Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Tillatelse til å sette opp viltkameraer og nødvendig ferdsel med båt i Østensjøvannet naturreservat 21-04-2021 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Tillatelse til motorferdsel på snødekt mark reparasjon av vannskadet hytte i Cievccas Øvre Dividal nasjonalpark 21-04-2021 Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde
Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovvilt region 5 20-04-2021 Miljødirektoratet