Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3334 Resultater

  • Tema: Verneområder

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke