Hopp til innholdet

Viser 0 tiltak

Trefflisten viser alle tiltak som gir treff på søket. Ulike tiltak kan tilhøre samme vedtak dersom det i samme vedtaket er behandlet flere tiltak.

  • Tema: Utsetting av fisk
  • Art: Sjørøye
  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Forskrift: Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
  • Stedfestet med kommune/område
  • Tiltaksstatus: Stadfestet
  • Tiltaksutfall: Avslag
  • Forvaltningsområde: Utenfor forvaltningsområde
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Flere valg
Eksport