Hopp til innholdet

Søkeresultat

2825 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0337.html
Forskrift om vern av Indre Ulvøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0638.html
Forskrift om vern av Indre Vassfaret landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1359.html
Forskrift om vern av Indre Viksfjord naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4740.html
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden nasjonalpark nasjonalpark (Svalbardmiljøloven) http://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1404.html
Forskrift om vern av Indrevær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0504.html
Forskrift om vern av Indrevær naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0812.html
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0475.html
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1107.html