Hopp til innholdet

Se vedtak innen tema

Finn vedtak i kartet

Nyeste vedtak

Vedtakstittel Myndighet
Søknad - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Dalsida LVO - oppføring av to vedkasser ved Salhøtjønnbue og Langtjønnbue - Lesja fjellstyre 09-02-2023 Dovrefjell nasjonalparkstyre
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av drone rundt utleiehytte - Tverråkroken 09-02-2023 Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe
Møsvatn Austfjell landskapsvernområde - Avslag på søknad om oppføring av driftsbu ved Vråsjåen - gbnr. 164/5 - Vinje kommune 08-02-2023 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark