Hopp til innholdet

Søkeresultat

3135 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0847.html
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0830.html
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0933.html
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0078.html
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0324.html
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4744.html
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2222.html
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0947.html
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0313.html
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1694.html
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1707.html
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0543.html
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0822.html
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19691219-0005.html
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2003.html
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0034.html
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-4203.html
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0016.html
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1039.html
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1467.html
Forskrift om vern av Anda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1465.html
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19540326-0004.html
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0544.html
Forskrift om vern av Andfiskmark Naturminne
Forskrift om vern av Andotten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0098.html
Forskrift om vern av Andås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1472.html
Forskrift om vern av Anne Maries vei 16/Havna alle Naturminne
Forskrift om vern av Apalviken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4728.html
Forskrift om vern av Apoteket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100
Forskrift om vern av Aralden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0472.html
Forskrift om vern av Arekilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0546.html
Forskrift om vern av Arstadlia - Tverrviknakkan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1482.html
Forskrift om vern av Arvasslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0944.html
Forskrift om vern av Asdøljuvet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1423.html
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872
Forskrift om vern av Ask gods Naturminne
Forskrift om vern av Asker prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Askerudbekken Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161
Forskrift om vern av Askevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150
Forskrift om vern av Askilsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523
Forskrift om vern av Askvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0952.html
Forskrift om vern av Askvikmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0844.html
Forskrift om vern av Aspåsmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0415.html
Forskrift om vern av Astujeaggi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0865.html
Forskrift om vern av Atnoset Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396
Forskrift om vern av Atnsjømyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1436.html
Forskrift om vern av Auesøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841108-1848.html
Forskrift om vern av Augga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0671.html
Forskrift om vern av Augla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621
Forskrift om vern av Aundalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1619.html
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498
Forskrift om vern av Aunvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0011.html
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1366.html
Forskrift om vern av Aure Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0334.html
Forskrift om vern av Aureosen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0406.html
Forskrift om vern av Aureosen Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0406.html
Forskrift om vern av Aurmoen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1423.html
Forskrift om vern av Aurstadmåsan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4781.html
Forskrift om vern av Auskarnes Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1643.html
Forskrift om vern av Austad Naturminne
Forskrift om vern av Austdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0097.html
Forskrift om vern av Auster-Vefsna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1102.html
Forskrift om vern av Austråt Naturminne
Forskrift om vern av Austråttlunden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751219-0029.html
Forskrift om vern av Ausvasstormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1288.html
Forskrift om vern av Auverseker Naturminne
Forskrift om vern av Auvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0855.html
Forskrift om vern av Averøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1351.html
Forskrift om vern av Avrillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-239
Forskrift om vern av Badehusbukta/Skråvika Naturminne
Forskrift om vern av Badstudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1549
Forskrift om vern av Bakkedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1215.html
Forskrift om vern av Baklie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555
Forskrift om vern av Bakomsmitt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1747
Forskrift om vern av Balteskardvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1529.html
Forskrift om vern av Baneåsen Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0808.html
Forskrift om vern av Bangsjøan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1292.html
Forskrift om vern av Bangtjernet Biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0572.html
Forskrift om vern av Bargarden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1459.html
Forskrift om vern av Barkeland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2218.html
Forskrift om vern av Barland Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Barlindflaten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1023.html
Forskrift om vern av Barlindneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1040.html
Forskrift om vern av Barmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0991.html
Forskrift om vern av Barsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2095.html
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238
Forskrift om vern av Bastøy LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850920-1755.html
Forskrift om vern av Batnfjordsøra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1248.html
Forskrift om vern av Beengen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0747.html
Forskrift om vern av Begna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0576.html
Forskrift om vern av Beingårdsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0685.html
Forskrift om vern av Bekkamyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0875.html
Forskrift om vern av Bekkenesholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1518.html
Forskrift om vern av Bekkeskjæret BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0745.html
Forskrift om vern av Berby Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0338.html
Forskrift om vern av Berdøla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0662.html
Forskrift om vern av Berg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633
Forskrift om vern av Berg PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0813.html
Forskrift om vern av Berga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1961
Forskrift om vern av Bergan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0017.html
Forskrift om vern av Berge Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1920.html
Forskrift om vern av Berge Naturminne
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19460503-0006.html
Forskrift om vern av Bergesjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1398.html
Forskrift om vern av Bergevika Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630
Forskrift om vern av Berglia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4800.html
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1693.html
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0740.html
Forskrift om vern av Bergsøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0861.html
Forskrift om vern av Bergsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-0005.html
Forskrift om vern av Bergsåsen Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-0005.html
Forskrift om vern av Berkneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0823.html
Forskrift om vern av Berlifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1541
Forskrift om vern av Berse Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0805.html
Forskrift om vern av Bersvenmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1062.html
Forskrift om vern av Bervamyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4762.html
Forskrift om vern av Bigganjarga Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0002.html
Forskrift om vern av Bihkkacohkka Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0798.html
Forskrift om vern av Biliåsen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820212-0366.html
Forskrift om vern av Billingstad Naturminne http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1975-05-23-13
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2017.html
Forskrift om vern av Birkelandsvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0030.html
Forskrift om vern av Birkelid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898
Forskrift om vern av Bjargavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1282.html
Forskrift om vern av Bjellandshaugane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0888.html
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1068.html
Forskrift om vern av Bjellneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1512
Forskrift om vern av Bjerkadalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0225.html
Forskrift om vern av Bjerkøya Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0063.html
Forskrift om vern av Bjerkås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0672.html
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0054.html
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0056.html
Forskrift om vern av Bjoreidalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1070.html
Forskrift om vern av Bjormyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1960.html
Forskrift om vern av Bjorsund Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0807.html
Forskrift om vern av Bjortjønn Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1066.html
Forskrift om vern av Bjortjønnlimyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2008.html
Forskrift om vern av Bjoruvstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1869
Forskrift om vern av Bjorvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4197.html
Forskrift om vern av Bjugnholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1031.html
Forskrift om vern av Bjønnesholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0738.html
Forskrift om vern av Bjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077
Forskrift om vern av Bjønnknuten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663
Forskrift om vern av Bjønnstokkleiva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4798.html
Forskrift om vern av Bjønntjenn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0997.html
Forskrift om vern av Bjøreggene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1381.html
Forskrift om vern av Bjørga Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1714.html
Forskrift om vern av Bjørgan Naturminne
Forskrift om vern av Bjørgan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880513-0373.html
Forskrift om vern av Bjørgedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1452.html
Forskrift om vern av Bjørhusnatten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1662
Forskrift om vern av Bjørklund Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1047.html
Forskrift om vern av Bjørkodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0977.html
Forskrift om vern av Bjørkøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0028.html
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0978.html
Forskrift om vern av Bjørndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1386.html
Forskrift om vern av Bjørnen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4737.html
Forskrift om vern av Bjørneskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0785.html
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0542.html
Forskrift om vern av Bjørnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1949
Forskrift om vern av Bjørnmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1099.html
Forskrift om vern av Bjørnstadfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2056
Forskrift om vern av Bjørnøya naturreservat NaturreservatSvalbard http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020816-0903.html
Forskrift om vern av Bjårvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1272.html
Forskrift om vern av Blakkådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-931
Forskrift om vern av Blankvann Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0550.html
Forskrift om vern av Blankvann LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0550.html
Forskrift om vern av Bleia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041008-1324.html
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041008-1325.html
Forskrift om vern av Bleiken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0399.html
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0293.html
Forskrift om vern av Bleikjo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0259.html
Forskrift om vern av Bleikmorenen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1471.html
Forskrift om vern av Bleiksøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1469.html
Forskrift om vern av Bleikøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0685.html
Forskrift om vern av Blekebakken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0801.html
Forskrift om vern av Blesehelleren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1355.html
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen Naturreservat
Forskrift om vern av Bliksekilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0831.html
Forskrift om vern av Bliksvær Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19701204-0004.html
Forskrift om vern av Bliksvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1426.html
Forskrift om vern av Blindheimsvik Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0391.html
Forskrift om vern av Blindkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0940.html
Forskrift om vern av Blommenholm, Solvikveien 19A Naturminne
Forskrift om vern av Blomstrandhamna fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Blylagsdammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0702.html
Forskrift om vern av Blæstad Naturminne
Forskrift om vern av Blåberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899
Forskrift om vern av Blåfjell Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-232
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1691
Forskrift om vern av Blåurlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0643.html
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0873.html
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0822.html
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1835
Forskrift om vern av Bogenlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0540.html
Forskrift om vern av Bogslunden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0561.html
Forskrift om vern av Boheman fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Bokemoa Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0022.html
Forskrift om vern av Boksaspa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0841.html
Forskrift om vern av Bondhusdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0390.html
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-4268.html
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-4268.html
Forskrift om vern av Borgestad Naturminne
Forskrift om vern av Borgværet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1446.html
Forskrift om vern av Borgværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1445.html
Forskrift om vern av Borrevannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4747.html
Forskrift om vern av Borøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0679.html
Forskrift om vern av Braksøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0039.html
Forskrift om vern av Brandatjørna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0546.html
Forskrift om vern av Branden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1537.html
Forskrift om vern av Brandvik LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1032.html
Forskrift om vern av Brannmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0870.html
Forskrift om vern av Brannsletta Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1639.html
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1492.html
Forskrift om vern av Bratterudskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1526
Forskrift om vern av Bratthagen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1901.html
Forskrift om vern av Brattholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0246.html
Forskrift om vern av Brattholmene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0057.html
Forskrift om vern av Brattøykollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0818.html
Forskrift om vern av Brattås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1544.html
Forskrift om vern av Brattåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-634
Forskrift om vern av Brattåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1946
Forskrift om vern av Bredmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0013.html
Forskrift om vern av Bredmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1104.html
Forskrift om vern av Breheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064
Forskrift om vern av Breie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2079
Forskrift om vern av Breimosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4786.html
Forskrift om vern av Breimyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0009.html
Forskrift om vern av Breisete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-967
Forskrift om vern av Breisås Naturminne
Forskrift om vern av Breivatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0692.html
Forskrift om vern av Breivigskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0049.html
Forskrift om vern av Breivika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0852.html
Forskrift om vern av Bremsa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1363.html
Forskrift om vern av Bremsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1560.html
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0715.html
Forskrift om vern av Brennevinsskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0820.html
Forskrift om vern av Brennskoglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-984
Forskrift om vern av Brennvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1432.html
Forskrift om vern av Brenslefjellet Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145
Forskrift om vern av Brentåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1944
Forskrift om vern av Brettingsmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1309.html
Forskrift om vern av Brevik Naturminne
Forskrift om vern av Bringen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1368.html
Forskrift om vern av Brokefjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0707.html
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631
Forskrift om vern av Brunvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1430.html
Forskrift om vern av Brurehelleren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0043.html
Forskrift om vern av Bruvollhagan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100326-0476.html
Forskrift om vern av Brødalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0343.html
Forskrift om vern av Brøskjalia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0848.html
Forskrift om vern av Brånakollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2063
Forskrift om vern av Brånaråsen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1184.html
Forskrift om vern av Brårfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1534
Forskrift om vern av Bråtane Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0814.html
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887
Forskrift om vern av Budalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1565.html
Forskrift om vern av Budeiberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2081
Forskrift om vern av Buer Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0393.html
Forskrift om vern av Bueskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0724.html
Forskrift om vern av Bugøynes Plantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760409-0003.html
Forskrift om vern av Buholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1034.html
Forskrift om vern av Bukkholmskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0026.html
Forskrift om vern av Bukollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1360.html
Forskrift om vern av Bukta Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0960.html
Forskrift om vern av Bumyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0849.html
Forskrift om vern av Bunesholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0491.html
Forskrift om vern av Burmannsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529
Forskrift om vern av Burøytjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1058.html
Forskrift om vern av Buttekvern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1453.html
Forskrift om vern av Buvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4746.html
Forskrift om vern av Buøyskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0038.html
Forskrift om vern av Byhalla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4803.html
Forskrift om vern av Bymarka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0973.html
Forskrift om vern av Bødalen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0022.html
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0011.html
Forskrift om vern av Bøfjordholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0880.html
Forskrift om vern av Bølene Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0736.html
Forskrift om vern av Bøpøla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1374.html
Forskrift om vern av Børevika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1033.html
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1101.html
Forskrift om vern av Børselvdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0797.html
Forskrift om vern av Børselvosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0931.html
Forskrift om vern av Børsesjø Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19761217-0021.html
Forskrift om vern av Børsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1489.html
Forskrift om vern av Børvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1481.html
Forskrift om vern av Bøyaøyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0950.html
Forskrift om vern av Bågåmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0691.html
Forskrift om vern av Bårdsengbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0668.html
Forskrift om vern av Båtholmane BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0718.html
Forskrift om vern av Cappelenbruddet Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1174.html
Forskrift om vern av Dalaåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0890.html
Forskrift om vern av Dalbo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Dale Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0349.html
Forskrift om vern av Dalseide Naturminne
Forskrift om vern av Dalsida Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0431.html
Forskrift om vern av Dammane Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0323.html
Forskrift om vern av Damtjern Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1173.html
Forskrift om vern av Danielåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748
Forskrift om vern av Dankarvågvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1021.html
Forskrift om vern av Danmark Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080530-0518.html
Forskrift om vern av Deifjellia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1839
Forskrift om vern av Dekkjene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0940.html
Forskrift om vern av Delingsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1068.html
Forskrift om vern av Demmekilskjæra BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0751.html
Forskrift om vern av Demningane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0853.html
Forskrift om vern av Deset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1397.html
Forskrift om vern av Desiderialunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632
Forskrift om vern av Digernesvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0956.html
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1474.html
Forskrift om vern av Dividalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061201-1316.html
Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-240
Forskrift om vern av Djuptjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0023.html
Forskrift om vern av Djupvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1641.html
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0387.html
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0387.html
Forskrift om vern av Djupåa og Grøtåshaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0989.html
Forskrift om vern av Djupådalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0670.html
Forskrift om vern av Djønno ytre Naturminne
Forskrift om vern av Dokka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080
Forskrift om vern av Dokkadeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0846.html
Forskrift om vern av Dokkene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0571.html
Forskrift om vern av Dokkfaret Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0279.html
Forskrift om vern av Dokkskjæret BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0761.html
Forskrift om vern av Domkirkeodden Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0080.html
Forskrift om vern av Dovre Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1267.html
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-607
Forskrift om vern av Dragåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1460.html
Forskrift om vern av Dragåsvollan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1461.html
Forskrift om vern av Drammensveien 106 Naturminne
Forskrift om vern av Drangsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2206.html
Forskrift om vern av Drangstveit Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731002-0001.html
Forskrift om vern av Drevdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0096.html
Forskrift om vern av Drevjaleira Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1526.html
Forskrift om vern av Dreyerstubben Naturreservat
Forskrift om vern av Dronningberget Naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120217-0169.html
Forskrift om vern av Drotninghei Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1454.html
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547
Forskrift om vern av Drøydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893
Forskrift om vern av Dunøyane fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Dyna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0040.html
Forskrift om vern av Dyngeneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1530.html
Forskrift om vern av Dypen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1506
Forskrift om vern av Dyraheio LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1045
Forskrift om vern av Dyrendal Naturminne
Forskrift om vern av Dyrlimyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4764.html
Forskrift om vern av Dyrøysundskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0312.html
Forskrift om vern av Dølaelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0946.html
Forskrift om vern av Dørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625
Forskrift om vern av Dørålen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1269.html
Forskrift om vern av Dåsvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897
Forskrift om vern av Edøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0856.html
Forskrift om vern av Eggen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731207-0001.html
Forskrift om vern av Eggholmane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0712.html
Forskrift om vern av Eggholmane-Lisjeholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0849.html
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0855.html
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0260.html
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0796.html
Forskrift om vern av Eggja Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1987.html
Forskrift om vern av Eggum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1447.html
Forskrift om vern av Eggvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0252.html
Forskrift om vern av Eggøya Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1009.html
Forskrift om vern av Eide Naturminne
Forskrift om vern av Eidemsliene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1470.html
Forskrift om vern av Eidesvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1919.html
Forskrift om vern av Eidsbotn Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2093.html
Forskrift om vern av Eidsfjellet Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146
Forskrift om vern av Eidsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0881.html
Forskrift om vern av Eidsnes indre Naturminne
Forskrift om vern av Eidsvatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2018.html
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1628.html
Forskrift om vern av Eidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-969
Forskrift om vern av Eidvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0104.html
Forskrift om vern av Eikebakka Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1664
Forskrift om vern av Eikefjelldalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1994.html
Forskrift om vern av Eikefjordholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0476.html
Forskrift om vern av Eikeland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1994.html
Forskrift om vern av Eikelidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542
Forskrift om vern av Eikelifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0432.html
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0942.html
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4188.html
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2201.html
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539
Forskrift om vern av Eime Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0838.html
Forskrift om vern av Einarsneset Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0723.html
Forskrift om vern av Einarsneset PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0723.html
Forskrift om vern av Einarvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1514.html
Forskrift om vern av Eine Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1938
Forskrift om vern av Einevarden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0461.html
Forskrift om vern av Einsetmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1228.html
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0412.html
Forskrift om vern av Einstullie Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0104.html
Forskrift om vern av Einunndalsranden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1385.html
Forskrift om vern av Eiterstrondi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0806.html
Forskrift om vern av Ekebergskråningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0694.html
Forskrift om vern av Ekebergveien 161 Naturminne
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19590904-0003.html
Forskrift om vern av Ekkerøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0122.html
Forskrift om vern av Eksberget Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0083.html
Forskrift om vern av Eldedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0938.html
Forskrift om vern av Eldegard Naturminne
Forskrift om vern av Eldøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0791.html
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976
Forskrift om vern av Eldåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1842
Forskrift om vern av Elferdalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648
Forskrift om vern av Elgsjøen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660
Forskrift om vern av Eljestraum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1637.html
Forskrift om vern av Ellingsrud Naturminne
Forskrift om vern av Elmholtveien 3 Naturminne
Forskrift om vern av Elnestangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0058.html
Forskrift om vern av Elsfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0579.html
Forskrift om vern av Elstad (Eidsvoll) Naturminne
Forskrift om vern av Elstad Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1424.html
Forskrift om vern av Elva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0010.html
Forskrift om vern av Elvåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1459.html
Forskrift om vern av Endalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1571.html
Forskrift om vern av Endelausmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4714.html
Forskrift om vern av Endletvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1992.html
Forskrift om vern av Enga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1478.html
Forskrift om vern av Engasjyen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1523.html
Forskrift om vern av Engelvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1431.html
Forskrift om vern av Engevik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1627.html
Forskrift om vern av Enghaugberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0696.html
Forskrift om vern av Enli Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1411.html
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1267.html
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4752.html
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0858.html
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0288.html
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0735.html
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0043.html
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0280.html
Forskrift om vern av Espelandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0954.html
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1477.html
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968
Forskrift om vern av Eventyrskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1636.html
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Evjemyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0049.html
Forskrift om vern av Fadnesskaret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1930.html
Forskrift om vern av Fagermåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1622
Forskrift om vern av Falken Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0824.html
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0825.html
Forskrift om vern av Falstadbukta Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1711.html
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0719.html
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1966.html
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1247.html
Forskrift om vern av Faueldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1534.html
Forskrift om vern av Fauskeeidet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2000.html
Forskrift om vern av Favnvassdalen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
Forskrift om vern av Fedjemyrane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1051.html
Forskrift om vern av Femdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882
Forskrift om vern av Femundslia Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030221-0183.html
Forskrift om vern av Femundsmarka Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19710709-0006.html
Forskrift om vern av Feren Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1619
Forskrift om vern av Ferjeholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0741.html
Forskrift om vern av Ferjlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086
Forskrift om vern av Ferkingstadøyene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0002.html
Forskrift om vern av Feste Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700630-4182.html
Forskrift om vern av Festningen geotopvernområde GeotopvernSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190
Forskrift om vern av Festningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1365.html
Forskrift om vern av Feøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0869.html
Forskrift om vern av Figgaoset Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2098.html
Forskrift om vern av Fimreiteholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0513.html
Forskrift om vern av Fimreiteåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548
Forskrift om vern av Finndalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1307.html
Forskrift om vern av Finnemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1969
Forskrift om vern av Finnfloen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1103.html
Forskrift om vern av Finnstadskogen Naturminne
Forskrift om vern av Finnsåsmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1954
Forskrift om vern av Finntjønnin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1291.html
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499
Forskrift om vern av Finse BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1546.html
Forskrift om vern av Fiskelandsvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4761.html
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878
Forskrift om vern av Fisklausvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1362.html
Forskrift om vern av Fiskosura Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0237.html
Forskrift om vern av Fisktjørna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0932.html
Forskrift om vern av Fiskumfoss Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1214.html
Forskrift om vern av Fiskumvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740419-0004.html
Forskrift om vern av Fiskvågflåget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1511.html
Forskrift om vern av Fiskvågvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1371.html
Forskrift om vern av Fisterfjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2203.html
Forskrift om vern av Fitjan Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2034.html
Forskrift om vern av Fjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1458
Forskrift om vern av Fjelldalslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1491.html
Forskrift om vern av Fjellheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0887.html
Forskrift om vern av Fjellkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1840
Forskrift om vern av Fjellmannmyra/Vargdalsfloa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0693.html
Forskrift om vern av Fjellsbergtangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0541.html
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1451.html
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383
Forskrift om vern av Fjosbumyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1956.html
Forskrift om vern av Fjugstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0013.html
Forskrift om vern av Fjæluelva Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0103.html
Forskrift om vern av Fjæraskjer Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0265.html
Forskrift om vern av Fjære Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1427.html
Forskrift om vern av Fjærevardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064
Forskrift om vern av Fjørtoftneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1216.html
Forskrift om vern av Fjøsanger Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1832.html
Forskrift om vern av Fjøsanger Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1832.html
Forskrift om vern av Flaaten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649
Forskrift om vern av Flakkan Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2106.html
Forskrift om vern av Flakkstjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1274.html
Forskrift om vern av Flakvarpholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0709.html
Forskrift om vern av Flatdalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1935
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0737.html
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0458.html
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0769.html
Forskrift om vern av Flatvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0849.html
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1417.html
Forskrift om vern av Flatøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0496.html
Forskrift om vern av Flatøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0871.html
Forskrift om vern av Flekke Naturminne
Forskrift om vern av Flekkefjord Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050311-0225.html
Forskrift om vern av Flenga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0961.html
Forskrift om vern av Flensmarka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1627.html
Forskrift om vern av Flenten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930924-0979.html
Forskrift om vern av Flisefyr-Hidalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0891.html
Forskrift om vern av Floan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1004.html
Forskrift om vern av Floget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1928.html
Forskrift om vern av Floholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1466.html
Forskrift om vern av Flokoa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1636.html
Forskrift om vern av Flostranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910913-0649.html
Forskrift om vern av Flotaneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1029.html
Forskrift om vern av Flottene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0858.html
Forskrift om vern av Flottin Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1065.html
Forskrift om vern av Fluberg Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0845.html
Forskrift om vern av Fluetjern Naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0263.html
Forskrift om vern av Flø Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0384.html
Forskrift om vern av Flø Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0384.html
Forskrift om vern av Flørauden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0856.html
Forskrift om vern av Fløtjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0012.html
Forskrift om vern av Flåbekkåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0947.html
Forskrift om vern av Flåman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1384.html
Forskrift om vern av Flåmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0050.html
Forskrift om vern av Flå-Slipran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0095.html
Forskrift om vern av Flåtten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635
Forskrift om vern av Fodnesåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0673.html
Forskrift om vern av Fokksteinane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0849.html
Forskrift om vern av Fokserød Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0010.html
Forskrift om vern av Fokstugu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-435
Forskrift om vern av Fokstumyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0436.html
Forskrift om vern av Foldøy Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0846.html
Forskrift om vern av Folgefonna Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0389.html
Forskrift om vern av Folkedal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1915.html
Forskrift om vern av Folldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2090
Forskrift om vern av Forddalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1572.html
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1453.html
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2200.html
Forskrift om vern av Forfjorddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1520.html
Forskrift om vern av Forfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1459.html
Forskrift om vern av Forlandet nasjonalpark NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forlandsøyane fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1564.html
Forskrift om vern av Forradalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0858.html
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1532.html
Forskrift om vern av Fosnes prestegård Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0332.html
Forskrift om vern av Fossbufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057
Forskrift om vern av Fosseteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521
Forskrift om vern av Fossevatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1053.html
Forskrift om vern av Fotlandsvatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1266.html
Forskrift om vern av Fotskarlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0032.html
Forskrift om vern av Frafjordheiane Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1681.html
Forskrift om vern av Framvaren MarintVerneomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0692.html
Forskrift om vern av Frebergsvik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0014.html
Forskrift om vern av Fredriksvern verft Naturminne
Forskrift om vern av Fregn Naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120427-0366.html
Forskrift om vern av Frekmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1389.html
Forskrift om vern av Frierflogene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900504-0323.html
Forskrift om vern av Frilset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1623.html
Forskrift om vern av Fritzøehus Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0020.html
Forskrift om vern av Froan Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0872.html
Forskrift om vern av Fruflesa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1688.html
Forskrift om vern av Frugga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1461.html
Forskrift om vern av Frydalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1270.html
Forskrift om vern av Frydensborg PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0816.html
Forskrift om vern av Fræneidet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1211.html
Forskrift om vern av Frøyskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0469.html
Forskrift om vern av Fuggdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1060.html
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1441.html
Forskrift om vern av Fugldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1285.html
Forskrift om vern av Fuglemosehøgda Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0086.html
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151
Forskrift om vern av Fuglevasslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0238.html
Forskrift om vern av Fuglevik Naturminne
Forskrift om vern av Fuglevik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0570.html
Forskrift om vern av Fuglevika Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0726.html
Forskrift om vern av Fuglevikbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0531.html
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0879.html
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1418.html
Forskrift om vern av Fugløyrogn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0744.html
Forskrift om vern av Fulufjellet Nasjonalpark http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120427-0365.html
Forskrift om vern av Furebuheii Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1963.html
Forskrift om vern av Furuberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0655.html
Forskrift om vern av Furuholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0003.html
Forskrift om vern av Furuøyene Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-998
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1621
Forskrift om vern av Fyksesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1823
Forskrift om vern av Fyrsteilene Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0700.html
Forskrift om vern av Færder Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130823-1029.html
Forskrift om vern av Færdesmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720526-0003.html
Forskrift om vern av Færås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1065.html
Forskrift om vern av Fødalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920515-0412.html
Forskrift om vern av Førde Naturminne
Forskrift om vern av Førdspollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0957.html
Forskrift om vern av Førland/Sletthei Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1232.html
Forskrift om vern av Førsvollvatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1283.html
Forskrift om vern av Fåvang Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0836.html
Forskrift om vern av Galteskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0767.html
Forskrift om vern av Galtsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4717.html
Forskrift om vern av Galådalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1438.html
Forskrift om vern av Gammeldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1383.html
Forskrift om vern av Gammeldalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374
Forskrift om vern av Gammelelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0404.html
Forskrift om vern av Gansrød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883
Forskrift om vern av Gapøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760827-0002.html
Forskrift om vern av Gapøyholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0875.html
Forskrift om vern av Garbergmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1091.html
Forskrift om vern av Gardfesthaugen-Gravåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1637.html
Forskrift om vern av Gardlaushøgda Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233
Forskrift om vern av Gardsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4709.html
Forskrift om vern av Garntangen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0047.html
Forskrift om vern av Garntangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0535.html
Forskrift om vern av Garsjøen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1638.html
Forskrift om vern av Gartlandselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0956.html
Forskrift om vern av Gaulosen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690
Forskrift om vern av Gaulosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-692
Forskrift om vern av Gaundalsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2101.html
Forskrift om vern av Gaupdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0950.html
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0083.html
Forskrift om vern av Gausdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0704.html
Forskrift om vern av Gausel Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2213.html
Forskrift om vern av Gautefall Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0012.html
Forskrift om vern av Gearpmesorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-978
Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen Landskapsvernomraade http://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1310
Forskrift om vern av Geislafoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-168
Forskrift om vern av Geitaknottene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1353.html
Forskrift om vern av Geiteryggmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911004-0657.html
Forskrift om vern av Geiterøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0646.html
Forskrift om vern av Geitholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0681.html
Forskrift om vern av Geitholmsundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0018.html
Forskrift om vern av Geitklauvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750
Forskrift om vern av Geitmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1936
Forskrift om vern av Geitungsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0749.html
Forskrift om vern av Gimlemoen Naturminne
Forskrift om vern av Gimsøymyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1996.html
Forskrift om vern av Giplingøya Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1705.html
Forskrift om vern av Giske Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0390.html
Forskrift om vern av Giske Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0390.html
Forskrift om vern av Gita Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0095.html
Forskrift om vern av Gitlevåg Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0033.html
Forskrift om vern av Gitterøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0811.html
Forskrift om vern av Gjelamyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1207.html
Forskrift om vern av Gjellebekkmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0001.html
Forskrift om vern av Gjerdevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1375.html
Forskrift om vern av Gjerdingen Naturminne
Forskrift om vern av Gjerimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0946.html
Forskrift om vern av Gjermundsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-803
Forskrift om vern av Gjesværstappan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0110.html
Forskrift om vern av Gjesåssjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020531-0545.html
Forskrift om vern av Gjevenesstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0824.html
Forskrift om vern av Gjuvastøl Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2208.html
Forskrift om vern av Gjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384
Forskrift om vern av Gjuvslandslia LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1024.html
Forskrift om vern av Gjøkvassneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1505.html
Forskrift om vern av Gjølertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552
Forskrift om vern av Gjølsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0398.html
Forskrift om vern av Gjørahaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1445.html
Forskrift om vern av Gjøsundholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0862.html
Forskrift om vern av Glitra Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667
Forskrift om vern av Glitrelia Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234
Forskrift om vern av Glomsteinskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0746.html
Forskrift om vern av Glomådeltaet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1369.html
Forskrift om vern av Gloppen Naturminne
Forskrift om vern av Glorvikmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1429.html
Forskrift om vern av Glupen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0898.html
Forskrift om vern av Gløsvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0419.html
Forskrift om vern av Godfjordbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1007.html
Forskrift om vern av Godmatdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1361.html
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1217.html
Forskrift om vern av Goskamark Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1499.html
Forskrift om vern av Goššjohka Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0791.html
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886
Forskrift om vern av Grandalsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1632.html
Forskrift om vern av Grandefjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2021.html
Forskrift om vern av Granholvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0968.html
Forskrift om vern av Grannesbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1291.html
Forskrift om vern av Granslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522
Forskrift om vern av Granvindeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1060.html
Forskrift om vern av Granøyen Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0093.html
Forskrift om vern av Granåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0984.html
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0834.html
Forskrift om vern av Grasmyrskogvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1010.html
Forskrift om vern av Gravhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1497
Forskrift om vern av Gravningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0550.html
Forskrift om vern av Gravrok Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1000.html
Forskrift om vern av Greipingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0292.html
Forskrift om vern av Grenimåsan Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071102-1219.html
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0753.html
Forskrift om vern av Grima Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0950.html
Forskrift om vern av Grimsdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1268.html
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0056.html
Forskrift om vern av Grimsmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1388.html
Forskrift om vern av Grimstadvatn Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2011.html
Forskrift om vern av Grimstadvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2011.html
Forskrift om vern av Grindskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0777.html
Forskrift om vern av Grindøysundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1022.html
Forskrift om vern av Grip Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0847.html
Forskrift om vern av Grothovdmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960426-0467.html
Forskrift om vern av Grotter i Nord-Rana Almenning Naturminne
Forskrift om vern av Grudevatn Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740726-0005.html
Forskrift om vern av Grudevatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740726-0005.html
Forskrift om vern av Grunnane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4748.html
Forskrift om vern av Grunnfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1528.html
Forskrift om vern av Grunnfør Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1363.html
Forskrift om vern av Grunningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1284.html
Forskrift om vern av Grunnvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1355.html
Forskrift om vern av Grunnvågvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1011.html
Forskrift om vern av Grytahatlen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0832.html
Forskrift om vern av Grytbogen-Kubåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4802.html
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622
Forskrift om vern av Grytelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371
Forskrift om vern av Gryteskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0729.html
Forskrift om vern av Grytting Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1897.html
Forskrift om vern av Grønehaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1515.html
Forskrift om vern av Grøneliane Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1656
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0840.html
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0297.html
Forskrift om vern av Grønkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1222.html
Forskrift om vern av Grønknuten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-986
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1106.html
Forskrift om vern av Grønlidalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0953.html
Forskrift om vern av Grønliparken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0565.html
Forskrift om vern av Grønningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1297.html
Forskrift om vern av Grønningsbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2025.html
Forskrift om vern av Grønnåsliane Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1668
Forskrift om vern av Grønsanddammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1520.html
Forskrift om vern av Grønslåtta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4768.html
Forskrift om vern av Grøntjønnan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4722.html
Forskrift om vern av Grønøyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0961.html
Forskrift om vern av Grøssås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0339.html
Forskrift om vern av Grøtterødskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0728.html
Forskrift om vern av Grøttingnea Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1563.html
Forskrift om vern av Grøum Naturminne
Forskrift om vern av Grøvelsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1395.html
Forskrift om vern av Gråkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892
Forskrift om vern av Grånosmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1071.html
Forskrift om vern av Gråura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1965
Forskrift om vern av Gråøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1517.html
Forskrift om vern av Gudfjelløya/Tjåehkere Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615
Forskrift om vern av Guissezholmen fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Gukilhøgda Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152
Forskrift om vern av Gule-/Stavikmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1212.html
Forskrift om vern av Guleholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0080.html
Forskrift om vern av Guleskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0510.html
Forskrift om vern av Gulholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0479.html
Forskrift om vern av Gullbergnotten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1434.html
Forskrift om vern av Gullenhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1540.html
Forskrift om vern av Gullerudtjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1534.html
Forskrift om vern av Gullesfjordbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1008.html
Forskrift om vern av Gullholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0772.html
Forskrift om vern av Gullkronene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0011.html
Forskrift om vern av Gulltjernmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0018.html
Forskrift om vern av Gulspettvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1517.html
Forskrift om vern av Gulsvikelvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623
Forskrift om vern av Gumserødøya Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0748.html
Forskrift om vern av Gunnborgdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0010.html
Forskrift om vern av Gunnestad Naturminne
Forskrift om vern av Guselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492
Forskrift om vern av Guslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0077.html
Forskrift om vern av Gutulia Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257
Forskrift om vern av Gygrestolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1831
Forskrift om vern av Gylhamran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0842.html
Forskrift om vern av Gytle-skotet Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1898.html
Forskrift om vern av Gårdemma Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0807.html
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0059.html
Forskrift om vern av Gåserumpa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0031.html
Forskrift om vern av Gåseskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0782.html
Forskrift om vern av Gåseskjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0776.html
Forskrift om vern av Gåsholmen og Årvikholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0822.html
Forskrift om vern av Gåstjørnan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2031.html
Forskrift om vern av Gåsvatnan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-09-08-894
Forskrift om vern av Gåsvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0501.html
Forskrift om vern av Gåsøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0943.html
Forskrift om vern av Gåsøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0680.html
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1467.html
Forskrift om vern av Gåsøyane fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Hafslovatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0951.html
Forskrift om vern av Haga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2212.html
Forskrift om vern av Hagavågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1292.html
Forskrift om vern av Hagset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0839.html
Forskrift om vern av Hakaskallen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632
Forskrift om vern av Hakstein Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0843.html
Forskrift om vern av Halasbukjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1884
Forskrift om vern av Haldorbu Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0277.html
Forskrift om vern av Hallingskarvet Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1545.html
Forskrift om vern av Halsnøy Kloster Naturminne
Forskrift om vern av Halvfaråsen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158
Forskrift om vern av Hammarnesflåget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1476.html
Forskrift om vern av Hammartjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4187.html
Forskrift om vern av Hammeren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2099.html
Forskrift om vern av Hammernesgrotten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Hammervatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2092.html
Forskrift om vern av Hammerø Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1475.html
Forskrift om vern av Hamrefjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1905.html
Forskrift om vern av Hanadalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0799.html
Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0918.html
Forskrift om vern av Hanestadnea Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1393.html
Forskrift om vern av Hanestadvola Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147
Forskrift om vern av Hansemakerkilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0394.html
Forskrift om vern av Hanøyklubben Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0286.html
Forskrift om vern av Haraldsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1532
Forskrift om vern av Haramsøya vestside Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0864.html
Forskrift om vern av Hardangervidda Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4830.html
Forskrift om vern av Haresteinheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867
Forskrift om vern av Harestranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0411.html
Forskrift om vern av Harrelv Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0800.html
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1294.html
Forskrift om vern av Haslau BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0788.html
Forskrift om vern av Hatleim Naturminne
Forskrift om vern av Hatle-Styve Naturminne
Forskrift om vern av Hattebergsdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0392.html
Forskrift om vern av Hatteråsen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1644
Forskrift om vern av Hattmoenget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0679.html
Forskrift om vern av Haugbergfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0090.html
Forskrift om vern av Haugene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0278.html
Forskrift om vern av Haugetjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0553.html
Forskrift om vern av Haugnes Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0052.html
Forskrift om vern av Haugsjåknipen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1518.html
Forskrift om vern av Haukedalsholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0466.html
Forskrift om vern av Haukskardmyrin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0058.html
Forskrift om vern av Haukåvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0801.html
Forskrift om vern av Hauskjevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1268.html
Forskrift om vern av Haverstingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1282.html
Forskrift om vern av Haverøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0019.html
Forskrift om vern av Havika Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0724.html
Forskrift om vern av Havmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19821217-1885.html
Forskrift om vern av Havnehagen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0044.html
Forskrift om vern av Havågane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0821.html
Forskrift om vern av Heddedalane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0706.html
Forskrift om vern av Heddeviksfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049
Forskrift om vern av Heggdalslimyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0686.html
Forskrift om vern av Heggedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-980
Forskrift om vern av Heggelia Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0070.html
Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0414.html
Forskrift om vern av Heggemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0855.html
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2216.html
Forskrift om vern av Heggholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0691.html
Forskrift om vern av Hegglandsheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4769.html
Forskrift om vern av Heglane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0839.html
Forskrift om vern av Heglane og Eime Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0838.html
Forskrift om vern av Hegramo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0407.html
Forskrift om vern av Heiavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1274.html
Forskrift om vern av Heigremyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1285.html
Forskrift om vern av Hekkingen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0860.html
Forskrift om vern av Hektner Naturminne
Forskrift om vern av Helakmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0053.html
Forskrift om vern av Helgebostadøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0956.html
Forskrift om vern av Helgehornvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1895.html
Forskrift om vern av Helgetjønn Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0838.html
Forskrift om vern av Helgja Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1185.html
Forskrift om vern av Helin plantepark Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Helland Naturminne
Forskrift om vern av Hellebrekkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1930
Forskrift om vern av Hellesengtjenna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0812.html
Forskrift om vern av Hellesjøvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0737.html
Forskrift om vern av Hellestveit Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0006.html
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0055.html
Forskrift om vern av Hellheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0087.html
Forskrift om vern av Hellisøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0309.html
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0698.html
Forskrift om vern av Helløyholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0054.html
Forskrift om vern av Hellås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0798.html
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169
Forskrift om vern av Helvete Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0099.html
Forskrift om vern av Hemberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888
Forskrift om vern av Hemmeldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1310.html
Forskrift om vern av Hemna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614
Forskrift om vern av Hemrasmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1617
Forskrift om vern av Hemskilen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0743.html
Forskrift om vern av Hemskilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0743.html
Forskrift om vern av Henddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1462.html
Forskrift om vern av Hendvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0413.html
Forskrift om vern av Henfallet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0977.html
Forskrift om vern av Hengsåsen Naturreservat http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20120217-0170.html
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1617.html
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0226.html
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1399.html
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1241.html
Forskrift om vern av Herdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0091.html
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1357.html
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1357.html
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0555.html
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830527-1040.html
Forskrift om vern av Hermansenøya fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Herringbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2002.html
Forskrift om vern av Hersjømyrin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0286.html
Forskrift om vern av Herøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0311.html
Forskrift om vern av Herøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0064.html
Forskrift om vern av Hesjemarka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1435.html
Forskrift om vern av Hestabotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1030.html
Forskrift om vern av Hestad Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19711022-0004.html
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1283.html
Forskrift om vern av Hesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1931
Forskrift om vern av Hevillen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1622.html
Forskrift om vern av Hiesten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1554.html
Forskrift om vern av Hildal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1926.html
Forskrift om vern av Hildremsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1967
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0269.html
Forskrift om vern av Hillestadåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0018.html
Forskrift om vern av Hilmo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0962.html
Forskrift om vern av Himberg Naturminne
Forskrift om vern av Himmelriket Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0965.html
Forskrift om vern av Hindrum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4796.html
Forskrift om vern av Hisdal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1446.html
Forskrift om vern av Hisdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1430.html
Forskrift om vern av Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1624
Forskrift om vern av Hisåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1439.html
Forskrift om vern av Hitterød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1824
Forskrift om vern av Hjartholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0281.html
Forskrift om vern av Hjelmsøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0108.html
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0930.html
Forskrift om vern av Hjelpskjæra BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0752.html
Forskrift om vern av Hjerkinn LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-608
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740621-0006.html
Forskrift om vern av Hjerkinnholen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0659.html
Forskrift om vern av Hjertvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1244.html
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0385.html
Forskrift om vern av Hodalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1382.html
Forskrift om vern av Hoff gård Naturminne
Forskrift om vern av Holandsosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1527.html
Forskrift om vern av Holbergsgate 84 Naturminne
Forskrift om vern av Holden gård Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19620803-0008.html
Forskrift om vern av Holden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553
Forskrift om vern av Holdhus Naturminne
Forskrift om vern av Hollastulmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0857.html
Forskrift om vern av Holm (Støa) Naturminne
Forskrift om vern av Holmavassåno BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19970926-1044.html
Forskrift om vern av Holmby Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635
Forskrift om vern av Holmdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1056.html
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19570208-0001.html
Forskrift om vern av Holmedalsberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1923.html
Forskrift om vern av Holmelidholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0498.html
Forskrift om vern av Holmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1414.html
Forskrift om vern av Holmenskjær Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0064.html
Forskrift om vern av Holmenvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0865.html
Forskrift om vern av Holmholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1408.html
Forskrift om vern av Holmvassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1466.html
Forskrift om vern av Holtan Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0842.html
Forskrift om vern av Holte Naturminne
Forskrift om vern av Holtnesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1522
Forskrift om vern av Holtsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876
Forskrift om vern av Holtvatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2030.html
Forskrift om vern av Homla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629
Forskrift om vern av Homstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1950
Forskrift om vern av Hongværet/Galtholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1460.html
Forskrift om vern av Honnavasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1952
Forskrift om vern av Honnsrøve Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0578.html
Forskrift om vern av Hopavassdraget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0013.html
Forskrift om vern av Hopen naturreservat NaturreservatSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1097.html
Forskrift om vern av Hoppestadelva Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0021.html
Forskrift om vern av Hopsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19980605-0549.html
Forskrift om vern av Hopvasslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1487.html
Forskrift om vern av Horgje Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0833.html
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-120
Forskrift om vern av Horsfjellmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0852.html
Forskrift om vern av Horsvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1398.html
Forskrift om vern av Horta Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1685.html
Forskrift om vern av Horta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1684.html
Forskrift om vern av Hosensand LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0104.html
Forskrift om vern av Hostadvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0409.html
Forskrift om vern av Hostegga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1280.html
Forskrift om vern av Hovassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0719.html
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0828.html
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0470.html
Forskrift om vern av Hovden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1834.html
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1433.html
Forskrift om vern av Hovedøya Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0543.html
Forskrift om vern av Hovedøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0543.html
Forskrift om vern av Hovin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0403.html
Forskrift om vern av Hovsenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-995
Forskrift om vern av Hovsfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1346.html
Forskrift om vern av Hovsfjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2020.html
Forskrift om vern av Hovsflesa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1442.html
Forskrift om vern av Hovstjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0844.html
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0248.html
Forskrift om vern av Hoøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1699.html
Forskrift om vern av Huk Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0074.html
Forskrift om vern av Hukkelvatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2032.html
Forskrift om vern av Humleneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0015.html
Forskrift om vern av Hummerbakken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0849.html
Forskrift om vern av Hummerholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0075.html
Forskrift om vern av Hundholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1452.html
Forskrift om vern av Hundorp Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0834.html
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0746.html
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0683.html
Forskrift om vern av Husbergøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0697.html
Forskrift om vern av Husbymarka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1473.html
Forskrift om vern av Husebyskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0091.html
Forskrift om vern av Husfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0866.html
Forskrift om vern av Hustadbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1246.html
Forskrift om vern av Hustadvassdraget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0408.html
Forskrift om vern av Husum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0811.html
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2105.html
Forskrift om vern av Hvaler prestegård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hvaler prestegårdskog Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0699.html
Forskrift om vern av Hvalskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0025.html
Forskrift om vern av Hvitmåsan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4784.html
Forskrift om vern av Hydalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890224-0124.html
Forskrift om vern av Hyggen Mellom Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1518.html
Forskrift om vern av Hynna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0285.html
Forskrift om vern av Hyskjet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0828.html
Forskrift om vern av Hystad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1929.html
Forskrift om vern av Hysvær/Søla LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1402.html
Forskrift om vern av Hægbostad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544
Forskrift om vern av Hækjenkleiv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2053
Forskrift om vern av Hæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0401.html
Forskrift om vern av Hæstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387
Forskrift om vern av Høgfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0457.html
Forskrift om vern av Høgkjølen/Bakkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1092.html
Forskrift om vern av Høgmannen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1295.html
Forskrift om vern av Høgmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1223.html
Forskrift om vern av Høgsetleira Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1249.html
Forskrift om vern av Høgsmåsan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4777.html
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163
Forskrift om vern av Høgvollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877
Forskrift om vern av Høgåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0642.html
Forskrift om vern av Høljanmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1995.html
Forskrift om vern av Hølvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1069.html
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1904.html
Forskrift om vern av Høvikskjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0750.html
Forskrift om vern av Høvringslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075
Forskrift om vern av Høydalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1067.html
Forskrift om vern av Høydalmoan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1217.html
Forskrift om vern av Høydalsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1540.html
Forskrift om vern av Høymyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0002.html
Forskrift om vern av Høyrokampen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1070.html
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0854.html
Forskrift om vern av Håkøybotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1023.html
Forskrift om vern av Håkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636
Forskrift om vern av Håkåsæter Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0666.html
Forskrift om vern av Hålandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400
Forskrift om vern av Hålandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827
Forskrift om vern av Håmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1991.html
Forskrift om vern av Hårrenna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0650.html
Forskrift om vern av Håsteinen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0486.html
Forskrift om vern av Håvarden og Klubben Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0298.html
Forskrift om vern av Håøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1559.html
Forskrift om vern av Igelsrud Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0678.html
Forskrift om vern av Iglatjødno Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1989.html
Forskrift om vern av Ildjernet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0699.html
Forskrift om vern av Ilemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0023.html
Forskrift om vern av Ilene Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315
Forskrift om vern av Illholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0247.html
Forskrift om vern av Imsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0987.html
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0337.html
Forskrift om vern av Indre Pantdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751
Forskrift om vern av Indre Ulvøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0638.html
Forskrift om vern av Indre Vassfaret Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1359.html
Forskrift om vern av Indre Viksfjord Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4740.html
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden nasjonalpark NasjonalparkSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1404.html
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0812.html
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0504.html
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0475.html
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1107.html
Forskrift om vern av Innerdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770617-0009.html
Forskrift om vern av Innstrandfjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2019.html
Forskrift om vern av Instestøl Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4759.html
Forskrift om vern av Isberglia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1500.html
Forskrift om vern av Ishavet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4791.html
Forskrift om vern av Isi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1539.html
Forskrift om vern av Istad Naturminne
Forskrift om vern av Isøyane fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4736.html
Forskrift om vern av Jakopsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1095.html
Forskrift om vern av Jamtheimen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0327.html
Forskrift om vern av Jan Mayen NaturreservatJanMayen http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20101119-1456.html
Forskrift om vern av Jarenvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0842.html
Forskrift om vern av Jarstein Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0818.html
Forskrift om vern av Jávreoaivvit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-07-24-4806
Forskrift om vern av Jegningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0816.html
Forskrift om vern av Jerndalsfjellet Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-153
Forskrift om vern av Jernåa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0094.html
Forskrift om vern av Joberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1917.html
Forskrift om vern av John Collets alle 6 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfrubråtveien 39 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfruland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630
Forskrift om vern av Jomåsknutene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1519.html
Forskrift om vern av Jongsåsveien Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0068.html
Forskrift om vern av Jora Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0434.html
Forskrift om vern av Jordstøyp Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1526.html
Forskrift om vern av Jostedalsbreen Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0691.html
Forskrift om vern av Jotunheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1398
Forskrift om vern av Jukulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509
Forskrift om vern av Julelvdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0801.html
Forskrift om vern av Junkerdal Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-01-09-8
Forskrift om vern av Junkerdalsura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1508
Forskrift om vern av Jurdalsknuten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0886.html
Forskrift om vern av Jutulgrava Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751212-0014.html
Forskrift om vern av Jutulhogget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1392.html
Forskrift om vern av Juvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2074
Forskrift om vern av Juveren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1348.html
Forskrift om vern av Juveruddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1218.html
Forskrift om vern av Juvsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062
Forskrift om vern av Jærkysten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689
Forskrift om vern av Jærstrendene Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jærstrendene Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031212-1675.html
Forskrift om vern av Jølsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1413.html
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19610630-0011.html
Forskrift om vern av Jønjiljo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0703.html
Forskrift om vern av Jørstadmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0022.html
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1012.html
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082
Forskrift om vern av Jåvnesmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1959.html
Forskrift om vern av Kaffeskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0765.html
Forskrift om vern av Kajalunden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0562.html
Forskrift om vern av Kalandsvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1055.html
Forskrift om vern av Kaldvassmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2094.html
Forskrift om vern av Kalkheia Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1899.html
Forskrift om vern av Kallakmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0402.html
Forskrift om vern av Kallset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0847.html
Forskrift om vern av Kallskaret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1894.html
Forskrift om vern av Kalstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4753.html
Forskrift om vern av Kalvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2078
Forskrift om vern av Kalvmyra Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149
Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1464.html
Forskrift om vern av Kalvøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0067.html
Forskrift om vern av Kambo Naturminne
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084
Forskrift om vern av Kammerfossåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0815.html
Forskrift om vern av Kampebråten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0069.html
Forskrift om vern av Kanalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2108.html
Forskrift om vern av Kaninøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0689.html
Forskrift om vern av Kapitelberget Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0023.html
Forskrift om vern av Kapp Linné fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Karihavet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0257.html
Forskrift om vern av Kariholet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1639.html
Forskrift om vern av Karljohansvern PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0828.html
Forskrift om vern av Karlshaugen Naturreservat
Forskrift om vern av Karlsrudtangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1350.html
Forskrift om vern av Karlsvika Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0832.html
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630
Forskrift om vern av Karlsøyvær Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771118-4198.html
Forskrift om vern av Karlsøyvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1428.html
