Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Ottadalen Landskapsvernområde - Motorferdsel med snøscooter for varetransport av ved og varer til buer, og til utkøyring av salt i Liafjellet. Dispensasjon, fleirårig 16-01-2018 Nasjonalparkstyret for Reinheimen
Gråmarka snøskuterklubb - dispensasjon til motorferdsel på vinterføre - transport av ved 16-01-2018 Nærøy kommune
Gråmarka snøskuterklubb - søknad om motorferdsel på vinterføre Simle naturreservat 16-01-2018 Nærøy kommune