Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

28762 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - Motorferdsel - Helikopter - Utbetring av buforveg i Mørkridsdalen - 2022 - Skjolden grunneigarlag Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 07.07.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MØLMANNSDALEN NATURRESERVAT – DISPENSASJON ELSYKKEL Last ned vedtak Røros kommune 07.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av sopp i Holmvassdalen naturreservat i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.07.2022 Verneområder
Tillatelse til prøvetaking i Geitungsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.07.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Delegert vedtak - Fulufjellet NP - Fregn NR - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Fly - geofysiske målinger - Norges geologiske undersøkelse - NGU
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 06.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Vedtak Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - søknad om transport med ATV på Hyllingsveien - NGU Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 06.07.2022 Verneområder
Eggholmane-Lisjeholmen nr - dispensasjon for helikoptertransport
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2022 Verneområder
Vesle Rokosjøen NR - dispensasjon - linjerydding av kraftlinjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av bil i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 06.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til skjøtsel i deler av Karlsøy prestegård naturreservat og Lågmyra naturreservat, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.07.2022 Verneområder
Løyve til Norsk Natursenter for å filme ved fjellrevhi - dispensasjon fra fjellrevforskriften Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.07.2022 Prioriterte arter
Motorferdsel barmark, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, skjøtsel av kulturlandskap dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 05.07.2022 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av helikopter for transport av ved og utstyr til Lappjordhytta Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel barmark 2022 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.07.2022 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 05.07.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - bruk av helikopter - Vinje - Veisfitvatn 156/11 Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 05.07.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til å ta med ATV inn ved jaktstart - Haugavollen jaktlag Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 05.07.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, reparasjon av skillegjerde mellom Saarivuoma og Lainivuoma, Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for sjøfuglkartlegging Søre Sunnmøre 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til ringmerking av hettemåke i Straume naturreservat, Bø Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Namsos og Flatanger kommuner – 5.7.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 05.07.2022 Rovvilt
Gjesåssjøen naturreservat - dispensasjon - avholdelse av fiskekonkurranse 20. august 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 05.07.2022 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - viltkamera - skadefelling jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til plassering av stolpe ifbm stolpejakt Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Løyve - Ålfotbreen LVO - Filming med drone - Nordisk Banijay Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til barmarkskjøring Lainiovuoma sameby, - merking av rein ØDN 2022- 2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter ved transport av ved til Statskogs hytter i Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 04.07.2022 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 04.07.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - dispensasjon - transport til fiskebu ved Svarttjønna Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.07.2022 Verneområder
Könkämä sameby, - tillatelse til barmarkskjøring med ATV, i forbindelse med kalvemerking Cievccasjavre sommerboplass Lainiovuoma, Øvre Dividal nasjonalpark 2022. Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 04.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om landingsløyve for helikopter. Såvatn. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om landingsløyve for helikopter. Veringsdalen. Gnr. 1, bnr 8 og 9. Bykle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om omlegging av sti - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til elfisking og utsetting av ørret fra lokale ørretstammer - Beiarn JFF Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til omlegging av sti ved Kjemåga - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til utlegging av klopp og merking av sti - Bodø & omegn turistforening Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Reinheimen NP - motorbåt . Leirungsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel barmark - bruk av spisshund som løs hund - fellingsforsøk på jerv - fellingslaget Fron og Ringebu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Motorferdsel båt, Stølsheimen landskapsvernområde, inspeksjon Vassøyane, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 01.07.2022 Verneområder
Motorferdsel båt, Stølsheimen landskapsvernområde, oppfiskingsprosjekt, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 01.07.2022 Verneområder
Delvis innvilget dispensasjon til heving av hytte og bruk av helikopter grunnet flomskade på hytte Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 01.07.2022 Verneområder
Innvilget løyve for bruk av helikopter til nødvendig frakt av material, utstyr, proviant o.l til Lordehytta i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med byggearbeid på hytte i Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter i forbindelse med rehabiliteringsarbeid på anleggshytte ved Langvatnet - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Etablering av vannmåling ved nordre ende av Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om etablering av ny adkomstvei til hytte på Heldalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for riving og gjenoppføring av bu - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for brønnboring etter vann på hytte - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse - nytt felles VA-anlegg på 47/365 med flere - Tokollen / Tohellestranda - Grøtvika / Bastangen - Utgårdskilen på Vesterøy - Ytre Hvaler nasjonalpark Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av sopp og jordprøver i Ytre Hvaler nasjonalpark 2022-2024 - Asmaløy - nord for Skipstadkilen - innsamling av sopp og jordprøver - NMBU Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til frakt av inventar til hytte - Bastangen - 47/107 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 01.07.2022 Verneområder
Dispensasjon for tiltak i Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 01.07.2022 Verneområder
Application for dispensation to capture and collect the damselfly Ischnura elegans in ten protected nature reserves in Rogaland Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 01.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 01.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.07.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn - Snåsa kommune / Snåasen Tjïelte - 01.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.07.2022 Rovvilt
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon - gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune - nytt vedtak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon - gbnr. 860/4 - Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til motorisert ferdsel for drift og vedlikehold av kraftlinja Ringerike-Sylling i Finnemarka naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på gaupe - Eidsvoll Sankelag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.07.2022 Rovvilt
Halvmaraton i Klekkefjellet naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Verneområder
Sjakting av kulturminne i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2022 Rovvilt
Endret vilkår om fylling av drivstoff til dispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.07.2022 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark - Materialtransport til Fannaråkhytta - Fornya løyve, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 30.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om utbedring av skader på molo ved Ryvingen fyr - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 30.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg - Rambergholmen naturreservat - Steinkjer - 050722 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 30.06.2022 Verneområder
Tillatelse til utplassering av en flytebrygge som erstatning for tidligere eksisterende brygge i Steinsfjorden biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.06.2022 Verneområder
Tillatelse til rydding av vegetasjon ved kulturminne i Brentåsen Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.06.2022 Verneområder
Tillatelse til å arrangere orienteringsløp i Asbjørnåsen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.06.2022 Verneområder
Gråkletten naturreservat og Tøråsen naturreservat - Dispensasjon - slipp av hund i forbindelse med taksering av hønsefugl Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.06.2022 Rovvilt
Hornøya og Reinøya naturreservat - Avslag på søknad om bruk av drone (i luften) og undervannsdrone - Artic Light AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 30.06.2022 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 29.06.2022 Rovvilt
Avslag - Brattefjell-Vindeggen LVO - Hjartdal - Fyribøen 13/11/3 - tilbygg på hytte Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 29.06.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - Hjartdal - 2/2/1 Aslebekk - Skjesvatn 5 - tilbygg og ombygging av hytte Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 29.06.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - Hjartdal - Vindsjåen - utviding av båtparkering Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 29.06.2022 Verneområder
Kvote for lisensfelling av jerv 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 29.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon til oppføring av tilbygg i Klosterveien 46 - Værne Kloster landskapsvernområde Last ned vedtak Moss kommune 29.06.2022 Verneområder
Fjerning av vegetasjon i Blylagdammen dyrefredningsområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Hjerkinn LVO m_BV - Fokstugu LVO - bar mark - Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak- Hjerkinn LVO m biotopvern - transport på Snøheimvegen - henting av sau - vedlikehold - Haukberget Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad - Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - barmark - transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad om ekstraturer - Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - barmark - kjøring på Vålåsjøhøvegen til Grisungen - oppføring av ny bu Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak- Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - transport langs Vålåsjøhøvegen til Grisungen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til og fra Lågisetra i forbindelse med sanking av sau Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Dalsida LVO - dispensasjon - ny bru over Sandåe Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Vedtak Dalsida LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring av frittstående utedo ved tilsynsbu - Mølmsbotn - Lesjaskog heimrast Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Vedtak Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Enkel søknad Reinsvassbu - Eikesdalsvatnet LVO - DNT Romsdal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - barmark - Prestsetra Nedre Grødalen gbnr 37_1 - Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - uke 26 - barmark - overvåking av rovfugl og våtmarksfugl - Miljøfaglig utredning Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - snødekt mark - minigraver med gummibelter - utbedring av grøft ved naust i Fundin Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - barmark - transport av utstyr og personell - innmåling av steinalderboplasser - Orkedalsvegen inn til aalbusetra gbnr 356_1 - Trøndelag fylkeskommune Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Fokstua LVO - dispensasjon - ny adkomst til seterkve - gbnr. 22_4 - Joramo Bygdealmenning Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.06.2022 Rovvilt
Motorferdsel traktor, utvida periode, reparasjon stølshus, skjøtsel, næring - Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Vassete - støl til Nedbergo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikoptertransport proviant og utstyr, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Langtjønna LVO, Femundsmarka NP - dispensasjon - organisert ferdsel til fots - sommer - 2022-2024 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 28.06.2022 Verneområder
Femundsmarka NP - dispensasjon - uttransport av felt elg - ATVbelter - 2022-2025 - jaktlag SvartvikaMugga B Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 28.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon til å fly drone i Spjeltfjelldalen naturreservat i Hemnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.06.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for filmopptak - Anda naturreservat - Øksnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 28.06.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av plantemateriale i Midtfjellmosen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2022 Verneområder
Tillatelse til rypetaksering med løs hund i Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2022 Verneområder
Tynning av kantsone i Åkersvika naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.06.2022 Verneområder
Permission to sampling arthropods and Sphagnum mosses in three nature reserves - Herlandsnesjane, Kråmyrane and Natås in municipalities Osterøy, Bergen and Alver respectively Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 28.06.2022 Verneområder
Løyve til oppføring av permanent bru over elva Kjølo ved Opesjo - Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 28.06.2022 Verneområder
Austre Tiplingan lvo - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av helikopter til transport av materialer og utvidelse av hytte ifb. med bytte av kledning. Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 27.06.2022 Verneområder
Utladalen LVO - Dispensasjon - 2022 - Uttransport Vettismorki i forbindelse med helikoptertransport for bru over Stølsmaradøla - DNT Oslo og Omegn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 27.06.2022 Verneområder
Bruk av drone på Bøverbrean i Jotunheimen nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 27.06.2022 Verneområder
Vedtak sak 23-22 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 27.06.2022 Rovvilt
Storholmen naturreservat - dispensasjon for helikopterplattform Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.06.2022 Verneområder
Dispensasjon for rydding og skånsomt vedlikehold av gamle ferdselsårer i Veggen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.06.2022 Verneområder
Botaniske registreringer i verneområder i Marker kommune, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.06.2022 Verneområder
Ringmerking og reirtelling i Moskjæra naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.06.2022 Verneområder
Fangst av insekter i Bergevika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.06.2022 Verneområder
Bruk av motorbåt og innsamling av sedimentprøver i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.06.2022 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 1. juni 2022 i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 27.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.06.2022 Verneområder
Dispensasjon - Innsamling av planter i Reinøya naturreservat - Miljøfaglig Utredning AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.06.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 25.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.06.2022 Rovvilt
