Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2571 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Skadefellingstillatelse på en bjørn i Neiden, Sør-Varanger Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 04.09.2015 Rovvilt
Utvidet kvote for lisensfelling av bjørn i region 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.09.2015 Rovvilt
Vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 6 Midt-Norge 2015 - 2016 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 03.09.2015 Rovvilt
Iverksetting av fellingstillatelse for 1 ulv - Meldal og Rennebu 03092015
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.09.2015 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Nærøy kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 03.09.2015 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på jerv Sør og Nord-Fron - ny virketid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.09.2015 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på jerv Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.09.2015 Rovvilt
Iverksettelse av skadefellingstillatelse på jerv Lesja sørside Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 02.09.2015 Rovvilt
Endring av vilkår, fellingsområde og tidsområde for fellingstillatelse på to bjørner i Nesseby, Vadsø og Tana
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 02.09.2015 Rovvilt
Avslag på søknad om felling av kongeørn Verran og Åfjord 31082015
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 01.09.2015 Rovvilt
Eksport