Hopp til innholdet

Søkeresultat

2887 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Ørnakken naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0548.html
Forskrift om vern av Ørstvethalvøya plante- og dyrefredningsområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0799.html
Forskrift om vern av Østensjøvann naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0752.html
Forskrift om vern av Østensjøvannet naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0754.html
Forskrift om vern av Østerdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2001.html
Forskrift om vern av Østhagan landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1910.html
Forskrift om vern av Østmarka naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1546.html
Forskrift om vern av Østre Ertholmen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1463.html
Forskrift om vern av Østre Hovedøya naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0544.html
Forskrift om vern av Østre Rødskjær biotopvern etter viltloven http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0786.html