Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Utbedring av gangsti i Håøya naturreservat, dispensasjon 16-10-2017 Fylkesmannen i Telemark
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til transport med ATV på barmark i forbindelse med elgjakt på Røbekkvollen  16-10-2017 Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen
Motorferdel gjennom Lullefjellet naturreservat, dispensasjon 16-10-2017 Fylkesmannen i Troms