Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5763 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Høkleberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høkleberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hølbekkdalen og Litlhaugdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høljanmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hønsejuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1042 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hønsejuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1042 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvikskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvringslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075 Ekstern lenke