Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

106 Resultater

  • Tema: Utsetting av utenlandske treslag
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sibirlerk (Larix sibirica) i på gnr./bnr. 9/8 i Evje og Hornnes kommune, Agder fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.09.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 23/2 i Fjaler kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.07.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av lutzgran (Picea x lutzii) i på gnr./bnr. 73/18 i Bodø kommune, Nordland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.06.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - Inger Grethe Hansen - 39/55 - Sortland Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.05.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - 73/18 - Bodø
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utsetting av sitkagran i Fjaler kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 05.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av Japanlerk i Lindesnes kommune, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på utplanting av Sitkagran til skogbruksformål i Lindesnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.03.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av sitkagran til skogproduksjon, Time Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.01.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - Siv Irene Løvaas - 15/5 og 15/18 - Andøy Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 09.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 487/1 i Alver kommune, Vestland fylke
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.12.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av europalerk til skogproduksjon, 254/8 Vindafjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.11.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skog-bruksformål - sitkagran i Brokskard i Tromsø kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 24.06.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om sitkaplanting, gbnr 158/1 i Sunnfjord Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 04.02.2020 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 14/2 Tana kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.12.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av utanlandske treslag på gnr. 56 bnr. 2 i Gaular kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 15.11.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 21/39 Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av lutzgran i på gnr./bnr. 61/1 og 61/2 Leirfjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, gnr/bnr 21/39, Eigersund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 25.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Svar på søknad om utsetting av utenlandske treslag på gnr.9 bnr. 8 i Evje og Hornnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 10.01.2019 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utplanting av sitkagran på gnr. 87 bnr. 1 i Radøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 31.10.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Delvis løyve til utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon på 27/3 og 24/48, Kvernaland i Time kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 11.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage frå Naturvernforbundet, SABIMA og WWF på løyve frå Fylkesmannen i Oppland til utsetting av sibirlerk på Gnr/bnr 54/1 i Gran kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av hybridlerk i Hå kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage over tillatelse til utsetting av japanlerk i Lyngdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Farsund kommune på gnr./bnr. 67/2
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.05.2018 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetting av utanlandske treslag til skogproduksjon, Amdal, gnr/bnr 170/4, Tysvær kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 05.10.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjerd i klagesak - klage på avslag på søknad om løyve til utsetting av sitkagran i Strand kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om utsetting av utenlandsk treslag for skogproduskjon, treslagsskifte til lutzgran, 18/2 - Namsos kommune. Avslag. Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 21.06.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante ut hybridlerk i Hemne Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 16.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av lutzgran og sibirlerk i Alstadhaug kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.04.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak; klage på avslag om utsetting av
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2017 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 61/1 i Leirfjord kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om planting av Sitkagran 191216, Tveit, Gulen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 19.12.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av sitkagran i Suldal kommune, Rogaland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse: klage på avslag til utsetting av lutzgran i Sortland kommune, Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.11.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Sunndal kommune - avslag planting av sitkagran gnr63 bnr6 Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante edelgran til juletreproduksjon på Prestøya i Gaula i Holtålen kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 04.10.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak: Klage på tillatelse til utsetting av sitkagran og lerk i Eigersund kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.09.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om å plante sitkagran i Skaun kommune Sør-Trøndelag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.07.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av japanlerk i Flekkefjord kommune, avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 30.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Utsetting av lutzgran på 39/43 i Sortland kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Endelig avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til utsetting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om tillatelse til utsetting av vrifuru i Alvdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 28.04.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Aniksdal, gnr/bnr 83/1, Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 15.03.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Avslag på søknad om utsetjing av utanlandske treslag til skogproduksjon, Sæland, gnr/bnr 43/7, Time Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 12.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til utsetjing av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 27/2 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til planting av utanlandske treslag, Hatlem, Hyllestad 28/1 Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 09.02.2016 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport