Hopp til innholdet

Sak

Søknad om bruk av ATV ved frakt av felt elg - Jaktfelt Vardø 2021 - Varangerhalvøya nasjonalpark

Vedtak

Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg jaktfelt Vardø 2021 Varangerhalvøya nasjonalpark