.html
Forskrift om vern av Kalvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0067.html
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084
Forskrift om vern av Kammerfossåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0815.html
Forskrift om vern av Kampebråten naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0069.html
Forskrift om vern av Kanalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2108.html
Forskrift om vern av Kaninøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0689.html
Forskrift om vern av Kapitelberget naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0023.html
Forskrift om vern av Kapp Linné fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Karihavet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0257.html
Forskrift om vern av Kariholet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1639.html
Forskrift om vern av Karljohansvern plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0828.html
Forskrift om vern av Karlshaugen naturreservat
Forskrift om vern av Karlsrudtangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1350.html
Forskrift om vern av Karlsvika plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0832.html
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630
Forskrift om vern av Karlsøyvær dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771118-4198.html
Forskrift om vern av Karlsøyvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1428.html
Forskrift om vern av Karnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0846.html
Forskrift om vern av Karsskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0481.html
Forskrift om vern av Karusspytten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1631.html
Forskrift om vern av Katterompa plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0670.html
Forskrift om vern av Kattholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0044.html
Forskrift om vern av Kattholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0827.html
Forskrift om vern av Kattuglehøi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0057.html
Forskrift om vern av Kausen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0727.html
Forskrift om vern av Kavringen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0022.html
Forskrift om vern av Kile naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1666
Forskrift om vern av Kile naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396
Forskrift om vern av Kiletjernene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1060.html
Forskrift om vern av Killingen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0075.html
Forskrift om vern av Killingholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0029.html
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0934.html
Forskrift om vern av Kinnhalvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0850.html
Forskrift om vern av Kirkeneshalvøya dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19611020-0005.html
Forskrift om vern av Kisselbergmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0014.html
Forskrift om vern av Kisteholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0711.html
Forskrift om vern av Kjeggen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1510.html
Forskrift om vern av Kjeholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0677.html
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0029.html
Forskrift om vern av Kjellerberget naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0046.html
Forskrift om vern av Kjellerhaugvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1376.html
Forskrift om vern av Kjellingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0068.html
Forskrift om vern av Kjellåsen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0874.html
Forskrift om vern av Kjennetjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0388.html
Forskrift om vern av Kjenstad landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1455.html
Forskrift om vern av Kjepina naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0865.html
Forskrift om vern av Kjerkevågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0913.html
Forskrift om vern av Kjerkvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1359.html
Forskrift om vern av Kjerringvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0399.html
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392
Forskrift om vern av Kjeøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0832.html
Forskrift om vern av Kjeøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1693.html
Forskrift om vern av Kjorten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0074.html
Forskrift om vern av Kjosbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0909.html
Forskrift om vern av Kjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0004.html
Forskrift om vern av Kjølaåne naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0281.html
Forskrift om vern av Kjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1093.html
Forskrift om vern av Kjølsvikholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1708.html
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1414.html
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1455.html
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2109.html
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2109.html
Forskrift om vern av Kjørholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0841.html
Forskrift om vern av Kjørholt dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0796.html
Forskrift om vern av Kjørkjetangen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0077.html
Forskrift om vern av Klammersholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0302.html
Forskrift om vern av Klekkefjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0654.html
Forskrift om vern av Kleppefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0705.html
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0944.html
Forskrift om vern av Kleveland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0031.html
Forskrift om vern av Klingsundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2100.html
Forskrift om vern av Klokken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0344.html
Forskrift om vern av Kloppemyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0936.html
Forskrift om vern av Klosteralléen biotopvern http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-09-13-1086
Forskrift om vern av Klovholmene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0073.html
Forskrift om vern av Klovningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0463.html
Forskrift om vern av Klyvelia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1031.html
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1551.html
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1289.html
Forskrift om vern av Knardal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1416.html
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1209.html
Forskrift om vern av Knebeknuten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0041.html
Forskrift om vern av Knerten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0039.html
Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519
Forskrift om vern av Knipheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0715.html
Forskrift om vern av Knubben biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0781.html
Forskrift om vern av Knutshø landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0429.html
Forskrift om vern av Knutsliøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0843.html
Forskrift om vern av Knølltjenna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0080.html
Forskrift om vern av Kobbevågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1024.html
Forskrift om vern av Koksabukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0742.html
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1355.html
Forskrift om vern av Kolebakkane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1458.html
Forskrift om vern av Kolknuten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1628.html
Forskrift om vern av Kollerudvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0738.html
Forskrift om vern av Kollåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1284.html
Forskrift om vern av Koloberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0986.html
Forskrift om vern av Kolsås/Dælivann landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Kolsåsstupene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Kolsåstoppen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Koltjønndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1278.html
Forskrift om vern av Koløy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0258.html
Forskrift om vern av Kolås naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645
Forskrift om vern av Kolåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089
Forskrift om vern av Komagværstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0937.html
Forskrift om vern av Kommersøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0821.html
Forskrift om vern av Konglungen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0060.html
Forskrift om vern av Kongsfjorden fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Kongshavn naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0073.html
Forskrift om vern av Kongshavntjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0569.html
Forskrift om vern av Kongsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0045.html
Forskrift om vern av Kongsrudtjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1545.html
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0116.html
Forskrift om vern av Korpen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1530.html
Forskrift om vern av Korpreiret naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379
Forskrift om vern av Korsbrekke naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1235.html
Forskrift om vern av Korseikåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0009.html
Forskrift om vern av Korset biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0717.html
Forskrift om vern av Korsfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0788.html
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0289.html
Forskrift om vern av Kragtorpvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0739.html
Forskrift om vern av Krakksfjellet midlertidig verna område/objekt http://lovdata.no/forskrift/2006-05-30-1731
Forskrift om vern av Krekling naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0051.html
Forskrift om vern av Kremmerodden naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0079.html
Forskrift om vern av Kringlemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0006.html
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Krogshavn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0007.html
Forskrift om vern av Krogshavn plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0804.html
Forskrift om vern av Krokelvosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0924.html
Forskrift om vern av Krokholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0493.html
Forskrift om vern av Krokkleiva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0551.html
Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1623
Forskrift om vern av Krokvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1440.html
Forskrift om vern av Krona naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0284.html
Forskrift om vern av Krøsstjernåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-4204.html
Forskrift om vern av Kråka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0009.html
Forskrift om vern av Kråkerøy-skjærgården naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0533.html
Forskrift om vern av Kråkholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0758.html
Forskrift om vern av Kråko naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0264.html
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0556.html
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2022.html
Forskrift om vern av Krålen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628
Forskrift om vern av Kråmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1985.html
Forskrift om vern av Kubbholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0273.html
Forskrift om vern av Kulpa naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0030.html
Forskrift om vern av Kulpåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0682.html
Forskrift om vern av Kulthaug naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2291.html
Forskrift om vern av Kurefjorden naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559
Forskrift om vern av Kuskjæra biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0790.html
Forskrift om vern av Kutangen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0038.html
Forskrift om vern av Kuøyna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0483.html
Forskrift om vern av Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0303.html
Forskrift om vern av Kvalsteinane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0478.html
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-0005.html
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-0005.html
Forskrift om vern av Kvamsetelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0825.html
Forskrift om vern av Kvamsfjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1500
Forskrift om vern av Kvamsholman biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1700.html
Forskrift om vern av Kvannbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0653.html
Forskrift om vern av Kvanndal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1916.html
Forskrift om vern av Kvanndalen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19970926-1043.html
Forskrift om vern av Kvannesvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0880.html
Forskrift om vern av Kvannholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0494.html
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0933.html
Forskrift om vern av Kvannskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1486.html
Forskrift om vern av Kvasshyllan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1638.html
Forskrift om vern av Kvellandsfossen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0035.html
Forskrift om vern av Kvernavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1429.html
Forskrift om vern av Kvernemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0551.html
Forskrift om vern av Kvernholmen og Rosmunnen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0282.html
Forskrift om vern av Kvernlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0976.html
Forskrift om vern av Kvernøyna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0508.html
Forskrift om vern av Kvikkleirøyran landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1405.html
Forskrift om vern av Kviljo plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0725.html
Forskrift om vern av Kviljo plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0725.html
Forskrift om vern av Kvinnafossen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0807.html
Forskrift om vern av Kvisleflået og Hovdlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0980.html
Forskrift om vern av Kvistemyrdammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0703.html
Forskrift om vern av Kviteflogi naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2050
Forskrift om vern av Kvitingane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0490.html
Forskrift om vern av Kvitingsmorki naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1461.html
Forskrift om vern av Kvitmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0689.html
Forskrift om vern av Kvitsanden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1689.html
Forskrift om vern av Kvitskjærene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0061.html
Forskrift om vern av Kvitskriuprestin naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770624-0011.html
Forskrift om vern av Kvitvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0851.html
Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0171.html
Forskrift om vern av Kvåsfossen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1870
Forskrift om vern av Kydlesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1286.html
Forskrift om vern av Kynndalsmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1428.html
Forskrift om vern av Kynneggene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1400.html
Forskrift om vern av Kyrelitjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1970.html
Forskrift om vern av Kyrhaugvatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0014.html
Forskrift om vern av Kyrkjeskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0829.html
Forskrift om vern av Kyrkjevatna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1397
Forskrift om vern av Kåda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1044.html
Forskrift om vern av Kåsene Nord naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1177.html
Forskrift om vern av Kåsene Sør naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1176.html
Forskrift om vern av Labukta naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1180.html
Forskrift om vern av Lagmannsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0072.html
Forskrift om vern av Lagmannskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0005.html
Forskrift om vern av Láhko nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20121214-1314.html
Forskrift om vern av Lakselvbukt naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1025.html
Forskrift om vern av Laksholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0287.html
Forskrift om vern av Laksågaosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1429.html
Forskrift om vern av Lamyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19750321-0009.html
Forskrift om vern av Landavatnet dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1298.html
Forskrift om vern av Landavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1297.html
Forskrift om vern av Landfallvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1057.html
Forskrift om vern av Landtjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0860.html
Forskrift om vern av Langdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0962.html
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1538
Forskrift om vern av Langebudalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1022.html
Forskrift om vern av Langedalsfjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1386
Forskrift om vern av Langesundstangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1520.html
Forskrift om vern av Langevann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0042.html
Forskrift om vern av Langevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1984.html
Forskrift om vern av Langfjelldalen–Holmdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1620.html
Forskrift om vern av Langfjorddalen/Laggu naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0796.html
Forskrift om vern av Langholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0859.html
Forskrift om vern av Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0835.html
Forskrift om vern av Langholmene dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0742.html
Forskrift om vern av Langmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0866.html
Forskrift om vern av Langmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900831-0745.html
Forskrift om vern av Langnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0409.html
Forskrift om vern av Langodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0084.html
Forskrift om vern av Langrasta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0015.html
Forskrift om vern av Langrudmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0008.html
Forskrift om vern av Langsetdammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1521.html
Forskrift om vern av Langskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0793.html
Forskrift om vern av Langskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0760.html
Forskrift om vern av Langskjærene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0062.html
Forskrift om vern av Langsua nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0276.html
Forskrift om vern av Langtjedn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0847.html
Forskrift om vern av Langtjønna landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030221-0182.html
Forskrift om vern av Langtjørnlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0227.html
Forskrift om vern av Langvassbrenna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1514
Forskrift om vern av Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0239.html
Forskrift om vern av Langvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0416.html
Forskrift om vern av Langø landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0841.html
Forskrift om vern av Langøya landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0802.html
Forskrift om vern av Langøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0027.html
Forskrift om vern av Langøyvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1245.html
Forskrift om vern av Langåra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0671.html
Forskrift om vern av Langåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058
Forskrift om vern av Langåskjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1100.html
Forskrift om vern av Larvik bøkeskog landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0021.html
Forskrift om vern av Latharimoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1502.html
Forskrift om vern av Laugen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1006.html
Forskrift om vern av Lauglolia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0975.html
Forskrift om vern av Laukvikøyene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1440.html
Forskrift om vern av Lautjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0034.html
Forskrift om vern av Lauvhøgdi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0993.html
Forskrift om vern av Lauvikholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0836.html
Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781124-0004.html
Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1208.html
Forskrift om vern av Lauvåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1389
Forskrift om vern av Lavangselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1491
Forskrift om vern av Lavollskjosen plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0862.html
Forskrift om vern av Lavsjømyrene-Målikjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1430.html
Forskrift om vern av Lavåa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0093.html
Forskrift om vern av Ledalen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1568.html
Forskrift om vern av Ledalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1457.html
Forskrift om vern av Ledsageren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0092.html
Forskrift om vern av Leinslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0096.html
Forskrift om vern av Leira naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0102.html
Forskrift om vern av Leirbotndalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0789.html
Forskrift om vern av Leirfalla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1066.html
Forskrift om vern av Leirpollen-Halsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0868.html
Forskrift om vern av Leirvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1422.html
Forskrift om vern av Lekangsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0869.html
Forskrift om vern av Leknesøyene dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2110.html
Forskrift om vern av Lekum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4725.html
Forskrift om vern av Lemfjellheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1395
Forskrift om vern av Lemmingvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0867.html
Forskrift om vern av Lemostangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0045.html
Forskrift om vern av Lerdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911213-0919.html
Forskrift om vern av Lerstadvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0388.html
Forskrift om vern av Liaberga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4801.html
Forskrift om vern av Liaberget naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1661
Forskrift om vern av Liadalane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1542.html
Forskrift om vern av Liafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1448.html
Forskrift om vern av Lian naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0950.html
Forskrift om vern av Lierne nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1694.html
Forskrift om vern av Lihellene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0511.html
Forskrift om vern av Lilandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1364.html
Forskrift om vern av Lille Bjerkøyskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0024.html
Forskrift om vern av Lille Follesøya dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0249.html
Forskrift om vern av Lille Halsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0035.html
Forskrift om vern av Lille Kamøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0102.html
Forskrift om vern av Lille Korssjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0963.html
Forskrift om vern av Lille Lestholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0037.html
Forskrift om vern av Lille Sølensjø naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-901
Forskrift om vern av Lille Såstein naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0008.html
Forskrift om vern av Lille-Danmark naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0050.html
Forskrift om vern av Lilleøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0682.html
Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-235
Forskrift om vern av Linborgvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1045.html
Forskrift om vern av Lindberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1377
Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1864
Forskrift om vern av Linddalsliane naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1653
Forskrift om vern av Linderud Gård plantefredningsområde
Forskrift om vern av Lindevollsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1288.html
Forskrift om vern av Lindheim-Mannsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0851.html
Forskrift om vern av Lindholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0010.html
Forskrift om vern av Lindstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4751.html
Forskrift om vern av Lindvik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0799.html
Forskrift om vern av Lindøy dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0845.html
Forskrift om vern av Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0845.html
Forskrift om vern av Lindøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0695.html
Forskrift om vern av Lindåsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1427.html
Forskrift om vern av Linehøgda naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1380
Forskrift om vern av Linemyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1295.html
Forskrift om vern av Linlandveien naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0066.html
Forskrift om vern av Linnesstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1515.html
Forskrift om vern av Lislevatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0804.html
Forskrift om vern av Listastrendene landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0722.html
Forskrift om vern av Listeid naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1353.html
Forskrift om vern av Litlbumyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2028.html
Forskrift om vern av Litle Fiplingsdalselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1752
Forskrift om vern av Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0307.html
Forskrift om vern av Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0283.html
Forskrift om vern av Litle Marøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0837.html
Forskrift om vern av Litlholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1706.html
Forskrift om vern av Litlrien naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0025.html
Forskrift om vern av Litlstøelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0959.html
Forskrift om vern av Litlvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2023.html
Forskrift om vern av Ljosådalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1535
Forskrift om vern av Ljøgodttjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1425.html
Forskrift om vern av Ljønesøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1423.html
Forskrift om vern av Loddvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1372.html
Forskrift om vern av Loddå naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0296.html
Forskrift om vern av Lofotodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1448.html
Forskrift om vern av Loga dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0915.html
Forskrift om vern av Lohnetjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0910.html
Forskrift om vern av Loi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0810.html
Forskrift om vern av Lokbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1458.html
Forskrift om vern av Lokna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1064.html
Forskrift om vern av Lomendeltaet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0848.html
Forskrift om vern av Lomsdal-Visten nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-05-29-553
Forskrift om vern av Lomstjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0401.html
Forskrift om vern av Lomtjønnmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0863.html
Forskrift om vern av Lomundsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0418.html
Forskrift om vern av Lomundsjømyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1219.html
Forskrift om vern av Lona naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1900.html
Forskrift om vern av Lona naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0949.html
Forskrift om vern av Lonavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1277.html
Forskrift om vern av Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1567.html
Forskrift om vern av Lone naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1871
Forskrift om vern av Longavatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1451.html
Forskrift om vern av Loppa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0096.html
Forskrift om vern av Lordalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1308.html
Forskrift om vern av Lovunda/Lundeura naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1411.html
Forskrift om vern av Lullefjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1536.html
Forskrift om vern av Lun naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0644.html
Forskrift om vern av Lundarsøyla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1269.html
Forskrift om vern av Lunde naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4186.html
Forskrift om vern av Lunde naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0029.html
Forskrift om vern av Lunde naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1525
Forskrift om vern av Lundevågen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0917.html
Forskrift om vern av Lundleiret dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1697.html
Forskrift om vern av Lundselvoset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2096.html
Forskrift om vern av Lundsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1442.html
Forskrift om vern av Lundsneset naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0082.html
Forskrift om vern av Lunnane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0570.html
Forskrift om vern av Lurekalven naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0299.html
Forskrift om vern av Lurkevann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0085.html
Forskrift om vern av Lusaheia landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910419-0246.html
Forskrift om vern av Lusemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1971.html
Forskrift om vern av Luster Allmenning naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0975.html
Forskrift om vern av Luvdalsætra naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1618
Forskrift om vern av Lykkjevatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4760.html
Forskrift om vern av Lyngaland landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830527-1041.html
Forskrift om vern av Lyngbudalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0650.html
Forskrift om vern av Lyngholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0403.html
Forskrift om vern av Lyngholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0734.html
Forskrift om vern av Lyngholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0052.html
Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040220-0384.html
Forskrift om vern av Lyngværet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1696.html
Forskrift om vern av Lyngås-Lysgård dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2097.html
Forskrift om vern av Lysakermoa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0397.html
Forskrift om vern av Lysen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1634.html
Forskrift om vern av Lyseren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1347.html
Forskrift om vern av Lysholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0460.html
Forskrift om vern av Lytingsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890224-0123.html
Forskrift om vern av Lødding naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2091
Forskrift om vern av Løftlia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-143
Forskrift om vern av Løkeneshalvøya landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0673.html
Forskrift om vern av Løkenesskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0674.html
Forskrift om vern av Løkjin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0861.html
Forskrift om vern av Løkmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1362.html
Forskrift om vern av Lønaøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1059.html
Forskrift om vern av Lønøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0284.html
Forskrift om vern av Lørensetertjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0555.html
Forskrift om vern av Løvsøyrevet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0396.html
Forskrift om vern av Løvsøyrevet dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0396.html
Forskrift om vern av Løvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0826.html
Forskrift om vern av Låen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2035.html
Forskrift om vern av Låge Islendingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0306.html
Forskrift om vern av Lågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1363.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0828.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0827.html
Forskrift om vern av Lågmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0874.html
Forskrift om vern av Lågåsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0850.html
Forskrift om vern av Lånan, Flovær og Skjærvær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1401.html
Forskrift om vern av Lånan/Skjærvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1400.html
Forskrift om vern av Låveheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0027.html
Forskrift om vern av Låven naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700417-0003.html
Forskrift om vern av Madsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0955.html
Forskrift om vern av Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1570.html
Forskrift om vern av Makkaurhalvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0118.html
Forskrift om vern av Malesanden og Huse dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0400.html
Forskrift om vern av Malesanden og Huse dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0400.html
Forskrift om vern av Malfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1873
Forskrift om vern av Maliskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0657.html
Forskrift om vern av Mallasvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0802.html
Forskrift om vern av Malmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0046.html
Forskrift om vern av Malmhella plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0810.html
Forskrift om vern av Malmøya brygge naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0690.html
Forskrift om vern av Malmøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0846.html
Forskrift om vern av Malmøya og Malmøykalven naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-687
Forskrift om vern av Mandalsheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4771.html
Forskrift om vern av Mannavatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1067.html
Forskrift om vern av Mannfjordbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1517.html
Forskrift om vern av Mannskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0030.html
Forskrift om vern av Mardalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1625
Forskrift om vern av Mariafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0330.html
Forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0978.html
Forskrift om vern av Marifjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1450.html
Forskrift om vern av Markhus naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910906-0596.html
Forskrift om vern av Markøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0081.html
Forskrift om vern av Marøyskjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0733.html
Forskrift om vern av Massåsen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0843.html
Forskrift om vern av Mastedalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-164
Forskrift om vern av Materialen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-1000.html
Forskrift om vern av Maurslåtta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4767.html
Forskrift om vern av Máze naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0793.html
Forskrift om vern av Medjåura naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4799.html
Forskrift om vern av Melandsmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1967.html
Forskrift om vern av Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0240.html
Forskrift om vern av Melland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1254.html
Forskrift om vern av Mellandsvågen dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0420.html
Forskrift om vern av Mellandsvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0420.html
Forskrift om vern av Mellemskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0031.html
Forskrift om vern av Mellingsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0228.html
Forskrift om vern av Mellomkollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1426.html
Forskrift om vern av Mellomøya plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0827.html
Forskrift om vern av Melsom plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0840.html
Forskrift om vern av Melstein naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1032.html
Forskrift om vern av Melvasslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0099.html
Forskrift om vern av Meløyfloen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4720.html
Forskrift om vern av Merkesfloen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1616
Forskrift om vern av Mesætermyre naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1273.html
Forskrift om vern av Metubba naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1365.html
Forskrift om vern av Middagsknatten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1362.html
Forskrift om vern av Middagskollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1529.html
Forskrift om vern av Midtfjellmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0078.html