Gjesværstappan naturreservat - Avslag på søknad om bruk av drone (i luften) og undervannsdrone samt ferdsel på Storstappan - Artic Light AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.06.2022 Verneområder
Delgert vedtak - Dispensasjon - Røssjøen NR - barmark - uttransport av felt hjortevilt - Hans Solbrekken Ruuds jaktlag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.06.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Røssjøen NR - trening av jakthund
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.06.2022 Verneområder
Dispensasjon - Langsua np - restaurering av kjøreskader - Forsvarsbygg Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.06.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om organisert ferdsel i Anárjohka nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2022 Verneområder
Vedtak Reinheimen NP - dispensasjon - 2022 - oppsetting av vedkasser - Skurveosbu og Nørdre Grønvassbu - Lesja Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.06.2022 Verneområder
Vedtak - Reinheimen NP - dispensasjon - 2022 - oppsetting av vedkasser - Skurveosbu og Nørdre Grønvassbu - Lesja Fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.06.2022 Verneområder
personer, for merking av analyseruter i regi av NINA - Heliwing Helikopter Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til nedboring av høgspentkabel i Skogvoll naturreservat, Andøya Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 24.06.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av båt i Østensjøvannet naturreservat i forbindelse med bekjempelse av fremmede arter og annen nødvendig skjøtsel Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2022 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av musikkfestival nær Lagmannsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2022 Verneområder
Tillatelse til punktvis oppgradering av sti/gangvei i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2022 Verneområder
Tillatelse til å felle trær på Olsonheimen i Bringen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i Nord-Odal med flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon - Langsua np - oppføring av antenne for mottak av 4G signaler - Liomseter turisthytte - DNT Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.06.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre skorpionartene Parabuthus villosus, Tityus stigmurus, samt en art i slekten Androctonus Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.06.2022 Fremmede organismer
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) - Såttåhaugen beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.06.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport av materialer til uthus - Vindlia - Selbu fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 23.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - motorferdsel - barmark - overvåkning i referanseelver - NINA Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - avslag - bruk av drone - Norumfoto Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.06.2022 Verneområder
Dispensasjon fra forbud mot motorferdsel - Forfjorden og Forfjorddalen naturreservat - Andøy og Sortland kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om anlegg for vannuttak i Stenerudmyra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til flyving med helikopter i forbindelse med frakt av materialer til hytte (gbnr: 335/3/1) i Sandbukta – Østnestangen naturreservat - Asker Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.06.2022 Verneområder
Heggshuselva naturreservat og Eriksrudtjernet naturreservat - Dispensasjon - artskartlegging av jordboende og treboende sopp Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.06.2022 Verneområder
Tillatelse til graving i Veldre naturminne - Larvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 23.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til landing med helikopter i Skoganvarre naturreservat - Overvåking av rovfugl - Norsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Troms og Finnmark 23.06.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre edderkopparten Phidippus regius Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre edderkopparten Phidippus regius Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.06.2022 Fremmede organismer
Innvilget søknad om bruk av drone til forskning, Steindalsbreen - Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 22.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon og rammetillatelse - Utvidelse av forsamlingssal - Solbuktaveien 33 - Eiendom 62/168 Last ned vedtak Fredrikstad kommune 22.06.2022 Utvalgte naturtyper
Dispensasjon til utfrakt av felt elg med beltegående ATV i Spjeltfjelldalen naturreservat.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.06.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for filmopptak - Anda naturreservat - Øksnes kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.06.2022 Verneområder
Tillatelse til brenning av St. Hansbål i Sørbyskogen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.06.2022 Verneområder
Forlengelse av anleggsvei og motorferdsel ved sikringstiltak på Davidsdam i Barmen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av gaupe i deler av Lom og Vågå kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv i Hamar med flere kommuner - utvidet fellingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon frå vernereglar - Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde - avløp fra 11 nye boenheter og 1 eksisterende bohenhet i Birkelundstunet, Alver kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 22.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, Vassøyane, vedlikehald og reparasjon damanlegg, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 21.06.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2022–15.2.2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon fra verneforskrifta til oppføring av platting i Fisklausvatnet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 21.06.2022 Verneområder
Bål i Domkirkeodden naturminne, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.06.2022 Verneområder
Klage teken til følgje - klage på vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - Kattanakken - skilting og sikringstiltak på sti
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - Sunndalssætra i Stryn - vedlikehald av sel, og helikoptertransport - gnr 14 bnr 5 Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Jostedalsbreen National Park - permission for geological sampling - Potsdam University Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - dispensasjon frå verneforskrifta for innsamling av belegg til artsbestemming - Tungestølen Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Oppføring av frittstående utedo - Bjørnstadhytta - Dokkfaret landskapsvernområde - delegert vedtak, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Merking av sti i Utladalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.06.2022 Verneområder
Tillatelse til utsetting av ørretyngel og fysiske tiltak i vassdrag i forbindelse med dette - Langvatnet i Saltdal/Fauske Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 20.06.2022 Utsetting av fisk
Klage/endring av søknad angående utviding av bygningsmasse ved Skjerlevatn, i Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.06.2022 Verneområder
Klage på vedtak om pålegg om retting, varsel om tvangsmulkt angående ulovlig bygging av badestamp tilknyttet fritidshytte i Grytdalen i Sirdal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.06.2022 Verneområder
søknad om gjenoppbygging av kulturhistorisk bygg. Ny forberedende klagebehandling. GNR.6, BNR.21 , Signesdalen i Åseral kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.06.2022 Verneområder
Søknad om ettergodkjenning, pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt angående ulovlig byggetiltak ved hytte i Grytdalen gnr/bnr 2/64. Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om etablering av ny sti ved Fidsel - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om utvidelse av tak, terrasse og bod - Sæsøy - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om oppankring av flytebrygge - Olavssundet - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Delvis omgjøring av eget vedtak etter forvaltningsloven § 35 - Søknad om bruk av ATV i forbindelse med vedlikehold av kraftlinje - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om etablering av vannledning til eksisterende fritidsbolig - Kåløy - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Revidert søknad om etablering av strømforsyning til hytte - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 20.06.2022 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 20.06.2022 Rovvilt
Etablering av gangbru over Strømmen mellom Drengen og Håen i Hodalen lvo Last ned vedtak Tolga kommune 20.06.2022 Verneområder
Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Alvanuten - Bygging av dagsturhytte Last ned vedtak Tysvær kommune 20.06.2022 Utvalgte naturtyper
Delegert vedtak- Søknad om tillatelse til å sette opp 2 stk flaggermusdetektorer på øya Sandø v_Færder i Færder kommune_1 Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 20.06.2022 Verneområder
Dispensasjon arrangement speider-haik landsleiren Gnist 2022 - Hesten naturreservat i Strand Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 20.06.2022 Verneområder
Tillatelse til uttransport av felt elg i Vikerfjell naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe i deler av Kongsvinger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.06.2022 Rovvilt
Utladalen landskapsvernområde - Dispensasjon - 2022 - Motorferdsel - Helikoptertransport for oppføring av ny bru i Stølsmaradalen - DNT Oslo og Omegn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 17.06.2022 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Ottadalen LVO - båndtvangbestemmelsene - 2022-2025 - taksering av rype - Finndalen fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 17.06.2022 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport på barmark til Storerikvollen 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 17.06.2022 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport med helikopter til Storerikvollen - Trondhjems Turistforening
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 17.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - uttransport av felt elg - Sollia Viltstellområde Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 17.06.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til flyging til gbnr 47/290 - Pegasus helicopter AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 17.06.2022 Verneområder
Vedtak lisensfelling av jerv og ulv i rovviltregion 1 for 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 17.06.2022 Rovvilt
Forlengelse av tidsperiode for gitt dispensasjon til flytting av grus og stein, Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2022 Verneområder
Vedtak om retting og dispensasjon for å plante ut vegetasjon og motorisert ferdsel i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2022 Verneområder
Dispensasjon for å plante ut vegetasjon og motorisert ferdsel i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2022 Verneområder
Tillatelse til vitenskapelig feltarbeid i Brånakollane naturreservat i Larvik Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 17.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefellingsforsøk Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - transport av proviant til hytte ved Stensjøen Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.06.2022 Verneområder
Dispensasjon for ringmerking og reirtelling i Vestre Vansjø naturreservat i 2022 Last ned vedtak Moss kommune 16.06.2022 Verneområder
Revlingen naturreservat - Dispensasjon til telling og merking av sjøfugl i 2022 Last ned vedtak Moss kommune 16.06.2022 Verneområder
Dispensasjon for ringmerking i Erkna naturreservat m.fl. Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 16.06.2022 Verneområder
Vedtak utsetting av lutzgran og sibirlerk - 97/4 - Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Tillatelse til flere tiltak i Kolbergtjernmyra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.06.2022 Verneområder
Tillatelse til analyseflate ved Hein seter og uttak av små mengder plantemateriale i Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn - Marsjødrifta beitelag - Folldal kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefellingsforsøk på en bjørn i deler av Dovre kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 16.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skremming av grågås med laser i Nordre Rennesøy fuglefredningsområde Last ned vedtak Stavanger kommune 15.06.2022 Verneområder
Toppskarv - søknad om fargemerking og dispensasjon fra ferdselsforbudet Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 15.06.2022 Verneområder
Rydding og merking av laktervedvei i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 15.06.2022 Verneområder
Oppsetting av skilt ved damanlegg i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 15.06.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for filmopptak - Anda naturreservat - Øksnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset og Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.06.2022 Rovvilt
Omgjøring av vedtak - Miljødirektoratet avslår søknad om utsetting av keisertre (Paulownia)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.06.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Ny 420 kV-leidning Sogndal-Aurland, Bleia-Storebotnen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2022 Verneområder
Motorferdsel, ny 420 kV-leidning Sogndal-Aurland, Bleia-Storebotnen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel barmark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 14.06.2022 Verneområder
Gjennoppbygging av naust, Stølsheimen landskapsvernområde, Finnen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 14.06.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon om oppsetting av ny bru i Nordlenangsbotn, Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 14.06.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon til å sette ut insektsfeller i Lyngsalpan landskasvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 14.06.2022 Verneområder
Innvilget bruk av ATV til flytting av rein via Sørlenangsbotn naturreservat Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 14.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter langs riksgrensa til Finland og rydding av vegetasjon i grensegata Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 14.06.2022 Verneområder
Vedtak om tiltak - Dispensasjon - Dagsturhytte - gnr. 72 bnr. 4 Last ned vedtak Tysvær kommune 14.06.2022 Utvalgte naturtyper
Svar på søknad om bruk av helikopter i Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - Forsvaret Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 14.06.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av en bjørn i deler av Løten, Stange, Våler og Elverum kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av ulv - Hamar med flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 14.06.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak om flytting av hytte i Hemmeldalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.06.2022 Verneområder
Avslag tilbygg i Brattefjell Vindeggen lvo, stadfestet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Fulufjellet NP - merking og skilting av turrute - Grønnkjeldfallet - Fregn Turlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 13.06.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Fulufjellet NP - merking av turstier - vegviserskilt - Girstakken - Ljørdalen Grendeutvalg Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 13.06.2022 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Gravearbeid for utskifting av røyr i dreneringsgrøft mot tunet på Glitterheim - DNT Oslo og Omegn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 13.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dispensasjon - 2022 - 2024 - taksering av hønsefugl i båndtvangstiden - Sollia Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - guida turer sommer 2022 - Rondvassbu Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.06.2022 Verneområder
Løyve til restaurering av murar på Knivsflå Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 13.06.2022 Verneområder
Løyve til istandsetjing av sel, Verpesdalssetra, Fjord Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 13.06.2022 Verneområder
Løyve til istandsetjing av fjøs, Vinsåssetra, Stranda Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 13.06.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til motorferdsel på barmark 2022 for vedlikehold på grensegjerde for rein - Statsforvalteren i Trøndelag Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 13.06.2022 Verneområder
Vedtak- Tilleggsopplysninger - Færder nasjonalpark - Gloskjær - filmopptak Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 13.06.2022 Verneområder
Fjerning av vegetasjon i Kvistemyrdammen dyrefredningsområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.06.2022 Verneområder
Steinsodden naturreservat - Dispensasjon - sikring og konservering av ruiner - Mjøskastellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.06.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre skrukketrollarten Cubaris murina Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre piggsvinsopp (Hericium erinaceus) og korallkjuke (Grifola frondosa) Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre edderkopparten Phidippus regius og knelerarten Polyspilota griffini Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre tigerpyton (Python bivittatus) og grønn anakonda (Eunectes murinus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre gulnebbtukan (Pteroglossus viridis) og shama (Irena puella) til hobbyhold Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre kjempetusenbeinarten Archispirostreptus gigas og kjempesneglearten Acathina fulica Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.06.2022 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om etablering av brygge i Svaet dyrefredningsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av apollosommerfugl for oppstart av avlsprosjekt Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2022 Artsfredning
Dispensasjon - Finndalen LVO - uttak av grus til bruk på Finndalsvegen. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 10.06.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - avslag på søknad om bygging av båtnaust på Stor-Kvennfjellvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.06.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - avslag på søknad om gjerde rundt seterhus på Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.06.2022 Verneområder
Innvilget søknad om tillatelse til innsamling av insekter i Rohkunborri nasjonalpark Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 10.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - 2023 - 2026 - snødekt mark - barmark - helikopter - Birken AS Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.06.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Femundsmarka NP - dispensasjon - lavtflyvning med helikopter - 2022 - Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavd. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 10.06.2022 Verneområder
Statsforvalterens vedtak - tillatelse til oppgradering av hydroteknisk anlegg på ravinebeite i Romerike landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.06.2022 Verneområder
Tillatelse til orienteringsløp i Oust naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.06.2022 Verneområder
Innsamling av frø fra bakkestarr og svartmispel på Gressholmen i Gressholmen – Rambergøya naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 10.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Løten kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.06.2022 Rovvilt
Innvilget dispensasjon til endring av fasade på hytte og klopping på eiendom 2510 - Måsneset - Nordkvaløya Last ned vedtak Verneområdestyret Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde 09.06.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon til vedlikehold og restaurering av gammelt hus på eiendom 27 1 - Rødgammen - Nordkvaløya Last ned vedtak Verneområdestyret Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde 09.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til el-fiske i Ferjlia naturreservat 2022 og 2023 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.06.2022 Verneområder
Hildemsvatnet naturreservat - dispensasjon til motorferdsel med ATV og traktor til hytte ved Nyvassdalsvatnet Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Os kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.06.2022 Rovvilt
Lågendeltaet naturreservat - Tillatelse til sonderboringer for å undersøke drikkevannkilder - Lillehammer kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, tilsyn grindanlegg CWD, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, Vøvringen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 08.06.2022 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av helikopter i verneområdet SVR. Storevatn i Åseral. Agder Energi Produksjon. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.06.2022 Verneområder
Svar på søknad om bruk av helikopter i Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - Kartverket Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 08.06.2022 Verneområder
Svar på søknad om motorferdsel tilknŧttet skogtaksering i Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - NIBIO Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 08.06.2022 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av forskningsprosjektet "Ecoforest" i Linehøgda naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av jerv - Lom og Skjåk - Liafjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Rovvilt
Idrettsarrangement med motorbåt i Åkersvika naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.06.2022 Verneområder
ADM 2022-31 Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - tillatelse til lavtflygin-kartlegging av jaktfalk og kongeørn - NINAg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 07.06.2022 Verneområder
Utplassering av turposter. Breheimen NP. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 07.06.2022 Verneområder
Tillatelse til utsetting av innlandsfisk og status som kultiveringsanlegg for Statkraft Energi AS - Krutåga Fiskeanlegg Last ned vedtak Nordland fylkeskommune 07.06.2022 Utsetting av fisk
Forlenget fellingstillatelse på ulv i Stange m flere kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.06.2022 Rovvilt
Jotunheimen NP - oppsetting av lavvoer vest for Gjende - 040722 - 070722 - Stiftelsen Phoenix Haga Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 06.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av fastmerker for ruteanalyse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til lavtflyging helikopter viltnemnda i Vadsø og Nessebys telling av elg etter jakt 2022 - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 04.06.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner – 03.06.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2022 Rovvilt
Motorferdsel barmark langs kjørespor Sebuhaugen - Kølhus i Storlægeret LVO - Røssjøen NR, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.06.2022 Verneområder
Jakthundprøve 2022 - Øystre Slidre JFF - Langsua NP - Haldorbu LVO, delegert vedtak - dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.06.2022 Verneområder
Dispensasjon landing helikopter komagdalen ved Hubehytta, hengebrua og Ragnarokkhytta ved oppsett av værstasjon - UIT - COAT - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 03.06.2022 Verneområder
Dispensasjon til oppføring av gjerde i Kvasshyllan naturreservat - Midtre Gauldal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av insektet øyenstikker i Hammervatnet naturreservat Levanger - University og Aberdeen Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2022 Verneområder
Oversendelse av klage på vedtak - avslag på skadefellingstillatelse på bjørn i Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av inntil to bjørner i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i region 3 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 6 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 7 våren 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Rovvilt
Tillatelse til å innføre pestfagerfly (Helicoverpa armigera) Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.06.2022 Fremmede organismer
Vedtak Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde og Tjerråøyan naturreservat - søknad om motorferdsel langs traktorveg - Rørosfisk AS Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 02.06.2022 Verneområder
Dispensasjon for etablering av solcellepanel ved Åsvær fyrstasjon i Åsvær landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.06.2022 Verneområder
Tillatelse fjerne trafikkfarlig tre FV505 Mossige naturreservat i Time Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 02.06.2022 Verneområder
Tillatelse til opprensking av vanningskanal for jordbruksvanning i Juveren - gbnr. 3/3 - Ringerike - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Sel kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Søknad om skadefellingstillatelse på gaupe i Ringsaker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2022 Rovvilt
Dispensasjon til motorferdsel ved grunnarbeid for grunnmur til naust på eiendom Rotengen 57/1, 2, Skipsfjord landskapsvernområde, Karlsøy kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 02.06.2022 Verneområder
NP-2022-28 Skjækra landskapsvernområde - endringsvedtak - riving av uthus og bygging av nytt uthus Skjækervatnet 37
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.06.2022 Verneområder
NP-2022-28 Skjækra landskapsvernområde - endring av vedtak - riving av uthus og bygging av nytt uthus Skjækervatnet 37
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.06.2022 Verneområder
NP-2022-21 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klage på administrativt vedtak i sak ADM-2022-17 tas til følge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.06.2022 Verneområder
NP-2022-24 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - sommermerking av tursti mellom fjellgårdene i Snåsa kommune Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.06.2022 Verneområder
Vedtak - verneområder i Langsua - gjennomføring av arrangement - NM Blodspor - Japansk Urhundklubb i Norge Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 01.06.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark i 2022 og 2023 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 01.06.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Grong og Høylandet kommuner 010622
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 01.06.2022 Rovvilt
Statsforvalterens vedtak - dispensasjon til motorferdsel på forsvarets kjørefelt inne i Aurmoen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.06.2022 Verneområder
Grunnboring og forurensingsprøvetaking i Åkersvika naturreservat, tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.06.2022 Verneområder
ADM-2022-30 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av motor på båt på Gjefsjøen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 31.05.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre stor bivoksmott (Galleria mellonella) og rundormen Caenorhabditis elegans Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Fremmede organismer
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn 2022- 2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022/2023 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i reinbeitedistrikt 1-2-3 i Sør-Varanger kommune, rovviltregion 8 Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til motorferdsel - Ytre Hvaler nasjonalpark - Tokollen 5 - kjøring av to traktorlass på Barmveien mellom Barm og Kasa - 2022 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 31.05.2022 Verneområder
Kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 7 - Nordland 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 31.05.2022 Rovvilt
Innsamling av materiale fra arter for identifikasjon i Bjørgedalen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.05.2022 Verneområder
Innsamling av materiale fra arter for identifikasjon i Hårrenna naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av vannplanter fra Tennvatnet i Tennvatn naturreservat, Tjeldsund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 31.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om å sette ut taggblåhegg (Amelanchier alnifolia) i Gammelveien 63, Bodø Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre kongekobra (Ophiophagus hannah) og innlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre smellere (Elateridae sp.), løpebiller (Carabidae sp.), sankthansormer (Lampyris sp.) og rødhodebekkeløve (Osmylus fulvicephalus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre kjempetusenbeinartene Scolopendra cingulata og Ethmostigmus trigonopodus Last ned vedtak Miljødirektoratet 30.05.2022 Fremmede organismer
Jotunheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022-2026 - Helikoptertransport for drift av Pigghytta - Juvasshytta Turisthytte AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 30.05.2022 Verneområder
Jotunheimen NP - Motorferdsel 2022 - Helikopter - Uttransport av framsmelta skrot ved Styggebrean - Juvasshytta og Lom fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 30.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 30.05.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om bygging av kystledhytte - Tarmevika - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 30.05.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MØLMANNSDALEN NATURRESERVAT – DISPENSASJON RØROS SKOLE Last ned vedtak Røros kommune 30.05.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 30.05.2022 Verneområder
Sætersjøberget naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 30.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - overvåkning ismåke - NP - 2022 - RiS-ID 3025 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 30.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Seljord, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 29.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om å felle jerv i deler av region 6 og 7 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv i Låarte sijte reinbeitedistrikt, Lierne kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne med unger i Sør-Varanger kommune 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.05.2022 Rovvilt
Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - tillatelse til utvidelse av seterfjøs på Håkonsgjeltvollen i Os kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til endring av takmateriale på måsåbu og motorferdsel for transport av materialer Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for organisert ferdel - perletur - Seglodden i P-Syltefjorden lskvern område og Hengebrua i Komagdalen i VNP Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for suppplerende punkt fastmerking Falkefjell sør - helikopterlandingstillatelse - vegetasjonsregistrering - Sallir natur
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til felling av grågås på Voksa i STorevik dyrelivsfredningsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til grøfterensk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.05.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet i sjøfuglreservater i Agder i forbindelse med sjøfugltellinger 2022-2025 Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 27.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i Grane kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.05.2022 Rovvilt
Dispensasjon til bruk av helikopter i sammenheng med kartlegging i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Vassbotn i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 25.05.2022 Verneområder
Vedtak – kjentmannskjøring og transport til vakthytte på Skjåfjellet - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til vitenskapelige undersøkelser - Altervatn, Fauskeeidet, Strandåvassbotn og Lilandsvatnet naturreservater Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.05.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av to kanaler i Steinsfjorden biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.05.2022 Verneområder
Holmby naturreservat - Dispensasjon - felling av 10 trær langs kraftlinje Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.05.2022 Verneområder
Nytt løyve til oppsetting av antenner for mottak av 4G-signal på Sandhaug turisthytte - Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 25.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - jord, vegetasjon - Isfjorden, Kongsfjorden, Forlandet - RiS-ID 11961 A2 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 25.05.2022 Verneområder
Delegerrt vedtak - Dispensasjon - oppføring av nytt gjerde rundt hyttene i Svarttjønnholet - Espedalen bygdealmenning Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.05.2022 Rovvilt
Svar på søknad om helikoptertransport til Stranddalen turisthytte i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 24.05.2022 Verneområder
dispensasjon for etablering av renseanlegg for avløp og motorferdsel til Innerdalshytta -
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.05.2022 Verneområder
dispensasjon for etablering av renseanlegg for avløp og motorferdsel til Innerdalshytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av én ulv i deler av Kongsberg, Flesberg og Notodden kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.05.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak om oppfriskning av oversittelse av klagefrist på Varangerhalvøya nasjonalparkstyres vedtak om platting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Overhalla kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Rovvilt
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - innsamling av fjærmygg - 2022 - fra Dørålseter og Skranglehaugen langs Atna og Vidjedalsbekken - NTNU Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.05.2022 Verneområder
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv i region 6 Midt-Norge 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 23.05.2022 Rovvilt
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i verneområde i Møre og Romsdal 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Molnes naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Farstadbukta naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Hustadbukta naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Prestgardselva naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Storeidet naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Remerhornheiane naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Einsetmyra naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Boksaspa naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av nødvendig belegg frå plantar, sopp og lav i samband med basiskartlegging i Sandvikmyrane naturreservat i 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for å samle inn insekt i Småvollen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for å samle inn kystvannymfe Ischnura elegans i Hopavassdraget naturreservat, Midt-Smøla naturreservat og Fløtjønna naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for å samle inn havørnungar i Sør-Smøla landskapsvernområde, Haverøya landskapsvernområde, Midt-Smøla naturreservat, Hopavassdraget naturreservat og Aunvågen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 23.05.2022 Verneområder
Dispensasjon - preparering av skiløype til Skjåfjellet - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør- Odal, Nes og Eidsvoll kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv- Alvdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.05.2022 Rovvilt
Øyungen landskapsvernområde - dispensasjon fra verneforskrift for byggetiltak og rydding av trase for bruk av minigravemaskin på fritidseiendom ved Hessjøen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.05.2022 Verneområder
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av platting og påbygg på eiendom, GID 17/157, Tolga kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.05.2022 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde - Avslag på søknad om oppføring av ny seterstue, samt flytting av seterhus på Movollen gnr/bnr 130/29 i Os Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 20.05.2022 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde - Material-, utstyrs- og persontransport på Vettisvegen, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.05.2022 Verneområder
Jotunheimen NP - Motorferdsel 2022 - Snøskuter - Transport av skiltstativ til naturstig KrossbuBøverbrean - Norsk Fjellsenter Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.05.2022 Verneområder
Vedtak - Reinheimen NP - dispensasjon - 2022 - 2024 - merking av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale - arealrepresentativ naturovervåking ANO - Norsk institutt for naturforskning NINA Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 20.05.2022 Verneområder
Dispensasjon - Ottadalen LVO - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til fiskebu ved Lortjønn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 20.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, utplassering av basestasjonar, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om landing med helikopter i verneområdet SVR. Stavskar turisthytte, DNT sør. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om innsamling av plantemateriale frå Nordraheia nr Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.05.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MØLMANNSDALEN NATURRESERVAT – DISPENSASJON TIL BRUK AV ELSYKKEL LANG VEG Last ned vedtak Røros kommune 20.05.2022 Verneområder
Løyve til å sanke tang i Osen naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 20.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av utenlandske treslag - lutzgran og sibirlerk - 56/4 Vestvågøy Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 20.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Snøskutertransport til Breilihytta vinteren 2023 i Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Restaureringstiltak i Kongeveien i Krokkleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - transport til seter i Låggia gbnr 55152 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Delegert vedtak - løyve til helikoptertransport - Storselet på Sunndalssætra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Utvida frist for ferdigstilling av byggeprosjekt - Storselet Sunndalssætra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.05.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel og dronebruk i forbindelse med reindrift Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 19.05.2022 Verneområder
søknad om dispensasjon for innsamling av plantemateriale i hylsskaret og Øyno naturreservat i Suldal kommune Last ned vedtak Suldal kommune 19.05.2022 Verneområder
MELDING OM VEDTAK: NYBYGG UTHUS GID 206/1 Last ned vedtak Røros kommune 19.05.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til registrering av karplanter og utplassering av temperaturmålere i Oppkuven-Smeddalen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.05.2022 Verneområder
Bygging av fundament til gangbru i Brattås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.05.2022 Verneområder
Dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art til innsamling av frø Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.05.2022 Prioriterte arter
Stolpejakt i Nekfallet naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.05.2022 Verneområder
Løyve til fasadeendring - bytte to vindauge i gjetarhytta til Skjold beitelag på Holmevassreet i Ullensvang kommune - Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 19.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Fidjastølen i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.05.2022 Verneområder
Innvilga søknad om løyve til landing med helikopter. Gaukheivatn og Søre Monsvatn. DNT sør. Bygland Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.05.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MØLMANNSDALEN NATURRESERVAT – DISPENSASJON HJERTEMARSJEN 2022 Last ned vedtak Røros kommune 18.05.2022 Verneområder
Omgjøring av vedtak for uttak av tang og tare i Jærstrendene landskapsvernområde, på gnr. 20/63 ved Ølberg, Sola kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 18.05.2022 Verneområder
Søknad dispensasjon flyvning drone naturreservater - overvåkning hettemåkekolonier 2022 Orrevatnet og Tjøsvollvatnet Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 18.05.2022 Verneområder
Volaberget og Kvemskjølen naturreservat – Dispensasjon - oppkjøring av skiløyper langs etablerte løypetraseer Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.05.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre sitatunga (Tragelaphus spekii) Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre 19 reptilarter og en froskeart Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre hussiriss (Acheta domestica) fra Sverige Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Fremmede organismer
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av Gudbrandsdal Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Rovvilt
Innsamling av egg fra klippeblåvinge i Halden, tillatelse Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Prioriterte arter
Innsamling av bladmateriale fra søstermarihand, ,tillatelse Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.05.2022 Artsfredning
Dispensasjon til å ta belegg av planter, sopp og lav i Nevra naturreservat ifm. basiskartlegging i 2022 Last ned vedtak Stjørdal kommune 16.05.2022 Verneområder
Dispensasjon for bruk av elektrisk motorbåt og innsamling av vannplanter i Lavangsvatnet, Langvatnet, Svanevatn og Kjerkvatnet i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i deler av rovviltregion 5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørnebinne og unger i Lierne kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2022 Rovvilt
Endring av fasade på gjestehus, Stølsheimen landskapsvernområde, Finnabotnen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 13.05.2022 Verneområder
Vedtak om kvote og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, ulv, jerv og brunbjørn i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 13.05.2022 Rovvilt
Innvilget - justert disp for oppsetting av lavvo
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 13.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til innsamling planter sopp lav Hylsskaret Øyna Nordraheia Skåland Vikaneset naturreservateri Rogaland Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 13.05.2022 Verneområder
Tillatelse til utplassering av lyttebokser, insektskamera og mistnett for flaggermus og fugl i Trolldalen, Nordre Pollen og Smihagen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til hogst og tilføring av ny matjord på Gjettum gård gbnr, 87/2 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Verneområder
Tillatelse på søknad om utsetting av Heroringvinge i Borøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Verneområder
Tillatelse til oppmudring av vanningskanal for jordbruksvanning - gbnr. 208/5 - Hole - Storøysundet-Sælabonn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Verneområder
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg, Flesberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Utvidelse av området for skadefelling av ulv - Drammen, Lier, Øvre Eiker og deler av Asker, Kongsberg og Holmestrand kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 13.05.2022 Rovvilt
Vedtak i klagesak om graving av lavspentkabel i Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2022 Verneområder
Vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022/2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.05.2022 Rovvilt
Svar på søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark - Statfraft SF Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde 12.05.2022 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av feltarbeid til bacheloreoppgave - Rinnleiret naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 12.05.2022 Verneområder
Tillatelse til linjerydding i Aurstadmåsan naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.05.2022 Verneområder
Løyve til planting av sitkagran på gnr 76, bnr 3 i Bergen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Avgjørelse i klagesak - klage på manglende tillatelse til oppføring av deler av flytebrygge i Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av drone i forbindelse med forskning på isbre - granted application to use a drone for research on Koppangsbreen and strupbreen, Lyngsalpan protected area Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 11.05.2022 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av aktivitetsdag på Storesand 180622 - Ytre Hvaler nasjonalpark - Ti på Topp - Bedriftsidretten i Østfold Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 11.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til linjetaksering av hønsefugl i Kjesbu-Høgmannen naturreservat – Steinkjer fjellstyre Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av en ulv i Drammen og Lier kommuner og deler av Asker, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.05.2022 Rovvilt
Endring i vilkår om periode for å ha to redningsbåter i Veslemjøsa, Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til begrenset bruk av metalldetektor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av vannprøver Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om ferdsel med hundespann i Rohkunborri nasjonalpark Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 10.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - 2023 - 2026 - motorferdsel - snødekt mark - transport av varer og utstyr - Jøssingbu Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - tillatelse - motorferdsel - barmark - uttransport av felt elg - 2023 - 2026 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.05.2022 Verneområder
Turrtind naturreservat - Dispensasjon - renovering av brønn i Dala Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 10.05.2022 Verneområder
Tillatelse til felling av lønnetre med misteltein - Fogdeveien 32 i Horten Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 10.05.2022 Artsfredning
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til motorferdsel og påstrøing av sand langs reingjerde - Fjellguiden Tydal AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 09.05.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - avslag - endring av vilkår - motorferdsel - 2022 - ATV med belter - uttransport av elg
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.05.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2023-2026 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 09.05.2022 Verneområder
Tillatelse til å samle sopp og jordprøver i Jomfruland nasjonalpark 2022 - 2024 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 09.05.2022 Verneområder
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Løyve til motorferdsel til Sauabrehytta i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 06.05.2022 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon til flyving av drone Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 06.05.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre fire fuglearter til fremvisning i dyrepark Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Avslag på søknad om å sette ut 500 sitkagran i leplanting i Varangerbotn i Nesseby kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å plante platanlønn Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre haleløs svepeskorpion (Paraphrynus mexicanum/Phrynus mexicanum) og kjempetusenbein (Scolopendra dehaani) Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre svart soldatflue (Hermetia illucens) fra Storbritannia Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre runakkevaran (Varanus rudicollis) og filippinsk seiløgle (Hydrosaurus pustulatus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre runakkevaran (Varanus rudicollis) og filippinsk seiløgle (Hydrosaurus pustulatus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Fremmede organismer
