Hopp til innholdet

Sak

Søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune

Vedtak

Avslag på søknad om skadefellingstillatelse på kongeørn i deler av Midtre Gauldal kommune