Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0847.html
Forskrift om vern av Adalstjern naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0830.html
Forskrift om vern av Adamsfjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0933.html
Forskrift om vern av Agneskjæret naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0078.html
Forskrift om vern av Ajertangen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0324.html
Forskrift om vern av Akersvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4744.html
Forskrift om vern av Aksdal naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2222.html
Forskrift om vern av Aksevatnet dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0947.html
Forskrift om vern av Aksnesholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0313.html
Forskrift om vern av Aldgården naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1694.html
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1707.html
Forskrift om vern av Alshusbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0543.html
Forskrift om vern av Alstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0822.html
Forskrift om vern av Alterhaug naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19691219-0005.html
Forskrift om vern av Altervatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2003.html
Forskrift om vern av Altskardet naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0034.html
Forskrift om vern av Alvevatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-4203.html
Forskrift om vern av Ambjørndalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0016.html
Forskrift om vern av Amdam naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1039.html
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1467.html
Forskrift om vern av Anda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1465.html
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19540326-0004.html
Forskrift om vern av Andersdammen biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0544.html
Forskrift om vern av Andotten naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0098.html
Forskrift om vern av Andås naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1472.html
Forskrift om vern av Apalviken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4728.html