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn - Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av jerv vest i Rana kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.05.2022 Rovvilt
Innsamling av belegg av plantar, lav og sopp i Nordheimsdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Øvste Stigen, transport av materiale, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Øvste Stigen, transport av møblar, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark - Transport av materialer, utstyr og midlertidige toalett - Oppføring av ny utedo - Dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 06.05.2022 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark - Uttransport av søppel - Fannaråken, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 06.05.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av små biter av vev og frø fra plantearter - Naturhistorisk museum Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.05.2022 Verneområder
Vedtak - Søknad om fiskekonkurranse i Straume naturreservat - Bø Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Svandalen naturreservat- rydding av kratt og kjerr Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.05.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold på kraftlinje - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 05.05.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om innsamling av artsbelegg i forbindelse med NiN-kartlegging - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 05.05.2022 Verneområder
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 3, 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 3 Oppland i 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv, region 3 22/23 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 05.05.2022 Rovvilt
Delegert - Femundslia LVO - Dispensasjon - Biltransport til Svukuriset - 2022 - DNT Oslo og omegn Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 05.05.2022 Verneområder
Større arrangement i Hellås naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 05.05.2022 Verneområder
ADM 2022-28 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - Tillatelse til bruk av snøscooter Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.05.2022 Verneområder
Avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.05.2022 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utsetting av rapphøns Last ned vedtak Miljødirektoratet 04.05.2022 Fremmede organismer
Svar på søknad om kjentmannstur i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.05.2022 Verneområder
Vigdel 22/8 Sola kommune, Avslag på søknad om dispensasjon dagsturhytte Vigdelveten Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 04.05.2022 Verneområder
Avslag på oppsetting av gapahuk og utedo ved Skaupa i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.05.2022 Verneområder
Tillatelse til linjerydding i Hurdalselvdeltaet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.05.2022 Verneområder
Utvidet dispensasjon fra ferdselsforbudet for å ringmerke måkeunger i totalt seks sjøfuglområder i Oslo, Nesodden og Asker kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.05.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om inngjerding av seterhus og oppføring av platting på gnr./bnr. 159/1/59 i Finndalen landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i Surnadal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av jerv i Namsskogan/Høylandet kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til å innføre fire fuglearter til fremvisning i dyrepark Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å innføre svart soldatflue (Hermetia illucens) fra Storbritannia Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Fremmede organismer
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse til oppføring av vindmølle på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Svenskmoen etter 2. mai 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 03.05.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØLENDET NATURRESERVAT – DISPENSASJON TIL FELLEFANGST AV INSEKTER – NTNU – RØROS KOMMUNE Last ned vedtak Røros kommune 03.05.2022 Verneområder
Færder nasjonalpark - innsamling av planter - sopp - lav - Moutmarka - Sandø - Store Færder - Bolærne nord og sør - Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 03.05.2022 Verneområder
Statsforvalterens vedtak - dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med reparering av vannledning inn i Eidsvoll Prestegård naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 03.05.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Øyer og Ringebu kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 03.05.2022 Rovvilt
Dispensasjon fra verneforskriften for Grindøysundet naturreservat for forskning på ærfugl Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 03.05.2022 Verneområder
Beslutning om områdeavgrensning og varighet for tillatelse til skadefelling av bjørn i Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2022 Rovvilt
Innsamling og utsetting av heroringvinge i 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.05.2022 Artsfredning
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for transport med snøscooter til godkjent byggetiltak på ny Hundåtjønnbu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.05.2022 Verneområder
Bruk av drone til markedsføring av vinterturisme i Seiland nasjonalpark, delvis tillatelse Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 02.05.2022 Verneområder
Endret vilkår for motorferdseltillatelse - trase til felt for oppsett av lyttebokser for ryper
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 02.05.2022 Verneområder
Søknad om utviding av bygningsmasse med nytt anneks ved Skjerlevatn i Hægebostad kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.05.2022 Verneområder
Søknad frå DNT sør om riving og oppattbygging av båtnaust ved Gaukheivatn og Søre Monsvatn, samt oppføring av propanbu ved Gaukhei turisthytte. Gnr. 4, bnr. 18. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.05.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av jerv i region 5 Hedmark i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i region 5 Hedmark i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 02.05.2022 Rovvilt
Dispensasjon til etablering av luftspenn i Straume naturreservat i Bø kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 02.05.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbud og tillatelse til innsamling av plantemateriale på Tautra 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.05.2022 Verneområder
Murudalen naturreservat - dispensasjon til utsetting av turorienteringsposter - Bjugn IL O-gruppa Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.05.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone for innsamling av data til forskningsprosjekt - Finntjønndalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 02.05.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av egg og ringmerking av ærfugl i Husbergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.05.2022 Verneområder
Tillatelse til ultraløpet Dynafit Hardangerjøkulen 2022 i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.05.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - overvåkning vadere - Kongsfjorden - NP - COAT - 2022 - RiS-ID 11733 A3 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 02.05.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5 i 2022-2023 Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 02.05.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.05.2022 Rovvilt
Avgjørelse av klage på vedtak om avslag på søknad om skadefelling av brunbjørn i rovviltregion 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 01.05.2022 Rovvilt
Søknad om utvidet frist - Dokkfaret LVO - oppføring av midlertidig trelavvo - Liomseter turisthytte - DNT Oslo og Omegn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Søknad - Langsua NP - opplag av båt og oppsett av redningsvestskap - Febutjønnet - Gausdal fjellstyre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Søknad om utvidet kjøretid Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av helikopter i verneområdet SVR. Storevatn i Åseral. Agder Energi Produksjon. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.04.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark – Dispensasjon fra ferdselsforbud og tillatelse til innsamling av egg og fangst av ærfugl til forskningsformål - Norsk institutt for naturforskning - 2022 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - Tillatelse til ringmerking av fugl 2022-2023 – Akerøya ornitologiske stasjon AOS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - Dispensasjon - 2022 -2027- beredskap - Forsvarets Luftforsvar Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
2022 - Ytre Hvaler nasjonalpark - Tillatelse til vielse på Storesand 03.09.22 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 29.04.2022 Verneområder
Innvilget - disp for oppsetting av lavvo -Svukuriset
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.04.2022 Verneområder
Femundsmarka NP – dispensasjon – organisert ferdsel – sommer - 2022 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.04.2022 Verneområder
Femundsmarka NP, Femundslia LVO - Dispensasjon - Motorisert ferdsel - Snødekt mark - 2023-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.04.2022 Verneområder
Femundsmarka NP - Dispensasjon - Utsetting av røyerogn - Kratltjønnan - 2022-2026 - Engerdal fjellstyre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.04.2022 Verneområder
Femundsmarka NP, Gutulia NP - Drone - 2022-2025 - Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 29.04.2022 Verneområder
Tillatelse til kartlegging og innsamling i Murudalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 29.04.2022 Verneområder
Utsetting av Douglasgran og Europalerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 29.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om dispensasjon for midlertidig lagring av sprengstein på eiendom gbnr. 66/1 i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.04.2022 Verneområder
Tillatelse til prøvetaking av vanninsekter i fire verneområder i Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 29.04.2022 Verneområder
Rønnåsmyra naturreservat - Dispensasjon til måling av torvtilveksten i Rønnåsmyra i forbindelse med vegetasjonsøkologisk feltarbeid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.04.2022 Verneområder
Løyve til gjennomføring av Dynafit Hardangerjøkulen Ultra 2022 innanfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 29.04.2022 Verneområder
ADM 2022-27 Lierne og Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - dispensasjon for merking av analyseruter og innsamling av små mengder plantemateriale - overvåkingsprogrammet arealrepresentativ overvåking Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 28.04.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon for motorferdsel Sirijorda naturreservat - snøskuter - Relation04 Media Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 28.04.2022 Verneområder
dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med filming av reindrift - Lomsdal - Visten nasjonalpark, Vefsn kommune Hi North Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 28.04.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av region 5 – Forollhogna – endring av vilkår
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.04.2022 Rovvilt
Delegert sak - dispensasjon - Reinheimen NP - 2022 - organisert ferdsel - guidede turer etter Dølafe - Dovre og Lesja Aktiv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 28.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til kameraovervåkning og droneflygning - hekkesuksess for hettemåker i Måsdammen - Tautra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 28.04.2022 Verneområder
Forlenget skadefellingstillatelse på ulv i Løten og flere kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om fellingstillatelse på kongeørn - Hjerttind Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 28.04.2022 Rovvilt
Delegert sak - dispensasjon - Tafjorden-Reindalen LVO - motorferdsel - 2022 - helikopter - legging av nytt golvbelegg - Reindalseter - DNT Sunnmøre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 27.04.2022 Verneområder
Reparasjon av kai i Finnabotnen, Stølsheimen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 27.04.2022 Verneområder
Utsetting av basestasjon for bjøllesystem - Stølsheimen landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 27.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon til bruk av drone til filming i Lyngsalpan landskapsvernområde mai 2022 Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 27.04.2022 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbud i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde og Øksningen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.04.2022 Verneområder
Tillatelse til eggsanking av grågås på Tautra 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.04.2022 Verneområder
Tillatelse til eggsanking av grågås på Tautra 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.04.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til orienteringsløp i Kulpåsen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.04.2022 Verneområder
Avslag på søknader om skadefellingstillatelse på én gaupe i Porsanger kommune, Reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 27.04.2022 Rovvilt
Forlangelse av skadefelling av gaupe og dispensasjon for bruk av snøskuter - Vefsn og Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 26.04.2022 Verneområder
Láhko nasjonalpark - Søknad om ekstra turer Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 26.04.2022 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel langs «Fjellveien» frem til Skalltjønna for tilsyn med og sanking av beitedyr (Os) Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 26.04.2022 Verneområder
To dispensasjoner utenfor byggesak - oppføring av omsorgsboliger Last ned vedtak Vestby kommune 26.04.2022 Utvalgte naturtyper
Innvilget - disp for snøskuter til Starrhåen - Femundsmarka Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 26.04.2022 Verneområder
Tillatelse til flyging med drone i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 26.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til skadefelling av gråmåke og svartbak Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.04.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse - gaupe - Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 26.04.2022 Rovvilt
Flerårig dispensasjon for avløser for ferdsel i A og B området på Tautra - Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.04.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av beitefrøblanding i Skagbukta - Tautra naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.04.2022 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - Kattanakken - Løyve til skilting og sikringstiltak på sti
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 25.04.2022 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 25.04.2022 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 25.04.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.04.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av snøskuter til transport og hogst av bjørk i Rohkunborri nasjonalpark for Bardu jeger- og fiskeforening Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.04.2022 Verneområder
Stolpejakt 2022 - Dispensasjon til å sette ut stolper i Refsnes naturreservat og Værne Kloster landskapsvernområde Last ned vedtak Moss kommune 25.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til oppsetting av mobilt reingjerde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til utskifting av toalett langs Holtmarksvei i Semsvannet landskapsvernområde - Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.04.2022 Verneområder
Tillatelse til innsamling av planter og insekter i 15 verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.04.2022 Verneområder
