Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. 22-10-2021 Nasjonalparkstyret for Reinheimen
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru  21-10-2021 Rondane-Dovre nasjonalparkstyre
Utbedring av tursti i Åkersvika naturreservat, tillatelse 21-10-2021 Statsforvalteren i Innlandet