Hopp til innholdet

Søkeresultat

2822 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1407.html
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77