Hopp til innholdet

Søkeresultat

2846 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090109-0009.html
Forskrift om vern av Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0433.html
Forskrift om vern av Åmotsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0430.html
Forskrift om vern av Åmsmyra naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1231.html
Forskrift om vern av Åmtona naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-167
Forskrift om vern av Ånderdalen nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0866.html
Forskrift om vern av Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1669
Forskrift om vern av Årdalen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19931217-1280.html
Forskrift om vern av Årkjølen naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0656.html
Forskrift om vern av Årnesbukta naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1063.html