Forskrift om vern av Karnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0846.html
Forskrift om vern av Karsskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0481.html
Forskrift om vern av Karusspytten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1631.html
Forskrift om vern av Katterompa Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0670.html
Forskrift om vern av Kattholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0044.html
Forskrift om vern av Kattholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0827.html
Forskrift om vern av Kattuglehøi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0057.html
Forskrift om vern av Kausen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0727.html
Forskrift om vern av Kavringen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0022.html
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396
Forskrift om vern av Kile Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1666
Forskrift om vern av Kiletjernene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1060.html
Forskrift om vern av Killingen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0075.html
Forskrift om vern av Killingholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0029.html
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0934.html
Forskrift om vern av Kinn Naturminne
Forskrift om vern av Kinnhalvøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0850.html
Forskrift om vern av Kirkeneshalvøya Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19611020-0005.html
Forskrift om vern av Kisselbergmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0014.html
Forskrift om vern av Kisteholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0711.html
Forskrift om vern av Kjeggen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1510.html
Forskrift om vern av Kjeholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0677.html
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0029.html
Forskrift om vern av Kjellerberget Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0046.html
Forskrift om vern av Kjellerhaugvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1376.html
Forskrift om vern av Kjellingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0068.html
Forskrift om vern av Kjellåsen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0874.html
Forskrift om vern av Kjennetjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0388.html
Forskrift om vern av Kjenstad Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001208-1455.html
Forskrift om vern av Kjepina Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0865.html
Forskrift om vern av Kjerkevågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0913.html
Forskrift om vern av Kjerkvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1359.html
Forskrift om vern av Kjerringvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0399.html
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392
Forskrift om vern av Kjeøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0832.html
Forskrift om vern av Kjeøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1693.html
Forskrift om vern av Kjorten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0074.html
Forskrift om vern av Kjosbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0909.html
Forskrift om vern av Kjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0004.html
Forskrift om vern av Kjølaåne Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0281.html
Forskrift om vern av Kjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1093.html
Forskrift om vern av Kjølsvikholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1708.html
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1414.html
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1455.html
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2109.html
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2109.html
Forskrift om vern av Kjørholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0841.html
Forskrift om vern av Kjørholt Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0796.html
Forskrift om vern av Kjørkjetangen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0077.html
Forskrift om vern av Klammersholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0302.html
Forskrift om vern av Klekkefjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0654.html
Forskrift om vern av Kleppefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1833
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0944.html
Forskrift om vern av Kleveland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0031.html
Forskrift om vern av Klingsundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2100.html
Forskrift om vern av Klokken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0344.html
Forskrift om vern av Kloppemyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0936.html
Forskrift om vern av Klosteralléen Biotopvern http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-09-13-1086
Forskrift om vern av Klovholmene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0073.html
Forskrift om vern av Klovningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0463.html
Forskrift om vern av Klovsteinen på Eiganes Naturminne
Forskrift om vern av Klyvelia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1031.html
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1551.html
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1289.html
Forskrift om vern av Knardal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1416.html
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1209.html
Forskrift om vern av Knebeknuten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0041.html
Forskrift om vern av Knerten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0039.html
Forskrift om vern av Knipetjennåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519
Forskrift om vern av Knipheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0715.html
Forskrift om vern av Knubben BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0781.html
Forskrift om vern av Knutmannsteinen på Byhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Knutshø Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0429.html
Forskrift om vern av Knutsliøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0843.html
Forskrift om vern av Knølltjenna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0080.html
Forskrift om vern av Kobbevågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1024.html
Forskrift om vern av Koksabukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0742.html
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1355.html
Forskrift om vern av Kolebakkane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1458.html
Forskrift om vern av Kolknuten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1628.html
Forskrift om vern av Kollerudvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0738.html
Forskrift om vern av Kollåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1284.html
Forskrift om vern av Koloberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0986.html
Forskrift om vern av Kolstad Naturminne
Forskrift om vern av Kolsås/Dælivann Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Kolsåsstupene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Kolsåstoppen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Koltjønndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1278.html
Forskrift om vern av Koløy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0258.html
Forskrift om vern av Kolås Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645
Forskrift om vern av Kolåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089
Forskrift om vern av Komagværstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0937.html
Forskrift om vern av Kommersøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0821.html
Forskrift om vern av Konglungen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0060.html
Forskrift om vern av Kongsfjorden fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Kongshavn Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0073.html
Forskrift om vern av Kongshavntjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0569.html
Forskrift om vern av Kongsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0045.html
Forskrift om vern av Kongsliin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1962
Forskrift om vern av Kongsrudtjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1545.html
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0116.html
Forskrift om vern av Korpen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1530.html
Forskrift om vern av Korpreiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379
Forskrift om vern av Korsbrekke Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1235.html
Forskrift om vern av Korseikåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0009.html
Forskrift om vern av Korset BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0717.html
Forskrift om vern av Korsfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0788.html
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0289.html
Forskrift om vern av Kragtorpvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0739.html
Forskrift om vern av Krakksfjellet MidlertidigVernaOmraade http://lovdata.no/forskrift/2006-05-30-1731
Forskrift om vern av Krekling Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0051.html
Forskrift om vern av Kremmerodden Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0079.html
Forskrift om vern av Kringlemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0006.html
Forskrift om vern av Kringåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1958
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Krogshavn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0007.html
Forskrift om vern av Krogshavn Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0804.html
Forskrift om vern av Krokelvosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0924.html
Forskrift om vern av Kroken Naturminne
Forskrift om vern av Krokholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0493.html
Forskrift om vern av Krokkleiva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0551.html
Forskrift om vern av Krokskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1623
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1440.html
Forskrift om vern av Krona Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0284.html
Forskrift om vern av Krystallgrotten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Krødsherad prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Krøsstjernåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-4204.html
Forskrift om vern av Kråka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0009.html
Forskrift om vern av Kråkerøy-skjærgården Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0533.html
Forskrift om vern av Kråkholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0758.html
Forskrift om vern av Kråko Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0264.html
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0556.html
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2022.html
Forskrift om vern av Krålen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628
Forskrift om vern av Kråmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1985.html
Forskrift om vern av Kubbholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0273.html
Forskrift om vern av Kulpa Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0030.html
Forskrift om vern av Kulpåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0682.html
Forskrift om vern av Kulthaug Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2291.html
Forskrift om vern av Kurefjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559
Forskrift om vern av Kurland Naturminne
Forskrift om vern av Kuskjæra BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0790.html
Forskrift om vern av Kutangen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0038.html
Forskrift om vern av Kuøyna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0483.html
Forskrift om vern av Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0303.html
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvalsteinane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0478.html
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-0005.html
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731116-0005.html
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0825.html
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1500
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1700.html
Forskrift om vern av Kvannbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0653.html
Forskrift om vern av Kvanndal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1916.html
Forskrift om vern av Kvanndalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19970926-1043.html
Forskrift om vern av Kvannesvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0880.html
Forskrift om vern av Kvannholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0494.html
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0933.html
Forskrift om vern av Kvannskardkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1841
Forskrift om vern av Kvannskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1486.html
Forskrift om vern av Kvasshyllan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1638.html
Forskrift om vern av Kvellandsfossen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0035.html
Forskrift om vern av Kvernavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1429.html
Forskrift om vern av Kvernemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0551.html
Forskrift om vern av Kvernholmen og Rosmunnen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0282.html
Forskrift om vern av Kvernlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0976.html
Forskrift om vern av Kvernøyna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0508.html
Forskrift om vern av Kvikkleirøyran LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1405.html
Forskrift om vern av Kviljo Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0725.html
Forskrift om vern av Kviljo PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0725.html
Forskrift om vern av Kvinnafossen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0807.html
Forskrift om vern av Kvisleflået og Hovdlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0980.html
Forskrift om vern av Kvistemyrdammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0703.html
Forskrift om vern av Kviteflogi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2050
Forskrift om vern av Kvitingane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0490.html
Forskrift om vern av Kvitingsmorki Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1461.html
Forskrift om vern av Kvitmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0689.html
Forskrift om vern av Kvitsanden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1689.html
Forskrift om vern av Kvitskjærene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0061.html
Forskrift om vern av Kvitskriuprestin Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770624-0011.html
Forskrift om vern av Kvitvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0851.html
Forskrift om vern av Kvænangsbotn Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-171
Forskrift om vern av Kvåsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1870
Forskrift om vern av Kydlesvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1286.html
Forskrift om vern av Kynndalsmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1428.html
Forskrift om vern av Kynneggene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1400.html
Forskrift om vern av Kyrelitjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1970.html
Forskrift om vern av Kyrhaugvatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0014.html
Forskrift om vern av Kyrkjeskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0829.html
Forskrift om vern av Kyrkjevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1397
Forskrift om vern av Kyste Naturminne
Forskrift om vern av Kåda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1044.html
Forskrift om vern av Kåsene Nord Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1177.html
Forskrift om vern av Kåsene Sør Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1176.html
Forskrift om vern av Labukta Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1180.html
Forskrift om vern av Lagmannsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0072.html
Forskrift om vern av Lagmannskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0005.html
Forskrift om vern av Láhko Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1314
Forskrift om vern av Laksejuv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-963
Forskrift om vern av Lakselvbukt Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1025.html
Forskrift om vern av Laksholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0287.html
Forskrift om vern av Laksågaosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1429.html
Forskrift om vern av Lamyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19750321-0009.html
Forskrift om vern av Landavatnet Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1298.html
Forskrift om vern av Landavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1297.html
Forskrift om vern av Landfallvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1057.html
Forskrift om vern av Landtjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0860.html
Forskrift om vern av Langdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0962.html
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1538
Forskrift om vern av Langebudalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1022.html
Forskrift om vern av Langedalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1386
Forskrift om vern av Langesundstangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1520.html
Forskrift om vern av Langevann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0042.html
Forskrift om vern av Langevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1984.html
Forskrift om vern av Langfjelldalen–Holmdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1620.html
Forskrift om vern av Langfjorddalen/Laggu Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0796.html
Forskrift om vern av Langholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0859.html
Forskrift om vern av Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0835.html
Forskrift om vern av Langholmene Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0742.html
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900831-0745.html
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0866.html
Forskrift om vern av Langnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0409.html
Forskrift om vern av Langodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0084.html
Forskrift om vern av Langrasta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0015.html
Forskrift om vern av Langrudmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0008.html
Forskrift om vern av Langsetdammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1521.html
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0793.html
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0760.html
Forskrift om vern av Langskjærene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0062.html
Forskrift om vern av Langsua Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0276.html
Forskrift om vern av Langtjedn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0847.html
Forskrift om vern av Langtjønna Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030221-0182.html
Forskrift om vern av Langtjørnlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0227.html
Forskrift om vern av Langvassbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1514
Forskrift om vern av Langvassdalen-Ruffedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-239
Forskrift om vern av Langvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0416.html
Forskrift om vern av Langø Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0841.html
Forskrift om vern av Langøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0802.html
Forskrift om vern av Langøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0027.html
Forskrift om vern av Langøyvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1245.html
Forskrift om vern av Langåra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0671.html
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058
Forskrift om vern av Langåskjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1100.html
Forskrift om vern av Lapphullet Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Larshullet Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Larvik bøkeskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-21
Forskrift om vern av Latharimoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1502.html
Forskrift om vern av Laugen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1006.html
Forskrift om vern av Lauglolia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0975.html
Forskrift om vern av Laukvikøyene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1440.html
Forskrift om vern av Lautjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0034.html
Forskrift om vern av Lauvhøgdi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0993.html
Forskrift om vern av Lauvikholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0836.html
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1208.html
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781124-0004.html
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1389
Forskrift om vern av Lavangselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1491
Forskrift om vern av Lavollskjosen Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0862.html
Forskrift om vern av Lavsjømyrene-Målikjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1430.html
Forskrift om vern av Lavåa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0093.html
Forskrift om vern av Ledalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1568.html
Forskrift om vern av Ledalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1457.html
Forskrift om vern av Ledangsvalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1951
Forskrift om vern av Ledsageren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0092.html
Forskrift om vern av Leinslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0096.html
Forskrift om vern av Leira Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0102.html
Forskrift om vern av Leirbotndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0789.html
Forskrift om vern av Leirfalla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1066.html
Forskrift om vern av Leirpollen-Halsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0868.html
Forskrift om vern av Leirvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1422.html
Forskrift om vern av Lekangsøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0869.html
Forskrift om vern av Leknesøyene Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2110.html
Forskrift om vern av Lekum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4725.html
Forskrift om vern av Lemfjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1395
Forskrift om vern av Lemmingvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0867.html
Forskrift om vern av Lemostangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0045.html
Forskrift om vern av Lerdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911213-0919.html
Forskrift om vern av Lerstadvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0388.html
Forskrift om vern av Lesja Naturminne
Forskrift om vern av Letnes Naturminne
Forskrift om vern av Liaberga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4801.html
Forskrift om vern av Liaberget Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1661
Forskrift om vern av Liadalane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1542.html
Forskrift om vern av Liafjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1448.html
Forskrift om vern av Lian Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0950.html
Forskrift om vern av Lid Naturminne
Forskrift om vern av Lien Naturminne
Forskrift om vern av Lienskjæret Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-997
Forskrift om vern av Lierne Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1694.html
Forskrift om vern av Lihellene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0511.html
Forskrift om vern av Liland Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19730430-4180.html
Forskrift om vern av Lilandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1364.html
Forskrift om vern av Lille Bjerkøyskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0024.html
Forskrift om vern av Lille Follesøya Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0249.html
Forskrift om vern av Lille Halsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0035.html
Forskrift om vern av Lille Kamøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0102.html
Forskrift om vern av Lille Korssjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0963.html
Forskrift om vern av Lille Lestholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0037.html
Forskrift om vern av Lille Sølensjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-901
Forskrift om vern av Lille Såstein Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0008.html
Forskrift om vern av Lillebø Naturminne
Forskrift om vern av Lille-Danmark Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0050.html
Forskrift om vern av Lilleøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0682.html
Forskrift om vern av Lillomarka Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-235
Forskrift om vern av Linborgvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1045.html
Forskrift om vern av Lindberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1377
Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1864
Forskrift om vern av Linddalsliane Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1653
Forskrift om vern av Linderud Gård Plantefredningsomraade
Forskrift om vern av Lindevollsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1288.html
Forskrift om vern av Lindheim-Mannsmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0851.html
Forskrift om vern av Lindholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0010.html
Forskrift om vern av Lindhøy Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700625-0001.html
Forskrift om vern av Lindly Naturminne
Forskrift om vern av Lindovara Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-976
Forskrift om vern av Lindstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4751.html
Forskrift om vern av Lindvik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0799.html
Forskrift om vern av Lindøy Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0845.html
Forskrift om vern av Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0845.html
Forskrift om vern av Lindøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0695.html
Forskrift om vern av Lindåsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1427.html
Forskrift om vern av Linehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1380
Forskrift om vern av Linemyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1295.html
Forskrift om vern av Linlandveien Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0066.html
Forskrift om vern av Linnesstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1515.html
Forskrift om vern av Lislevatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0804.html
Forskrift om vern av Listastrendene Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0722.html
Forskrift om vern av Listeid Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1353.html
Forskrift om vern av Litle Fiplingsdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1752
Forskrift om vern av Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0307.html
Forskrift om vern av Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0283.html
Forskrift om vern av Litle Marøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0837.html
Forskrift om vern av Litlholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1706.html
Forskrift om vern av Litlrien Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0025.html
Forskrift om vern av Litlstøelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0959.html
Forskrift om vern av Litlvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2023.html
Forskrift om vern av Ljosådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1535
Forskrift om vern av Ljøgodttjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1425.html
Forskrift om vern av Ljønesøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1423.html
Forskrift om vern av Loddvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1372.html
Forskrift om vern av Loddå Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0296.html
Forskrift om vern av Lofotodden Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-1001
Forskrift om vern av Lofotodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1448.html
Forskrift om vern av Loga Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0915.html
Forskrift om vern av Lohnetjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0910.html
Forskrift om vern av Loi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0810.html
Forskrift om vern av Lokbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1458.html
Forskrift om vern av Lokna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1064.html
Forskrift om vern av Lomendeltaet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0848.html
Forskrift om vern av Lomsdal-Visten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-05-29-553
Forskrift om vern av Lomstjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0401.html
Forskrift om vern av Lomtjønnmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0863.html
Forskrift om vern av Lomundsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0418.html
Forskrift om vern av Lomundsjømyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1219.html
Forskrift om vern av Lona Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1900.html
Forskrift om vern av Lona Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0949.html
Forskrift om vern av Lonavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1277.html
Forskrift om vern av Londalen-Ørvilldalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1567.html
Forskrift om vern av Lone Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1871
Forskrift om vern av Longavatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1451.html
Forskrift om vern av Loppa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0096.html
Forskrift om vern av Lordalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1308.html
Forskrift om vern av Lote Naturminne
Forskrift om vern av Lovunda/Lundeura Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1411.html
Forskrift om vern av Lullefjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1536.html
Forskrift om vern av Lun Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0644.html
Forskrift om vern av Lundarsøyla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1269.html
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4186.html
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1525
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0029.html
Forskrift om vern av Lundevågen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0917.html
Forskrift om vern av Lundleiret Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1697.html
Forskrift om vern av Lundselvoset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2096.html
Forskrift om vern av Lundsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1442.html
Forskrift om vern av Lundsneset Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20130125-0082.html
Forskrift om vern av Lunnane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0570.html
