Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25580 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Motorferdsel til hytte i Fuggdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 03.02.2014 Verneområder
Breheimen nasjonalpark - bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet - dispensasjon Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
JUSTERING AV TIDSPUNKT FOR OPPSTART AV KVISTING FRÅ FONDSBU - DELEGERT VEDTAK Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 31.01.2014 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter - Steinar Tuseth Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 31.01.2014 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for transport av nødvendig utstyr for isfiske på Eartebealjavri - Geavdnjajavri Rohkunborri nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Rondane nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Motorferdsel til kjentmannskjøring av Dombås Røde Kors i Dovre nasjonalpark, Fokstugu-, Vesle Hjerkinn og Grimsdalen landskapsvernområde_Dispensasjon Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Organisert ferdsel i Rondane nasjonalpark, dispensasjon.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Motorferdsel og merking av skiløyper i de store verneområdene i Rondane, dispensasjon. Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Motorferdsel i forbindelse med marking av skiløyper i de store verneområdene i Rondane, dispensasjon. Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 31.01.2014 Verneområder
Eksport