Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Vassdrag Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Tilbakeføre vann-nivået i Andorsjøen til vernetidspunktet NP-2017-38 22-12-2017 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
Forollhogna nasjonalpark – tillatelse til transport med snøscooter inn til Grøntjønnan for nytteformål (Tynset) 12-12-2017 Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Gaulosen naturreservat - dispensasjon til tynning av skog og kratt - Magnus Molde Jensen 12-12-2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag