Hopp til innholdet

Sak

Ny 132 kV kraftledning Våg-Bratthammar

Vedtak

Tillatelse til ny kraftledning fra Ølen til Bratthammar