Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5763 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elfenbenslav som prioritert art https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 Ekstern lenke § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 Ekstern lenke § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 Ekstern lenke § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 Ekstern lenke § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716 Ekstern lenke
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 Ekstern lenke § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 Ekstern lenke § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 Ekstern lenke § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 Ekstern lenke § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 Ekstern lenke § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020 Ekstern lenke
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 Ekstern lenke § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 Ekstern lenke § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1969-12-19-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2003 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1039 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anárjohka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anárjohka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1465 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andfiskmark Naturminne
Forskrift om vern av Andfiskmark Naturminne
Forskrift om vern av Andotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-98 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1472 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1472 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anne Maries vei 16/Havna alle Naturminne
Forskrift om vern av Anne Maries vei 16/Havna alle Naturminne
Forskrift om vern av Apalviken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4728 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Apoteket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Apoteket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aralden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-472 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arstadlia - Tverrviknakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1482 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asbjørnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asbjørnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asdøljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ask gods Naturminne
Forskrift om vern av Ask gods Naturminne
Forskrift om vern av Asker prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Asker prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Askerudbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askerudbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askilsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askilsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspåsmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-415 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspåsmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-415 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Astujeaggi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Astujeaggi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auesøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-11-08-1848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auesøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-11-08-1848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aundalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1619 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aure Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-334 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aure Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-334 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurmoen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurmoen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurstadmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4781 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurstadmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4781 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auskarnes Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1643 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auskarnes Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1643 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austad Naturminne
Forskrift om vern av Austadmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3676 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austadmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3676 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austefjorden og Blånuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austefjorden og Blånuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austerdalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2001 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austerdalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2001 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auster-Vefsna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auster-Vefsna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tveiteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tveiteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austråt Naturminne
Forskrift om vern av Austråt Naturminne
Forskrift om vern av Austråttlunden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austråttlunden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ausvasstormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ausvasstormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auverseker Naturminne
Forskrift om vern av Auverseker Naturminne
Forskrift om vern av Auvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Avrillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-239 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Avrillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-239 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Badehusbukta/Skråvika Naturminne
Forskrift om vern av Badstudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bakkedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1215 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bakkedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1215 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Baklie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Baklie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bakomsmitt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Balteskardvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Balteskardvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bambleåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bandaksliane og Lynglifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Baneåsen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-808 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bangsjøan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bangtjernet Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bangtjernet Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bargarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bargarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barkeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barkeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barland Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Barland Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Barlinddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlinddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlindflaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlindneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1027 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlindneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1027 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-991 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-991 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bastøy LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-09-20-1755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bastøy LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-09-20-1755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Batnfjordsøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1248 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Beengen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Beengen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Begna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Begna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Beingårdsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkenesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkenesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkeskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-745 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berby Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-338 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berby Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-338 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3669 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3669 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-662 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-662 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-813 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-17 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-17 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berge Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1920 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berge Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1920 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berge Naturminne
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1946-05-03-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1946-05-03-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergesjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsstronda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsstronda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-861 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-861 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-224 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-224 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berkneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berlifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1541 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berse Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-805 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berse Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-805 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bersvenmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bersvenmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bervamyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4762 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bigganjarga Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bigganjarga Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bihkkacohkka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bihkkacohkka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Biliåsen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1982-02-12-366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Billingstad Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-05-23-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Billingstad Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-05-23-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2017 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2017 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelandsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelandsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjargavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandshaugane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandshaugane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1512 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2558 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2558 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkøya Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-63 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkøya Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-63 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-672 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjoreidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjormyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjormyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjorsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjortjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjortjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjortjønnlimyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2008 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjoruvstøyl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2581 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjorvannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjorvannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjugnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjugnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjynnustadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjynnustadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønndalen og Kompåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1059 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønndalen og Kompåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1059 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnesholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnesholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnestille Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnestille Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnstokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønntjenn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-997 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønntjenn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-997 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjøreggene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1381 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgan Naturminne
Forskrift om vern av Bjørgan Naturminne
Forskrift om vern av Bjørgan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-373 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-373 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørhusnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1662 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørklund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1047 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørklund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1047 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-977 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-977 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-28 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-28 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1386 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørneskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-785 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2002-08-16-903 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2002-08-16-903 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjårvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1272 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blakkådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blakkådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1325 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1325 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-293 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-293 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-259 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-259 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikmorenen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1471 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikmorenen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1471 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blekebakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blekebakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blesehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blesehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen Naturreservat
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen Naturreservat
Forskrift om vern av Bliksekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1970-12-04-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1426 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1426 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindheimsvik Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-391 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindheimsvik Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-391 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blomliseteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blomliseteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blommenholm, Solvikveien 19A Naturminne
Forskrift om vern av Blommenholm, Solvikveien 19A Naturminne
Forskrift om vern av Blomstrandhamna NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blomstrandhamna NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blylagdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-702 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blylagdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-702 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blæstad Naturminne
Forskrift om vern av Blæstad Naturminne
Forskrift om vern av Blåberget / Geavstoaivvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåberget / Geavstoaivvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåurlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-643 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-873 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-873 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogslunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogslunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Boheman NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Boheman NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bokemoa Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bokemoa Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Boksaspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bondhusdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgestad Naturminne
Forskrift om vern av Borgestad Naturminne
Forskrift om vern av Borgværet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgværet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borrevannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borrevannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Botnfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2347 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Botnfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2347 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Braksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Braksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brandatjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brandatjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Branden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1537 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Branden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1537 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brandvik LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brannmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-870 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brannmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-870 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brannsletta Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1639 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bratterudskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bratthagen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1901 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bratthagen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1901 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-57 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-57 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattøykollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattøykollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-634 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breimosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4786 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breimyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breimyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breisete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breisete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breisås Naturminne
Forskrift om vern av Breisås Naturminne
Forskrift om vern av Breivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivigskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivigskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1560 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1560 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennevinsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-820 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brenninga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennskoglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brenslefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brenslefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brentåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brettingsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brettingsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brokefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brokefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bronkeberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1955 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bronkeberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1955 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brunvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brunvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brurehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-43 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bruvollhagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-343 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-343 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjahagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjahagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjalia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjalia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brånakollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2063 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brånaråsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1184 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brånaråsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1184 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråneåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråneåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brårfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråtane Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-814 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråtane Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-814 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1038 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1038 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budeiberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1321 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budeiberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1321 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buer Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buer Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bueskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bueskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buggastrondi Naturreservat
Forskrift om vern av Bugøynes Plantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1976-04-09-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukkholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-26 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1360 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bumyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bumyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bunesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bunesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burmannsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burmannsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burumtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1320 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burumtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1320 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2370 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2370 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buttekvern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buttekvern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buøyskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buøyskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Byhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4803 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Byhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4803 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-973 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-973 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bødalen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bødalen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøfjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bølene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bølene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøpøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøpøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børselvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-797 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børselvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-797 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børselvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-931 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børsesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-12-17-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1489 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1489 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1481 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøyaøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøyaøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bågåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bågåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bårdsengbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bårvassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1322 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Båtholmane BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-718 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Båtholmane BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-718 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Cappelenbruddet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1174 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Cappelenbruddet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1174 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalaåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-890 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalaåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-890 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dale Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-349 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dale Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-349 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2525 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2525 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalseide Naturminne
Forskrift om vern av Dalseide Naturminne
Forskrift om vern av Dalsida Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalsida Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalåsen Naturreservat
Forskrift om vern av Dammane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dammane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Damtjern Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1173 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danielåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danielåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dankarvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dankarvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-05-30-518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-05-30-518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deifjellia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deifjellia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dekkjene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Delingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Delingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Demmekilskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Demmekilskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Demningane og Gravtjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1397 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1397 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Desiderialunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Desiderialunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Digernesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Digernesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1474 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1474 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dividalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-01-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dividalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-01-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-240 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djuptjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1641 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1641 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupåa og Grøtåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-989 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djønno ytre Naturminne
Forskrift om vern av Djønno ytre Naturminne
