Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2324 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadeflling på gaupe i Kåfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i region 8 - Finnmark Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i reinbeitedistrikt 14A Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6 - ny virketid Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om uttak av jerv i Finndalsfjella Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.04.2014 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 03.04.2014 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Hamarøy og Tysfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 02.04.2014 Rovvilt
Ekstraordinære uttak av jerv i deler av region 6 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2014 Rovvilt
Betinga kvote for skadefelling i 2014/2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 27.03.2014 Rovvilt
Eksport