Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Sagelvvatn naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0878.html
Forskrift om vern av Sagvassdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0243.html
Forskrift om vern av Sagvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1431.html
Forskrift om vern av Sagåa naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0101.html
Forskrift om vern av Sakkhusmåsan naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4785.html
Forskrift om vern av Sakrisodden plantefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4738.html
Forskrift om vern av Sakrisøy naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0945.html
Forskrift om vern av Saksfjorden naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0927.html
Forskrift om vern av Saltbuskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0730.html
Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890908-0895.html