Hopp til innholdet

Sak

Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021

Vedtak

Rovviltnemnda i region 6 - vedtak om kvote for betinget skadefelling og lisensfelling av brunbjørn i 2021