Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Dispensasjon til flyving med helikopter i forbindelse med frakt av materialer til hytte (gbnr: 335/3/1) i Sandbukta – Østnestangen naturreservat - Asker

Vedtak

Dispensasjon til flyving med helikopter i forbindelse med frakt av materialer til hytte (gbnr: 335/3/1) i Sandbukta – Østnestangen naturreservat - Asker