Hopp til innholdet

Sak

Søknad om bruk av ATV ved frakt av felt elg - Suovvejohka/ Bergeby Øst 2021 Varangerhalvøya nasjonalpark

Vedtak

Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg - Suovvejohka/ Bergeby øst innen Varangerhalvøya nasjonalpark 2021