Forskrift om vern av Dokka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkadeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkadeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-761 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-761 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Domkirkeodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovre Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovre Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-607 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-607 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dragåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1460 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dragåsvollan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drammensveien 106 Naturminne
Forskrift om vern av Drammensveien 106 Naturminne
Forskrift om vern av Drangsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2206 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drangstveit Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-10-02-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drangstveit Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-10-02-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drevdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-96 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drevjaleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drevjaleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dreyerstubben Naturreservat
Forskrift om vern av Dreyerstubben Naturreservat
Forskrift om vern av Dronningberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dronningberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drotninghei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1454 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drættvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drættvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drøydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drøydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dunøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-40 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-40 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyngeneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1530 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyngeneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1530 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dypen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dypen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyraheio LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1045 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyrendal Naturminne
Forskrift om vern av Dyrendal Naturminne
Forskrift om vern av Dyrlimyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4764 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyrlimyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4764 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyrøysundskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-312 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dølaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dølaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dørålen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dåsvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dåsvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Edøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Edøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-12-07-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-12-07-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-712 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-712 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmane-Lisjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-260 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-260 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1447 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-252 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-252 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1009 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1009 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2350 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2350 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eide Naturminne
Forskrift om vern av Eide Naturminne
Forskrift om vern av Eidemsliene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidemsliene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1919 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1919 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsbotn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsnes indre Naturminne
Forskrift om vern av Eidsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2018 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiersland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiersland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikebakka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1664 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjelldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjelldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4188 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2201 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2201 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eime Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eime Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eine Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einevarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1228 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1228 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einstullie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einstullie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einunndalsranden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einunndalsranden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiterstrondi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiterstrondi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebergskråningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebergskråningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebergveien 161 Naturminne
Forskrift om vern av Ekebergveien 161 Naturminne
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1959-09-04-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1959-09-04-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekkerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-122 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekkerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-122 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eksberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eksberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldegard Naturminne
Forskrift om vern av Eldegard Naturminne
Forskrift om vern av Eldhusliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldhusliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elferdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elferdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elgsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elgsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eljestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eljestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ellingsrud Naturminne
Forskrift om vern av Elmholtveien 3 Naturminne
Forskrift om vern av Elmholtveien 3 Naturminne
Forskrift om vern av Elnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elstad (Eidsvoll) Naturminne
Forskrift om vern av Elstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1424 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1424 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endelausmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endletvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1992 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endletvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1992 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engan og Liabugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engan og Liabugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engasjyen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engasjyen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engelvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enghaugberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enghaugberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erikfjelldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2368 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erikfjelldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2368 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-735 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-43 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-43 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Espelandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-954 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1477 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1477 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eventyrskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Evjemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fadnesskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fadnesskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fagermåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falstadbukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Faueldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fauskeeidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fauskeeidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Favnvassdalen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2005 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Favnvassdalen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2005 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fedjemyrane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1051 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fedjemyrane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1051 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundslia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-183 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundslia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-183 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundsmarka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-07-09-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundsmarka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-07-09-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1619 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferjeholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-741 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferjlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferjlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferkingstadøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feste Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-06-30-4182 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Festningen GeotopvernSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Festningen GeotopvernSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Festningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-869 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-869 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Figgaoset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2098 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Figgaoset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2098 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fimreiteholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-513 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fimreiteåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fimreiteåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finndalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1307 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnskutt og Haugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnstadskogen Naturminne
Forskrift om vern av Finnsåsmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnsåsmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finntjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finntjønnin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finse BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finse BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskelandsvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4761 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisklausvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1362 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisklausvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1362 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskosura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-237 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisktjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2083 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisktjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2083 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1214 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1214 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-04-19-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-04-19-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskvågflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskvågflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskvågvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1371 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisterfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisterfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fitjan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellavlia Naturreservat
Forskrift om vern av Fjellavlia Naturreservat
Forskrift om vern av Fjelldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjelldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-887 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellmannmyra/Vargdalsfloa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellsbergtangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-541 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1451 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1451 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjosbumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjosbumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjugstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjugstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjæluelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjæraskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-265 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjæraskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-265 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjære Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1427 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjærevardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjærevardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjørtoftneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1216 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøsanger Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøsanger Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøsanger Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøseid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2507 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøseid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2507 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flaaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flaaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flaen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakvarpholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-709 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakvarpholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-709 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flata Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2354 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flata Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2354 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatdalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1935 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1417 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1417 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flekkefjord Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-03-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flekkefjord Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-03-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flensmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flensmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flenten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-09-24-979 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flisefyr og Hidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1308 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flisefyr og Hidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1308 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1004 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1928 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1928 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flokoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flostranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-817 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flostranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-817 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flotaneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flotaneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flottin Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluberg Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-845 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluberg Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-845 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluetjern Naturreservat
Forskrift om vern av Fluetjern Naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-263 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-263 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flørauden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flørauden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fløtjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fløtjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåbekkåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåbekkåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-50 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-50 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flå-Slipran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåstranda og Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåstranda og Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåtten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåtten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fodnesåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fodnesåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokksteinane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokksteinane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokktuva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokktuva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokserød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokserød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokstugu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokstugu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokstumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foldøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foldøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folgefonna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folgefonna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folkedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1915 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folkedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1915 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folldalen og Lonskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2577 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folldalen og Lonskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2577 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forddalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forddalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2200 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forlandet NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forlandsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forlandsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1564 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1564 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forradalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forrotjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forrotjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosnes prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-332 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosnes prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-332 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossbufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossbufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosseteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosseteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fotlandsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1266 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fotskarlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-32 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frafjordheiane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frafjordheiane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Framvaren MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Framvaren MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frebergsvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frebergsvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fredriksvern verft Naturminne
Forskrift om vern av Fregn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fregn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frekmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frekmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frierflogene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frilset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frilset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fritzøehus Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-20 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fritzøehus Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-20 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frubæråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1674 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frubæråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1674 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fruflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fruflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frugga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frugga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1270 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1270 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydensborg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydensborg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fræneidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1211 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fræneidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1211 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frøyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frøyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1441 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1441 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglemosehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-86 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevik Naturminne
Forskrift om vern av Fuglevik Naturminne
Forskrift om vern av Fuglevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-570 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-570 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-726 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-726 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevikbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-531 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1418 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1418 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-879 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-879 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløyrogn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløyrogn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fulufjellet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fulufjellet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furebuheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furebuheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-655 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-655 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuøyene Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-998 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuøyene Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-998 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1621 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyksesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyksesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyrsteilene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyrsteilene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færder Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2013-08-23-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færder Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2013-08-23-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færdesmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1972-05-26-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færdesmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1972-05-26-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fødalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1992-05-15-412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førde Naturminne
Forskrift om vern av Førde Naturminne
Forskrift om vern av Førdspollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-957 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førland/Sletthei Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førsvollvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førsvollvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fåvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fåvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaddeskogsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galtedalstjerna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3678 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-767 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galtsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galtsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1438 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1383 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammeldalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammeldalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammelelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammelelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gansrød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gansrød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøyholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøyholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garbergmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1091 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garbergmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1091 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardfesthaugen-Gravåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardlaushøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardlaushøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4709 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-47 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-47 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-535 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-535 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garsjøen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garsjøen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gartlandselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaulosen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaulosen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaulosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaundalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaundalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-704 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-704 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausel Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausel Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gautefall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gautefall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gearpmesorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gearpmesorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1310 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geislafoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-168 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitaknottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1353 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitanosi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitanosi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiteryggmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-10-04-657 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiteryggmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-10-04-657 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiterøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-646 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiterøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-646 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitklauvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitklauvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitungsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitungsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1665 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gimlemoen Naturminne
Forskrift om vern av Gimlemoen Naturminne
Forskrift om vern av Gimsøymyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1996 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gimsøymyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1996 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giplingøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1705 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giplingøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1705 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gita Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gita Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitlevåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-33 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitlevåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-33 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitterøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitterøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitvola og Nordre Kletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjelamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1207 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjelamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1207 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjellebekkmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerdevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1375 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerdevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1375 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerdingen Naturminne
Forskrift om vern av Gjerdingen Naturminne
Forskrift om vern av Gjerimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjermundsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-803 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjesværstappan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-110 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjesåssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-31-545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjesåssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-31-545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjevenesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjevenesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvastøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvastøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvslandslia LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvslandslia LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjøkvassneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjølertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjølertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjølsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjørahaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjørahaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjøsundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-862 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitrelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitrelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glomsteinskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glomsteinskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glomådeltaet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1369 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gloppen Naturminne
Forskrift om vern av Gloppen Naturminne
Forskrift om vern av Glorvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glorvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gløsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-419 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Godfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1007 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Godfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1007 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Godmatdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1361 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goskamark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1499 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goššjohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goššjohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandefjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandefjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granholvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grannesbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grannesbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granvindeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granøyen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-93 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granøyen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-93 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grasmyrskogvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1010 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1497 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravrok Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Greipingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Greipingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grenimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1219 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grenimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1219 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grima Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grima Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimstadvatn Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimstadvatn Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimstadvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-777 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-777 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grip Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grip Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gripakletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gripakletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grisetstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1026 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grisetstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1026 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grothovdmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-04-26-467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grothovdmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-04-26-467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grotter i Nord-Rana Almenning Naturminne
Forskrift om vern av Grotter i Nord-Rana Almenning Naturminne
Forskrift om vern av Grudevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grudevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grudevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnfør Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnfør Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytahatlen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytahatlen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytbogen-Kubåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4802 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gryteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-729 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gryteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-729 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytting Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytting Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1515 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1515 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøneliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønhovdåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønhovdåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønliparken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønliparken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønningsbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2025 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønnåsliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønsanddammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4768 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4768 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøntjønnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4722 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøssås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøssås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøtterødskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-728 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøttingnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøttingnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøum Naturminne
Forskrift om vern av Grøum Naturminne
Forskrift om vern av Grøum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøvelsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1395 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grånosmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grånosmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2575 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gudfjelløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gudfjelløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guissezholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guissezholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gukilhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gukilhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulbergnotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulbergnotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gule-/Stavikmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1212 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guleholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guleskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-479 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullenhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullenhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullerudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullerudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullesfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1008 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-772 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-772 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullkronene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullkronene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulltjernmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulltjernmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulspettvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulspettvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulsvikelvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulsvikelvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gumserødøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gunnborgdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gunnborgdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gunnestad Naturminne
Forskrift om vern av Gunnestad Naturminne
Forskrift om vern av Guselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-77 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-77 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gutulia Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gutulia Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gygrestolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gylhamran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gylhamran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gyrihelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1314 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gyrihelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1314 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gytle-skotet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gytle-skotet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gålaskarven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gårdemma Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gårdemma Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-59 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-59 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåserumpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-31 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-776 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-776 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsholmen og Årvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåstjørnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåstjørnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsvatnan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2079 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-501 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-501 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-680 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-680 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hafslovatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hafslovatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2212 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2212 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagavågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagavågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakaskallen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakaskallen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Halasbukjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1884 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haldorbu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-277 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haldorbu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-277 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hallingskarvet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hallingskarvet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Halsnøy Kloster Naturminne
Forskrift om vern av Halvfaråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Halvfaråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammarnesflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammarnesflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammartjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4187 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammartjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4187 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammernesgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammernesgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammerø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1475 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hamrefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1905 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hamrefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1905 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-799 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-799 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-918 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadvola Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadvola Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hansemakerkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-394 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanøyklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haraldsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haraldsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haramsøya vestside Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-864 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hardangervidda Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haresteinheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haresteinheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harestranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harestranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harrelv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harrelv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1294 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1294 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haslau BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-788 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haslau BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-788 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hatleim Naturminne
Forskrift om vern av Hatleim Naturminne
Forskrift om vern av Hatle-Styve Naturminne
Forskrift om vern av Hatle-Styve Naturminne
Forskrift om vern av Hattebergsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hattebergsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hatteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1644 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hattmoenget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hattmoenget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugbergfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-90 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-52 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugsjåknipen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugsjåknipen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukedalsholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukedalsholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukskardmyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hauskjevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hauskjevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverstingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverstingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havikberget og Nordberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havikberget og Nordberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-12-17-1885 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-12-17-1885 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havnehagen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havnehagen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havågane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havågane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddedalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-706 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddedalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-706 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddeviksfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddeviksfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggdalslimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-686 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggdalslimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-686 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-980 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggelia Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-70 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggelia Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-70 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2216 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2216 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegglandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegglandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggshuselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggshuselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane og Eime Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane og Eime Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegramo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-407 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegramo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-407 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heiavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heiavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heigremyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hekkingen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-860 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hekkingen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-860 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hektner Naturminne
Forskrift om vern av Hektner Naturminne
Forskrift om vern av Helakmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-53 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helakmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-53 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgebostadøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgebostadøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgehornvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgehornvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgetjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgja Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgja Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helin plantepark Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Helin plantepark Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Helland Naturminne
Forskrift om vern av Helland Naturminne
Forskrift om vern av Hellebrekkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellekleivåe Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellekleivåe Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesengtjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesengtjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellestveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellestveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-55 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-55 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-87 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-87 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-698 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-698 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helløyholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helløyholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helvete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-99 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helvete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-99 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemmeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1310 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemrasmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1462 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hendvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henfallet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1975 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-226 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-226 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1241 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1241 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heptedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heptedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1040 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1040 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hermansenøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herringbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2002 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herringbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2002 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hersjømyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hersjømyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-311 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-311 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-64 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesjemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesjemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestabotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestabotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1971-10-22-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1939 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1939 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestgjuvnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hevillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hevillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hiesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hiesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hildal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1926 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hildremsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hildremsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillestadåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillestadåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hilmo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Himberg Naturminne
Forskrift om vern av Himmelriket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-965 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Himmelriket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-965 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hindrum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hindrum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1439 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1439 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hitterød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjartholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjartvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjartvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelpskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-752 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-608 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-608 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1974-06-21-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1974-06-21-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinnholen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-659 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinnholen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-659 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjertvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1244 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjertvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1244 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hodalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1382 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hodalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1382 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holandsosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1527 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holandsosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1527 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holbergsgate 84 Naturminne
Forskrift om vern av Holden gård Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1962-08-03-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holden gård Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1962-08-03-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holdhus Naturminne
Forskrift om vern av Holdhus Naturminne
Forskrift om vern av Holene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hollastulmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-857 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holm (Støa) Naturminne
Forskrift om vern av Holm (Støa) Naturminne
Forskrift om vern av Holmavassåno BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmavassåno BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1056 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1957-02-08-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1957-02-08-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmedalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1923 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmelidholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmelidholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-64 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-64 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtan Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtan Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holte Naturminne
Forskrift om vern av Holtnesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtnesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hongværet/Galtholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1460 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnavasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnavasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnsrøve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnsrøve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopavassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopavassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1097 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1097 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppestadelva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppestadelva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1998-06-05-549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1998-06-05-549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1487 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-120 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-120 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsfjellmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsfjellmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hosensand LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hosensand LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostegga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostegga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1328 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1433 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1433 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-403 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-403 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1346 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1346 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2020 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2020 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1442 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-248 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-248 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Huk Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Huk Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hukkelvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hukkelvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Humleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Humleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundorp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundorp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-697 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-697 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1473 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1473 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husebyskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husebyskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-866 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-866 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadvassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadvassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husåstjønnbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husåstjønnbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvaler prestegård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hvaler prestegård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hvaler prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvalskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-25 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvalskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-25 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvitmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4784 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvitmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4784 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-02-24-124 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyggen Mellom Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyggen Mellom Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hylsskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2514 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hylsskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2514 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hynna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hynna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyskjet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyskjet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hystad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1929 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hysvær/Søla LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hysvær/Søla LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hægbostad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hægbostad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hækjenkleiv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-457 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-457 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgkjølen/Bakkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1295 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgsetleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1249 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgsetleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1249 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgsmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4777 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgvollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgvollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-642 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høkleberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høkleberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hølbekkdalen og Litlhaugdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høljanmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hønsejuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1042 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hønsejuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1042 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvikskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvringslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1067 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalmoan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalmoan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høymyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høymyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høyrokampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkøybotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkøybotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkåsæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkåsæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1991 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hånåhoppet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hånåhoppet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hårrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håsteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-486 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håvarden og Klubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-298 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håvikevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1937 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Iglatjødno Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1989 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Igulsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ildjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ildjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Illholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Illholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Imsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Imsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-337 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-337 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Linvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Linvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Pantdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Pantdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Ulvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Ulvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Viksfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Viksfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-504 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-475 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-475 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1107 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1107 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innerdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1977-06-17-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innerdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1977-06-17-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innervisten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innervisten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innstrandfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2019 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Instestøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4759 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Instestøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4759 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1500 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1500 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Iselva Naturreservat
Forskrift om vern av Ishavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ishavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Islandselve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Islandselve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Istad Naturminne
Forskrift om vern av Isøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakopsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakopsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jamtheimen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-327 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jan Mayen NaturreservatJanMayen https://lovdata.no/forskrift/2010-11-19-1456 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jan Mayen NaturreservatJanMayen https://lovdata.no/forskrift/2010-11-19-1456 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jarenvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jarstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jarstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jávreoaivvit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-07-24-4806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jávreoaivvit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-07-24-4806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jegningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jerndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-153 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jernåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-94 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jernåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-94 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Joberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1917 Ekstern lenke
Forskrift om vern av John Collets alle 6 Naturminne
Forskrift om vern av John Collets alle 6 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfrubråtveien 39 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfrubråtveien 39 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfruland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jomfruland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jomåsknutene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jomåsknutene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jondalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jongsåsveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jongsåsveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jora Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-434 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jora Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-434 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jordstøyp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jordstøyp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jostedalsbreen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jostedalsbreen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jotunheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jukulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jukulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julesstraumen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julesstraumen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdal Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-01-09-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdal Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-01-09-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdalsura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1508 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdalsura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1508 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jurdalsknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jurdalsknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulgrava Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-12-12-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulgrava Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-12-12-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulhogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulhogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2074 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juveruddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juveruddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juvsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juvsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærkysten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærkysten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jølsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jølsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-06-30-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-06-30-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jønjiljo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-703 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jørstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jørstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1012 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1012 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jåvnesmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1959 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaffeskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-765 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kajalunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-562 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kajalunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-562 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalandsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1055 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvassmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvassmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvågfjorden og Innhavet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1336 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvågfjorden og Innhavet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1336 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalkheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalkheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallakmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1894 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1894 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2078 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1464 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-67 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-67 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kambe Naturminne
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kammerfossåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-815 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kammerfossåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-815 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kampebråten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-69 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kampebråten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-69 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaninøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaninøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kapitelberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kapp Linné NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karihavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karihavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kariholet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1639 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karljohansvern PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karljohansvern PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlshaugen Naturreservat
Forskrift om vern av Karlshaugen Naturreservat
Forskrift om vern av Karlsvika Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsvika Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1341 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1341 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1977-11-18-4198 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1977-11-18-4198 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1428 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-481 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karusspytten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karusspytten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kastnesåsen og Grønlikollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kastnesåsen og Grønlikollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Katterompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Katterompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattuglehøi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-57 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kausen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-727 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kauserudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kavringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kavringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kildeøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kildeøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiletjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiletjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-934 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-934 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinn Naturminne
Forskrift om vern av Kinnhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinnhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kirkeneshalvøya Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-10-20-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisselbergmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisselbergmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisteholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisteholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiærmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2574 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiærmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2574 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeggen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeggen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-677 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-677 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellerberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-46 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellerberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-46 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellerhaugvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1376 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellåsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-874 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjennetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjenstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjenstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjepina Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjepina Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkebergåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-913 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-913 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1359 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerringvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerringvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjosbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-909 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjosbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-909 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølaåne Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølaåne Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølsvikholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1708 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjøremslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjøremslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørholt Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørkjetangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-77 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klammersholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-302 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klekkefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-654 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klekkefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-654 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleveland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-31 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klingerhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klingerhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klingsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klippa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klippa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klokken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-344 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppemyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppemyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klosteralléen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klosteralléen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-463 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-463 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovsteinen på Eiganes Naturminne
Forskrift om vern av Klovsteinen på Eiganes Naturminne
Forskrift om vern av Klyvelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1289 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knardal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1416 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knardal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1416 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1209 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1209 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knebeknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-41 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knebeknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-41 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knerten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knerten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipetjennåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipetjennåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knubben BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-781 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knudansheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knudansheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knusnakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knusnakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutmannsteinen på Byhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Knutshø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutshø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutsliøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutsliøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knølltjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kobbevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kobbevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koksabukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-742 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolebakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolebakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kollerudvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kollåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kollåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koloberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koloberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolstad Naturminne
Forskrift om vern av Kolstad Naturminne
Forskrift om vern av Kolsås/Dælivann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåsstupene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåsstupene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåstoppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåstoppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koltjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koltjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koløy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-258 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Komagværstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-937 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kommersøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kommersøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Konglungen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-60 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Konglungen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-60 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongrosletta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongrosletta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsfjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsfjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavn Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavn Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavntjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-569 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavntjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-569 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-45 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-45 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsliin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsliin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsrudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsrudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-116 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-116 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpekløvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1052 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpekløvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1052 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpen og Sagkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1307 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpreiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpreiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korsbrekke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korsbrekke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korseikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korseikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korset BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-788 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-289 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-289 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kragtorpvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-739 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kragtorpvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-739 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krakksfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krakksfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krekling Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-51 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kremmerodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-79 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kremmerodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-79 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringlemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringler Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1050 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringler Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-06-20-1050 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Krogshavn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krogshavn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krogshavn Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-804 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokelvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-924 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokelvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-924 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kroken Naturminne
Forskrift om vern av Kroken Naturminne
Forskrift om vern av Krokholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-493 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2566 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1440 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1440 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krystallgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krystallgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krødsherad prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Krøsstjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-4204 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkerøy-skjærgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-533 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-758 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-758 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråko Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-264 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-556 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-556 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krålen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krålen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1985 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1985 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kubbholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-273 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kubbholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-273 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kudalen Naturreservat https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-12-20-2344 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kudalen Naturreservat https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-12-20-2344 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulerødvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2359 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulerødvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2359 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpa Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpa Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulthaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulthaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kurefjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kurefjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kurland Naturminne
Forskrift om vern av Kurland Naturminne
Forskrift om vern av Kuskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-790 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-790 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kutangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kutangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-483 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-483 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvalsteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvanndal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1916 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvanndalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1043 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvanndalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1043 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannesvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannesvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-494 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannskardkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1486 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1486 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvasshyllan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvasshyllan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvelderønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1330 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvelderønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1330 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvellandsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvellandsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvennskora Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvennskora Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1429 Ekstern lenke