Forskrift om vern av Midtibrenna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1058.html
Forskrift om vern av Midtsjøvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0748.html
Forskrift om vern av Midtskogvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1094.html
Forskrift om vern av Midt-Smøla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0015.html
Forskrift om vern av Midtstrondbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0900.html
Forskrift om vern av Migaren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1682.html
Forskrift om vern av Migaren naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1494
Forskrift om vern av Mikkelsberget naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-141
Forskrift om vern av Minilldalsmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1105.html
Forskrift om vern av Minnesjø naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1527
Forskrift om vern av Misterlia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1505
Forskrift om vern av Mjølvabotnen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0835.html
Forskrift om vern av Mjøsund naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2092
Forskrift om vern av Mjøvann naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-165
Forskrift om vern av Mjåta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0804.html
Forskrift om vern av Moelv Brygge naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0087.html
Forskrift om vern av Moffen naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/1983-06-03-1029
Forskrift om vern av Moldberget naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1640
Forskrift om vern av Moldfall naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2202.html
Forskrift om vern av Moldvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0484.html
Forskrift om vern av Molinga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2033.html
Forskrift om vern av Molnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1237.html
Forskrift om vern av Momyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861024-2026.html
Forskrift om vern av Morfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1458.html
Forskrift om vern av Mormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1096.html
Forskrift om vern av Mosaksla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1469.html
Forskrift om vern av Moseøya fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Moskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0385.html
Forskrift om vern av Mossige naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2221.html
Forskrift om vern av Movatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0941.html
Forskrift om vern av Muddværet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1403.html
Forskrift om vern av Muggerudkleiva naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0049.html
Forskrift om vern av Muldalslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0827.html
Forskrift om vern av Muleneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0853.html
Forskrift om vern av Mulåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0823.html
Forskrift om vern av Mundheim naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1918.html
Forskrift om vern av Munklia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1059.html
Forskrift om vern av Murefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1524.html
Forskrift om vern av Murudalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1896
Forskrift om vern av Murulonin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0663.html
Forskrift om vern av Muttagruven naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1908.html
Forskrift om vern av Muttatjern naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1907.html
Forskrift om vern av Muusdalan naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1618
Forskrift om vern av Myklandsvatna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0885.html
Forskrift om vern av Myklebustdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0945.html
Forskrift om vern av Myklebustvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0382.html
Forskrift om vern av Myldingi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1272.html
Forskrift om vern av Myrbærskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0497.html
Forskrift om vern av Myrnesset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1998.html
Forskrift om vern av Myrvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1019.html
Forskrift om vern av Myskjaurene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0833.html
Forskrift om vern av Mysubytta landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1066.html
Forskrift om vern av Mysutjernene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0280.html
Forskrift om vern av Mælslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0994.html
Forskrift om vern av Mælslia nord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0899.html
Forskrift om vern av Mærrapanna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0652.html
Forskrift om vern av Møkkalassene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0037.html
Forskrift om vern av Møkstra-Grøningana naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0278.html
Forskrift om vern av Mølen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4739.html
Forskrift om vern av Mølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0755.html
Forskrift om vern av Mølmannsdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1897
Forskrift om vern av Mørkeli naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0105.html
Forskrift om vern av Mørkgonga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1424.html
Forskrift om vern av Mørkridsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1068.html
Forskrift om vern av Mørkvassjuvet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1615.html
Forskrift om vern av Mørkåa naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1633
Forskrift om vern av Møsvasstangen landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891013-1070.html
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell - Hondle landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4828.html
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4828.html
Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1099.html
Forskrift om vern av Møysalen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1100.html
Forskrift om vern av Møytla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1550
Forskrift om vern av Møytlaskardet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1551
Forskrift om vern av Mågøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0502.html
Forskrift om vern av Måksteinane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0279.html
Forskrift om vern av Måksteinen og Tovo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0256.html
Forskrift om vern av Målandsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2204.html
Forskrift om vern av Målselvutløpet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1016.html
Forskrift om vern av Målsjuvet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2211.html
Forskrift om vern av Måsehamrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0863.html
Forskrift om vern av Måslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1230.html
Forskrift om vern av Måstadfjellet landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1451.html
Forskrift om vern av Måstadfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1450.html
Forskrift om vern av Måsvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0850.html
Forskrift om vern av Måsøra-Hofstadøra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0406.html
Forskrift om vern av Måøyan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1033.html
Forskrift om vern av Nakholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0692.html
Forskrift om vern av Nakkeskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0766.html
Forskrift om vern av Nakkestad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820709-1191.html
Forskrift om vern av Nannestad kapellangård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1630.html
Forskrift om vern av Napperødtjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0011.html
Forskrift om vern av Naturreservat sør for Furuholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0029.html
Forskrift om vern av Natås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1988.html
Forskrift om vern av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090109-0020.html
Forskrift om vern av Nauste naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1242.html
Forskrift om vern av Nautarheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1398
Forskrift om vern av Nautesund dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1064.html
Forskrift om vern av Nautøy, Longholmen og Bukkholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0821.html
Forskrift om vern av Nautå naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1360.html
Forskrift om vern av Navassfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1390
Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0172.html
Forskrift om vern av Nedre Audna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0912.html
Forskrift om vern av Nedre Flyvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1345.html
Forskrift om vern av Nedre Hassel landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0105.html
Forskrift om vern av Nedre Lyngdalselva dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0914.html
Forskrift om vern av Nedre Rønningkåsene naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1879
Forskrift om vern av Nedre Timenes naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1399
Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0941.html
Forskrift om vern av Nekkøytåa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0474.html
Forskrift om vern av Nekmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4719.html
Forskrift om vern av Neselva naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0062.html
Forskrift om vern av Nesheim naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1043.html
Forskrift om vern av Nesheimvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0919.html
Forskrift om vern av Nesheimvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1057.html
Forskrift om vern av Nesplassen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0829.html
Forskrift om vern av Nesseby naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0939.html
Forskrift om vern av Nesvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1054.html
Forskrift om vern av Nesvåg naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1046.html
Forskrift om vern av Nesøytjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780310-0004.html
Forskrift om vern av Nevlingkollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1367.html
Forskrift om vern av Nevlungstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0007.html
Forskrift om vern av Nevra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0954.html
Forskrift om vern av Nigardsbreen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850712-1477.html
Forskrift om vern av Nomevatn dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1062.html
Forskrift om vern av Nordaust-Svalbard naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Nordbytjern landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1426.html
Forskrift om vern av Nordbyvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1001.html
Forskrift om vern av Norddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0241.html
Forskrift om vern av Nordelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0973.html
Forskrift om vern av Nordenskiöld Land nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1186
Forskrift om vern av Nord-Fugløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0876.html
Forskrift om vern av Nordhasselvika dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0727.html
Forskrift om vern av Nordheimsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1456.html
Forskrift om vern av Nordkapp m/Hornvika plante- og dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Nordkjosbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1002.html
Forskrift om vern av Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0848.html
Forskrift om vern av Nordre Brynsåa naturreservat http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-13-1459
Forskrift om vern av Nordre Dyttholknatten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1364.html
Forskrift om vern av Nordre Fugleskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0778.html
Forskrift om vern av Nordre Isfjorden nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1187
Forskrift om vern av Nordre Lia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1880
Forskrift om vern av Nordre Longaskjer naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0817.html
Forskrift om vern av Nordre Malmøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0688.html
Forskrift om vern av Nordre Nærsnes naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0035.html
Forskrift om vern av Nordre Pollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0573.html
Forskrift om vern av Nordre Rennesøy dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0848.html
Forskrift om vern av Nordre Sauholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0770.html
Forskrift om vern av Nordre Skarsholttjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0007.html
Forskrift om vern av Nordre Skaugumsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1561.html
Forskrift om vern av Nordre Skjælholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0771.html
Forskrift om vern av Nordre Snøfjelltjørn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2029.html
Forskrift om vern av Nordre Varnvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0235.html
Forskrift om vern av Nordre Øyeren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751205-0011.html
Forskrift om vern av Nordsandfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0926.html
Forskrift om vern av Nordskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1558.html
Forskrift om vern av Nordstølhei naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1450.html
Forskrift om vern av Nord-Talgje naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041126-1517.html
Forskrift om vern av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Nordøstre Askeskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0023.html
Forskrift om vern av Nordøyan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1690.html
Forskrift om vern av Nordåa-Søråa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0665.html
Forskrift om vern av Norheimsøy og Lamholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0825.html
Forskrift om vern av Notholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0305.html
Forskrift om vern av Nupafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0851.html
Forskrift om vern av Nupen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1419.html
Forskrift om vern av Nustad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0711.html
Forskrift om vern av Nybutjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0859.html
Forskrift om vern av Nygardsmyrene naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1376
Forskrift om vern av Nykan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1454.html
Forskrift om vern av Nyke - Tussen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1463.html
Forskrift om vern av Nykvåg/Nykan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1462.html
Forskrift om vern av Nystadneslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1509.html
Forskrift om vern av Nysætervatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0386.html
Forskrift om vern av Nærevann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0750.html
Forskrift om vern av Nærøy prestegård naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0331.html
Forskrift om vern av Nærøyane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0942.html
Forskrift om vern av Nærøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0942.html
Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1280
Forskrift om vern av Nørdstebøberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1626
Forskrift om vern av Nøreimsbekken naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-622
Forskrift om vern av Nålbogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1465.html
Forskrift om vern av Oahcesaisuolo naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0792.html
Forskrift om vern av Oddan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1449.html
Forskrift om vern av Oddeholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0505.html
Forskrift om vern av Oddelia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1641
Forskrift om vern av Odnesberga naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-142
Forskrift om vern av Oksdøla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1612
Forskrift om vern av Oksevatnet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1633.html
Forskrift om vern av Oksevågdalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0794.html
Forskrift om vern av Okstadmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0690.html
Forskrift om vern av Oksø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0061.html
Forskrift om vern av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0388.html
Forskrift om vern av Olaengåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0347.html
Forskrift om vern av Olafloen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1439.html
Forskrift om vern av Olashei naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0722.html
Forskrift om vern av Olavskjæran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0076.html
Forskrift om vern av Olsengelva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2087
Forskrift om vern av Olsholmen fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Oltervågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1232.html
Forskrift om vern av Olvondo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0253.html
Forskrift om vern av Omborsnesholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0006.html
Forskrift om vern av Omgangsstauran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0114.html
Forskrift om vern av Omnflug naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1532
Forskrift om vern av Oppdølsstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0844.html
Forskrift om vern av Oppkuven - Smeddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19950623-0653.html
Forskrift om vern av Oppsalholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0824.html
Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0284.html
Forskrift om vern av Oppsjømyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4772.html
Forskrift om vern av Opsahl naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4755.html
Forskrift om vern av Orebukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0568.html
Forskrift om vern av Orholmen-Grøningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0876.html
Forskrift om vern av Orlogskarten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4770.html
Forskrift om vern av Orrevatnet dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1279.html
Forskrift om vern av Orrevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1278.html
Forskrift om vern av Orrhanemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0854.html
Forskrift om vern av Orsjømyra naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1654
Forskrift om vern av Orskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0878.html
Forskrift om vern av Osdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1394.html
Forskrift om vern av Osdalssjøhøgda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1549.html
Forskrift om vern av Osen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0410.html
Forskrift om vern av Osen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1231.html
Forskrift om vern av Osen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1378.html
Forskrift om vern av Osen/Sandværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1437.html
Forskrift om vern av Ossian Sars naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Ostjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1354.html
Forskrift om vern av Otervær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1415.html
Forskrift om vern av Ottadalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1306.html
Forskrift om vern av Ottem naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0846.html
Forskrift om vern av Otterstadstølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1435.html
Forskrift om vern av Otterøy og Hestholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0254.html
Forskrift om vern av Oust naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1544.html
Forskrift om vern av Ovdaldasvarri naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1640.html
Forskrift om vern av Padda plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0684.html
Forskrift om vern av Paradisbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0678.html
Forskrift om vern av Paradisbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0539.html
Forskrift om vern av Pasvik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19931015-0989.html
Forskrift om vern av Paulen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0884.html
Forskrift om vern av Perholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0274.html
Forskrift om vern av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1386.html
Forskrift om vern av Persholknatten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1652
Forskrift om vern av Pirane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0838.html
Forskrift om vern av Plankeholmane fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Pollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1417.html
Forskrift om vern av Pollevann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0751.html
Forskrift om vern av Porsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1965.html
Forskrift om vern av Prekestolen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-236
Forskrift om vern av Prestaksla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1373
Forskrift om vern av Prestebakkefjella naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-154
Forskrift om vern av Prestegårdskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0242.html
Forskrift om vern av Presteheie naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0336.html
Forskrift om vern av Prestehesten naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1515
Forskrift om vern av Presten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0335.html
Forskrift om vern av Presterødkilen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1316
Forskrift om vern av Presteseter naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2065
Forskrift om vern av Presteskjær naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0065.html
Forskrift om vern av Prestestøylen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0933.html
Forskrift om vern av Prestgardselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1224.html
Forskrift om vern av Prestholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0871.html
Forskrift om vern av Prestnesholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0270.html
Forskrift om vern av Presttjennmarka naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1382
Forskrift om vern av Prestvannet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0920.html
Forskrift om vern av Prestvatn landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1026.html
Forskrift om vern av Prestøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0495.html
Forskrift om vern av Prinseskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0030.html
Forskrift om vern av Purkøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0041.html
Forskrift om vern av Puttmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0045.html
Forskrift om vern av Rabali naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2205.html
Forskrift om vern av Rabbolen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1894
Forskrift om vern av Raet nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1632
Forskrift om vern av Rago nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19710122-0095.html
Forskrift om vern av Ragstjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1270.html
Forskrift om vern av Rahaugen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1235.html
Forskrift om vern av Ráisduottarháldi landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861128-2113.html
Forskrift om vern av Rakkfjordmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0871.html
Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1517
Forskrift om vern av Rambergbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0567.html
Forskrift om vern av Ramberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0680.html
Forskrift om vern av Rambergholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1703.html
Forskrift om vern av Rambjøra landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4731.html
Forskrift om vern av Ramfoss naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1536.html
Forskrift om vern av Ramnholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1436.html
Forskrift om vern av Ramsbarden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0507.html
Forskrift om vern av Ramsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0500.html
Forskrift om vern av Ramstadslottet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1425.html
Forskrift om vern av Ramsås naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1502
Forskrift om vern av Ramsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1538.html
Forskrift om vern av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0721.html
Forskrift om vern av Rangeldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0694.html
Forskrift om vern av Rangkløvhammeren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0651.html
Forskrift om vern av Rankedal naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-627
Forskrift om vern av Ranvikholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1524.html
Forskrift om vern av Ratvikvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0389.html
Forskrift om vern av Rauberga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0098.html
Forskrift om vern av Raudehaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1896.html
Forskrift om vern av Raudholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0276.html
Forskrift om vern av Raudholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0266.html
Forskrift om vern av Raudnesvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0831.html
Forskrift om vern av Raudsandberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0840.html
Forskrift om vern av Raudvassåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0229.html
Forskrift om vern av Raudvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0230.html
Forskrift om vern av Raudøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0492.html
Forskrift om vern av Raudøya landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1041.html
Forskrift om vern av Raudøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1042.html
Forskrift om vern av Rauer naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0538.html
Forskrift om vern av Rauerkalven naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0537.html
Forskrift om vern av Rauna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0083.html
Forskrift om vern av Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0310.html
Forskrift om vern av Ravndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1624.html
Forskrift om vern av Reddalsvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0806.html
Forskrift om vern av Refsholttjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4741.html
Forskrift om vern av Refsnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0564.html
Forskrift om vern av Refvikvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0958.html
Forskrift om vern av Regimentsmyra naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-895
Forskrift om vern av Regnåsen og Hisåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-885
Forskrift om vern av Reieråsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0566.html
Forskrift om vern av Reilstad - Grasholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0831.html
Forskrift om vern av Reime plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2297.html
Forskrift om vern av Reinbjørmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0684.html
Forskrift om vern av Reinheimen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1302.html
Forskrift om vern av Reinøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810605-4817.html
Forskrift om vern av Reinøykalven naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0106.html
Forskrift om vern av Reisa nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861128-2112.html
Forskrift om vern av Reisautløpet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1017.html
Forskrift om vern av Reismyr naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2054
Forskrift om vern av Reitvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1253.html
Forskrift om vern av Rekedal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2210.html
Forskrift om vern av Rekvesøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1058.html
Forskrift om vern av Remerhornheiane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1226.html
Forskrift om vern av Remman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0010.html
Forskrift om vern av Remmendalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0530.html
Forskrift om vern av Renålia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-144
Forskrift om vern av Reppadalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1986.html
Forskrift om vern av Repparfjord naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1642.html
Forskrift om vern av Reppen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1465.html
Forskrift om vern av Reppesleiret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0405.html
Forskrift om vern av Reverompa plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0829.html
Forskrift om vern av Revlingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0773.html
Forskrift om vern av Revsund naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0058.html
Forskrift om vern av Ridderspranget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1557
Forskrift om vern av Rimbareidtjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1063.html
Forskrift om vern av Ringane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0847.html
Forskrift om vern av Ringaskjer naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0285.html
Forskrift om vern av Ringiåsen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-237
Forskrift om vern av Ringmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0867.html
Forskrift om vern av Ringsholmane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0714.html
Forskrift om vern av Rinilhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0679.html
Forskrift om vern av Rinnleiret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1300.html
Forskrift om vern av Ripan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760402-0005.html
Forskrift om vern av Risdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1546.html
Forskrift om vern av Risheimøyi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0830.html
Forskrift om vern av Rislåknuten naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1537
Forskrift om vern av Rismyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1364.html
Forskrift om vern av Riste naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0850.html
Forskrift om vern av Ristesundsanden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1233.html
Forskrift om vern av Risværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1413.html
Forskrift om vern av Risøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1027.html
Forskrift om vern av Risøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0053.html
Forskrift om vern av Risøya plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0800.html
Forskrift om vern av Risøysundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1521.html
Forskrift om vern av Rivingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0044.html
Forskrift om vern av Roaldsand dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0392.html
Forskrift om vern av Robergvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4743.html
Forskrift om vern av Roddinesset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670519-0001.html
Forskrift om vern av Rogholt-tjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0862.html
Forskrift om vern av Rognane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0471.html
Forskrift om vern av Rogneholmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0398.html
Forskrift om vern av Rogneskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0757.html
Forskrift om vern av Rognholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0025.html
Forskrift om vern av Rognsflauane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0713.html
Forskrift om vern av Rognsmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880513-0374.html
Forskrift om vern av Rohkunborri nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0224.html
Forskrift om vern av Rokke landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1236.html
Forskrift om vern av Rokkåa naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1507
Forskrift om vern av Rolla naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0667.html
Forskrift om vern av Rolsøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1701.html
Forskrift om vern av Romeheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1868
Forskrift om vern av Romerike landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19851101-1943.html
Forskrift om vern av Romsa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1035.html
Forskrift om vern av Romsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1303.html
Forskrift om vern av Rondane nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1266.html
Forskrift om vern av Rossefjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0565.html
Forskrift om vern av Rosstjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0281.html
Forskrift om vern av Rosstøl naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2051
Forskrift om vern av Rosåsmyr og Ospåsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1964.html
Forskrift om vern av Rotlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19710205-0003.html
Forskrift om vern av Rotnedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1401.html
Forskrift om vern av Rottåsberga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1279.html
Forskrift om vern av Rubbelifjell naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1658
Forskrift om vern av Rud naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2070
Forskrift om vern av Rudskampen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-238
Forskrift om vern av Ruholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0036.html
Forskrift om vern av Rukkevatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0717.html
Forskrift om vern av Rullestadtjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0749.html
Forskrift om vern av Runde dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810430-4823.html
Forskrift om vern av Runde dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810430-4823.html
Forskrift om vern av Rundeholmen i Opsangervatnet naturreservat
Forskrift om vern av Rundfjelldalselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0967.html
Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1620
Forskrift om vern av Ryggsteinen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0485.html
Forskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1524
Forskrift om vern av Rysjøen dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4706.html
Forskrift om vern av Ryvingen og Klovningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0815.html
Forskrift om vern av Ræstadtangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1243.html
Forskrift om vern av Røabukta dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0405.html
Forskrift om vern av Røamyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1218.html
Forskrift om vern av Rødberget marint verneområde (naturmangfoldloven) https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-691
Forskrift om vern av Rød-Dirhue landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0835.html
Forskrift om vern av Rødholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0084.html
Forskrift om vern av Rødholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0868.html
Forskrift om vern av Rødmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1213.html
Forskrift om vern av Rødsåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1555
Forskrift om vern av Røed naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800307-0001.html
Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1298.html
Forskrift om vern av Rønningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0094.html
Forskrift om vern av Rønningsfossene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0050.html
Forskrift om vern av Rønnomdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1521.html
Forskrift om vern av Rønnåsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790511-0001.html
Forskrift om vern av Rønset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0805.html
Forskrift om vern av Rørmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1098.html
Forskrift om vern av Rørvikholmene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0039.html
Forskrift om vern av Rørvikvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0393.html
Forskrift om vern av Rørvikvågen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0394.html
Forskrift om vern av Røssholmen-Skjela-Oterholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0874.html
Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0282.html
Forskrift om vern av Røsskleiva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0712.html
Forskrift om vern av Røssvassholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0231.html
Forskrift om vern av Røstlandet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1370.html
Forskrift om vern av Røstøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0957.html
Forskrift om vern av Røstøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1455.html
Forskrift om vern av Røtkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4710.html
Forskrift om vern av Røverkollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0691.html
Forskrift om vern av Røykeneselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1535.html
Forskrift om vern av Røykenvika dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0843.html
Forskrift om vern av Røyklibotnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0964.html
Forskrift om vern av Røyrtjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0916.html
Forskrift om vern av Røyrtveit naturreservat
Forskrift om vern av Røysa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1528.html
Forskrift om vern av Råbesdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2093
Forskrift om vern av Råen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0961.html
Forskrift om vern av Råndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0961.html
Forskrift om vern av Råndalsmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1101.html
Forskrift om vern av Råsok naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1067.html
Forskrift om vern av Sagelvvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0878.html
Forskrift om vern av Sagvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0243.html
Forskrift om vern av Sagvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1431.html
Forskrift om vern av Sagåa naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0101.html
Forskrift om vern av Sakkhusmåsan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4785.html
Forskrift om vern av Sakrisodden plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4738.html
Forskrift om vern av Sakrisøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0945.html
Forskrift om vern av Saksfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0927.html
Forskrift om vern av Saltbuskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0730.html
Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0895.html
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0893.html
Forskrift om vern av Saltskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0756.html
Forskrift om vern av Saltstein-Kløvningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0875.html
Forskrift om vern av Saltstraumen marint verneområde (naturmangfoldloven) http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0694.html
Forskrift om vern av Saltstutlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0990.html
Forskrift om vern av Salvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1367.html
Forskrift om vern av Samsjøberga naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1639
Forskrift om vern av Samsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1463.html
Forskrift om vern av Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0421.html
Forskrift om vern av Sandbu naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4757.html
Forskrift om vern av Sandbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0857.html
Forskrift om vern av Sandbukta-Østnestangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1523.html
Forskrift om vern av Sanddalstjedn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0850.html
Forskrift om vern av Sanddøldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0957.html
Forskrift om vern av Sandebukta landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0820.html
Forskrift om vern av Sandehorten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0661.html
Forskrift om vern av Sanden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0929.html
Forskrift om vern av Sandfjorden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1637.html
Forskrift om vern av Sandfjordneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1635.html
Forskrift om vern av Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0438.html
Forskrift om vern av Sandholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0275.html
Forskrift om vern av Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0294.html
Forskrift om vern av Sandholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0035.html
Forskrift om vern av Sandsbakken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0959.html
Forskrift om vern av Sandstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4793.html
Forskrift om vern av Sandsvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0864.html
Forskrift om vern av Sandsvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0381.html
Forskrift om vern av Sandsøra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4792.html
Forskrift om vern av Sandtjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1427.html
Forskrift om vern av Sandungåsen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-156
Forskrift om vern av Sandvikbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0547.html
Forskrift om vern av Sandvikbukta plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0848.html
Forskrift om vern av Sandvikheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1874
Forskrift om vern av Sandvikholman biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1710.html
Forskrift om vern av Sandviki naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19711029-0003.html
Forskrift om vern av Sandvikmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1229.html
Forskrift om vern av Sandvikseidet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0939.html
Forskrift om vern av Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1412.html
Forskrift om vern av Sandøya-Vattøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0854.html
Forskrift om vern av Sandøysalta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0547.html
Forskrift om vern av Sandå og Henestangen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-155
Forskrift om vern av Sandågjelet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0283.html
Forskrift om vern av Sandågrotta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0282.html
Forskrift om vern av Sankkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080411-0350.html
Forskrift om vern av Sankt Hansåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0008.html
Forskrift om vern av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1189
Forskrift om vern av Sauedauen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0780.html
Forskrift om vern av Sauøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1468.html
Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1364.html
Forskrift om vern av Seilskjærene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0041.html
Forskrift om vern av Seimsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4708.html
Forskrift om vern av Seinesodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1356.html
Forskrift om vern av Sekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0971.html
Forskrift om vern av Sekkjedalstjørn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0308.html
Forskrift om vern av Seljebotsmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1221.html
Forskrift om vern av Sellegrod naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0037.html
Forskrift om vern av Selnesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1373.html
Forskrift om vern av Selsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0100.html
Forskrift om vern av Selskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0759.html
Forskrift om vern av Selskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0011.html
Forskrift om vern av Selvikvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0402.html
Forskrift om vern av Seløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1456.html
Forskrift om vern av Seløyskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0244.html
Forskrift om vern av Semska-Stødi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760820-0012.html
Forskrift om vern av Semsvannet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0755.html
Forskrift om vern av Semsøyene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0017.html
Forskrift om vern av Sengane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0249.html
Forskrift om vern av Senholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0488.html
Forskrift om vern av Senjen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0261.html
Forskrift om vern av Seterelva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1372
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000428-0409.html
Forskrift om vern av Setningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0981.html
Forskrift om vern av Sildekruna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0459.html
Forskrift om vern av Simadalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1299.html
Forskrift om vern av Simaklubben naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-232
Forskrift om vern av Simle naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0328.html
Forskrift om vern av Simonsodden naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1179.html
Forskrift om vern av Simskarmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2007.html
Forskrift om vern av Singsmyra, Svinøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0678.html
Forskrift om vern av Sirijorda naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749
Forskrift om vern av Sislemyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4779.html
Forskrift om vern av Sjettenberglia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4797.html
Forskrift om vern av Sjoalemyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1990.html
Forskrift om vern av Sjunkhatten nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100205-0131.html
Forskrift om vern av Sjøforsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0951.html
Forskrift om vern av Sjøholt naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0826.html
Forskrift om vern av Sjømannsheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0716.html
Forskrift om vern av Sjømyråsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0092.html
Forskrift om vern av Sjøvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0016.html
Forskrift om vern av Skalmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0882.html
Forskrift om vern av Skandøla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2072
Forskrift om vern av Skansenøyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1524.html
Forskrift om vern av Skardberga naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0283.html
Forskrift om vern av Skardholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0489.html
Forskrift om vern av Skardmodalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0936.html
Forskrift om vern av Skardseterlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0988.html
Forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0021.html
Forskrift om vern av Skarra naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0053.html
Forskrift om vern av Skarsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4164.html
Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040220-0390.html
Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-889
Forskrift om vern av Skasberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1378
Forskrift om vern av Skatvikfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1533.html
Forskrift om vern av Skaugumsåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1408.html
Forskrift om vern av Skaumsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1464.html
Forskrift om vern av Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4829.html
Forskrift om vern av Skavdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2083
Forskrift om vern av Skeilia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1471.html
Forskrift om vern av Skeisneset dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2111.html
Forskrift om vern av Skibergfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1624
Forskrift om vern av Skibotnutløpet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0847.html
Forskrift om vern av Skiftenes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1626.html
Forskrift om vern av Skiftestad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1066.html
Forskrift om vern av Skilbreivatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0955.html
Forskrift om vern av Skinnerflo naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-387
Forskrift om vern av Skinstadreset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1037.html
Forskrift om vern av Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0877.html
Forskrift om vern av Skipstadsand naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0554.html
Forskrift om vern av Skirvedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0701.html
Forskrift om vern av Skittenskarvholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1453.html
Forskrift om vern av Skjebergkilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0573.html
Forskrift om vern av Skjede naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0062.html
Forskrift om vern av Skjeftkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4715.html
Forskrift om vern av Skjellingshovde naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1065.html
Forskrift om vern av Skjellådalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0960.html
Forskrift om vern av Skjelstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1425.html
Forskrift om vern av Skjerpemyr naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1909.html
Forskrift om vern av Skjerva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0969.html
Forskrift om vern av Skjækra landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1692.html
Forskrift om vern av Skjæløysundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0536.html
Forskrift om vern av Skjøringen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0069.html
Forskrift om vern av Sklinna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1686.html
Forskrift om vern av Sklinnaflesin biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1687.html
Forskrift om vern av Skogafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1432.html
Forskrift om vern av Skoganvarre naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1503.html
Forskrift om vern av Skogerholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0669.html
Forskrift om vern av Skogerøy-Lyngholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0056.html
Forskrift om vern av Skogkjerringholet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0348.html
Forskrift om vern av Skognesvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1013.html
Forskrift om vern av Skograubergene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0943.html
Forskrift om vern av Skogvoll naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1993.html
Forskrift om vern av Skoland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790126-0005.html
Forskrift om vern av Skomakerskjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0779.html
Forskrift om vern av Skor naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0946.html
Forskrift om vern av Skorbekklia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1063.html
Forskrift om vern av Skordalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1619
Forskrift om vern av Skorgeura naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0851.html
Forskrift om vern av Skorpa fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0842.html
Forskrift om vern av Skorpeholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0465.html
Forskrift om vern av Skorpen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0787.html
Forskrift om vern av Skorskog naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0651.html
Forskrift om vern av Skotholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0072.html
Forskrift om vern av Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2069
Forskrift om vern av Skotta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Skottfjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1541.html
Forskrift om vern av Skottjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0808.html
Forskrift om vern av Skottvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0833.html
Forskrift om vern av Skrapekleiv naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0024.html
Forskrift om vern av Skraptjønnfloen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0681.html
Forskrift om vern av Skremyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4766.html
Forskrift om vern av Skrim og Sauheradfjella naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1448.html
Forskrift om vern av Skrimfjella landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1283.html
Forskrift om vern av Skråstadheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1513.html
Forskrift om vern av Skudesundskjærene naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19730413-0003.html
Forskrift om vern av Skultrevassåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0710.html
Forskrift om vern av Skydskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4735.html
Forskrift om vern av Skåland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2207.html
Forskrift om vern av Skålsvikleira/Ystleira naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1420.html
Forskrift om vern av Skånland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1512.html
Forskrift om vern av Skåno naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0245.html
Forskrift om vern av Skårakilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0389.html
Forskrift om vern av Skåreholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0813.html
Forskrift om vern av Skårfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1466.html
Forskrift om vern av Slattumsrøa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1449.html
Forskrift om vern av Slemmestad naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0037.html
Forskrift om vern av Slemmestadåsen - Morberg naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1516.html
Forskrift om vern av Sletner naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1553.html
Forskrift om vern av Slettestjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800801-0001.html
Forskrift om vern av Slettingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0071.html
Forskrift om vern av Slettnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961107-1037.html
Forskrift om vern av Slettsvaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0834.html
Forskrift om vern av Slevdalsvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050408-0306.html
Forskrift om vern av Slåseterlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1638.html
Forskrift om vern av Slåttbråtåmyra naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1510
Forskrift om vern av Slåttmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4776.html
Forskrift om vern av Smelvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0482.html
Forskrift om vern av Smihagen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1415.html
Forskrift om vern av Smokkevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1296.html
Forskrift om vern av Smoldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0983.html
Forskrift om vern av Smådaladn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971212-1344.html
Forskrift om vern av Smådalsvatni naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0831.html
Forskrift om vern av Smågevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0404.html
Forskrift om vern av Småskjera og Storholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1709.html
Forskrift om vern av Småskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0764.html
Forskrift om vern av Småskjæran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0079.html
Forskrift om vern av Småtjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19681129-0002.html
Forskrift om vern av Småvatnan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1368.html
Forskrift om vern av Småvollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0845.html
Forskrift om vern av Sogneoksen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0509.html
Forskrift om vern av Sognevannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0911.html
Forskrift om vern av Solbergdammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1519.html
Forskrift om vern av Solbergfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0686.html
Forskrift om vern av Solbergheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0720.html
Forskrift om vern av Solbrålia og Stordalsberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2076
Forskrift om vern av Solem naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0958.html
Forskrift om vern av Solevatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1361.html
Forskrift om vern av Solevågsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1444.html
Forskrift om vern av Solfjellåsene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1533.html
Forskrift om vern av Solfrittkroken naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1375
Forskrift om vern av Solgårdhavna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-631
Forskrift om vern av Solhaug naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0929.html
Forskrift om vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1881
Forskrift om vern av Solnørvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1236.html
Forskrift om vern av Solumsmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1215.html
Forskrift om vern av Soløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1029.html
Forskrift om vern av Sommervatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1361.html
Forskrift om vern av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0065.html
Forskrift om vern av Soppekilen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0720.html
Forskrift om vern av Sortna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0017.html
Forskrift om vern av Sotnakkvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1625.html
Forskrift om vern av Spannholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0810.html
Forskrift om vern av Spannslokket naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0061.html
Forskrift om vern av Spernesmosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0016.html
Forskrift om vern av Spilderøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0859.html
Forskrift om vern av Spillumsbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0329.html
Forskrift om vern av Spirodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0675.html
Forskrift om vern av Spjeltfjelldalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1366.html
Forskrift om vern av Spåkenesøra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1018.html
Forskrift om vern av Spålen-Katnosa naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-170
Forskrift om vern av St. Olavsormen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720225-0001.html
Forskrift om vern av Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021220-1772.html
Forskrift om vern av Stabbursdalen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021220-1771.html
Forskrift om vern av Stabbursnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2012.html
Forskrift om vern av Stakaskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0763.html
Forskrift om vern av Stakkengfonna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0837.html
Forskrift om vern av Stakketoskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0033.html
Forskrift om vern av Stallbrekka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0462.html
Forskrift om vern av Stallvikmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0680.html
Forskrift om vern av Stange naturreservat
Forskrift om vern av Stangholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0031.html
Forskrift om vern av Starmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1399.html
Forskrift om vern av Stavasselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1754
Forskrift om vern av Stave plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0729.html
Forskrift om vern av Stavlum naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0960.html
Forskrift om vern av Stavnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0714.html
Forskrift om vern av Stavnselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1538.html
Forskrift om vern av Stavsholtmyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790622-0001.html
Forskrift om vern av Stedjeberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0808.html
Forskrift om vern av Steglholmen og Gåseskjer naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0271.html
Forskrift om vern av Steiehalsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0803.html
Forskrift om vern av Steinan og Flottra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1695.html
Forskrift om vern av Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0870.html
Forskrift om vern av Steinene biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0775.html
Forskrift om vern av Steinevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1983.html
Forskrift om vern av Steinfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0894.html
Forskrift om vern av Steinknapp naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1542.html
Forskrift om vern av Steinodden dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0728.html
Forskrift om vern av Steinodden plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0728.html
Forskrift om vern av Steinosen/Sjømyrpollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1434.html
Forskrift om vern av Steinsbuskardet-Hisdal biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000428-0408.html
Forskrift om vern av Steinslandsosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1433.html
Forskrift om vern av Steinslandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1365.html
Forskrift om vern av Steinsodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0082.html
Forskrift om vern av Steinvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0026.html
Forskrift om vern av Stenerudmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0020.html
Forskrift om vern av Stenmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19741004-0004.html
Forskrift om vern av Stensdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4727.html
Forskrift om vern av Stenstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0011.html
Forskrift om vern av Stiksåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-894
Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-01-22-48
Forskrift om vern av Stimannsberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1548.html
Forskrift om vern av Stokkalandsvatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1287.html
Forskrift om vern av Stokkeåsen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0805.html
Forskrift om vern av Stokkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1214.html
Forskrift om vern av Stokksund-Blikkvågane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0383.html
Forskrift om vern av Stongodden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0869.html
Forskrift om vern av Storamyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2293.html
Forskrift om vern av Storberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1519.html
Forskrift om vern av Storberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0985.html
Forskrift om vern av Storbjørhusdal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0941.html
Forskrift om vern av Stordalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1887
Forskrift om vern av Stordamsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0021.html
Forskrift om vern av Store Danmarkskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0789.html
Forskrift om vern av Store Follesøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0250.html
Forskrift om vern av Store Herbern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0693.html
Forskrift om vern av Store Lyngholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0063.html
Forskrift om vern av Store Møkkalasset biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0783.html
Forskrift om vern av Store Måkholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0048.html
Forskrift om vern av Store og Litle Fokksteinen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0849.html
Forskrift om vern av Store Rekke naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4789.html
Forskrift om vern av Store Risøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1028.html
Forskrift om vern av Store Sametti - Skjelvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1504.html
Forskrift om vern av Store Snipen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1651
Forskrift om vern av Store Svartøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0043.html
Forskrift om vern av Store Tømmervika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1531.html
Forskrift om vern av Store Vengelsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0070.html
Forskrift om vern av Store Øygarden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0028.html
Forskrift om vern av Storeidet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1227.html
Forskrift om vern av Storeidvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1443.html
Forskrift om vern av Storelva-Stillelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0233.html
Forskrift om vern av Storelvosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0938.html
Forskrift om vern av Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19840224-0482.html
Forskrift om vern av Storemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1961.html
Forskrift om vern av Storemyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0937.html
Forskrift om vern av Storengvatna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2088
Forskrift om vern av Storesand naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0396.html
Forskrift om vern av Storevik dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0380.html
Forskrift om vern av Storevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0380.html
Forskrift om vern av Storfelten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0079.html
Forskrift om vern av Storfloa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0683.html
Forskrift om vern av Storfloen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1441.html
Forskrift om vern av Storflotjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1440.html
Forskrift om vern av Storgalten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0100.html
Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1501
Forskrift om vern av Stor-Graddis naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1507.html
Forskrift om vern av Storhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0954.html
Forskrift om vern av Storholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0512.html
Forskrift om vern av Storholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0860.html
Forskrift om vern av Storkollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0819.html
Forskrift om vern av Storlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19980206-0138.html
Forskrift om vern av Storlægeret landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0278.html
Forskrift om vern av Stormyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0003.html
Forskrift om vern av Stormyra (Jægervatn) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0872.html
Forskrift om vern av Stormyra (Lapphaugen) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0864.html
Forskrift om vern av Stormyra (Rossvoll) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0868.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2006.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1437.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0046.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1102.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0345.html
Forskrift om vern av Stormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0675.html
Forskrift om vern av Stormyra, Inntian naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1089.html
Forskrift om vern av Stormyra, Årlivatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0677.html
Forskrift om vern av Stormyrlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1447.html
Forskrift om vern av Storskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0762.html
Forskrift om vern av Storskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0042.html
Forskrift om vern av Storskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0034.html
Forskrift om vern av Storskog naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0566.html
Forskrift om vern av Storskogan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0410.html
Forskrift om vern av Storslettkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1220.html
Forskrift om vern av Storslettmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
Forskrift om vern av Storslåtta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1968.html
Forskrift om vern av Storsteinfjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1543.html
Forskrift om vern av Storsøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1436.html
Forskrift om vern av Storvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0244.html
Forskrift om vern av Storveltlia-Valmåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1755
Forskrift om vern av Storvika naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1892
Forskrift om vern av Storøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0040.html
Forskrift om vern av Storøykilen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-743
Forskrift om vern av Storåa naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1615
Forskrift om vern av Storåna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1391
Forskrift om vern av Storås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0568.html
Forskrift om vern av Storås og Spirås naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-896
Forskrift om vern av Strand naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1036.html
Forskrift om vern av Stranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0797.html
Forskrift om vern av Strandaliane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2046
Forskrift om vern av Strandnesvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1293.html
Forskrift om vern av Strandvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0009.html
Forskrift om vern av Strandå/Os landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1997.html
Forskrift om vern av Strandåvassbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1997.html
Forskrift om vern av Strauman landskapsvernområde http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090529-0552.html
Forskrift om vern av Straume naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1358.html
Forskrift om vern av Straumen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1636.html
Forskrift om vern av Straumen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0038.html
Forskrift om vern av Straumsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1038.html
Forskrift om vern av Straumøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1357.html
Forskrift om vern av Strengivatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1641.html
Forskrift om vern av Stridsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0304.html
Forskrift om vern av Strykenåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1531.html
Forskrift om vern av Strynefjellet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1065.html
Forskrift om vern av Strømmen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2024.html
Forskrift om vern av Strømodden naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1183.html
Forskrift om vern av Strømsundholmen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0740.html
Forskrift om vern av Strønes naturreservat https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-13-1457
Forskrift om vern av Stråholmen landskapsvernområde https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1631
Forskrift om vern av Stråmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0695.html
Forskrift om vern av Stråsjøen-Prestøyan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2036.html
Forskrift om vern av Stubberud naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0636.html
Forskrift om vern av Stubberud skogpark naturreservat
Forskrift om vern av Stuttgonglie naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1554
Forskrift om vern av Stuvåna naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1543
Forskrift om vern av Styggdalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2068
Forskrift om vern av Styggedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1635.html
Forskrift om vern av Styggetjønnåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1866
Forskrift om vern av Styggås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0851.html
Forskrift om vern av Stø/Nyksund naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1464.html
Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1087.html
Forskrift om vern av Størrmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1367.html
Forskrift om vern av Støttværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1416.html
Forskrift om vern av Sula naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1637
Forskrift om vern av Sulesund naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0830.html
Forskrift om vern av Sulustaddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0340.html
Forskrift om vern av Sundbyholmene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0041.html
Forskrift om vern av Sundholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0047.html
Forskrift om vern av Sundsbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1410.html
Forskrift om vern av Sundskjæra biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0739.html
Forskrift om vern av Sundstraumlian naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1513.html
Forskrift om vern av Sundsvollsundet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0873.html
Forskrift om vern av Sunndalslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1277.html
Forskrift om vern av Surna dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0417.html
Forskrift om vern av Surna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0417.html
Forskrift om vern av Surtebergflaget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2059
Forskrift om vern av Svaet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1717.html
Forskrift om vern av Svandalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1005.html
Forskrift om vern av Svangtjernmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1366.html
Forskrift om vern av Svantjern naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2067
Forskrift om vern av Svanvikmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1210.html
Forskrift om vern av Svartbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0928.html
Forskrift om vern av Svartdalstjerna naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1643
Forskrift om vern av Svartefjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0645.html
Forskrift om vern av Svarteliåsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0947.html
Forskrift om vern av Svarteskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0487.html
Forskrift om vern av Svarthaugan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1387.html
Forskrift om vern av Svartskjæra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0033.html
Forskrift om vern av Svartskog landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0696.html
Forskrift om vern av Svarttjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1357.html
Forskrift om vern av Svarttjernmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0044.html
Forskrift om vern av Svartvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1545.html
Forskrift om vern av Svartåmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1446.html
Forskrift om vern av Svartåsfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0575.html
Forskrift om vern av Svarverud naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4754.html
Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1646
Forskrift om vern av Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1438.html
Forskrift om vern av Sveltingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0873.html
Forskrift om vern av Svendstuøyene naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2073
Forskrift om vern av Svennesvollene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4734.html
Forskrift om vern av Svenskestutjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1428.html
Forskrift om vern av Svenstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4756.html
Forskrift om vern av Svenådalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1635.html
Forskrift om vern av Svesøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1035.html
Forskrift om vern av Svetlingane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0867.html
Forskrift om vern av Svingervann naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2047
Forskrift om vern av Svinøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0852.html
Forskrift om vern av Svorkalia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0849.html
Forskrift om vern av Svorkmyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2027.html
Forskrift om vern av Sværholtklubben naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0112.html
Forskrift om vern av Svåholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0843.html
Forskrift om vern av Syd Oust naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0683.html
Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080411-0349.html
Forskrift om vern av Syltefjorddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1385.html
Forskrift om vern av Sylteosen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0407.html
Forskrift om vern av Synesvarden landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930917-0971.html
Forskrift om vern av Synesvarden landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930917-0971.html
Forskrift om vern av Synesvågen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0395.html
Forskrift om vern av Synneren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1349.html
Forskrift om vern av Synnøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0295.html
Forskrift om vern av Sæbøskòra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1027.html
Forskrift om vern av Sæland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2219.html
Forskrift om vern av Særkilampi naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0658.html
Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1381
Forskrift om vern av Sætredalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0861.html
Forskrift om vern av Sætremyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0932.html
Forskrift om vern av Sævareidberget landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1913.html
Forskrift om vern av Sæveli naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4195.html
Forskrift om vern av Sølen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0173.html
Forskrift om vern av Sølendet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1108.html
Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1633
Forskrift om vern av Søndre Dyttholknatten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1363.html
Forskrift om vern av Søndre Eggvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0067.html
Forskrift om vern av Søndre Frøyland dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0003.html
Forskrift om vern av Søndre Frøyland landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0003.html
Forskrift om vern av Søndre Haugstenåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0545.html
Forskrift om vern av Søndre Hørtekollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0958.html
Forskrift om vern av Søndre Håøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1543.html
Forskrift om vern av Søndre Jeløy landskapsvernområde https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2016
Forskrift om vern av Søndre Missingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0792.html
Forskrift om vern av Søndre Nærsnes naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0034.html
Forskrift om vern av Søndre Skjælholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0701.html
Forskrift om vern av Søndre Sletter naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0794.html
Forskrift om vern av Søndre Verksøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1525.html
Forskrift om vern av Søndre Versvik naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1655
Forskrift om vern av Sønstebybekken naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-162
Forskrift om vern av Sønstegård plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0837.html
Forskrift om vern av Søraust-Svalbard naturreservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Sørdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1457.html
Forskrift om vern av Sørebømyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0948.html
Forskrift om vern av Sørensholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0823.html
Forskrift om vern av Sørestrandvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0948.html
Forskrift om vern av Sørfugløya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0853.html
Forskrift om vern av Sørkapp fuglereservat naturreservat (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørkjosleira naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1003.html
Forskrift om vern av Sørlenangsbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1015.html
Forskrift om vern av Sørmela naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1470.html
Forskrift om vern av Sørsandfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0925.html
Forskrift om vern av Sørsjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4721.html
Forskrift om vern av Sør-Smøla landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0018.html
Forskrift om vern av Sør-Spitsbergen nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørumsneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0745.html
Forskrift om vern av Sørværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0953.html
Forskrift om vern av Sørøyan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1691.html
Forskrift om vern av Søvedalen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1175.html
Forskrift om vern av Søylandsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1273.html
Forskrift om vern av Søysetøran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1251.html
Forskrift om vern av Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1304.html
Forskrift om vern av Tanamunningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0936.html
Forskrift om vern av Tanarkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1432.html
Forskrift om vern av Tangbleikjo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0262.html
Forskrift om vern av Tangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0571.html
Forskrift om vern av Tangenbekken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0016.html
Forskrift om vern av Tangendammen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0795.html
Forskrift om vern av Tangvald naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0005.html
Forskrift om vern av Tangvolla naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1504
Forskrift om vern av Taralden dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0774.html
Forskrift om vern av Tasken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0558.html
Forskrift om vern av Tau naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2215.html
Forskrift om vern av Tauterryggen marint verneområde (naturmangfoldloven) http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0693.html
Forskrift om vern av Tautra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1717.html
Forskrift om vern av Tautra, vest naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0872.html
Forskrift om vern av Tedneholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0844.html
Forskrift om vern av Tednholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0819.html
Forskrift om vern av Tegningdalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1628
Forskrift om vern av Teineskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0722.html
Forskrift om vern av Teisdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1468.html
Forskrift om vern av Teistevika landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0863.html
Forskrift om vern av Teistholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0290.html
Forskrift om vern av Teksmona naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0928.html
Forskrift om vern av Tekssjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0972.html
Forskrift om vern av Telemarkslunden og Ekebylunden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0563.html
Forskrift om vern av Telvanglia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1380.html
Forskrift om vern av Tennvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1020.html
Forskrift om vern av Tennøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0467.html
Forskrift om vern av Terneholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0026.html
Forskrift om vern av Terneholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0082.html
Forskrift om vern av Terneholmen og Grønningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0060.html
Forskrift om vern av Terneskjeret (Austevoll) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0280.html
Forskrift om vern av Terneskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0268.html
Forskrift om vern av Terneskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0032.html
Forskrift om vern av Thorsøma naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0532.html
Forskrift om vern av Tiltvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1435.html
Forskrift om vern av Timberøyholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0477.html
Forskrift om vern av Tingelsæte naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0842.html
Forskrift om vern av Tiurhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0930.html
Forskrift om vern av Tjeldneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1439.html
Forskrift om vern av Tjeldstø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1052.html
Forskrift om vern av Tjerråøyan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0024.html
Forskrift om vern av Tjongspollen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-903
Forskrift om vern av Tjuvdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0844.html
Forskrift om vern av Tjuvholmen/Klumpholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0846.html
Forskrift om vern av Tjønna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0001.html
Forskrift om vern av Tjønnane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0934.html
Forskrift om vern av Tjørnsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0052.html
Forskrift om vern av Tjørvågosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1234.html
Forskrift om vern av Tjøstøl naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0084.html
Forskrift om vern av Tjøsvollvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1275.html
Forskrift om vern av Todalssetra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0850.html
Forskrift om vern av Todalsøran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1252.html
Forskrift om vern av Tofteholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0754.html
Forskrift om vern av Tofteskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0572.html
Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1388
Forskrift om vern av Tolvmannsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0004.html
Forskrift om vern av Torbudalen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0437.html
Forskrift om vern av Torehei naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1865
Forskrift om vern av Torjusheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1630.html
Forskrift om vern av Tornesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1271.html
Forskrift om vern av Torsholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0506.html
Forskrift om vern av Torskefjorddalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0795.html
Forskrift om vern av Torskerumpa biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0731.html
Forskrift om vern av Torskholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0015.html
Forskrift om vern av Torsnes naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1181.html
Forskrift om vern av Torsæter naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0081.html
Forskrift om vern av Torsæterkampen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0102.html
Forskrift om vern av Torvøya og Bjerkholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0676.html
Forskrift om vern av Tostenelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1453.html
Forskrift om vern av Totenvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0841.html
Forskrift om vern av Totenåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-342
Forskrift om vern av Tranby landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0001.html
Forskrift om vern av Tranemosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0009.html
Forskrift om vern av Tranmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1957.html
Forskrift om vern av Trautskogen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1634
Forskrift om vern av Trefotskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0480.html
Forskrift om vern av Tresfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1239.html
Forskrift om vern av Tretjerna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1639.html
Forskrift om vern av Tretjernmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4780.html
Forskrift om vern av Trettenstryka dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0837.html
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-05-1302
Forskrift om vern av Trillingtjennane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1533
Forskrift om vern av Triungsvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0744.html
Forskrift om vern av Trolldalsfjellet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1530
Forskrift om vern av Trolldalsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1999.html
Forskrift om vern av Trollfjorddalen/Gulgo naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0790.html
Forskrift om vern av Trollhaug naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2295.html
Forskrift om vern av Trollheimen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19871211-1066.html
Forskrift om vern av Trollmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0554.html
Forskrift om vern av Trollpollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1516.html
Forskrift om vern av Trollskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0267.html
Forskrift om vern av Trollstigen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1305.html
Forskrift om vern av Trollvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1059.html
Forskrift om vern av Tromskjera-Mannskjera naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0877.html
Forskrift om vern av Tronflesa biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1692.html
Forskrift om vern av Tronkberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0574.html
Forskrift om vern av Tronstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0957.html
Forskrift om vern av Trættebleikja naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0251.html
Forskrift om vern av Trøytarosskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0255.html
Forskrift om vern av Tuemyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4773.html
Forskrift om vern av Tuemyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0943.html
Forskrift om vern av Tufsingdalseskeren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1379.html
Forskrift om vern av Tufsingdeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4723.html
Forskrift om vern av Tuftelia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731130-0010.html
Forskrift om vern av Tungevåg naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0959.html
Forskrift om vern av Tuskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0768.html
Forskrift om vern av Tuvhaugen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0234.html
Forskrift om vern av Tveitabotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1026.html
Forskrift om vern av Tveitane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1922.html
Forskrift om vern av Tveitaneset naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1659
Forskrift om vern av Tveiteråsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393
Forskrift om vern av Tveithaugen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1182.html
Forskrift om vern av Tveitstulmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0856.html
Forskrift om vern av Tveitvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1634.html
Forskrift om vern av Tverlandet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1424.html
Forskrift om vern av Tverrbergkastet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0685.html
Forskrift om vern av Tverrelvdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1501.html
Forskrift om vern av Tverrlimyran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0687.html
Forskrift om vern av Tverråa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1296.html
Forskrift om vern av Tverrådalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1233
Forskrift om vern av Tvinna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0935.html
Forskrift om vern av Tynesfjæra dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1712.html
Forskrift om vern av Tyrifjorden dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19540827-0005.html
Forskrift om vern av Tømten naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0085.html
Forskrift om vern av Tønnerudtangen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0078.html
Forskrift om vern av Tøråsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-891
Forskrift om vern av Tøso naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4758.html
Forskrift om vern av Tåde naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0830.html
Forskrift om vern av Tågdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1225.html
Forskrift om vern av Tårendalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1394
Forskrift om vern av Udvåre naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0077.html
Forskrift om vern av Uføra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0649.html
Forskrift om vern av Ula naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1902.html
Forskrift om vern av Ulbergsåa naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1638
Forskrift om vern av Ulendeltaet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2104.html
Forskrift om vern av Ulgjelsvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4763.html
Forskrift om vern av Ullasundet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0397.html
Forskrift om vern av Ullasundet dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0397.html
Forskrift om vern av Ullebergåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0277.html
Forskrift om vern av Ullebroten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0291.html
Forskrift om vern av Ullensvang naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1628
Forskrift om vern av Ullerntangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0044.html
Forskrift om vern av Ullhaugtoppen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0048.html
Forskrift om vern av Ultvedt landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1359.html
Forskrift om vern av Ultvedttjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-4225.html
Forskrift om vern av Ulvikpollen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1061.html
Forskrift om vern av Ulvungene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0027.html
Forskrift om vern av Ulvøya plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0686.html
Forskrift om vern av Ulvøyværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1457.html
Forskrift om vern av Ulvåkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4711.html
Forskrift om vern av Ulykkesskjær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0028.html
Forskrift om vern av Unjemslia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0836.html
Forskrift om vern av Uranes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1914.html
Forskrift om vern av Urdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1631.html
Forskrift om vern av Urddalen naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1620
Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1540
Forskrift om vern av Uri naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0672.html
Forskrift om vern av Urskar naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1480.html
Forskrift om vern av Urter naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0814.html
Forskrift om vern av Urvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0960.html
Forskrift om vern av Urådalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2220.html
Forskrift om vern av Utladalen landskapsvernområde https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1399
Forskrift om vern av Utsletteøy, Joøy og Upsøykalven naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0250.html
Forskrift om vern av Utvær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0503.html
Forskrift om vern av Vaggen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1704.html
Forskrift om vern av Váhcanjohka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1483.html
Forskrift om vern av Valberg naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0809.html
Forskrift om vern av Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1409.html
Forskrift om vern av Vallemsberga og Langøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0948.html
