Hopp til innholdet

Søkeresultat

2825 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsnes naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2102.html
Forskrift om vern av Åsstranda naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0007.html
Forskrift om vern av Åstad naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1409.html
Forskrift om vern av Åsvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1407.html
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77