Hopp til innholdet

Søkeresultat

2825 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Todalsøran naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1252.html
Forskrift om vern av Tofteholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0754.html
Forskrift om vern av Tofteskogen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0572.html
Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1388
Forskrift om vern av Tolvmannsmyr naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0004.html
Forskrift om vern av Torbudalen biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0437.html
Forskrift om vern av Torjusheia naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1630.html
Forskrift om vern av Tornesvatnet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1271.html
Forskrift om vern av Torsholmane naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0506.html
Forskrift om vern av Torskefjorddalen naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0795.html