Forskrift om vern av Lurekalven Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0299.html
Forskrift om vern av Lurkevann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0085.html
Forskrift om vern av Lusaheia Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910419-0246.html
Forskrift om vern av Lusemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1971.html
Forskrift om vern av Luster Allmenning Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0975.html
Forskrift om vern av Luvdalsætra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1618
Forskrift om vern av Lykkjevatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4760.html
Forskrift om vern av Lyngaland Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830527-1041.html
Forskrift om vern av Lyngbudalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0650.html
Forskrift om vern av Lyngholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0403.html
Forskrift om vern av Lyngholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0734.html
Forskrift om vern av Lyngholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0052.html
Forskrift om vern av Lyngsalpan Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040220-0384.html
Forskrift om vern av Lyngværet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1696.html
Forskrift om vern av Lyngås-Lysgård Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2097.html
Forskrift om vern av Lysakermoa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0397.html
Forskrift om vern av Lysen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1634.html
Forskrift om vern av Lyseren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1347.html
Forskrift om vern av Lysholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0460.html
Forskrift om vern av Lytingsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19890224-0123.html
Forskrift om vern av Lødding Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2091
Forskrift om vern av Løftlia Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-143
Forskrift om vern av Løkeneshalvøya Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0673.html
Forskrift om vern av Løkenesskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0674.html
Forskrift om vern av Løkjin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0861.html
Forskrift om vern av Løkmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1362.html
Forskrift om vern av Lønaøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1059.html
Forskrift om vern av Lønøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0284.html
Forskrift om vern av Lørensetertjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0555.html
Forskrift om vern av Løve Naturminne
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0396.html
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0396.html
Forskrift om vern av Løvøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0826.html
Forskrift om vern av Låen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2035.html
Forskrift om vern av Lågabakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1932
Forskrift om vern av Låge Islendingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0306.html
Forskrift om vern av Lågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1363.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0828.html
Forskrift om vern av Lågendeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0827.html
Forskrift om vern av Lågmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0874.html
Forskrift om vern av Lågåsmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0850.html
Forskrift om vern av Lånan, Flovær og Skjærvær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1401.html
Forskrift om vern av Lånan/Skjærvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1400.html
Forskrift om vern av Låveheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0027.html
Forskrift om vern av Låven Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700417-0003.html
Forskrift om vern av Madsøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0955.html
Forskrift om vern av Magnilldalen-Busjødalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1570.html
Forskrift om vern av Makkaurhalvøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0118.html
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0400.html
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0400.html
Forskrift om vern av Malfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1873
Forskrift om vern av Maliskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0657.html
Forskrift om vern av Mallasvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0802.html
Forskrift om vern av Malmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0046.html
Forskrift om vern av Malmhella Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0810.html
Forskrift om vern av Malmøya brygge Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0690.html
Forskrift om vern av Malmøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0846.html
Forskrift om vern av Malmøya og Malmøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-687
Forskrift om vern av Mandal kirkegård Naturminne
Forskrift om vern av Mandalsheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4771.html
Forskrift om vern av Mannavatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1067.html
Forskrift om vern av Mannfjordbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1517.html
Forskrift om vern av Mannskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0030.html
Forskrift om vern av Mardalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1625
Forskrift om vern av Mariafjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0330.html
Forskrift om vern av Maridalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0978.html
Forskrift om vern av Marifjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1450.html
Forskrift om vern av Markhus Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19910906-0596.html
Forskrift om vern av Markøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0081.html
Forskrift om vern av Marøyskjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0733.html
Forskrift om vern av Massåsen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0843.html
Forskrift om vern av Mastedalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-164
Forskrift om vern av Materialen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-1000.html
Forskrift om vern av Maurslåtta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4767.html
Forskrift om vern av Maurtvedt Naturminne
Forskrift om vern av Máze Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0793.html
Forskrift om vern av Medjåura Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4799.html
Forskrift om vern av Melandsmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1967.html
Forskrift om vern av Melfald Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19510615-0004.html
Forskrift om vern av Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0240.html
Forskrift om vern av Melland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1254.html
Forskrift om vern av Mellandsvågen Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0420.html
Forskrift om vern av Mellandsvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0420.html
Forskrift om vern av Mellemskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0031.html
Forskrift om vern av Mellingsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0228.html
Forskrift om vern av Mellomkollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1426.html
Forskrift om vern av Mellomøya Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0827.html
Forskrift om vern av Melsom PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0840.html
Forskrift om vern av Melstein Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1032.html
Forskrift om vern av Melvasslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0099.html
Forskrift om vern av Meløyfloen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4720.html
Forskrift om vern av Melåsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1837
Forskrift om vern av Merkesfloen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1616
Forskrift om vern av Mesætermyre Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1273.html
Forskrift om vern av Metubba Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1365.html
Forskrift om vern av Middagsknatten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1362.html
Forskrift om vern av Middagskollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1529.html
Forskrift om vern av Midtfjellmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0078.html
Forskrift om vern av Midtibrenna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1058.html
Forskrift om vern av Midtsjøvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0748.html
Forskrift om vern av Midtskogvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1094.html
Forskrift om vern av Midt-Smøla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0015.html
Forskrift om vern av Midtstrondbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0900.html
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1494
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1682.html
Forskrift om vern av Mikkelsberget Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-141
Forskrift om vern av Minilldalsmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1105.html
Forskrift om vern av Minnesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1527
Forskrift om vern av Misterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1505
Forskrift om vern av Mjølvabotnen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0835.html
Forskrift om vern av Mjøsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2092
Forskrift om vern av Mjøvann Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-165
Forskrift om vern av Mjåta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0804.html
Forskrift om vern av Moelv Brygge Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0087.html
Forskrift om vern av Moffen naturreservat NaturreservatSvalbard http://lovdata.no/forskrift/1983-06-03-1029
Forskrift om vern av Moldberget Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1640
Forskrift om vern av Moldfall Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2202.html
Forskrift om vern av Moldvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0484.html
Forskrift om vern av Molinga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2033.html
Forskrift om vern av Molnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1237.html
Forskrift om vern av Momyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861024-2026.html
Forskrift om vern av Mordal Naturminne
Forskrift om vern av Morfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1458.html
Forskrift om vern av Mormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1096.html
Forskrift om vern av Mosaksla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1469.html
Forskrift om vern av Moseøya fuglereservat NaturreservatSvalbard http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Moskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0385.html
Forskrift om vern av Mossige Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2221.html
Forskrift om vern av Movatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0941.html
Forskrift om vern av Muddværet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1403.html
Forskrift om vern av Muggerudkleiva Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0049.html
Forskrift om vern av Muldalslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0827.html
Forskrift om vern av Muleneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0853.html
Forskrift om vern av Mulvikknuken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1821
Forskrift om vern av Mulåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0823.html
Forskrift om vern av Mundheim Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1918.html
Forskrift om vern av Munklia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1059.html
Forskrift om vern av Murefjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1524.html
Forskrift om vern av Murudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1896
Forskrift om vern av Murulonin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0663.html
Forskrift om vern av Muttagruven Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1908.html
Forskrift om vern av Muttatjern Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1907.html
Forskrift om vern av Muusdalan Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1618
Forskrift om vern av Myklandsvatna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0885.html
Forskrift om vern av Myklebustdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0945.html
Forskrift om vern av Myklebustvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0382.html
Forskrift om vern av Myldingi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1272.html
Forskrift om vern av Myrbærskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0497.html
Forskrift om vern av Myrnesset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1998.html
Forskrift om vern av Myrvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1019.html
Forskrift om vern av Myskjaurene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0833.html
Forskrift om vern av Mysubytta Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1066.html
Forskrift om vern av Mysutjernene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0280.html
Forskrift om vern av Mælslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1832
Forskrift om vern av Mærrapanna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0652.html
Forskrift om vern av Møkkalassene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0037.html
Forskrift om vern av Møkstra-Grøningana Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0278.html
Forskrift om vern av Mølen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4739.html
Forskrift om vern av Mølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0755.html
Forskrift om vern av Mølmannsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1897
Forskrift om vern av Mørkeli Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0105.html
Forskrift om vern av Mørkgonga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1424.html
Forskrift om vern av Mørkridsdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1068.html
Forskrift om vern av Mørkvassjuvet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1615.html
Forskrift om vern av Mørkåa Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1633
Forskrift om vern av Møsvasstangen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891013-1070.html
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell - Hondle LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4828.html
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4828.html
Forskrift om vern av Møysalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1099.html
Forskrift om vern av Møysalen Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030829-1100.html
Forskrift om vern av Møytla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1550
Forskrift om vern av Møytlaskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1551
Forskrift om vern av Mågøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0502.html
Forskrift om vern av Måksteinane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0279.html
Forskrift om vern av Måksteinen og Tovo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0256.html
Forskrift om vern av Målandsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2204.html
Forskrift om vern av Målselvutløpet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1016.html
Forskrift om vern av Målsjuvet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2211.html
Forskrift om vern av Måren Naturminne
Forskrift om vern av Måsehamrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0863.html
Forskrift om vern av Måslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1230.html
Forskrift om vern av Måstadfjellet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1451.html
Forskrift om vern av Måstadfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1450.html
Forskrift om vern av Måsvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0850.html
Forskrift om vern av Måsøra-Hofstadøra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0406.html
Forskrift om vern av Måøyan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1033.html
Forskrift om vern av Nakholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0692.html
Forskrift om vern av Nakkeskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0766.html
Forskrift om vern av Nakkestad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820709-1191.html
Forskrift om vern av Nannestad kapellangård Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1630.html
Forskrift om vern av Napperødtjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0011.html
Forskrift om vern av Naturreservat sør for Furuholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0029.html
Forskrift om vern av Natås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1988.html
Forskrift om vern av Naustdal-Gjengedal Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090109-0020.html
Forskrift om vern av Nauste Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1242.html
Forskrift om vern av Nautarheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1398
Forskrift om vern av Nautesund Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1064.html
Forskrift om vern av Nautøy, Longholmen og Bukkholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0821.html
Forskrift om vern av Nautå Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1360.html
Forskrift om vern av Navassfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1390
Forskrift om vern av Navitdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0172.html
Forskrift om vern av Nedre Audna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0912.html
Forskrift om vern av Nedre Fjeldstad Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Flyvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1345.html
Forskrift om vern av Nedre Hassel Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0105.html
Forskrift om vern av Nedre Lyngdalselva Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0914.html
Forskrift om vern av Nedre Rødal Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Rønningkåsene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1879
Forskrift om vern av Nedre Timenes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1399
Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0941.html
Forskrift om vern av Nekkøytåa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0474.html
Forskrift om vern av Nekmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4719.html
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nese Naturminne
Forskrift om vern av Neselva Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0062.html
Forskrift om vern av Nesheim Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1043.html
Forskrift om vern av Nesheimvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0919.html
Forskrift om vern av Nesheimvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1057.html
Forskrift om vern av Nesplassen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0829.html
Forskrift om vern av Nesseby Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0939.html
Forskrift om vern av Nesvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1054.html
Forskrift om vern av Nesvåg Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1046.html
Forskrift om vern av Nesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1943
Forskrift om vern av Nesøytjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780310-0004.html
Forskrift om vern av Nevlingkollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1367.html
Forskrift om vern av Nevlungstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0007.html
Forskrift om vern av Nevra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0954.html
Forskrift om vern av Nigardsbreen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850712-1477.html
Forskrift om vern av Njemenjâikojohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-974
Forskrift om vern av Nomevatn Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1062.html
Forskrift om vern av Nordaust-Svalbard naturreservat NaturreservatSvalbard http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Nordbytjern Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1426.html
Forskrift om vern av Nordbyvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1001.html
Forskrift om vern av Norddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0241.html
Forskrift om vern av Nordelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1959
Forskrift om vern av Nordenskiöld Land nasjonalpark NasjonalparkSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1186
Forskrift om vern av Nord-Fugløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0876.html
Forskrift om vern av Nordhasselvika Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0727.html
Forskrift om vern av Nordheimsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1456.html
Forskrift om vern av Nordkapp m/Hornvika PlanteOgDyrelivsfredning
Forskrift om vern av Nordkjosbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1002.html
Forskrift om vern av Nordkvaløya - Rebbenesøya Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0848.html
Forskrift om vern av Nordre Brynsåa Naturreservat http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-12-13-1459
Forskrift om vern av Nordre Dyttholknatten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1364.html
Forskrift om vern av Nordre Fugleskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0778.html
Forskrift om vern av Nordre Isfjorden nasjonalpark NasjonalparkSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1187
Forskrift om vern av Nordre Lia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1880
Forskrift om vern av Nordre Longaskjer Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0817.html
Forskrift om vern av Nordre Malmøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0688.html
Forskrift om vern av Nordre Nærsnes Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0035.html
Forskrift om vern av Nordre Pollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0573.html
Forskrift om vern av Nordre Rennesøy Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0848.html
Forskrift om vern av Nordre Sauholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0770.html
Forskrift om vern av Nordre Skarsholttjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0007.html
Forskrift om vern av Nordre Skaugumsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1561.html
Forskrift om vern av Nordre Skjælholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0771.html
Forskrift om vern av Nordre Snøfjelltjørn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2029.html
Forskrift om vern av Nordre Sogsti Naturminne
Forskrift om vern av Nordre Varnvassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0235.html
Forskrift om vern av Nordre Øyeren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751205-0011.html
Forskrift om vern av Nordsandfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0926.html
Forskrift om vern av Nordskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1558.html
Forskrift om vern av Nordstølhei Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1450.html
Forskrift om vern av Nord-Talgje Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041126-1517.html
Forskrift om vern av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Nordøstre Askeskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0023.html
Forskrift om vern av Nordøyan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1690.html
Forskrift om vern av Nordåa-Søråa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0665.html
Forskrift om vern av Norheimsøy og Lamholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0825.html
Forskrift om vern av Notholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0305.html
Forskrift om vern av Nupafjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0851.html
Forskrift om vern av Nupen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1419.html
Forskrift om vern av Nustad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0711.html
Forskrift om vern av Nybutjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0859.html
Forskrift om vern av Nygardsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1376
Forskrift om vern av Nyhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Nykan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1454.html
Forskrift om vern av Nyke - Tussen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1463.html
Forskrift om vern av Nykvåg/Nykan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1462.html
Forskrift om vern av Nylundsveien Naturminne
Forskrift om vern av Nystadneslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1509.html
Forskrift om vern av Nysætervatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0386.html
Forskrift om vern av Nærevann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0750.html
Forskrift om vern av Nærøy prestegård Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0331.html
Forskrift om vern av Nærøyane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0942.html
Forskrift om vern av Nærøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0942.html
Forskrift om vern av Nærøyfjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1280
Forskrift om vern av Nørdstebøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1626
Forskrift om vern av Nålbogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1465.html
Forskrift om vern av Oahcesaisuolo Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0792.html
Forskrift om vern av Oddan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1449.html
Forskrift om vern av Oddeholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0505.html
Forskrift om vern av Oddelia Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1641
Forskrift om vern av Odnesberga Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-142
Forskrift om vern av Oksbåslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-970
Forskrift om vern av Oksdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1612
Forskrift om vern av Oksevatnet Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1633.html
Forskrift om vern av Oksevågdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0794.html
Forskrift om vern av Oksfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-975
Forskrift om vern av Okstadmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0690.html
Forskrift om vern av Oksø Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0061.html
Forskrift om vern av Oksøy-Ryvingen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050429-0388.html
Forskrift om vern av Oksåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1826
Forskrift om vern av Olaengåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0347.html
Forskrift om vern av Olafloen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1439.html
Forskrift om vern av Olashei Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0722.html
Forskrift om vern av Olavsgrotten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Olavskjæran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0076.html
Forskrift om vern av Olavskleiva 22 Naturminne
Forskrift om vern av Olsengelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2087
Forskrift om vern av Olsholmen fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Oltervågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1232.html
Forskrift om vern av Olvondo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0253.html
Forskrift om vern av Omborsnesholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0006.html
Forskrift om vern av Omgangsstauran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0114.html
Forskrift om vern av Omnflug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1532
Forskrift om vern av Oppdølsstranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0844.html
Forskrift om vern av Oppkuven - Smeddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19950623-0653.html
Forskrift om vern av Oppsalholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0824.html
Forskrift om vern av Oppsjømyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0284.html
Forskrift om vern av Oppsjømyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4772.html
Forskrift om vern av Opsahl Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4755.html
Forskrift om vern av Orebukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0568.html
Forskrift om vern av Orholmen-Grøningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0876.html
Forskrift om vern av Orkerødskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-964
Forskrift om vern av Orlogskarten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4770.html
Forskrift om vern av Orrevatnet Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1279.html
Forskrift om vern av Orrevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1278.html
Forskrift om vern av Orrhanemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0854.html
Forskrift om vern av Orsjømyra Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1654
Forskrift om vern av Orskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0878.html
Forskrift om vern av Osdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1394.html
Forskrift om vern av Osdalssjøhøgda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1549.html
Forskrift om vern av Osen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0410.html
Forskrift om vern av Osen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1231.html
Forskrift om vern av Osen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1378.html
Forskrift om vern av Osen/Sandværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1437.html
Forskrift om vern av Oslien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-230
Forskrift om vern av Ossian Sars naturreservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Ostjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1354.html
Forskrift om vern av Otervær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1415.html
Forskrift om vern av Ottadalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1306.html
Forskrift om vern av Ottem Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0846.html
Forskrift om vern av Otterstad Naturminne
Forskrift om vern av Otterstadstølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1435.html
Forskrift om vern av Otterøy og Hestholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0254.html
Forskrift om vern av Oust Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1544.html
Forskrift om vern av Ovdaldasvarri Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1640.html
Forskrift om vern av Padda Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0684.html
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0539.html
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0678.html
Forskrift om vern av Paradiskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-972
Forskrift om vern av Pasvik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19931015-0989.html
Forskrift om vern av Paulen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0884.html
Forskrift om vern av Perholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0274.html
Forskrift om vern av Persfjorden-Syltefjorden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1386.html
Forskrift om vern av Persgrotten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Persholknatten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1652
Forskrift om vern av Pihkahistamaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-977
Forskrift om vern av Pipra og Storrsjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1942
Forskrift om vern av Pirane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0838.html
Forskrift om vern av Plankeholmane fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Planteskoleparken Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Pollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1417.html
Forskrift om vern av Pollevann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0751.html
Forskrift om vern av Porsmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1965.html
Forskrift om vern av Prekestolen og Ryggevanna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-973
Forskrift om vern av Prestaksla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1373
Forskrift om vern av Prestebakkefjella Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-154
Forskrift om vern av Prestegårdskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0242.html
Forskrift om vern av Presteheie Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0336.html
Forskrift om vern av Prestehesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1515
Forskrift om vern av Presten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0335.html
Forskrift om vern av Presterødkilen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1316
Forskrift om vern av Presteseter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2065
Forskrift om vern av Presteskjær Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0065.html
Forskrift om vern av Prestestøylen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0933.html
Forskrift om vern av Prestgardselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1224.html
Forskrift om vern av Prestholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0871.html
Forskrift om vern av Prestnesholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0270.html
Forskrift om vern av Presttjennmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1382
Forskrift om vern av Prestvannet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0920.html
Forskrift om vern av Prestvatn LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1026.html
Forskrift om vern av Prestøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0495.html
Forskrift om vern av Prinseskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0030.html
Forskrift om vern av Purkøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0041.html
Forskrift om vern av Puttmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0045.html
Forskrift om vern av Rabali Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2205.html
Forskrift om vern av Rabbolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1894
Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1632
Forskrift om vern av Rago Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-01-22-95
Forskrift om vern av Ragstjørna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1270.html
Forskrift om vern av Rahaugen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1235.html
Forskrift om vern av Ráisduottarháldi Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861128-2113.html
Forskrift om vern av Rakkfjordmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0871.html
Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1517
Forskrift om vern av Rambergbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0567.html
Forskrift om vern av Ramberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0680.html
Forskrift om vern av Rambergholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1703.html
Forskrift om vern av Rambjøra LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4731.html
Forskrift om vern av Ramfoss Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1536.html
Forskrift om vern av Ramnholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1436.html
Forskrift om vern av Ramsbarden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0507.html
Forskrift om vern av Ramsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0500.html
Forskrift om vern av Ramstadslottet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1425.html
Forskrift om vern av Ramsås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1502
Forskrift om vern av Ramsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1538.html
Forskrift om vern av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0721.html
Forskrift om vern av Rangeldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0694.html
Forskrift om vern av Rangkløvhammeren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0651.html
Forskrift om vern av Rankedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-627
Forskrift om vern av Ranvikholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1524.html
Forskrift om vern av Ratvikvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0389.html
Forskrift om vern av Rauberga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0098.html
Forskrift om vern av Raudehaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1896.html
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0276.html
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0266.html
Forskrift om vern av Raudnesvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0831.html
Forskrift om vern av Raudsandberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0840.html
Forskrift om vern av Raudvassåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0229.html
Forskrift om vern av Raudvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0230.html
Forskrift om vern av Raudøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0492.html
Forskrift om vern av Raudøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1041.html
Forskrift om vern av Raudøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1042.html
Forskrift om vern av Rauer Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0538.html
Forskrift om vern av Rauerkalven Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0537.html
Forskrift om vern av Rauna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0083.html
Forskrift om vern av Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0310.html
Forskrift om vern av Ravndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1624.html
Forskrift om vern av Reddalsvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0806.html
Forskrift om vern av Refsholttjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4741.html
Forskrift om vern av Refsnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0564.html
Forskrift om vern av Refvikvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0958.html
Forskrift om vern av Regimentsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-895
Forskrift om vern av Regnåsen og Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-885
Forskrift om vern av Reieråsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0566.html
Forskrift om vern av Reilstad - Grasholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0831.html
Forskrift om vern av Reime Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2297.html
Forskrift om vern av Reinbjørmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0684.html
Forskrift om vern av Reinheimen Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1302.html
Forskrift om vern av Reinøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810605-4817.html
Forskrift om vern av Reinøykalven Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0106.html
Forskrift om vern av Reisa Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861128-2112.html
Forskrift om vern av Reisautløpet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1017.html
Forskrift om vern av Reismyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2054
Forskrift om vern av Reitvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1253.html
Forskrift om vern av Rekedal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2210.html
Forskrift om vern av Rekvesøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1058.html
Forskrift om vern av Remerhornheiane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1226.html
Forskrift om vern av Remman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0010.html
Forskrift om vern av Remmendalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0530.html
Forskrift om vern av Renålia Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-144
Forskrift om vern av Reppadalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1986.html
Forskrift om vern av Repparfjord Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1642.html
Forskrift om vern av Reppen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1465.html
Forskrift om vern av Reppesleiret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0405.html
Forskrift om vern av Revelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-982
Forskrift om vern av Reverompa Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0829.html
Forskrift om vern av Revlingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0773.html
Forskrift om vern av Revsund Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0058.html
Forskrift om vern av Ridderspranget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1557
Forskrift om vern av Rimbareidtjørna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1063.html
Forskrift om vern av Ringane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0847.html
Forskrift om vern av Ringaskjer Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0285.html
Forskrift om vern av Ringiåsen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-237
Forskrift om vern av Ringmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0867.html
Forskrift om vern av Ringsholmane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0714.html
Forskrift om vern av Rinilhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0679.html
Forskrift om vern av Rinnleiret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1300.html
Forskrift om vern av Ripan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19760402-0005.html
Forskrift om vern av Risahullet Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670106-0003.html
Forskrift om vern av Risbakken 22 Naturminne
Forskrift om vern av Risdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1546.html
Forskrift om vern av Risheimøyi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0830.html
Forskrift om vern av Rislåknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1537
Forskrift om vern av Rismyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1364.html
Forskrift om vern av Riste Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0850.html
Forskrift om vern av Ristesundsanden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1233.html
Forskrift om vern av Risværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1413.html
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1027.html
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0053.html
Forskrift om vern av Risøya Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0800.html
Forskrift om vern av Risøysundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1521.html
Forskrift om vern av Rivingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0044.html
Forskrift om vern av Roaldsand Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0392.html
Forskrift om vern av Robergvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4743.html
Forskrift om vern av Roddinesset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19670519-0001.html
Forskrift om vern av Rodeholene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-966
Forskrift om vern av Rogberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1838
Forskrift om vern av Rogholt-tjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0862.html
Forskrift om vern av Rognane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0471.html
Forskrift om vern av Rogneholmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0398.html
Forskrift om vern av Rogneskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0757.html
Forskrift om vern av Rognholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0025.html
Forskrift om vern av Rognsflauane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0713.html
Forskrift om vern av Rognsmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880513-0374.html
Forskrift om vern av Rohkunborri Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0224.html
Forskrift om vern av Rokke Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1236.html
Forskrift om vern av Rokkåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1507
Forskrift om vern av Rolla Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0667.html
Forskrift om vern av Rolsøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1701.html
Forskrift om vern av Romeheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1868
Forskrift om vern av Romerike Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19851101-1943.html
Forskrift om vern av Romsa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1035.html
Forskrift om vern av Romsdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1303.html
Forskrift om vern av Rondane Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1266.html
Forskrift om vern av Rossefjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0565.html
Forskrift om vern av Rosstjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0281.html
Forskrift om vern av Rosstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2051
Forskrift om vern av Rosåsmyr og Ospåsmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1964.html
Forskrift om vern av Rotlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19710205-0003.html
Forskrift om vern av Rotnedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1401.html
Forskrift om vern av Rottåsberga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1279.html
Forskrift om vern av Rubbelifjell Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1658
Forskrift om vern av Rud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2070
Forskrift om vern av Rud østre Naturminne
Forskrift om vern av Rudskampen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-238
Forskrift om vern av Rudslandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-234
Forskrift om vern av Ruholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0036.html
Forskrift om vern av Rukkevatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0717.html
Forskrift om vern av Rullestadtjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0749.html
Forskrift om vern av Runde Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810430-4823.html
Forskrift om vern av Runde Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810430-4823.html
Forskrift om vern av Rundeholmen i Opsangervatnet Naturreservat
Forskrift om vern av Rundfjelldalselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0967.html
Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1620
Forskrift om vern av Ryggsteinen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0485.html
Forskrift om vern av Ryggsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1524
Forskrift om vern av Rysjøen Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4706.html
Forskrift om vern av Ryvingen og Klovningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0815.html
Forskrift om vern av Ræstadtangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1243.html
Forskrift om vern av Røabukta Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0405.html
Forskrift om vern av Røamyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1218.html
Forskrift om vern av Rød Naturminne
Forskrift om vern av Rødberget MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-691
Forskrift om vern av Rød-Dirhue Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0835.html
Forskrift om vern av Rødholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0084.html
Forskrift om vern av Rødholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0868.html
Forskrift om vern av Rødmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1213.html
Forskrift om vern av Rødsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1555
Forskrift om vern av Røed Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800307-0001.html
Forskrift om vern av Røine skog Naturminne
Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1298.html
Forskrift om vern av Rønningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0094.html
Forskrift om vern av Rønningsfossene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0050.html
Forskrift om vern av Rønnomdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1521.html
Forskrift om vern av Rønnåsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790511-0001.html
Forskrift om vern av Rønset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0805.html
Forskrift om vern av Rørmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1098.html
Forskrift om vern av Rørvikholmene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0039.html
Forskrift om vern av Rørvikvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0393.html
Forskrift om vern av Rørvikvågen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0394.html
Forskrift om vern av Røsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1966
Forskrift om vern av Røssholmen-Skjela-Oterholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0874.html
Forskrift om vern av Røssjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0282.html
Forskrift om vern av Røsskleiva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0712.html
Forskrift om vern av Røssvassholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0231.html
Forskrift om vern av Røstlandet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1370.html
Forskrift om vern av Røstøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0957.html
Forskrift om vern av Røstøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1455.html
Forskrift om vern av Røtkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4710.html
Forskrift om vern av Røverkollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0691.html
Forskrift om vern av Røykeneselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1535.html
Forskrift om vern av Røykenvika Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0843.html
Forskrift om vern av Røyklibotnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0964.html
Forskrift om vern av Røyrtjønn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0916.html
Forskrift om vern av Røyrtveit Naturreservat
Forskrift om vern av Røysa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1528.html
Forskrift om vern av Råbesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2093
Forskrift om vern av Råen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0961.html
Forskrift om vern av Råndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0961.html
Forskrift om vern av Råndalsmyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1101.html
Forskrift om vern av Råsok Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1067.html
Forskrift om vern av Sagelvvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0878.html
Forskrift om vern av Sagvassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0243.html
Forskrift om vern av Sagvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1431.html
Forskrift om vern av Sagåa Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0101.html
Forskrift om vern av Sakkhusmåsan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4785.html
Forskrift om vern av Sakrisodden Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4738.html
Forskrift om vern av Sakrisøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0945.html
Forskrift om vern av Sakseåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-233
Forskrift om vern av Saksfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0927.html
Forskrift om vern av Saltbuskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0730.html
Forskrift om vern av Saltfjellet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-09-08-895
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1989-09-08-893
Forskrift om vern av Saltskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0756.html
Forskrift om vern av Saltstein-Kløvningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0875.html
Forskrift om vern av Saltstraumen MarintVerneomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0694.html
Forskrift om vern av Saltstutlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0990.html
Forskrift om vern av Salvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1367.html
Forskrift om vern av Samsjøberga Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1639
Forskrift om vern av Samsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1463.html
Forskrift om vern av Sandblåst/Gaustadvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0421.html
Forskrift om vern av Sandbu Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4757.html
Forskrift om vern av Sandbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0857.html
Forskrift om vern av Sandbukta-Østnestangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1523.html
Forskrift om vern av Sanddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-985
Forskrift om vern av Sanddalstjedn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0850.html
Forskrift om vern av Sanddøldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0957.html
Forskrift om vern av Sandebukta LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0820.html
Forskrift om vern av Sandehorten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0661.html
Forskrift om vern av Sanden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0929.html
Forskrift om vern av Sandfjorden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1637.html
Forskrift om vern av Sandfjordneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1635.html
Forskrift om vern av Sandgrovbotn-Mardalsbotn BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0438.html
Forskrift om vern av Sandholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0275.html
Forskrift om vern av Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0294.html
Forskrift om vern av Sandholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0035.html
Forskrift om vern av Sandsbakken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0959.html
Forskrift om vern av Sandstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4793.html
Forskrift om vern av Sandsvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0864.html
Forskrift om vern av Sandsvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0381.html
Forskrift om vern av Sandsøra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4792.html
Forskrift om vern av Sandtjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1427.html
Forskrift om vern av Sandungåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-156
Forskrift om vern av Sandven Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740809-0010.html
Forskrift om vern av Sandvik Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740124-0003.html
Forskrift om vern av Sandvikbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0547.html
Forskrift om vern av Sandvikbukta Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0848.html
Forskrift om vern av Sandvikheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1874
Forskrift om vern av Sandvikholman BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1710.html
Forskrift om vern av Sandviki Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19711029-0003.html
Forskrift om vern av Sandvikmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1229.html
Forskrift om vern av Sandvikseidet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0939.html
Forskrift om vern av Sandværet LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1412.html
Forskrift om vern av Sandøya-Vattøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0854.html
Forskrift om vern av Sandøysalta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0547.html
Forskrift om vern av Sandå og Henestangen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-155
Forskrift om vern av Sandågjelet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0283.html
Forskrift om vern av Sandågrotta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0282.html
Forskrift om vern av Sankkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080411-0350.html
Forskrift om vern av Sankt Hansåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0008.html
Forskrift om vern av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark NasjonalparkSvalbard http://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1189
Forskrift om vern av Sauedauen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0780.html
Forskrift om vern av Sauøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1468.html
Forskrift om vern av Seiland Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1364.html
Forskrift om vern av Seilskjærene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0041.html
Forskrift om vern av Seimsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4708.html
Forskrift om vern av Seinesodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1356
Forskrift om vern av Sekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0971.html
Forskrift om vern av Sekkjedalstjørn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0308.html
Forskrift om vern av Seljebotsmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1221.html
Forskrift om vern av Sellegrod Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0037.html
Forskrift om vern av Selnesvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1373.html
Forskrift om vern av Selsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0100.html
Forskrift om vern av Selskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0759.html
Forskrift om vern av Selskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0011.html
Forskrift om vern av Selvikvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0402.html
Forskrift om vern av Seløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1456.html
Forskrift om vern av Seløyskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0244.html
Forskrift om vern av Semska-Stødi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-08-20-12
Forskrift om vern av Semsvannet Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0755.html
Forskrift om vern av Semsøyene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0017.html
Forskrift om vern av Sengane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0249.html
Forskrift om vern av Senholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0488.html
Forskrift om vern av Senjen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0261.html
Forskrift om vern av Seterelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1372
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000428-0409.html
Forskrift om vern av Setningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0981.html
Forskrift om vern av Sildekruna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0459.html
Forskrift om vern av Siljufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1829
Forskrift om vern av Simadalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1299.html
Forskrift om vern av Simaklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-232
Forskrift om vern av Simle Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0328.html
Forskrift om vern av Simonsodden Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1179.html
Forskrift om vern av Simskarmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2007.html
Forskrift om vern av Singsmyra, Svinøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0678.html
Forskrift om vern av Sirijorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1753
Forskrift om vern av Sislemyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4779.html
Forskrift om vern av Sjettenberglia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4797.html
Forskrift om vern av Sjoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1948
Forskrift om vern av Sjoalemyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1990.html
Forskrift om vern av Sjunkhatten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2010-02-05-131
Forskrift om vern av Sjuve Naturminne
Forskrift om vern av Sjøforsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0951.html
Forskrift om vern av Sjøholt Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0826.html
Forskrift om vern av Sjømannsheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0716.html
Forskrift om vern av Sjømyråsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870206-0092.html
Forskrift om vern av Sjøvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0016.html
Forskrift om vern av Skaftådalen, Hekland Naturminne
Forskrift om vern av Skalmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0882.html
Forskrift om vern av Skalstad Naturminne
Forskrift om vern av Skandøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2072
Forskrift om vern av Skansenøyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1524.html
Forskrift om vern av Skardberga Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0283.html
Forskrift om vern av Skardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-979
Forskrift om vern av Skardholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0489.html
Forskrift om vern av Skardmodalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0936.html
Forskrift om vern av Skardseterlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0988.html
Forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0021.html
Forskrift om vern av Skarpsbråtet, Tveit ytre Naturminne
Forskrift om vern av Skarra Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0053.html
Forskrift om vern av Skarsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4164.html
Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040220-0390.html
Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-889
Forskrift om vern av Skasberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1378
Forskrift om vern av Skatland Naturminne
Forskrift om vern av Skatvikfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1533.html
Forskrift om vern av Skaugumsåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1408.html
Forskrift om vern av Skaumsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1464.html
Forskrift om vern av Skaupsjøen/Hardangerjøkulen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810410-4829.html
Forskrift om vern av Skavdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2083
Forskrift om vern av Skeilia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1471.html
Forskrift om vern av Skeisneset Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2111.html
Forskrift om vern av Skibergfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1624
Forskrift om vern av Skibotnutløpet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0847.html
Forskrift om vern av Skiftenes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1626.html
Forskrift om vern av Skiftestad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1066.html
Forskrift om vern av Skilbreivatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0955.html
Forskrift om vern av Skinnerflo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-387
Forskrift om vern av Skinstadreset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1037.html
Forskrift om vern av Skipsfjord LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0877.html
Forskrift om vern av Skipstadsand Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0554.html
Forskrift om vern av Skirvedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0701.html
Forskrift om vern av Skittenskarvholman Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1453.html
Forskrift om vern av Skjebergkilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0573.html
Forskrift om vern av Skjede Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0062.html
Forskrift om vern av Skjeftkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-235
Forskrift om vern av Skjelbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-982
Forskrift om vern av Skjellingshovde Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1065.html
Forskrift om vern av Skjellådalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0960.html
Forskrift om vern av Skjelstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1425.html
Forskrift om vern av Skjerbæk Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpe Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpemyr Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1909.html