Tillatelse til ny E6 - Lågendeltaet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 25.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling på gaupe i området Álggašvárri – Tana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.04.2022 Rovvilt
ADM 2022-26 Lierne nasjonalpark - Søknad om bruk av snøscooter for transport av stein til demning ved Grunntjønna Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.04.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av rovviltregion 5 - Forollhogna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2022 Rovvilt
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for transport med snøscooter i forbindelse med godkjent byggetiltak på Hundåtjønnbua
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 22.04.2022 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av kjøretid for transport med snøscooter i forbindelse med godkjent byggetiltak på Gjeterbua
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 22.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 22.04.2022 Verneområder
Tillatelse til arbeid i rotsonen til tre med misteltein i Moss Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.04.2022 Artsfredning
Tillatelse til felling av tre med misteltein - Perlen boligprosjekt i Asker Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.04.2022 Artsfredning
Tillatelse til etablering av ny badebrygge - gbnr 88/19 - i Vikersund-Bergsjø biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling ulv- Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.04.2022 Rovvilt
Iverksettelse av skadefelling av en ulv i deler av Løten, Elverum, stange og Våler
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om innsamling av vannmidd, fjærmygg og sviknott i Åkersvika naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.04.2022 Verneområder
Hornøya og Reinøya naturreservat - Dispensasjon - Restaurering av gammer, utedo, brønn m.v. - Forsvarsbygg Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 22.04.2022 Verneområder
Hornøya og Reinøya naturreservat - Dispensasjon - Overvåking av sjøfugl - NINA Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 22.04.2022 Verneområder
Stabbursnes naturreservat - Dispensasjon til overvåking av dverggås - BirdLife Norge Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 22.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - marine fremmedarter - WUR - SEES Expedition 2022 - RiS-ID 11352 A1 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 22.04.2022 Verneområder
ADM 2022 - 25 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - Søknad om bruk av snøscooter for henting av båt Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.04.2022 Verneområder
Transport av ved til hytte. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 21.04.2022 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - Tillatelse til oppføring av hvilebenk Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 21.04.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av ulv - våren 2022 - hele landet Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i deler av rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å bruke snøskuter for å transportere ut en gammel brakke som tidligere har blitt benyttet under Sesilåmi, Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter på kjentmannstur Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.04.2022 Verneområder
2022 - Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse til motorferdsel for transport av utstyr til hytte - 36/80 - Gamle Vikerveien 148 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.04.2022 Verneområder
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØLENDET NATURRESERVAT - DISPENSASJON TIL INNSAMLING AV VENNLEVENDE INSEKTER - NTNU - RØROS KOMMUE Last ned vedtak Røros kommune 21.04.2022 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel Cievccasjavri, transport av hytte til Cievccasjavre, Lainiovuoma sameby Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 21.04.2022 Verneområder
Innvilget - disp for felling av trær Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 21.04.2022 Verneområder
Utvidet tillatelse til opprensking av vanningskanal gbnr 211/1 Hole
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om fellingstillatelse på en ulv- Ringsaker Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.04.2022 Rovvilt
Organisert ferdsel: Turposter. Breheimen NP og Honnsrøve NAT. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 20.04.2022 Verneområder
Láhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon til motorferdsel Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 20.04.2022 Verneområder
Gåsvatnan landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon til bruk av snøscooter Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 20.04.2022 Verneområder
Jotunheimen NP - Dispensasjon - Drone - 2022 - målinger på breer i samarbeid med NVE - SINTEF Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 20.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til gjenoppbygging av bru over Driva etter naturskade - Hersjø-Kråssådal beitelag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endret tillatelse til transport med snøscooter til Liavollen 2021-2025
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til å ta belegg av planter sopp og lav ved basiskartlegging av 7 naturreservater i Trøndelag 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 20.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for orienteringsløp i Stormyrlia naturreservat - Vegårshei kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 20.04.2022 Verneområder
Begna naturreservat - Dispensasjon - Fornyet tillatelse for rydding av en gammel ferdselsveg - Migvegen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.04.2022 Verneområder
Liaberget naturreservat - Dispensasjon - fornyet tillatelse for rydding av en gammel ferdselsveg - Glennevegen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.04.2022 Verneområder
Løyve til merking av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale i samband med overvakingsprogrammet; Arealrepresentativ naturovervaking (ANO) i Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 20.04.2022 Verneområder
Løyve til merking av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale i samband med overvakingsprogrammet; Arealrepresentativ naturovervaking (ANO) i Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 20.04.2022 Verneområder
ADM-2022-24 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr til Gjermstadkoia Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til å bruke snøskuter til frakt av materialer og utstyr til Brakka i Lengjedalen Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 19.04.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - utvida løyve for motorferdsel og utvida feltperiode i 2022 for JOSTICE-prosjektet – Høgskulen på Vestlandet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 19.04.2022 Verneområder
Beslutning om hiuttak av jerv i Nærøysund eller Høylandet kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å innføre rød åmeklubbe (Cordyceps militaris) og korallkjuke (Grifola frondosa) Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.04.2022 Fremmede organismer
Søknad - Færder nasjonalpark - Burø 38 - helikoptertransport Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 19.04.2022 Verneområder
Tillatelse til flyging med helikopter i Jomfruland nasjonalpark 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 19.04.2022 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften til ferdsel og bruk av hund for uttak av mink - Kvaløy og Rauøy verneområde - Nærøysund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2022 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i rovviltregion 8 2022 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.04.2022 Rovvilt
Forlengelse av frist for skadefelling av gaupe og motorferdsel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 14.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - søknad om forlenget kjøretillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.04.2022 Verneområder
Forlengelse av skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 13.04.2022 Rovvilt
Bruk av motorbåt til fiske og tilsyn. Dispensasjon.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 12.04.2022 Verneområder
Jotunheimen NP - snødekt mark - vedlikehold av båtnaust ved Langvatnet - Langvatnet Båtlag A/L Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 12.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av kongeørn - Frøya kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 12.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til utvidelse av brygge, oppbevaring av to båter og utlegging av bøyer i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av snøscooter til transport av materialer - bru over Driva - Hersjø-Kråssådal Beitelag BA Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 11.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endring i tillatelse til transport med snøscooter - tilsynsbuer og saltsteinplasser - 2022 - Hersjø-Kråssådal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2022 for transport av materialer og brensel til bu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2022 for transport av materialer og brensel til bu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 11.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om å flytte reingjerde ved Piilola - Øvre Pasvik nasjonalpark Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrifta - bruk av drone til inspeksjon av strømnett - Vardøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til frakt av ved og utstyr med snøskuter til gamme ved Sennvatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon tiltaksprosjekt for strandmurerbier på Kvalbein og Ogna - Jærstrendene landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 11.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for endring av løpsdato for Olasheiløpet 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - Vasstindbu - Svartvassbu - Reinsvassbu - DNT Romsdal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Hjerkinn LVO m_ BV - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport til hytter - transport av ved Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Sletthø Beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Marsjødrifta Beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2026 - snødekt mark - tilsyn med seter på Flåman - gbnr 230_1_16 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Dalsida landskapsvernområde - 2022-2025 - snødekt mark - leiekjøring med snøskuter i Eikesdalsfjella Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - søknad om kjøring med hundespann Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Knutshø LVO - dispensasjon - utedo Furuhovdsætre Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Delegert - DispensasForlenget sesong for transport av ved og utstyr til utleiehytter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Forlenget dispensasjon for vinterfotografering av elg i Dokkfaret
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Skadefellingsforsøk på gaupe i Lomsdal-Visten nasjonalpark samt søknad om bruk av snøskuter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Begrenset bruk av snøskuter for kartlegging av samiske kulturminner 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om motorferdsel i Knutshø landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om motorferdsel inn til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Verneområder
Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Rovvilt
Restaurering av stølshus, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.04.2022 Verneområder
Bygging av klopp, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Beinsnesgrovi, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.04.2022 Verneområder
Motorferdsel i Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjen -Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Høystakkbu Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 08.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Syndre Hoemsvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 08.04.2022 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til båtplass 33 ved Geavdnjajávri Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Vedtak Rondane NP - søknad om kledning Vesllegerbua - Sel fjellstyre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Vedtak Frydalen LVO - dispensasjon - riving og oppføring av ny utedo - Furusjøvegen 332 - gbnr 343/11 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Vedtak Flakkstjønna NR - dispensasjon - etablering av ny skiløypetrase forbi Flakken - løypepreparering - Rondane Kvamsfjellet turløypelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Vedtak Rondane NP - søknad om kledning Korstadbua Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 08.04.2022 Verneområder
Surnadal kommune - løyve til utsett av sibirlerk Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.04.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Runde fuglefredingsområde - dispensasjon for ferdsel Grasøyane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 08.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til flytting av rein - Kvikkleirøyran landskapsvernområde og Salvatnet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 08.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for sanering/utskifting av vannledning innenfor Hommedal prestegårdskog naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 08.04.2022 Verneområder
Endring av vilkår
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-2025 - utkjøring av saltstein Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 07.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - snødekt mark - transport til hytte - Aursjøvegen 2016 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 07.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-2025 - snødekt mark - transport til seter - Trehusvollen - Unndalsvegen 1150 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 07.04.2022 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - forlengelse av tidsperiode for bruk av snøskuter for transport av materiell til- og fra Øggdalsbua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 07.04.2022 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen 2022 - Fjellguiden Tydal AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 07.04.2022 Verneområder
Hemmeldalen NR - delegert vedtak - motorferdsel - snødekt mark - forlenget tillatelse 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 07.04.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - snøskuter utenfor godkjente traseer Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 07.04.2022 Verneområder
Brattefjell-Vindeggen LVO - søknad om skuterløyve til Grasfjellsætri gnr. 142 bnr. 5 i Seljord kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 07.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om bruk av snøscooter til frakt av ved og lavvu. Gnr. 70, bnr. 4. Valle kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.04.2022 Verneområder
Melding om vedtak. Søknad om preparering av skiløype mellom Bortelid og Pytten. Bortelid Fjellpark AS. Åseral og Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om bygging av platting ved hytte gnr. 48, bnr. 4 Gjuvasslega. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr og ved til Øvre Vassendsetra - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 07.04.2022 Verneområder
HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE-TILLATELSE TIL PÅBYGG HYTTE GID 66/51- HODALSVEIEN 1685 TOLGA Last ned vedtak Tolga kommune 07.04.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av gaupe - Vefsn og Grane kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.04.2022 Rovvilt
Svar på søknad om tillatelse til skadefelling av gaupe - Frostisen reinbeitedistrikt Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til motorferdsel for frakt av varer til Gressholmen Kro i Gressholmen-Rambergøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.04.2022 Verneområder
Torsæterkampen NR - Avslag - Snøskuterkjøring til Rausteinshytta for service til skiturister - Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.04.2022 Verneområder
Galtsjøen naturreservat - dispensasjon - bruk av snøskuter til hytte for transport av ved Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.04.2022 Verneområder
Tillatelse til graving og å legge strømkabel i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 07.04.2022 Verneområder
Avslag på søknad om rekkverk langs fylkesveg 610 i Hestad landskapsvernområde i Sunnfjord kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 07.04.2022 Verneområder
Merking av sti i Utlaldalen landskapsvernområde, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 06.04.2022 Verneområder
Bruk av drone i Utladalen landskapsvernområde, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 06.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Evjevollen nordre Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 06.04.2022 Verneområder
Motorferdsel ved uttransport av gammel båt ved Fagerlitjønna - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av insekt til kartlegging - Vasselen naturreservat og Flåstranda og Hisdalen naturreservat - Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til legging av kabel i fjæra - Svaet dyrefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.04.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst tynningshogst på eiendom gbnr. 61/1 og 61/5 i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 06.04.2022 Verneområder
Osen Naturreservat - Sunnfjord kommune - løyve til reparasjon av fiskemur i elva under Osfossen Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 06.04.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - tungmetallutslipp med ferskvann - Hornsund - IG PAS - RiS-ID 11805 A2 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 06.04.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel for synfaring av kraftlinjer - Sotnakkvatnet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Dalsida landskapsvernområde - 2022-2025 - snødekt mark - transport til gjeterbu i Mølmsbotn Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.04.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter til Vierdal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 05.04.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av Snøskuter inn til Flåmsetra i Knutshø landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.04.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak - etablering av dreneringsgrøft i Orrevatnet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.04.2022 Verneområder
Beslutning om uttak av jervehi i Oppdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 05.04.2022 Rovvilt
Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Transport til gjetarbu på Gjendetunga - Lom Tamrein AS Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 05.04.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP – Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - Veslegeret - Sel fjellstyre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.04.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel 2022 utkjøring av saltstein Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.04.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - snøskuter utenfor godkjente traseer Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 05.04.2022 Verneområder
Løyve til Helikopterfrakt til Skrenakken, Geiranger-Herdalen lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 05.04.2022 Verneområder
Tillatelse til organisert padling i Øvre Pasvik nasjonalpark-Øyvind Friskilä Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 05.04.2022 Verneområder
Innvilget - disp for kjøring til Roasten Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 05.04.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Lindovarre naturreservat - bruk av snøskuter for oppkjøring av skiløype Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 05.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - varmere og våtere arktisk klima - Indre Wijdefjorden RiS-ID 11689 A2 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 05.04.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel barmark 2022 uttransport av felt elg Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 04.04.2022 Verneområder
Ny Fjellhytte i Ortnevik, Stølsheimen landskapsvernområde, Høyanger, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 04.04.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - snøskutertransport til Grasfjellhytta - Tinn - AS Sneiselia Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 04.04.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med snøscooter for persontransport til hytte Jøldalshytta Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 04.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om motorisert ferdsel i Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - NINA Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 04.04.2022 Verneområder
Vedlikehold av vei i Rotnedalen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 04.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til fangst og ringmerking av fugler i Pasvik naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 04.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Flåman NR - snødekt mark - transport til hytte ved Kvittjønnan Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 01.04.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter for frakt av utstyr og materialer til Skarverede - Geilo klatreklubb Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 01.04.2022 Verneområder
Beslutning om skadefelling av jerv i deler av Narvik kommune i region 7, Nordland fylke, 1. april 2022 - forlengelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.04.2022 Rovvilt
Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 01.04.2022 Rovvilt
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Drift og vedlikehald av turisthytte - Memurubu Turisthytte Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 01.04.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter - vedlikehold av bru ved Høystakken - Trondhjems turistforening Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 01.04.2022 Verneområder
Naustdal-Gjengedal LVO - avslag på søknad om kjentmannstur i april 2022 - Naustdal Røde Kors Hjelpekorps
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 01.04.2022 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Oppføring av markalade på Byrkjeneset - Hyen Natur og Friluft Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 01.04.2022 Verneområder
Svar på søknad om snøskutertransport i Lusaheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 01.04.2022 Verneområder
Tillatelse til å utplassere tre geocacher i Orebukta naturreservat Last ned vedtak Moss kommune 01.04.2022 Verneområder
Søknad - Moutmarka naturreservat - Færder - innsamling av insekter Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 01.04.2022 Verneområder
Tillatelse til videreføring av biotopforbedrende tiltak for storørret i Vikersund-Bergsjø biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.04.2022 Verneområder
Tillatelse til utplassering av kjentmannspost i Spålen-Katnosa naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 01.04.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - transport til Borkhussetra - Setaldalen 650 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 31.03.2022 Verneområder
Motorferdsel traktor, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Drægo-Hjølmo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 31.03.2022 Verneområder
Vedtak - Fulufjellet NP og Fregn NR - Søknad om tillatelse lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med merking av brunbjørn - Høyskolen i Innlandet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 31.03.2022 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen NP - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport til brusteder - Tordalen - Tverrådalen - Torsvatnet. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 31.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av drone for filming av privat fritidsbygg og eiendom grunnet salg Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 31.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter og ATV til frakt av materiale, utstyr og avfall til og fra laksetrapp i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 31.03.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel og oppsetting av basestasjon - Gjetargut på Løkjegrønuten - Hjartdal Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 31.03.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell - Vindeggen LVO - motorferdsel i verneområde - snøskutertransport i samband med basestasjon for Gjetargut ved Helleskard - Seljord Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 31.03.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - motorferdsel og oppsetting av basestasjon for Gjetargut i verneområde - Systebulihovet - Hjartdal Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 31.03.2022 Verneområder
Vedtak om kvote for betinga skadefelling region 1 for 2022 - 2023 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 31.03.2022 Rovvilt
Løyve til felling av grågås på Voksa - Storevik
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.03.2022 Verneområder
Løyve til felling av grågås på Sandsøya - Storevik dyrelivsfredingsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.03.2022 Verneområder
Batnfjordsøra naturreservat - dispensasjon for gjennomføring av kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel med helikopter, Vigdel Kystfort 22/10, Jærstrendene LVO, Sola kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 31.03.2022 Verneområder
Organisert artstur i Bjørgedalen naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 31.03.2022 Verneområder
Dalsida LVO - dispensasjon - riving av eksisterende bu - oppføring av ny hytte og uthus gbnr 57_3 - Motterudholet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Fokstugu LVO - dispensasjon - 2022 - 2023 - etablering av utsiktsplattform - Storrhusranden rasteplass Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Dispensasjon - Knutshø LVO - restaurering av Olabu - Folldal - gbnr 230_1_173 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - 2022 - takrestaurering og fasadeendring - Svartdalsbua Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Dalsida LVO - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Lesjaskog Beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - utkjøring av saltstein Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Søknad om utvidet kjørelengde - Dovrefjell-Sunndalsfjell nasjonalpark -gnr 156/1-224 i Lesja kommune Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-043 Tillatelse til snøskutertransport - Unndalsvegen 973 Storvollen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-044 Dispensasjon - for utkjøring av saltstein - Sunndal beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Knutshø LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport til hytte - Unndalsvegen 1254 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-046 Tillatelse til skutertransport - Tjønnglupvegen 861 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter for transport av utstyr til Tuftestølen Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone for innsamling av data til forskningsprosjekt - Midtre Gauldal Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 30.03.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen og Sylan - avslag - ny vurdering av patruljering langs turistløyper - Norsk Folkehjelp Meråker
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.03.2022 Verneområder
Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - godkjenning av materialbruk og overflater - restaurering av bu - oppfylling av gitt vilkår
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til Dørgesetra - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for bruk av snøscooter til transport av tyngre utstyr til hytte ved Jøla - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 30.03.2022 Verneområder
Bygging av instrumentbod Østre Bolæren FNP vedtak april 2022 Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 30.03.2022 Verneområder
Skilting og merking av sti til Vardefjell i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 30.03.2022 Verneområder
Tillatelse til ringmerking av fugl og bruk av mistnett på Årnestangen i Nordre Øyeren naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.03.2022 Verneområder
ADM 2022-23 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - søknad om bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr til Gaundalen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 29.03.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Knutshø LVO - 2022-2025 - snødekt mark - transport til hytte - Orkeldalsvegen 799 - Trøasætra Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.03.2022 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - Torbudalen biotopvernområde - snødekt mark - transport fra Lesja til hytte ved Torbuvatnet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.03.2022 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av jerv i deler av gamle Nord-Trøndelag vest for E6 og på Fosen-halvøya i region 6
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.03.2022 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - søknad om tillatelse til transport med snøscooter til Øvre Stubbvollen - omgjøring av tidligere gitt tillatelse - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Hemmeldalen NR - dispensasjon - motorferdsel - snødekt mark - transport av drager og øvrig materiell - Birken AS Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.03.2022 Verneområder
Svar til deler av søknad - Dispensasjon til forlengelse av tiltak i COAT prosjektet 2022-2025 inkludert motorferdsel, Varangerhalvøya nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 29.03.2022 Verneområder
ADM-2022-22 Guslia naturreservat - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr til Jakthytta - Gusli Skog Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 28.03.2022 Verneområder
DNPS 22-12 Fokstugu LVO - Hjerkinn _ Kongsvoll _ Drivdalen LVO - restaureringstiltak - motorferdsel - skilting langs Gamle Kongeveg Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.03.2022 Verneområder
DNPS 22-13 Torbudalen BVO - dispensasjon - ombygging av bekkeinntak i Skarvdalselva - Aura Kraftverk - Statkraft Energi AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.03.2022 Verneområder
Sak - Dalsida LVO - dispensasjon - oppføring av tilbygg til naustbu - Miutjønn gbnr. 156/1/125 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.03.2022 Verneområder
Tillatelse til å innføre fire insektarter Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.03.2022 Fremmede organismer
Tillatelse til å overføre svart soldatflue (Hermetia illucens) fra Flying feed AS til NMBU MINA/Isotoplaboratoriet Last ned vedtak Miljødirektoratet 28.03.2022 Fremmede organismer
Dispensasjon - Reinheimen NP - Lordalen LVO - transport for utskifting av båt ved Fellingsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 28.03.2022 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen NP - plassering av garnkasse ved Storvatnet, og utkøyring av garnkassa med snøscooter frå Billingen til Storvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 28.03.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport av materialer til vedlikehold av bru ved Høystakken - Trondhjems turistforening Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.03.2022 Verneområder
Avslag på søknad om riving og gjenoppføring av Hubehytta, tillatelse motorferdsel - Varangerhalvøya NP Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 28.03.2022 Verneområder
Endret vilkår til tidspunkt for oppføring av uthus til Hubehytta - Varangerhalvøya NP - UIT _ COAT prosjektet og Varanger Kraft
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 28.03.2022 Verneområder
Søknad om flyging til Sandø 18 - onsdag 30.3 Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 28.03.2022 Verneområder
Tillatelse til hogst i Vikertjernet biotopvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.03.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av anneks i Grimsmoen naturreservat.
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 27.03.2022 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling av gaupe 2022- utvidelse av kvote i rovviltregion 5.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2022 Rovvilt
Tillatelse til innførsel av sneglearten Achatina achatina for hold i innendørs terrarium Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2022 Fremmede organismer
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport med beltekjøretøy og helikopter - Schulzhytta og Storerikvollen - Trondhjems turistforening Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 25.03.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til to gjeterbuer ved Finnråa og Smørfjellet - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 25.03.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter i forbindelse med isfiske på Eartebealjávri Rohkunborri nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Tillatelse - Brattefjell-Vindeggen LVO - Seljord - 10024 Heiavegen 718 - riving og oppføring nytt uthus Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 25.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 25.03.2022 Verneområder
2022 - Ytre Hvaler nasjonalpark - 36/26 - kjøretillatelse til Landfasten - Asmaløy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - kjøring til hytte - 36/84 - Gamle Vikervei 149 - 2022 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.03.2022 Verneområder
Tillatelse til sondeboringer i Ekebergskråningen naturreservat, Oslo kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.03.2022 Verneområder
Tillatelse til gjennomføring av feltarbeid i Haugene naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.03.2022 Verneområder
Tillatelse til oppsetting av grindanlegg i Viken fylke i Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.03.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til kartlegging med drone i Hovsenga naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport av materialer - Vangsetra Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Eikesdalsvatnet LVO - helikopter - Vasstindbu - Svartvassbu - Reinsvassbu - DNT Romsdal Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 24.03.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Brattefjell-Vindeggen LVO - Seljord - 142/1 - Sandsetvegen 591 - tilbygg til fritidsbolig
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 24.03.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - gitt tillatelse til oppsetting av solcellepanel Nedre Hyllingsvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 24.03.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen - gitt tiillatelse til ombygging av hytte i Ridalen - Røros gnr.132 bnr.388
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 24.03.2022 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen - avslag på søknad om utvidelse av hytte i Ridalen - Røros gnr.132 bnr.388
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 24.03.2022 Verneområder
Videreføring av forskningsprosjekt i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde og Djuplia naturreservat - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 24.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til hytte i Svartådalen - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr til Negardssetra - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til Langlisetra / Alvstusetra i Svartåmoen naturreservat og Trollheimen LVO
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til Langlisetra / Alvstusetra i Svartåmoen naturreservat og Trollheimen LVO
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 24.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til ekstra snøskuterturer gjennom Kongrosletta naturreservat for frakt av materialer 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.03.2022 Verneområder
Tillatelse til oppmudring av vanningskanal for jordbruksvanning gbnr 211/1 - Hole - Storøysundet-Sælabonn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2022 Verneområder
Tillatelse til å gjennomføre forsiktig skjøtsel ved utsiktspunkt i Nordre Skaugumsåsen naturreservat – Asker kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.03.2022 Verneområder
Utvida frist for fjerning av betongmaster i Stordalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.03.2022 Verneområder
Avslag på søknad om kjøring med snøskuter gjennom Torskefjorddalen naturreservat for transport av varer og utstyr til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 24.03.2022 Verneområder
NP-2022-07 Skjækra landskapsvernområde - avslag på søknad om godkjenning av frittstående platting med ildsted - Skjækervatnet 23
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP-2022-08 Skjækra landskapsvernområde - delvis godkjenning av oppførte plattinger og hundegård - Skjellivatnet 10
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP-2022-09 Skjækra landskapsvernområde - delvis godkjenning av oppførte plattinger - Setertjønna 7
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP-2022-13 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning - plassering av solcellepanel og vindmølle - Skjækervatnet 34
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP-2022-12 Skjækra landskapsvernområde - tillatelse til riving av uthus og oppføring av nytt uthus - Setertjønna 5 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP-2022-06 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - motorisert ferdsel - transport av ved, proviant og annet utstyr Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP 11/2022 - Skjækra Landskapsverområde - Søknad om fasadeendring - Sottjønna 14 gnr/bnr/fnr 156/3/12 i Steinkjer kommune Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
NP 10/2022 Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - Søknad om tillatelse til oppføring av uthus/naust på Grunntjønnvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.03.2022 Verneområder
Transport av båt. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Børgefjell nasjonalpark - dispensasjon fra vernebestemmelser for bruk av helikopter og drone ved filminnspilling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Børgefjell nasjonalpark - innvilget dispensasjon fra verneforskriften for rivning av eksisterende og oppføring av nytt naust ved Jengelen og for bruk av snøscooter til transport Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Austre Tiplingan landskapsvernområde - dispensasjon fra verneforskriften for gjennomføring av tiltak på hytte. Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Haldorbu LVO - helikopter snøskuter - bygging av ny hytte - DNT Oslo og Omegn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskrift - motorisert ferdsel Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - vedtak om endring av byggetegninger på tilsynsbu med uthus i Synnerdalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.03.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark til bu 2022-2025 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 23.03.2022 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, Lars-Olavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 23.03.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - kjøretillatelse - 36/48 - Gamle Vikerveien 160 - 2022 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 23.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøscooter i Blomliseteren naturreservat i Snåsa 2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.03.2022 Verneområder
Utsetting av nobelgran i Lindesnes kommune, tilltaelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 23.03.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - bruk av snøskuter til bu ved Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 23.03.2022 Verneområder
Gardsjøen naturreservat - dispensasjon - rydding og vedlikehold langs jernbanelinja Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 23.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - plastikk - sjøfugl - Kongsfjorden - Pyramiden - NP - UoL - 2022 - RiS-ID 11820 A1 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 23.03.2022 Verneområder
ADM-2022-20 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer og utstyr for vedlikehold av båt Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.03.2022 Verneområder
ADM-2022-21 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter ved vedlikehold av LoRaWan basestasjon Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 22.03.2022 Verneområder
Motorisert transport langs kjørespor til Hundslægeret, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.03.2022 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - tråkking av skiløype - Røsvik-Valnesfjord Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 22.03.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om skadefelling av ulv i deler av region 4 og 5, Stange og Nord-Odal samt deler av Eidsvoll Nes Sør-Odal Løten Elverum Våler og Åsnes kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.03.2022 Rovvilt
Delegert sak - dispensasjon - Lordalen LVO - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - transport fra Lordalsmunningen til hytte ved Nysetra Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.03.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - utbedring av pipe - Langtjønnbu - Dovre fjellstyre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel for transport av materialer og tyngre utstyr til seter i Søyådalen og framkjøring av ved - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for bruk av snøscooter for transport av materialer til byggearbeid på Øyasetra - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.03.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til framkjøring av ved og transport av tyngre utstyr til seter i Folldalen - Trollheimen landskapsvernområde og Svartåmoen naturreservat Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 22.03.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter ved oppgradering av Telenors utstyr - Vikertangen, Asmaløy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 22.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om arrangement på Ølberg, Jærstrendene landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 22.03.2022 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i Luster kommune i rovviltregion 1 Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.03.2022 Rovvilt
Utvidet tillatelse i tid
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.03.2022 Fremmede organismer
Delegert sak - dispensasjon - Reinheimen NP - Trollstigen LVO - 2022 - turmålsordningen StikkUT - Skarfjellenden - Rauma kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 21.03.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel snødekt mark 2022 - utvidet antall ekstraturer
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.03.2022 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Endring i tidlegare løyve. Gnr.3, bnr. 4 Sandvatn. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.03.2022 Verneområder
Innvilga søknad om endring i snøscooterløyve. Verneområdet SVR. Kverevatn gnr. 63, bnr. 7. Valle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 21.03.2022 Verneområder
Tillatelse til oppsetting av grindanlegg i Vestland fylke i Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 21.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til transport- og etablering av utslippsledning i Varangerbotn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 21.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - liv mesofotisk sone - nordvest Spitsbergen RiS-ID 11908 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - kartlegging og overvåkning av sjøfugl - Kongsfjorden, Forlandet, Isfjorden, Alkefjellet, Koval'skijfjellet- NP - SEAPOP - 2022 - RiS-ID 361 A9 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - Overvåkning terrestriske økosystem - COAT - Ny-Ålesund - NP - 2022 - RiS-ID 11733 A2 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.03.2022 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - arktiske elver - Hornsund - IG PAS - 2022 - RiS-ID 11937 A1 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 21.03.2022 Verneområder
Dispensasjon til å gjennomføre kjentmannsturer i Hallingskarvet nasjonalpark i 2022 - Finse røde kors hjelpekorps Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 19.03.2022 Verneområder
Oppføring av ny bru og klopp. Breheimen nasjonalpark. Avslag. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 18.03.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel til stølshus i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 18.03.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel til Lono i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 18.03.2022 Verneområder
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.03.2022 Rovvilt
Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stegen - endring på restaurering av låni, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak