Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon til fornying av 132-kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn i Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune

Vedtak

Dispensasjon til fornying av 132-kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, i Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune

 

Vedtak

Tilleggsdispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune

 

Vedtak

Dispensasjon til endret arbeidsmetodikk ved fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, i Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune

 

Vedtak

Endret vilkår til tilleggsdispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune

 

Vedtak

Endret vilkår om fylling av drivstoff til dispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune