Hopp til innholdet

Sak

Dispensasjon fra forskrift om elfenbenslav som prioritert art - grunnboringer i vegtrasè

Vedtak

Dispensasjon fra forskrift om elfenbenslav som prioritert art - grunnundersøkelser i E6-traseè i Sel kommune