Hopp til innholdet

Sak

Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei

Vedtak

Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei