Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Legging av vann- og avløpsledninger innenfor Heggholmen naturreservat

Vedtak

Delvis innvilget dispensasjon til legging av vann- og avløpsledninger innenfor Heggholmen naturreservat