Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
atelse til kjøring med ATV 6x6 etter kjøreled DevddesjavreCievccasjavre, Øvre Dividale Nasjonalpark 13-07-2024 Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde
Grunnundersøkelser i Skinnerflo naturreservat, dispensasjon 12-07-2024 Statsforvalteren i Oslo og Viken
Tillatelse - utsetting av utenlandske treslag- silkefuru-nobelgran til pyntegrøntproduksjon gnr.147 bnr.2 Lindesnes kommune 11-07-2024 Statsforvalteren i Agder