Forskrift om vern av Vallerkroken naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0071.html
Forskrift om vern av Valløy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0066.html
Forskrift om vern av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-890
Forskrift om vern av Vamåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0982.html
Forskrift om vern av Vangdalsberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1921.html
Forskrift om vern av Vangestadmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1356.html
Forskrift om vern av Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1566.html
Forskrift om vern av Varaldsøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1924.html
Forskrift om vern av Varangerbotn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0940.html
Forskrift om vern av Varangerhalvøya nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1384.html
Forskrift om vern av Vardeheia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2055
Forskrift om vern av Vardmoan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1391.html
Forskrift om vern av Vardnesmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0879.html
Forskrift om vern av Vardøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1406.html
Forskrift om vern av Vardåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0560.html
Forskrift om vern av Varnvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0934.html
Forskrift om vern av Vassbotndalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0689.html
Forskrift om vern av Vassbotndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0690.html
Forskrift om vern av Vassenden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0036.html
Forskrift om vern av Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1358.html
Forskrift om vern av Vassgårdsvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0411.html
Forskrift om vern av Vassholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1030.html
Forskrift om vern av Vasshusvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1281.html
Forskrift om vern av Vassland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0724.html
Forskrift om vern av Vassvann naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2048
Forskrift om vern av Vassøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0944.html
Forskrift om vern av Vatland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2214.html
Forskrift om vern av Vealøs naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0753.html
Forskrift om vern av Vealøs naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0726.html
Forskrift om vern av Vedfallnosa naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1875
Forskrift om vern av Veggen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1490.html
Forskrift om vern av Veggermyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0005.html
Forskrift om vern av Vegsundholmane-Veibustholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0848.html
Forskrift om vern av Veikdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1515.html
Forskrift om vern av Veikulåsen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2061
Forskrift om vern av Veldre naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770617-0007.html
Forskrift om vern av Vellamelen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1698.html
Forskrift om vern av Vemannsås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1527.html
Forskrift om vern av Vendelholmene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0668.html
Forskrift om vern av Vengane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0468.html
Forskrift om vern av Vensåsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4774.html
Forskrift om vern av Veogjelet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1556
Forskrift om vern av Verdensløpet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1886
Forskrift om vern av Vereknutane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1632.html
Forskrift om vern av Verkenslund biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0557.html
Forskrift om vern av Vermedalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1443.html
Forskrift om vern av Versvik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720526-0008.html
Forskrift om vern av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1271.html
Forskrift om vern av Vesle Rokosjøen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4712.html
Forskrift om vern av Vesle Sletter naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0795.html
Forskrift om vern av Veslehjerkinntjønnin naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0829.html
Forskrift om vern av Veslhammarlia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1508
Forskrift om vern av Vestbøstadtjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1062.html
Forskrift om vern av Vestedjan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1969.html
Forskrift om vern av Vesteinvika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1238.html
Forskrift om vern av Vestertana naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0935.html
Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2066
Forskrift om vern av Vestfjorddalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1616.html
Forskrift om vern av Vesthagan naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1178.html
Forskrift om vern av Vestre Fuglemosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4790.html
Forskrift om vern av Vestre Hovedøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0544.html
Forskrift om vern av Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1452.html
Forskrift om vern av Vestre Mjølsnesholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0826.html
Forskrift om vern av Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0277.html
Forskrift om vern av Vestre Skjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0004.html
Forskrift om vern av Vestre Vansjø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0384.html
Forskrift om vern av Veststeinen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0464.html
Forskrift om vern av Vestvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0395.html
Forskrift om vern av Vetafjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1454.html
Forskrift om vern av Veten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1514.html
Forskrift om vern av Vetlefjordsøyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0949.html
Forskrift om vern av Veøy landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700506-0002.html
Forskrift om vern av Vidmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751128-0010.html
Forskrift om vern av Vidmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1833.html
Forskrift om vern av Viengskletten naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1629
Forskrift om vern av Viermyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2294.html
Forskrift om vern av Viernbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0667.html
Forskrift om vern av Vigdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1069.html
Forskrift om vern av Viglåa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0022.html
Forskrift om vern av Vignesholmane dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0847.html
Forskrift om vern av Vigre naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2296.html
Forskrift om vern av Vikaleiret dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1702.html
Forskrift om vern av Vikalian naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1368
Forskrift om vern av Vikanbukta dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080912-1017.html
Forskrift om vern av Vikaneset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2209.html
Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-624
Forskrift om vern av Vikertjernet biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0548.html
Forskrift om vern av Vikerøya landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0845.html
Forskrift om vern av Vikfjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0014.html
Forskrift om vern av Vikosen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1525.html
Forskrift om vern av Viksefjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1069.html
Forskrift om vern av Viksåsen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820212-0366.html
Forskrift om vern av Villelia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1927.html
Forskrift om vern av Vindfarholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0857.html
Forskrift om vern av Vindfjell naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1633.html
Forskrift om vern av Vindflomyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0059.html
Forskrift om vern av Vindmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4783.html
Forskrift om vern av Vingen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800509-0003.html
Forskrift om vern av Vinjekilen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1061.html
Forskrift om vern av Vinnan og Velvangen dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1715.html
Forskrift om vern av Vinnesleiro naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1056.html
Forskrift om vern av Vinnstormyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1090.html
Forskrift om vern av Vinterguten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0042.html
Forskrift om vern av Virvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0236.html
Forskrift om vern av Vistdalsholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0870.html
Forskrift om vern av Vistehorten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0660.html
Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-626
Forskrift om vern av Volaberget og Kvemskjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0979.html
Forskrift om vern av Vollholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0848.html
Forskrift om vern av Vollom naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1925.html
Forskrift om vern av Vollsfjorden indre dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0710.html
Forskrift om vern av Vollsfjorden midtre dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0713.html
Forskrift om vern av Vorma dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Vormedalsheia landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910419-0245.html
Forskrift om vern av Votnmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2004.html
Forskrift om vern av Vækker/Väkkärä naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0932.html
Forskrift om vern av Været dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820820-1326.html
Forskrift om vern av Været landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820820-1326.html
Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-09-13-1086
Forskrift om vern av Vøra naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1903.html
Forskrift om vern av Vågsdalsliane naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1657
Forskrift om vern av Vågsholmen, Gulaskjer, Brattholmen og Grasholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0272.html
Forskrift om vern av Vågsskjeret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0301.html
Forskrift om vern av Vågstranda plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1240.html
Forskrift om vern av Våjemyrane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1958.html
Forskrift om vern av Vålberget naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1064.html
Forskrift om vern av Våle prestegårdsskog naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0015.html
Forskrift om vern av Vålerberget naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1636
Forskrift om vern av Våletjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19840210-0274.html
Forskrift om vern av Yddal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1433.html
Forskrift om vern av Yngsdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0951.html
Forskrift om vern av Ytamo naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1888
Forskrift om vern av Ytre Brosmflesa biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1689.html
Forskrift om vern av Ytre Hvaler nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0883.html
Forskrift om vern av Ytre Klungset naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1484.html
Forskrift om vern av Ytre Lauvrak naturreservat http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-13-1460
Forskrift om vern av Ytre Syltevika naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1634.html
Forskrift om vern av Ytre Vassholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0036.html
Forskrift om vern av Ytter Skjervollslykkja naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0402.html
Forskrift om vern av Ytterøya naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-148
Forskrift om vern av Ytterøyane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0473.html
Forskrift om vern av Ænesdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0391.html
Forskrift om vern av Æsholman naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1444.html
Forskrift om vern av Ødegården naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0811.html
Forskrift om vern av Øie naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2107.html
Forskrift om vern av Øksendalsøra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1250.html
Forskrift om vern av Øksnevadtjønn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1280.html
Forskrift om vern av Øksningen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1716.html
Forskrift om vern av Øktmyrene naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0048.html
Forskrift om vern av Ølveshovda landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1025.html
Forskrift om vern av Ønaholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0499.html
Forskrift om vern av Øra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0534.html
Forskrift om vern av Ørdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0953.html
Forskrift om vern av Ørestø naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1683.html
Forskrift om vern av Ørin naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-693
Forskrift om vern av Ørland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2217.html
Forskrift om vern av Ørnakken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0548.html
Forskrift om vern av Ørstvethalvøya plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0799.html
Forskrift om vern av Østensjøvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0752.html
Forskrift om vern av Østensjøvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0754.html
Forskrift om vern av Østerdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2001.html
Forskrift om vern av Østhagan landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1910.html
Forskrift om vern av Østmarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1546.html
Forskrift om vern av Østre Ertholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1463.html
Forskrift om vern av Østre Hovedøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0544.html
Forskrift om vern av Østre Rødskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0786.html
Forskrift om vern av Østre Utengskjær dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0784.html
Forskrift om vern av Østøyskjæret biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0725.html
Forskrift om vern av Øverengmoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1623.html
Forskrift om vern av Øverland naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0897.html
Forskrift om vern av Øvermoen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1216.html
Forskrift om vern av Øvre Anarjokka nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751219-0019.html
Forskrift om vern av Øvre Dividal nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1315.html
Forskrift om vern av Øvre Eide naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2290.html
Forskrift om vern av Øvre Forra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1088.html
Forskrift om vern av Øvre og Nedre Svinholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0085.html
Forskrift om vern av Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1105.html
Forskrift om vern av Øvre Pasvik nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1104.html
Forskrift om vern av Øya/Langholmen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1421.html
Forskrift om vern av Øyastøl naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2292.html
Forskrift om vern av Øyenskavlen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0951.html
Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1665
Forskrift om vern av Øynad'n naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0849.html
Forskrift om vern av Øytjernet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-902
Forskrift om vern av Øyungen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1569.html
Forskrift om vern av Øyvassheia naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-166
Forskrift om vern av Åbakkfjellet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1455.html
Forskrift om vern av Åbyelva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0806.html
Forskrift om vern av Ådnevik naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0647.html
Forskrift om vern av Ådnøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0300.html
Forskrift om vern av Åfarhaugen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1891
Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-637
Forskrift om vern av Åholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1522.html
Forskrift om vern av Åkersvika naturreservat https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2016-01-22-47
Forskrift om vern av Åkre og Vikane naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1627
Forskrift om vern av Åkrokan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4765.html
Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090109-0009.html
Forskrift om vern av Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0433.html
Forskrift om vern av Åmotsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0430.html
Forskrift om vern av Åmsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1231.html
Forskrift om vern av Åmtona naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-167
Forskrift om vern av Ånderdalen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0866.html
Forskrift om vern av Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1669
Forskrift om vern av Årdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19931217-1280.html
Forskrift om vern av Årkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0656.html
Forskrift om vern av Årnesbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1063.html
Forskrift om vern av Årstad dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1290.html
Forskrift om vern av Årstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1289.html
Forskrift om vern av Årvollåsen naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1906.html
Forskrift om vern av Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0845.html
Forskrift om vern av Åsane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0800.html
Forskrift om vern av Åsdalstjørna naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0835.html
Forskrift om vern av Åsebutjernet biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0549.html
Forskrift om vern av Åsen - Kjeldalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-245
Forskrift om vern av Åsermarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1552.html
Forskrift om vern av Åsjo naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0832.html
Forskrift om vern av Åslandsøya og Kjeøya naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2052
Forskrift om vern av Åsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0688.html
Forskrift om vern av Åsnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2102.html
Forskrift om vern av Åsstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0007.html
Forskrift om vern av Åstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1409.html
Forskrift om vern av Åsvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1407.html
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77