Forskrift om vern av Skjerva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0969.html
Forskrift om vern av Skjækra Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20041217-1692.html
Forskrift om vern av Skjæløysundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0536.html
Forskrift om vern av Skjøringen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0069.html
Forskrift om vern av Sklinna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1686.html
Forskrift om vern av Sklinnaflesin BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1687.html
Forskrift om vern av Skogafjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1432.html
Forskrift om vern av Skoganvarre Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1503.html
Forskrift om vern av Skogerholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0669.html
Forskrift om vern av Skogerøy-Lyngholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0056.html
Forskrift om vern av Skogkjerringholet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0348.html
Forskrift om vern av Skognesvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1013.html
Forskrift om vern av Skograubergene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0943.html
Forskrift om vern av Skogvoll Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1993.html
Forskrift om vern av Skoland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790126-0005.html
Forskrift om vern av Skomakerskjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0779.html
Forskrift om vern av Skor Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0946.html
Forskrift om vern av Skorbekklia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080926-1063.html
Forskrift om vern av Skordalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1619
Forskrift om vern av Skorgeura Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0851.html
Forskrift om vern av Skorpa fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Skorpa-Nøklan LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0842.html
Forskrift om vern av Skorpeholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0465.html
Forskrift om vern av Skorpen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0787.html
Forskrift om vern av Skorskog Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0651.html
Forskrift om vern av Skotholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0072.html
Forskrift om vern av Skotjernfjellet og Snellingsrøysene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2069
Forskrift om vern av Skotta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0002.html
Forskrift om vern av Skottfjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1541.html
Forskrift om vern av Skottjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0808.html
Forskrift om vern av Skottvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0833.html
Forskrift om vern av Skrapekleiv Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0024.html
Forskrift om vern av Skraptjønnfloen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0681.html
Forskrift om vern av Skrefsrudsteinen på Storhaug Naturminne
Forskrift om vern av Skremyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4766.html
Forskrift om vern av Skrim og Sauheradfjella Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1448.html
Forskrift om vern av Skrimfjella Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1283.html
Forskrift om vern av Skråstadheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1513.html
Forskrift om vern av Skråvik Naturminne
Forskrift om vern av Skudesundskjærene Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19730413-0003.html
Forskrift om vern av Skuggevik Naturminne
Forskrift om vern av Skultrevassåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0710.html
Forskrift om vern av Skydskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4735.html
Forskrift om vern av Skåland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2207.html
Forskrift om vern av Skålsvikleira/Ystleira Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1420.html
Forskrift om vern av Skånland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1512.html
Forskrift om vern av Skåno Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0245.html
Forskrift om vern av Skårakilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0389.html
Forskrift om vern av Skårberg Naturminne
Forskrift om vern av Skåreholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0813.html
Forskrift om vern av Skårfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1466.html
Forskrift om vern av Slattumsrøa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1449.html
Forskrift om vern av Slemmestad Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0037.html
Forskrift om vern av Slemmestadåsen - Morberg Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1516.html
Forskrift om vern av Sletner Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1553.html
Forskrift om vern av Slettemeås Naturminne
Forskrift om vern av Slettestjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800801-0001.html
Forskrift om vern av Slettingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0071.html
Forskrift om vern av Slettnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961107-1037.html
Forskrift om vern av Slettsvaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0834.html
Forskrift om vern av Slevdalsvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050408-0306.html
Forskrift om vern av Slitu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-232
Forskrift om vern av Slåseterlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1638.html
Forskrift om vern av Slåttbråtåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1510
Forskrift om vern av Slåttmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4776.html
Forskrift om vern av Smelvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0482.html
Forskrift om vern av Smihagen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820917-1415.html
Forskrift om vern av Smokkevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1296.html
Forskrift om vern av Smoldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0983.html
Forskrift om vern av Smådaladn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971212-1344.html
Forskrift om vern av Smådalsvatni Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0831.html
Forskrift om vern av Smågevatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0404.html
Forskrift om vern av Småskjera og Storholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1709.html
Forskrift om vern av Småskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0764.html
Forskrift om vern av Småskjæran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0079.html
Forskrift om vern av Småtjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19681129-0002.html
Forskrift om vern av Småvatnan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1368.html
Forskrift om vern av Småvollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0845.html
Forskrift om vern av Sogneoksen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0509.html
Forskrift om vern av Sognevannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19881110-0911.html
Forskrift om vern av Sognsveien 85 Naturminne
Forskrift om vern av Sognsveien 92 Naturminne
Forskrift om vern av Solbakken Naturminne
Forskrift om vern av Solbergdammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1519.html
Forskrift om vern av Solbergfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0686.html
Forskrift om vern av Solbergheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0720.html
Forskrift om vern av Solbergtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-996
Forskrift om vern av Solbrålia og Stordalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1947
Forskrift om vern av Sole, Rieber Mohnsvei Naturminne
Forskrift om vern av Solem Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0958.html
Forskrift om vern av Solevatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1361.html
Forskrift om vern av Solevågsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1444.html
Forskrift om vern av Solfjellåsene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1533.html
Forskrift om vern av Solfrittkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1375
Forskrift om vern av Solgårdhavna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-631
Forskrift om vern av Solhaug Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0929.html
Forskrift om vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1881
Forskrift om vern av Solnørvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1236.html
Forskrift om vern av Solumsmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071102-1215.html
Forskrift om vern av Solveien 53A/53B (Furubraaten) Naturminne
Forskrift om vern av Solvik Naturminne
Forskrift om vern av Soløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1029.html
Forskrift om vern av Sommervatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1361.html
Forskrift om vern av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0065.html
Forskrift om vern av Soppekilen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0720.html
Forskrift om vern av Sortna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0017.html
Forskrift om vern av Sotnakkvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061222-1625.html
Forskrift om vern av Spannholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0810.html
Forskrift om vern av Spannslokket Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0061.html
Forskrift om vern av Spernesmosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0016.html
Forskrift om vern av Spilderøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0859.html
Forskrift om vern av Spillumsbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0329.html
Forskrift om vern av Spirodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0675.html
Forskrift om vern av Spjeldnes Naturminne
Forskrift om vern av Spjeltfjelldalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1366.html
Forskrift om vern av Spåkenesøra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1018.html
Forskrift om vern av Spålen-Katnosa Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-170
Forskrift om vern av St. Hansåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1933
Forskrift om vern av St. Olavsormen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720225-0001.html
Forskrift om vern av Stabbursdalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021220-1772.html
Forskrift om vern av Stabbursdalen Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021220-1771.html
Forskrift om vern av Stabbursnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2012.html
Forskrift om vern av Stadsbygd prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Stakaskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0763.html
Forskrift om vern av Stakkengfonna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0837.html
Forskrift om vern av Stakketoskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0033.html
Forskrift om vern av Stallbrekka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0462.html
Forskrift om vern av Stallvikmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0680.html
Forskrift om vern av Stange Naturreservat
Forskrift om vern av Stangholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0031.html
Forskrift om vern av Starmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1399.html
Forskrift om vern av Stavasselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1754
Forskrift om vern av Stave Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0729.html
Forskrift om vern av Stavlum Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0960.html
Forskrift om vern av Stavnes Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0714.html
Forskrift om vern av Stavnselva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1538.html
Forskrift om vern av Stavsholtmyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19790622-0001.html
Forskrift om vern av Stavåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1963
Forskrift om vern av Stedjeberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0808.html
Forskrift om vern av Steglholmen og Gåseskjer Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0271.html
Forskrift om vern av Steiehalsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0803.html
Forskrift om vern av Steinan og Flottra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1695.html
Forskrift om vern av Steinavær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0870.html
Forskrift om vern av Steinene BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0775.html
Forskrift om vern av Steinevik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1983.html
Forskrift om vern av Steinfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090626-0894.html
Forskrift om vern av Steinknapp Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1542.html
Forskrift om vern av Steinodden Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0728.html
Forskrift om vern av Steinodden PlanteOgDyrefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870828-0728.html
Forskrift om vern av Steinosen/Sjømyrpollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1434.html
Forskrift om vern av Steinsbuskardet-Hisdal BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000428-0408.html
Forskrift om vern av Steinsfjorden Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-989
Forskrift om vern av Steinslandsosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1433.html
Forskrift om vern av Steinslandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1365.html
Forskrift om vern av Steinsodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0082.html
Forskrift om vern av Steinsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-990
Forskrift om vern av Steinvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0026.html
Forskrift om vern av Stenerudmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0020.html
Forskrift om vern av Stenmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19741004-0004.html
Forskrift om vern av Stensdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811211-4727.html
Forskrift om vern av Stenstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0011.html
Forskrift om vern av Stiksåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-894
Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-01-22-48
Forskrift om vern av Stimannsberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1548.html
Forskrift om vern av Stokkalandsvatnet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1287.html
Forskrift om vern av Stokkeåsen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0805.html
Forskrift om vern av Stokkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1214.html
Forskrift om vern av Stokksund-Blikkvågane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0383.html
Forskrift om vern av Stongodden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0869.html
Forskrift om vern av Storamyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2293.html
Forskrift om vern av Storberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1519.html
Forskrift om vern av Storberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0985.html
Forskrift om vern av Storbjørhusdal Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0941.html
Forskrift om vern av Stordalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1887
Forskrift om vern av Stordamsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0021.html
Forskrift om vern av Store Danmarkskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0789.html
Forskrift om vern av Store Follesøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19900330-0250.html
Forskrift om vern av Store Herbern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0693.html
Forskrift om vern av Store Lyngholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0063.html
Forskrift om vern av Store Møkkalasset BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0783.html
Forskrift om vern av Store Måkholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0048.html
Forskrift om vern av Store og Litle Fokksteinen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0849.html
Forskrift om vern av Store Rekke Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4789.html
Forskrift om vern av Store Risøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1028.html
Forskrift om vern av Store Sametti - Skjelvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1504.html
Forskrift om vern av Store Snipen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1651
Forskrift om vern av Store Svartøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0043.html
Forskrift om vern av Store Tømmervika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1531.html
Forskrift om vern av Store Vengelsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0070.html
Forskrift om vern av Store Øygarden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0028.html
Forskrift om vern av Storeidet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1227.html
Forskrift om vern av Storeidvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1443.html
Forskrift om vern av Storelva-Stillelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0233.html
Forskrift om vern av Storelvosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0938.html
Forskrift om vern av Storemyr - Fagerbakken LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-02-24-482
Forskrift om vern av Storemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1961.html
Forskrift om vern av Storemyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0937.html
Forskrift om vern av Storengvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2088
Forskrift om vern av Storesand Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0396.html
Forskrift om vern av Storevik Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0380.html
Forskrift om vern av Storevik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0380.html
Forskrift om vern av Storfelten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0079.html
Forskrift om vern av Storfloa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0683.html
Forskrift om vern av Storfloen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1441.html
Forskrift om vern av Storflotjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1440.html
Forskrift om vern av Storgalten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0100.html
Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1501
Forskrift om vern av Stor-Graddis Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1507
Forskrift om vern av Storhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Storhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010831-0954.html
Forskrift om vern av Storholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0860.html
Forskrift om vern av Storholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0512.html
Forskrift om vern av Storkollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0819.html
Forskrift om vern av Storlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1998-02-06-138
Forskrift om vern av Storlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1960
Forskrift om vern av Storlægeret Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110311-0278.html
Forskrift om vern av Stormyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0003.html
Forskrift om vern av Stormyra (Jægervatn) Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0872.html
Forskrift om vern av Stormyra (Lapphaugen) Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0864.html
Forskrift om vern av Stormyra (Rossvoll) Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0868.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1102.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0675.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2006.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1437.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0345.html
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0046.html
Forskrift om vern av Stormyra, Inntian Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1089.html
Forskrift om vern av Stormyra, Årlivatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0677.html
Forskrift om vern av Stormyrlia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1447.html
Forskrift om vern av Storskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0762.html
Forskrift om vern av Storskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0042.html
Forskrift om vern av Storskjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0034.html
Forskrift om vern av Storskog Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0566.html
Forskrift om vern av Storskogan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0410.html
Forskrift om vern av Storslettkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1220.html
Forskrift om vern av Storslettmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-2005.html
Forskrift om vern av Storslåtta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1968.html
Forskrift om vern av Storsteinfjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1543.html
Forskrift om vern av Storsøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1436.html
Forskrift om vern av Storvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0244.html
Forskrift om vern av Storveltlia-Valmåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1755
Forskrift om vern av Storvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1892
Forskrift om vern av Storøya Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-1000
Forskrift om vern av Storøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0040.html
Forskrift om vern av Storøykilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-743
Forskrift om vern av Storøysundet-Sælabonn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-988
Forskrift om vern av Storåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1615
Forskrift om vern av Storåna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1391
Forskrift om vern av Storås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0568.html
Forskrift om vern av Storås og Spirås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-896
Forskrift om vern av Strand Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1036.html
Forskrift om vern av Stranda Naturminne
Forskrift om vern av Stranda Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0797.html
Forskrift om vern av Strandaliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2046
Forskrift om vern av Strandnesvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1293.html
Forskrift om vern av Strandvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0009.html
Forskrift om vern av Strandå/Os LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1997.html
Forskrift om vern av Strandåvassbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1997.html
Forskrift om vern av Strauman Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090529-0552.html
Forskrift om vern av Straume Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19971219-1358.html
Forskrift om vern av Straumen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831104-1636.html
Forskrift om vern av Straumen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0038.html
Forskrift om vern av Straumsdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1038.html
Forskrift om vern av Straumøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1357
Forskrift om vern av Strengivatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1641.html
Forskrift om vern av Stridsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0304.html
Forskrift om vern av Strykenåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1531.html
Forskrift om vern av Strynefjellet Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1065.html
Forskrift om vern av Strømmen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2024.html
Forskrift om vern av Strømodden Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1183.html
Forskrift om vern av Strømsundholmen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0740.html
Forskrift om vern av Strønes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1836
Forskrift om vern av Stråholmen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1631
Forskrift om vern av Stråmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0695.html
Forskrift om vern av Stråsjøen-Prestøyan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2036.html
Forskrift om vern av Stråtveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1825
Forskrift om vern av Stubberud Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0636.html
Forskrift om vern av Stubberud skogpark Naturreservat
Forskrift om vern av Stuttgonglie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1554
Forskrift om vern av Stuvåna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1543
Forskrift om vern av Styggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2068
Forskrift om vern av Styggedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1635.html
Forskrift om vern av Styggetjønnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1866
Forskrift om vern av Styggås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0851.html
Forskrift om vern av Stø/Nyksund Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1464.html
Forskrift om vern av Støen Naturminne
Forskrift om vern av Stølsheimen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1087.html
Forskrift om vern av Størrmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1367.html
Forskrift om vern av Støttværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1416.html
Forskrift om vern av Sula Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1637
Forskrift om vern av Sulesund Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0830.html
Forskrift om vern av Sulustaddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100305-0340.html
Forskrift om vern av Sundbyholmene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0041.html
Forskrift om vern av Sundholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0047.html
Forskrift om vern av Sundsbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1410.html
Forskrift om vern av Sundskjæra BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0739.html
Forskrift om vern av Sundstraumlian Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1513.html
Forskrift om vern av Sundsvollsundet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0873.html
Forskrift om vern av Sunndalslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1277.html
Forskrift om vern av Surna Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0417.html
Forskrift om vern av Surna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0417.html
Forskrift om vern av Surtebergflaget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2059
Forskrift om vern av Svaet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1717.html
Forskrift om vern av Svandalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1005.html
Forskrift om vern av Svangerud Naturminne
Forskrift om vern av Svangtjernmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1366.html
Forskrift om vern av Svantjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2067
Forskrift om vern av Svanvikmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1210.html
Forskrift om vern av Svartberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1957
Forskrift om vern av Svartbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0928.html
Forskrift om vern av Svartdalstjerna Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1643
Forskrift om vern av Svartefjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0645.html
Forskrift om vern av Svarteliåsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0947.html
Forskrift om vern av Svarteskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0487.html
Forskrift om vern av Svarthaugan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1387.html
Forskrift om vern av Svartskjæra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0033.html
Forskrift om vern av Svartskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-696
Forskrift om vern av Svarttjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1357.html
Forskrift om vern av Svarttjernmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0044.html
Forskrift om vern av Svarttjønnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1964
Forskrift om vern av Svartvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20051216-1545.html
Forskrift om vern av Svartåmoen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1446.html
Forskrift om vern av Svartåsfjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0575.html
Forskrift om vern av Svarverud Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4754.html
Forskrift om vern av Svarverudelva Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1646
Forskrift om vern av Svellingsflaket LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1438.html
Forskrift om vern av Sveltingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0873.html
Forskrift om vern av Svendstuøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2073
Forskrift om vern av Svennesvollene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811002-4734.html
Forskrift om vern av Svenskestutjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1428.html
Forskrift om vern av Svenstad Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4756.html
Forskrift om vern av Svenådalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1635.html
Forskrift om vern av Svesøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1035.html
Forskrift om vern av Svetlingane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0867.html
Forskrift om vern av Svingervann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2047
Forskrift om vern av Svinøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0852.html
Forskrift om vern av Svorkalia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0849.html
Forskrift om vern av Svorkmyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2027.html
Forskrift om vern av Sværholtklubben Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830128-0112.html
Forskrift om vern av Svåholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0843.html
Forskrift om vern av Syd Oust Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0683.html
Forskrift om vern av Sykehusparken Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Sylan LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080411-0349.html
Forskrift om vern av Syltefjorddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1385.html
Forskrift om vern av Sylteosen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0407.html
Forskrift om vern av Synesvarden Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930917-0971.html
Forskrift om vern av Synesvarden LandskapsvernomraadePlantelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930917-0971.html
Forskrift om vern av Synesvågen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0395.html
Forskrift om vern av Synneren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1349.html
Forskrift om vern av Synnøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0295.html
Forskrift om vern av Sæbøskòra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1027.html
Forskrift om vern av Sæland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2219.html
Forskrift om vern av Særkilampi Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0658.html
Forskrift om vern av Sætersjøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-237
Forskrift om vern av Sæteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1934
Forskrift om vern av Sætredalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0861.html
Forskrift om vern av Sætremyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0932.html
Forskrift om vern av Sævareidberget Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1913.html
Forskrift om vern av Sæveli Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19771209-4195.html
Forskrift om vern av Sølen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110218-0173.html
Forskrift om vern av Sølendet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1108.html
Forskrift om vern av Søm Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1633
Forskrift om vern av Søndre Dyttholknatten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1363.html
Forskrift om vern av Søndre Eggvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0067.html
Forskrift om vern av Søndre Frøyland Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0003.html
Forskrift om vern av Søndre Frøyland LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0003.html
Forskrift om vern av Søndre Glenne Naturminne
Forskrift om vern av Søndre Haugstenåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0545.html
Forskrift om vern av Søndre Hørtekollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860418-0958.html
Forskrift om vern av Søndre Håøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1543.html
Forskrift om vern av Søndre Jeløy Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2016
Forskrift om vern av Søndre Missingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0792.html
Forskrift om vern av Søndre Nærsnes Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0034.html
Forskrift om vern av Søndre Skjælholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0701.html
Forskrift om vern av Søndre Sletter Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0794.html
Forskrift om vern av Søndre Tyrifjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-991
Forskrift om vern av Søndre Verksøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071214-1525.html
Forskrift om vern av Søndre Versvik Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1655
Forskrift om vern av Sønstebybekken Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-162
Forskrift om vern av Sønstegård Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0837.html
Forskrift om vern av Søraust-Svalbard naturreservat NaturreservatSvalbard http://lovdata.no/forskrift/1973-06-01-3780
Forskrift om vern av Sørdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1457.html
Forskrift om vern av Sørebømyrane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0948.html
Forskrift om vern av Sørensholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0823.html
Forskrift om vern av Sørestrandvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0948.html
Forskrift om vern av Sørfugløya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0853.html
Forskrift om vern av Sørkapp fuglereservat NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørkjosleira Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1003.html
Forskrift om vern av Sørlenangsbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1015.html
Forskrift om vern av Sørmela Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1470.html
Forskrift om vern av Sørsandfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0925.html
Forskrift om vern av Sørsjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4721.html
Forskrift om vern av Sør-Smøla LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0018.html
Forskrift om vern av Sør-Spitsbergen nasjonalpark NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørumsneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0745.html
Forskrift om vern av Sørværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0953.html
Forskrift om vern av Sørøyan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1691.html
Forskrift om vern av Søvedalen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1175.html
Forskrift om vern av Søylandsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1273.html
Forskrift om vern av Søysetøran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1251.html
Forskrift om vern av T. Segerstedts vei/Risalleen 8B Naturminne
Forskrift om vern av Tafjorden-Reindalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1304.html
Forskrift om vern av Tanamunningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0936.html
Forskrift om vern av Tanarkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011207-1432.html
Forskrift om vern av Tangbleikjo Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0262.html
Forskrift om vern av Tangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0571.html
Forskrift om vern av Tangenbekken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0016.html
Forskrift om vern av Tangendammen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0795.html
Forskrift om vern av Tangvald Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0005.html
Forskrift om vern av Tangvolla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1504
Forskrift om vern av Tanum Naturminne
Forskrift om vern av Taralden Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0774.html
Forskrift om vern av Tasken Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0558.html
Forskrift om vern av Tau Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2215.html
Forskrift om vern av Tauterryggen MarintVerneomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130621-0693.html
Forskrift om vern av Tautra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1717.html
Forskrift om vern av Tautra, vest Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0872.html
Forskrift om vern av Tedneholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0844.html
Forskrift om vern av Tednholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0819.html
Forskrift om vern av Tegningdalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1628
Forskrift om vern av Teineskjær BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0722.html
Forskrift om vern av Teisdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1468.html
Forskrift om vern av Teistevika Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0863.html
Forskrift om vern av Teistholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0290.html
Forskrift om vern av Teksmona Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0928.html
Forskrift om vern av Tekssjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0972.html
Forskrift om vern av Telemarkslunden og Ekebylunden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0563.html
Forskrift om vern av Telvanglia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1380.html
Forskrift om vern av Tennvatn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951208-1020.html
Forskrift om vern av Tennøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0467.html
Forskrift om vern av Terneholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0026.html
Forskrift om vern av Terneholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0082.html
Forskrift om vern av Terneholmen og Grønningen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0060.html
Forskrift om vern av Terneskjeret (Austevoll) Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0280.html
Forskrift om vern av Terneskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0268.html
Forskrift om vern av Terneskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0032.html
Forskrift om vern av Thorsøma Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0532.html
Forskrift om vern av Tiltvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1435.html
Forskrift om vern av Timberøyholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0477.html
Forskrift om vern av Tingastad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1929
Forskrift om vern av Tingelsæte Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0842.html
Forskrift om vern av Tiurhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0930.html
Forskrift om vern av Tjeldneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1439.html
Forskrift om vern av Tjeldstø Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1052.html
Forskrift om vern av Tjerråøyan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0024.html
Forskrift om vern av Tjongspollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-903
Forskrift om vern av Tjuvdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0844.html
Forskrift om vern av Tjuvholmen/Klumpholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0846.html
Forskrift om vern av Tjønna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0001.html
Forskrift om vern av Tjønnane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0934.html
Forskrift om vern av Tjørnsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0052.html
Forskrift om vern av Tjørvågosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1234.html
Forskrift om vern av Tjøstøl Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20130125-0084.html
Forskrift om vern av Tjøsvollvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1275.html
Forskrift om vern av Todalssetra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0850.html
Forskrift om vern av Todalsøran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1252.html
Forskrift om vern av Tofteholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-754
Forskrift om vern av Tofteskogen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050610-0572.html
Forskrift om vern av Tokkeåi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1388
Forskrift om vern av Tokstad Naturminne
Forskrift om vern av Tolvmannsmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0004.html
Forskrift om vern av Torbudalen BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020503-0437.html
Forskrift om vern av Torehei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1865
Forskrift om vern av Torjusheia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1630.html
Forskrift om vern av Tornesvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1271.html
Forskrift om vern av Torsholmane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0506.html
Forskrift om vern av Torskefjorddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0795.html
Forskrift om vern av Torskerumpa BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0731.html
Forskrift om vern av Torskholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0015.html
Forskrift om vern av Torsnes Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1181.html
Forskrift om vern av Torsæter Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0081.html
Forskrift om vern av Torsæterkampen Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130125-0102.html
Forskrift om vern av Torvøya og Bjerkholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0676.html
Forskrift om vern av Torød Naturminne
Forskrift om vern av Tostenelva Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1453.html
Forskrift om vern av Totenvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0841.html
Forskrift om vern av Totenåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-342
Forskrift om vern av Tranby Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780630-0001.html
Forskrift om vern av Tranemosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0009.html
Forskrift om vern av Tranmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1957.html
Forskrift om vern av Trautskogen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1634
Forskrift om vern av Trefotskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0480.html
Forskrift om vern av Tresfjorden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1239.html
Forskrift om vern av Trestikle Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-228
Forskrift om vern av Tretjerna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1639.html
Forskrift om vern av Tretjernmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4780.html
Forskrift om vern av Trettenstryka Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0837.html
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-05-1302
Forskrift om vern av Trillingtjennane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1533
Forskrift om vern av Trinborgholen Naturminne
Forskrift om vern av Triungsvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921002-0744.html
Forskrift om vern av Trolldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1940
Forskrift om vern av Trolldalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1530
Forskrift om vern av Trolldalsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831216-1999.html
Forskrift om vern av Trollfjorddalen/Gulgo Naturreservat http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-0790.html
Forskrift om vern av Trollhaug Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2295.html
Forskrift om vern av Trollheimen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-12-11-1066
Forskrift om vern av Trollmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20020614-0554.html
Forskrift om vern av Trollpollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1516.html
Forskrift om vern av Trollskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0267.html
Forskrift om vern av Trollstigen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061124-1305.html
Forskrift om vern av Trollvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1059.html
Forskrift om vern av Tromskjera-Mannskjera Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0877.html
Forskrift om vern av Tronflesa BiotopvernVilt http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1692.html
Forskrift om vern av Tronkberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-236
Forskrift om vern av Tronstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1968
Forskrift om vern av Trættebleikja Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0251.html
Forskrift om vern av Trøytarosskjeret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0255.html
Forskrift om vern av Tuemyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4773.html
Forskrift om vern av Tuemyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0943.html
Forskrift om vern av Tufsingdalseskeren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1379.html
Forskrift om vern av Tufsingdeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4723.html
Forskrift om vern av Tuftelia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19731130-0010.html
Forskrift om vern av Tungevåg Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0959.html
Forskrift om vern av Turrtind Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-238
Forskrift om vern av Tuskjær Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0768.html
Forskrift om vern av Tuvhaugen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0234.html
Forskrift om vern av Tveit Indre Naturminne
Forskrift om vern av Tveit ytre Naturminne
Forskrift om vern av Tveitabotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001013-1026.html
Forskrift om vern av Tveitane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1922.html
Forskrift om vern av Tveitaneset Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1659
Forskrift om vern av Tveiterås Naturminne
Forskrift om vern av Tveiteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393
Forskrift om vern av Tveithaugen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1182.html
Forskrift om vern av Tveitstulmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19830422-0856.html
Forskrift om vern av Tveitvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1634.html
Forskrift om vern av Tverlandet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1424.html
Forskrift om vern av Tverrbergkastet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0685.html
Forskrift om vern av Tverrelvdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1501.html
Forskrift om vern av Tverrelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-981
Forskrift om vern av Tverrlimyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880826-0687.html
Forskrift om vern av Tverråa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20111216-1296.html
Forskrift om vern av Tverrådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1233
Forskrift om vern av Tvinna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040618-0935.html
Forskrift om vern av Tynesfjæra Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1712.html
Forskrift om vern av Tømten Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0085.html
Forskrift om vern av Tønnerudtangen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0078.html
Forskrift om vern av Tøråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-891
Forskrift om vern av Tøso Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4758.html
Forskrift om vern av Tåde Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0830.html
Forskrift om vern av Tågdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961213-1225.html
Forskrift om vern av Tårendalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1394
Forskrift om vern av Udvåre Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0077.html
Forskrift om vern av Uføra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19960621-0649.html
Forskrift om vern av Ula Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841116-1902.html
Forskrift om vern av Ulbergsåa Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1638
Forskrift om vern av Ulendeltaet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841214-2104.html
Forskrift om vern av Ulgjelsvann Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4763.html
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0397.html
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrelivsfredning http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0397.html
Forskrift om vern av Ulleberg Naturminne
Forskrift om vern av Ullebergåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920424-0277.html
Forskrift om vern av Ullebroten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0291.html
Forskrift om vern av Ullensvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1628
Forskrift om vern av Ullern Terrasse/Åsbakken Naturminne
Forskrift om vern av Ullernschausseen/Silurveien Naturminne
Forskrift om vern av Ullerntangen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0044.html
Forskrift om vern av Ullhaugtoppen Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0048.html
Forskrift om vern av Ultvedt Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1359.html
Forskrift om vern av Ultvedttjern Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-4225.html
Forskrift om vern av Ulvikpollen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1061.html
Forskrift om vern av Ulvungene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0027.html
Forskrift om vern av Ulvøya Plantefredningsomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0686.html
Forskrift om vern av Ulvøyværet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1457.html
Forskrift om vern av Ulvåkjølen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4711.html
Forskrift om vern av Ulykkesskjær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781215-0028.html
Forskrift om vern av Unjemslia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20030627-0836.html
Forskrift om vern av Uranes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1824
Forskrift om vern av Urdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1830
Forskrift om vern av Urdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1631.html
Forskrift om vern av Urddalen Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1620
Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-242
Forskrift om vern av Uri Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0672.html
Forskrift om vern av Urskar Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1480.html
Forskrift om vern av Ursvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-245
Forskrift om vern av Urter Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0814.html
Forskrift om vern av Urvatnet-Litjbumyran Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19831223-2028.html
Forskrift om vern av Urådalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2220.html
Forskrift om vern av Utladalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1399
Forskrift om vern av Utsletteøy, Joøy og Upsøykalven Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0250.html
Forskrift om vern av Utvær Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0503.html
Forskrift om vern av Vaggen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1704.html
Forskrift om vern av Váhcanjohka Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1483.html
Forskrift om vern av Valberg Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0809.html
Forskrift om vern av Vallabotn, Breivika og Røssåauren Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1409.html
Forskrift om vern av Vallemsberga og Langøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0948.html
Forskrift om vern av Vallerkroken Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0071.html
Forskrift om vern av Valløy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0066.html
Forskrift om vern av Valnes skog Naturminne
Forskrift om vern av Valsjøberget og Andråsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-890
Forskrift om vern av Vamåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050902-0982.html
Forskrift om vern av Vandresteinen i Rogalandsgaten Naturminne
Forskrift om vern av Vangdalsberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1921.html
Forskrift om vern av Vangestadmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860620-1356.html
Forskrift om vern av Vangrøftdalen-Kjurrudalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20011221-1566.html
Forskrift om vern av Vangsnes Naturminne
Forskrift om vern av Varaldsøy Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1924.html
Forskrift om vern av Varangerbotn Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0940.html
Forskrift om vern av Varangerhalvøya Nasjonalpark http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20061208-1384.html
Forskrift om vern av Vardeheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2055
Forskrift om vern av Vardmoan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19891222-1391.html
Forskrift om vern av Vardnesmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040604-0879.html
Forskrift om vern av Vardøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021206-1406.html
Forskrift om vern av Vardåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0560.html
Forskrift om vern av Varnvassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19921204-0934.html
Forskrift om vern av Vassbotndalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0689.html
Forskrift om vern av Vassbotndalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911025-0690.html
Forskrift om vern av Vassbunn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-993
Forskrift om vern av Vassenden Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19781222-0036.html
Forskrift om vern av Vassfaret og Vidalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850628-1358.html
Forskrift om vern av Vassgårdsvatnet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880527-0411.html
Forskrift om vern av Vasshaugen Naturminne
Forskrift om vern av Vassholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20050909-1030.html
Forskrift om vern av Vasshusvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19961220-1281.html
Forskrift om vern av Vassland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0724.html
Forskrift om vern av Vassmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1939
Forskrift om vern av Vassvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2048
Forskrift om vern av Vassøyane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0944.html
Forskrift om vern av Vatland Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2214.html
Forskrift om vern av Vealøs Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0753.html
Forskrift om vern av Vealøs Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0726.html
Forskrift om vern av Vedfallnosa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1875
Forskrift om vern av Veggen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001215-1490.html
Forskrift om vern av Veggermyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800530-0005.html
Forskrift om vern av Vegsetlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1953
Forskrift om vern av Vegsundholmane-Veibustholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0848.html
Forskrift om vern av Veholt i Solum Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19801212-4199.html
Forskrift om vern av Veia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-229
Forskrift om vern av Veikdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1515.html
Forskrift om vern av Veikulåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2061
Forskrift om vern av Veldre Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19770617-0007.html
Forskrift om vern av Vellamelen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1698.html
Forskrift om vern av Velure Naturminne
Forskrift om vern av Vemannsås Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021213-1527.html
Forskrift om vern av Vendelholmene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0668.html
Forskrift om vern av Vengane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0468.html
Forskrift om vern av Vensåsmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4774.html
Forskrift om vern av Veogjelet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1556
Forskrift om vern av Verdensløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1886
Forskrift om vern av Vereknutane Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20071221-1632.html
Forskrift om vern av Verkenslund Biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0557.html
Forskrift om vern av Vermedalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19991217-1443.html
Forskrift om vern av Versvik Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19720526-0008.html
Forskrift om vern av Vesle Hjerkinn Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031024-1271.html
Forskrift om vern av Vesle Rokosjøen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19811218-4712.html
Forskrift om vern av Vesle Sletter Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090619-0795.html
Forskrift om vern av Veslehjerkinntjønnin Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901012-0829.html
Forskrift om vern av Vesleåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-240
Forskrift om vern av Veslhammarlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1508
Forskrift om vern av Vestbøstadtjørna Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1062.html
Forskrift om vern av Vestedjan Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861010-1969.html
Forskrift om vern av Vesteinvika Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20021108-1238.html
Forskrift om vern av Vestertana Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0935.html
Forskrift om vern av Vestfjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2066
Forskrift om vern av Vestfjorddalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1616.html
Forskrift om vern av Vesthagan Naturminne http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19981127-1178.html
Forskrift om vern av Vestre Fuglemosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4790.html
Forskrift om vern av Vestre Hovedøya Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060519-0544.html
Forskrift om vern av Vestre Lukashaugen og Bornoberget Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1452.html
Forskrift om vern av Vestre Mjølsnesholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0826.html
Forskrift om vern av Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19870403-0277.html
Forskrift om vern av Vestre Skjæret Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800328-0004.html
Forskrift om vern av Vestre Vansjø Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0384.html
Forskrift om vern av Veststeinen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930528-0464.html
Forskrift om vern av Vestvannet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19920508-0395.html
Forskrift om vern av Vetafjellet Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1454.html
Forskrift om vern av Veten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1514.html
Forskrift om vern av Vetlefjordsøyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19911220-0949.html
Forskrift om vern av Vettesmork gård Naturminne
Forskrift om vern av Veøy Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19700506-0002.html
Forskrift om vern av Vidmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19860905-1833.html
Forskrift om vern av Vidmyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19751128-0010.html
Forskrift om vern av Viengskletten Naturreservat http://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1629
Forskrift om vern av Viermyr Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2294.html
Forskrift om vern av Viernbukta Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080627-0667.html
Forskrift om vern av Vigdalen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090807-1069.html
Forskrift om vern av Viglåa Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20090109-0022.html
Forskrift om vern av Vignesholmane Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820507-0847.html
Forskrift om vern av Vigre Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19861212-2296.html
Forskrift om vern av Vikaleiret Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1702.html
Forskrift om vern av Vikalian Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1368
Forskrift om vern av Vikanbukta Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20080912-1017.html
Forskrift om vern av Vikaneset Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841221-2209.html
Forskrift om vern av Vikerfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-624
Forskrift om vern av Vikersund-Bergsjø Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-992
Forskrift om vern av Vikertjernet Biotopvern http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100416-0548.html
Forskrift om vern av Vikerøya Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20060630-0845.html
Forskrift om vern av Vikfjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19780428-0014.html
Forskrift om vern av Vikosen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20001221-1525.html
Forskrift om vern av Viksefjord Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1069.html
Forskrift om vern av Viksåsen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19820212-0366.html
Forskrift om vern av Vilberg Naturminne
Forskrift om vern av Villelia Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19841123-1927.html
Forskrift om vern av Vindfarholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0857.html
Forskrift om vern av Vindfjell Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20101217-1633.html
Forskrift om vern av Vindflomyrene Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19850118-0059.html
Forskrift om vern av Vindmyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19810904-4783.html
Forskrift om vern av Vingen Landskapsvernomraade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800509-0003.html
Forskrift om vern av Vinjekilen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901207-1061.html
Forskrift om vern av Vinnan og Velvangen Dyrefredningsomrade http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1715.html
Forskrift om vern av Vinnesleiro Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19951215-1056.html
Forskrift om vern av Vinnstormyra Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19901221-1090.html
Forskrift om vern av Vinstradalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-965
Forskrift om vern av Vinterguten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19880115-0042.html
Forskrift om vern av Virvassdalen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20110225-0236.html
Forskrift om vern av Vistdalsholmen Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20100528-0870.html
Forskrift om vern av Vistehorten Naturreservat http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930709-0660.html