Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Drift av dyrket mark på areal for økologisk kompensasjon innenfor Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Vedtak

Tillatelse til fortsatt drift av dyrket mark på gnr/bnr 225/1 i Hole innenfor Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat