Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon til innsamling av biologisk materiale i Boksaspa naturreservat, Høgsetleira naturreservat og Brenslefjellet naturreservat 28-05-2024 Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Løten og Vang beitelag 28-05-2024 Statsforvalteren i Innlandet
Våletjern NR dispensasjon fot forbedring av klopper på sti 28-05-2024 Statsforvalteren i Innlandet