Hopp til innholdet
Vis i kart

Sak

Tillatelse til utlegging av gytegrus

Vedtak

Dispensasjon fra verneforskrifta for tilføring av gytegrus i Fiskuelvas utløp, Straume naturreservat, Bø kommune