Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord 25-09-2021 Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra løyve, dispensasjon 17-09-2021 Nærøyfjorden verneområdestyre
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon 17-09-2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken