Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elfenbenslav som prioritert art https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 Ekstern lenke § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 Ekstern lenke § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 Ekstern lenke § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 Ekstern lenke § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716 Ekstern lenke
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 Ekstern lenke § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 Ekstern lenke § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 Ekstern lenke § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 Ekstern lenke § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 Ekstern lenke § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020 Ekstern lenke
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 Ekstern lenke § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 Ekstern lenke § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1969-12-19-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2003 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1039 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anárjohka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1465 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andfiskmark Naturminne
Forskrift om vern av Andotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-98 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Andås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1472 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Anne Maries vei 16/Havna alle Naturminne
Forskrift om vern av Apalviken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4728 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Apoteket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aralden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-472 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arstadlia - Tverrviknakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1482 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Arvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asbjørnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asdøljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ask gods Naturminne
Forskrift om vern av Asker prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Askerudbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askilsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Askvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aspåsmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-415 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Astujeaggi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Atnsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auesøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-11-08-1848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Augla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aundalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1619 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aunvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aure Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-334 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aureosen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurmoen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aurstadmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4781 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auskarnes Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1643 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austad Naturminne
Forskrift om vern av Austadmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3676 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austefjorden og Blånuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austerdalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2001 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auster-Vefsna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austre Tveiteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Austråt Naturminne
Forskrift om vern av Austråttlunden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ausvasstormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Auverseker Naturminne
Forskrift om vern av Auvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Avrillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-239 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Badehusbukta/Skråvika Naturminne
Forskrift om vern av Badstudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bakkedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1215 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Baklie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bakomsmitt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Balteskardvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bambleåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bandaksliane og Lynglifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Baneåsen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-808 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bangsjøan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bangtjernet Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bargarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barkeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barland Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Barlinddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlindflaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barlindneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1040 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-991 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bastøy LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-09-20-1755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Batnfjordsøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1248 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Beengen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Begna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Beingårdsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkenesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bekkeskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-745 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berby Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-338 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3669 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-662 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-813 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-17 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berge Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1920 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berge Naturminne
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1946-05-03-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergesjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsstronda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-861 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bergsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-224 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berkneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berlifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1541 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Berse Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-805 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bersvenmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bervamyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4762 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bigganjarga Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bihkkacohkka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Biliåsen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1982-02-12-366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Billingstad Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-05-23-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2017 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelandsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Birkelid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjargavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandshaugane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjellneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1512 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2558 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkøya Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-63 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-672 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjoreidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjormyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjorsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjortjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjortjønnlimyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2008 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjoruvstøyl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2581 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjorvannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjugnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjynnustadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnesholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnestille Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønnstokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjønntjenn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-997 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjøreggene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1381 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgan Naturminne
Forskrift om vern av Bjørgan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-373 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørgedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørhusnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1662 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørklund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1047 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-977 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-28 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1386 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørneskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-785 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjørnøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2002-08-16-903 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bjårvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1272 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blakkådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blankvann LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1325 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-293 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-259 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikmorenen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1471 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleiksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bleikøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blekebakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blesehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen Naturreservat
Forskrift om vern av Bliksekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1970-12-04-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bliksvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1426 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindheimsvik Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-391 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blindkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blomliseteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blommenholm, Solvikveien 19A Naturminne
Forskrift om vern av Blomstrandhamna NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blylagdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-702 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blæstad Naturminne
Forskrift om vern av Blåberget / Geavstoaivvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Blåurlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-643 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-873 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bogslunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Boheman NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bokemoa Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Boksaspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bondhusdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgestad Naturminne
Forskrift om vern av Borgværet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borgværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borrevannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4747 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Borøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Braksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brandatjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Branden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1537 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brandvik LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brannmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-870 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brannsletta Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1639 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bratterudskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bratthagen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1901 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-57 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattøykollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-634 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brattåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bredmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2079 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breimosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4786 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breimyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breisete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breisås Naturminne
Forskrift om vern av Breivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivigskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Breivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bremsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1560 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennevinsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-820 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brenninga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennskoglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brennvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brenslefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brentåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brettingsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1368 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brokefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bronkeberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1955 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brunvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brurehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-43 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bruvollhagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-343 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjahagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brøskjalia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brånakollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2063 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brånaråsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1184 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråneåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Brårfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bråtane Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-814 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Budeiberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1321 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buer Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bueskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buggastrondi Naturreservat
Forskrift om vern av Bugøynes Plantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1976-04-09-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukkholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-26 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1360 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bumyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bunesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burmannsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burumtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1320 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Burøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buttekvern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Buøyskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Byhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4803 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-973 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bødalen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøfjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bølene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøpøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børselvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-797 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børselvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-931 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børsesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-12-17-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1489 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Børvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1481 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bøyaøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bågåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bårdsengbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Bårvassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1322 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Båtholmane BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-718 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Cappelenbruddet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1174 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalaåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-890 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dale Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-349 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalseide Naturminne
Forskrift om vern av Dalsida Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dalåsen Naturreservat
Forskrift om vern av Dammane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Damtjern Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1173 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danielåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dankarvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-05-30-518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deifjellia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dekkjene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Delingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Demmekilskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Demningane og Gravtjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Deset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1397 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Desiderialunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Digernesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1474 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dividalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-01-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-240 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djuptjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1641 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupåa og Grøtåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-989 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djupådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Djønno ytre Naturminne
Forskrift om vern av Dokka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkadeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dokkskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-761 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Domkirkeodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovre Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-607 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dragåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1460 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dragåsvollan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drammensveien 106 Naturminne
Forskrift om vern av Drangsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2206 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drangstveit Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-10-02-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drevdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-96 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drevjaleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dreyerstubben Naturreservat
Forskrift om vern av Dronningberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drotninghei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1454 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Drættvika Naturreservat
Forskrift om vern av Drøydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dunøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-40 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyngeneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1530 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dypen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2080 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyraheio LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1045 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyrendal Naturminne
Forskrift om vern av Dyrlimyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4764 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dyrøysundskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-312 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dælen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2525 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dølaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dørålen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Dåsvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Edøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-12-07-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-712 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmane-Lisjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-260 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1447 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-252 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eggøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1009 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eide Naturminne
Forskrift om vern av Eidemsliene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1919 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsbotn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsnes indre Naturminne
Forskrift om vern av Eidsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2018 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eidvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiersland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikebakka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1664 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjelldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikefjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikelifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4188 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2201 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eime Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarsneset PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einarvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eine Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einevarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1228 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einstullie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Einunndalsranden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eiterstrondi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebergskråningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekebergveien 161 Naturminne
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1959-09-04-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ekkerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-122 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eksberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldegard Naturminne
Forskrift om vern av Eldhusliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eldåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elferdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elgsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eljestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ellingsrud Naturminne
Forskrift om vern av Elmholtveien 3 Naturminne
Forskrift om vern av Elnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elstad (Eidsvoll) Naturminne
Forskrift om vern av Elstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1424 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Elvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endelausmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Endletvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1992 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engan og Liabugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2579 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engasjyen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engelvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Engevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enghaugberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Enli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4752 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-735 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-43 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Espelandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-954 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1477 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eventyrskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Evjemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fadnesskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fagermåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Falstadbukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Faueldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fauskeeidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Favnvassdalen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2005 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fedjemyrane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1051 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundslia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-183 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Femundsmarka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-07-09-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1619 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferjeholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-741 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferjlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ferkingstadøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feste Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-06-30-4182 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Festningen GeotopvernSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Festningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Feøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-869 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Figgaoset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2098 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fimreiteholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-513 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fimreiteåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finndalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1307 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnskutt og Haugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnstadskogen Naturminne
Forskrift om vern av Finnsåsmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finntjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finntjønnin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Finse BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskelandsvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4761 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisklausvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1362 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskosura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-237 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisktjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2083 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1214 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskumvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-04-19-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskvågflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fiskvågvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1371 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fisterfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2203 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fitjan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2034 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellavlia Naturreservat
Forskrift om vern av Fjelldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-887 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellmannmyra/Vargdalsfloa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellsbergtangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-541 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1451 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjosbumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjugstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjæluelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-103 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjæraskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-265 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjære Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1427 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjærevardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjørtoftneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1216 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøsanger Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøsanger Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fjøseid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2507 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flaaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flaen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakkstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flakvarpholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-709 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatdalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1935 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1417 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-496 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flatøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flekkefjord Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-03-11-225 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flensmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flenten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-09-24-979 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flisefyr og Hidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1308 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1004 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1928 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Floholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flokoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flostranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-817 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flotaneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flottin Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluberg Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-845 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fluetjern Naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-263 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flø Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flørauden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fløtjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåbekkåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-50 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flå-Slipran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåstranda og Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Flåtten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fodnesåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokksteinane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokktuva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2561 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokserød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokstugu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fokstumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foldøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folgefonna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folkedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1915 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Folldalen og Lonskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2577 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forddalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1572 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2200 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forlandet NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forlandsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1564 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forradalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forrotjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosnes prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-332 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossbufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fosseteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fossevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fotlandsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1266 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fotskarlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-32 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frafjordheiane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Framvaren MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frebergsvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fredriksvern verft Naturminne
Forskrift om vern av Fregn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-366 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frekmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frierflogene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frilset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fritzøehus Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-20 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Froholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-872 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frubæråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1674 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fruflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frugga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1270 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frydensborg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fræneidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1211 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Frøyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1441 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglemosehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-86 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevik Naturminne
Forskrift om vern av Fuglevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-570 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-726 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fuglevikbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-531 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1418 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-879 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fugløyrogn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fulufjellet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furebuheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-655 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuøyene Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-998 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1621 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyksesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fyrsteilene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færder Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2013-08-23-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færdesmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1972-05-26-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Færås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fødalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1992-05-15-412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førde Naturminne
Forskrift om vern av Førdspollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-957 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førland/Sletthei Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Førsvollvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Fåvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaddeskogsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galtedalstjerna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3678 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-767 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galtsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Galådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1438 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1383 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammeldalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gammelelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gansrød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-881 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gapøyholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garbergmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1091 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardfesthaugen-Gravåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardlaushøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gardsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4709 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-47 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garntangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-535 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Garsjøen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gartlandselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaulosen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaulosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaundalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-704 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gausel Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gautefall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-12 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gearpmesorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1310 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geislafoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-168 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitaknottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1353 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitanosi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiteryggmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-10-04-657 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geiterøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-646 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitholmsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitklauvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitungsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Geitåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1665 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gimlemoen Naturminne
Forskrift om vern av Gimsøymyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1996 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giplingøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1705 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Giske Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gita Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitlevåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-33 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitterøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gitvola og Nordre Kletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjelamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1207 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjellebekkmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerdevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1375 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerdingen Naturminne
Forskrift om vern av Gjerimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjermundsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-803 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjesværstappan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-110 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjesåssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-31-545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjevenesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvastøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjuvslandslia LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjøkvassneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjølertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjølsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjørahaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1445 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gjøsundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-862 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glitrelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glomsteinskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glomådeltaet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1369 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gloppen Naturminne
Forskrift om vern av Glorvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Glupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gløsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-419 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Godfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1007 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Godmatdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1361 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goskamark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1499 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Goššjohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grandefjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2021 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granholvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grannesbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granvindeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granøyen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-93 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Granåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grasmyrskogvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1010 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1497 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gravrok Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Greipingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grenimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1219 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grima Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimstadvatn Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grimstadvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-777 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grindøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grip Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gripakletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1938 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grothovdmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-04-26-467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grotter i Nord-Rana Almenning Naturminne
Forskrift om vern av Grudevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grudevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnfør Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grunnvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1011 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytahatlen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytbogen-Kubåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4802 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gryteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-729 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grytting Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1515 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøneliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønhovdåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1856 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-953 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønliparken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønningsbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2025 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønnåsliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1668 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønsanddammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4768 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøntjønnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4722 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grønøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøssås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøtterødskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-728 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøttingnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøum Naturminne
Forskrift om vern av Grøum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grøvelsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1395 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Grånosmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1071 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2575 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gråøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gudfjelløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guissezholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gukilhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulbergnotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gule-/Stavikmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1212 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guleholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guleskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-479 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullenhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullerudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullesfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1008 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-772 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gullkronene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulltjernmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulspettvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gulsvikelvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gumserødøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gunnborgdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gunnestad Naturminne
Forskrift om vern av Guselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Guslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-77 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gutulia Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gygrestolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gylhamran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gyrihelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1314 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gytle-skotet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1898 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gøllaustjønna og Langdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gålaskarven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gårdemma Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-59 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåserumpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-31 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåseskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-776 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsholmen og Årvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåstjørnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsvatnan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2079 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-501 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-680 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1467 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Gåsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hafslovatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2212 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagavågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1292 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hagset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakaskallen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hakstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Halasbukjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1884 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haldorbu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-277 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hallingskarvet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Halsnøy Kloster Naturminne
Forskrift om vern av Halvfaråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammarnesflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1476 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammartjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4187 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammernesgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hammerø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1475 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hamrefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1905 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-799 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-918 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanestadvola Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hansemakerkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-394 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hanøyklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haraldsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haramsøya vestside Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-864 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hardangervidda Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haresteinheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harestranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harrelv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1294 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haslau BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-788 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hatleim Naturminne
Forskrift om vern av Hatle-Styve Naturminne
Forskrift om vern av Hattebergsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hatteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1644 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hattmoenget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugbergfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-90 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-52 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haugsjåknipen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukedalsholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukskardmyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haukåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hauskjevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1268 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverstingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Haverøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-19 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-724 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havikberget og Nordberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-12-17-1885 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havnehagen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Havågane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddedalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-706 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heddeviksfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggdalslimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-686 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-980 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggelia Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-70 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-855 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2216 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegglandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4769 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heggshuselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2534 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heglane og Eime Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hegramo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-407 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heiavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heigremyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2563 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hekkingen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-860 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hektner Naturminne
Forskrift om vern av Helakmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-53 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgebostadøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgehornvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgetjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helgja Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helin plantepark Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Helland Naturminne
Forskrift om vern av Hellebrekkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellekleivåe Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesengtjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-737 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellestveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-55 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-87 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-309 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-698 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helløyholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-54 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hellås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-798 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Helvete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-99 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemmeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1310 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemrasmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hemskilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1462 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hendvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henfallet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1975 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-226 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1241 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1040 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hermansenøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herringbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2002 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hersjømyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-311 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-64 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesjemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestabotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1971-10-22-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1939 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hestgjuvnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hevillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1622 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hiesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hildal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1926 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hildremsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hillestadåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-18 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hilmo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Himberg Naturminne
Forskrift om vern av Himmelriket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-965 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hindrum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1446 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1439 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hitterød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjartholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjartvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-930 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjelpskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-752 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-608 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1974-06-21-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjerkinnholen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-659 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjertvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1244 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hodalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1382 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoff gård Naturminne
Forskrift om vern av Holandsosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1527 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holbergsgate 84 Naturminne
Forskrift om vern av Holden gård Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1962-08-03-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holdhus Naturminne
Forskrift om vern av Holene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hollastulmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-857 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holm (Støa) Naturminne
Forskrift om vern av Holmavassåno BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1056 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1957-02-08-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmedalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1923 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmelidholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-498 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-64 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmenvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holmvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1466 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtan Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holte Naturminne
Forskrift om vern av Holtnesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Holtvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2030 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Homstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hongværet/Galtholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1460 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnavasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1952 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Honnsrøve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopavassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-13 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1097 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoppestadelva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1998-06-05-549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-782 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hopvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1487 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-120 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsfjellmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-852 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Horta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hosensand LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hostegga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1328 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-470 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1433 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovedøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-403 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1346 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2020 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1442 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-248 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hoøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Huk Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hukkelvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Humleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-849 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hummerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1452 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hundorp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-746 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-683 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-697 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husbymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1473 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husebyskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-866 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hustadvassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-408 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-811 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Husåstjønnbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1968 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvaler prestegård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hvaler prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvalskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-25 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hvitmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4784 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-02-24-124 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyggen Mellom Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1518 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hylsskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2514 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hynna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hyskjet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hystad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1929 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hysvær/Søla LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hægbostad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hækjenkleiv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2053 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hæstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-457 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgkjølen/Bakkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1295 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1223 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgsetleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1249 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgsmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4777 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgvollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høgåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-642 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hølbekkdalen og Litlhaugdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2578 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høljanmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1995 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hølvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1069 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvikskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høvringslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1067 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalmoan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1217 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høydalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1540 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høymyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Høyrokampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkøybotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håkåsæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hålandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1991 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hånåhoppet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hårrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håsteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-486 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håvarden og Klubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-298 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håvikevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1937 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Håøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Iglatjødno Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1989 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Igulsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ildjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-699 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ilene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Illholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-247 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Imsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-987 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-337 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Pantdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Ulvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Vassfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1359 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Viksfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4740 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1404 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-504 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-812 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-475 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1107 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innerdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1977-06-17-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innervisten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1339 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Innstrandfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2019 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Instestøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4759 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1500 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Iselva Naturreservat
Forskrift om vern av Ishavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4791 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Isi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Islandselve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Istad Naturminne
Forskrift om vern av Isøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4736 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jakopsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1095 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jamtheimen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-327 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jan Mayen NaturreservatJanMayen https://lovdata.no/forskrift/2010-11-19-1456 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jarenvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jarstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-818 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jávreoaivvit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-07-24-4806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jegningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jerndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-153 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jernåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-94 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Joberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1917 Ekstern lenke
Forskrift om vern av John Collets alle 6 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfrubråtveien 39 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfruland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jomåsknutene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jondalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jongsåsveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jora Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-434 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jordstøyp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1526 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jostedalsbreen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jotunheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jukulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Julesstraumen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2576 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdal Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-01-09-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Junkerdalsura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1508 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jurdalsknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-886 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulgrava Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-12-12-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jutulhogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2074 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juveruddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Juvsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærkysten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jærstrendene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jølsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-06-30-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jønjiljo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-703 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jørstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1012 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Jåvnesmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1959 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaffeskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-765 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kajalunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-562 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalandsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1055 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvassmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaldvågfjorden og Innhavet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1336 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalkheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1899 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallakmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kallskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1894 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2078 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1464 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-67 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kambo Naturminne
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kammerfossåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-815 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kampebråten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-69 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2108 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kanestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kaninøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kapitelberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kapp Linné NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karihavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-257 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kariholet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1639 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karljohansvern PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlshaugen Naturreservat
Forskrift om vern av Karlsvika Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1341 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1977-11-18-4198 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karlsøyvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1428 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-481 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Karusspytten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1631 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kastnesåsen og Grønlikollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2571 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Katterompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-670 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kattuglehøi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-57 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kausen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-727 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kauserudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kavringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-22 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kildeøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1666 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiletjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1060 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-75 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Killingholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-934 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kinn Naturminne
Forskrift om vern av Kinnhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kirkeneshalvøya Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-10-20-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisselbergmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kisteholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kiærmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2574 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeggen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-677 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellerberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-46 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellerhaugvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1376 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-68 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjellåsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-874 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjennetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjenstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjepina Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-865 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkebergåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-913 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerkvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1359 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjerringvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjeøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1693 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-74 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjosbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-909 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølaåne Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølsvikholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1708 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1414 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørholt Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kjørkjetangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-77 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klammersholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-302 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klekkefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-654 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kleveland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-31 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klingerhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2092 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klingsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klokken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-344 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kloppemyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klosteralléen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1086 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-463 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klovsteinen på Eiganes Naturminne
Forskrift om vern av Klyvelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1031 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1289 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knardal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1416 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1209 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knausnakken Naturreservat
Forskrift om vern av Knebeknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-41 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knerten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipetjennåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knipheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-715 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knubben BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-781 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knudansheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-822 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutmannsteinen på Byhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Knutshø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knutsliøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Knølltjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-80 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kobbevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1024 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koksabukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-742 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1355 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolebakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1944 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kollerudvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kollåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koloberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolstad Naturminne
Forskrift om vern av Kolsås/Dælivann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåsstupene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolsåstoppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koltjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Koløy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-258 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kolåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Komagværstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-937 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kommersøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Konglungen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-60 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongrosletta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsfjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavn Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-73 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongshavntjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-569 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-45 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsliin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsrudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1545 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-116 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpen og Sagkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1307 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korpreiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korsbrekke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korseikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korset BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Korsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-788 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-289 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kragtorpvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-739 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krakksfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krekling Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-51 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kremmerodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-79 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringlemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringler Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2584 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kringåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2104 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Krogshavn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krogshavn Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-804 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokelvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-924 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kroken Naturminne
Forskrift om vern av Krokholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-493 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1623 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2566 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1440 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krystallgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krødsherad prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Krøsstjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-4204 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-9 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkerøy-skjærgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-533 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-758 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråko Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-264 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-556 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Krålen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kråmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1985 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kubbholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-273 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpa Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulpåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kulthaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2291 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kurefjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kurland Naturminne
Forskrift om vern av Kuskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-790 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kutangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-38 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-483 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvalsteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-478 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1700 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvanndal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1916 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvanndalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1043 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannesvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-494 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannskardkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvannskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1486 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvasshyllan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1638 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvelderønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1330 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvellandsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvennskora Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-839 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernholmen og Rosmunnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-976 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernvasselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvernøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-508 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvikkleirøyran LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1405 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kviljo Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-725 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kviljo PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-725 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvinnafossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-807 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvisleflået og Hovdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-980 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvist Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-816 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvistemyrdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-703 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kviteflogi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2050 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitingane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-490 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitingsmorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1461 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitsanden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1689 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-61 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitskriuprestin Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1977-06-24-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvitvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-851 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvænangsbotn Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-171 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kvåsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1870 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kydlesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1286 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kynndalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1428 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kynneggene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kyrelitjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1970 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kyrhaugvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-14 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kyrkjeskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kyrkjevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1397 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kyste Naturminne
Forskrift om vern av Kåda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1044 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kåsene Nord Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1177 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Kåsene Sør Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1176 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Labbdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-789 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Labukta Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1180 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lagmannsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-72 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lagmannskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Láhko Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1314 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laksejuv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lakselvbukt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1025 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laksholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-287 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laksågaosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landavatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1298 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landfallvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landtjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-860 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallsnuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2557 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langebudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1022 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langedalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1386 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langesundstangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-42 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1984 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langfjelldalen–Holmdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1620 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langfjorddalen/Laggu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-859 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langholmene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-742 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-08-31-745 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-866 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-84 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langrasta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langrudmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langsetdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-760 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-62 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langsua Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-276 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langtjedn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langtjønna Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-182 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langtjørnlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-227 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langvassbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1514 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langvassdalen-Ruffedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-239 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-416 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-841 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-802 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-27 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langøyvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1245 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2556 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langåskjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lapphullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Larshullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Larshus Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3677 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Larvik bøkeskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Latharimoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1502 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laugen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1006 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauglolia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-975 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laukvikøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1440 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lautjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-34 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvhøgdi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-993 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-836 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1208 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-11-24-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lavangselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1491 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lavollskjosen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-862 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lavsjømyrene-Målikjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1430 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lavåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-93 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ledalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1568 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ledalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1457 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ledangsvalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ledsageren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-92 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leinslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-96 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leirbotndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-789 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leirfalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leirpollen-Halsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-868 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leirvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1422 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leitjernsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-209 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lekangsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-869 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lekjenndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Leknesøyene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2110 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lekum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4725 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lemfjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1395 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lemmingvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-867 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lemostangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-45 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lerdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-13-919 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lerheim Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lerstadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lesja Naturminne
Forskrift om vern av Letnes Naturminne
Forskrift om vern av Liaberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4801 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Liaberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1661 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Liabygda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1301 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Liadalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1542 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Liafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1448 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lian Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-950 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lid Naturminne
Forskrift om vern av Liefdefjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lien Naturminne
Forskrift om vern av Lienskjæret Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-997 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lierne Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lihellene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-511 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Liland Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-04-30-4180 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lilandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1364 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Bjerkøyskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-24 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Follesøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-03-30-249 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Halsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Kamøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Korssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-963 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Lestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-37 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Sølensjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-901 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lille Såstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lillebø Naturminne
Forskrift om vern av Lille-Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-50 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lillestø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1676 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lilleøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lilleøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1319 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lillomarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linborgvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1045 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1329 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linddalsliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1677 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linderud Gård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Lindevollsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindheim-Mannsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-851 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindhøy Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-06-25-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindly Naturminne
Forskrift om vern av Lindovara Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-976 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-799 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-845 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-845 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-695 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lindåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1427 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1380 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1295 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linlandveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-66 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Linnesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1515 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lislevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-804 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Listastrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-722 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Listeid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1353 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litle Fiplingsdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1752 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-307 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litle Marøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-837 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litlholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1706 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litlrien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-25 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litlstøelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-959 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Litlvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2023 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ljosådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1535 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ljøgodttjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1425 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ljønesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1423 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Loddvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1372 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Loddå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-296 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lofotodden Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-1001 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lofotodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1448 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Loftesnes Naturreservat
Forskrift om vern av Loga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-915 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lohnetjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-910 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Loi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-810 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lokbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lokna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomendeltaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomsdal-Visten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-05-29-553 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomtjønnmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-863 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomundsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-418 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lomundsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1219 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lona Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1900 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-949 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lonavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1277 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Londalen-Ørvilldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1567 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lone Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Longavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1451 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Loppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-96 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lopphavet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2022-06-22-1105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lordalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1308 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lote Naturminne
Forskrift om vern av Lovunda/Lundeura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1411 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lullefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1536 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lun Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-644 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundarsøyla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1269 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4186 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1525 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundevågen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-917 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundleiret Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1697 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundselvoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2096 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1442 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lundsneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-82 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lunnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-570 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1334 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lurekalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-299 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lurkevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-85 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lusaheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1991-04-19-246 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lusemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1971 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Luster Allmenning Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-975 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Luvdalsætra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1618 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lykkjevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4760 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngaland Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1041 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngbudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-650 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-403 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-734 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-52 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngsalpan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-02-20-384 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngværet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1696 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyngås-Lysgård Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2097 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lysakermoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-397 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lysen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1634 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lyseren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1347 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lysholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-460 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lysthuskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1940 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lystjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lytingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-02-24-123 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lødding Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2091 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løftlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-143 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løkeneshalvøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-673 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løkenesskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-674 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løkjin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-861 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lønaøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1059 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lønnsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2582 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lønøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lørensetertjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løve Naturminne
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-396 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Løvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-826 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Låen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2035 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågabakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1932 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Låge Islendingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-306 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågendeltaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågendeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-874 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lågåsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lånan, Flovær og Skjærvær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Lånan/Skjærvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Låveheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-27 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Låven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-04-17-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Madsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-955 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Magnilldalen-Busjødalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1570 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Makkaurhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-118 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-400 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1873 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Maliskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1964 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mallasvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-802 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-46 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malmhella Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-810 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malmøya brygge Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malmøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Malmøya og Malmøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-687 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mandal kirkegård Naturminne
Forskrift om vern av Mandalsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4771 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mannavatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1067 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mannfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mannskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mardalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1625 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mariafjellet - Skardbekken / Tjaetsiegaske Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1970 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Maridalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-978 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Marifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1450 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Markhus Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-09-06-596 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Markøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-81 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Marøyskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-733 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Massåsen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mastedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-164 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Materialen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-1000 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Matholhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1317 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Maurslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4767 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Maurtvedt Naturminne
Forskrift om vern av Máze Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Medjåura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4799 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melandsmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melfald Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1951-06-15-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-240 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1254 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellandsvågen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-420 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellandsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-420 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellemskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-31 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-228 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellomkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1426 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mellomøya Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melsom PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1032 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-99 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Meløyfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4720 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Melåsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1837 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Memorgotuva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2098 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Merkesfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1616 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mesætermyre Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1273 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Metubba Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1365 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Middagsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Middagsknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1362 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Middagskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1529 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midtfjellmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midtibrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midtsjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-748 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midtskogvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midt-Smøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Midtstrondbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-900 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Migan og Korsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2564 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1494 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mikkelsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-141 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Minilldalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Minnesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1527 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Misterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mjølvabotnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mjøsjødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-229 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mjøsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2096 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-165 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mjåta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-804 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moelv Brygge Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-87 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moffen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/1983-06-03-1029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moldberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1640 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moldfall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2202 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moldvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-484 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Molinga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Molnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1237 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Momyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-24-2026 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mordal Naturminne
Forskrift om vern av Morfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1458 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1096 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mosaksla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1469 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moseøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Moskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-385 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mossige Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Movatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-941 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muddværet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1403 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muggerudkleiva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-49 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-827 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-853 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mulvikknuken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mulåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mundheim Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1918 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Munklia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1059 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Murefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1524 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Murudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1896 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Murulonin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-663 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muttagruven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1908 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muttatjern Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1907 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muttjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3674 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Muusdalan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1618 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myklandsvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-885 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myklebustdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-945 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myklebustvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-382 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myldingi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1272 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myrbærskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-497 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myrnesset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1998 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myrvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1019 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Myskjaurene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mysubytta Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mysutjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mælslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mærrapanna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-652 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møkkalassene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-37 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møkstra-Grøningana Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mølen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4739 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mølmannsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1897 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mørkeli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mørkgonga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1424 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mørkridsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1068 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mørkvassjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1615 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mørkåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møsvasstangen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1989-10-13-1070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell - Hondle LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møysalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møysalen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møytla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1550 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Møytlaskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Mågøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-502 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måksteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måksteinen og Tovo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-256 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Målandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2204 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Målselvutløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1016 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Målsjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2211 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Månskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-785 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måren Naturminne
Forskrift om vern av Måsehamrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-863 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måstadfjellet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1451 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måstadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1450 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måsøra-Hofstadøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-406 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Måøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1033 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nag Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-214 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nakholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nakkeskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-766 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nakkestad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-07-09-1191 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nannestad kapellangård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1630 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Napperødtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nattmoråga Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2077 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Naturreservat sør for Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-29 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Natås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1988 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Naustdal-Gjengedal Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-20 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nauste Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1242 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nautarheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nautesund Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1064 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nautøy, Longholmen og Bukkholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-821 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nautå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1360 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Navassfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Navitdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-172 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Audna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-912 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Fjeldstad Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Flyvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1345 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Hassel Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-105 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Lyngdalselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-914 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Rødal Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Rønningkåsene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1879 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nedre Timenes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-941 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nekfallet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nekkøytåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-474 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nekmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4719 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nese Naturminne
Forskrift om vern av Neselva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-62 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesheim Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1043 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesheimvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-919 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesheimvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesplassen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesseby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-939 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1054 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesvåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1046 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nesøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-03-10-4 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nevlingkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1367 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nevlungstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nevra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-954 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nideng Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3682 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nigardsbreen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-07-12-1477 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Njemenjâikojohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-974 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nomevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1062 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordaust-Svalbard NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordbytjern Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1426 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordbyvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1001 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Norddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-241 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1959 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1337 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nord-Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-876 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordhasselvika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-727 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordheimsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1456 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordhuehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-834 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordkapp-fjellet og Hornvika PlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1929-05-31-4259 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordkjosbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1002 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordkvaløya - Rebbenesøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordraheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Brynsåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Dyttholknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1364 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Fugleskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-778 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Isfjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1187 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Lia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1880 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Longaskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-817 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Malmøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Munksjøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-784 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Nærsnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Pollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-573 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Rennesøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Sauholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-770 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Skarsholttjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Skaugumsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Skjælholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-771 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Snøfjelltjørn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2029 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Sogsti Naturminne
Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Varnvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordre Øyeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1975-12-05-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-926 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1558 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordstifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2568 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nord-Talgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-11-26-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordvest-Spitsbergen NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordøstre Askeskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-23 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordåa-Søråa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-665 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nordåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1671 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Norheimsøy og Lamholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-825 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Notholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-305 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nupafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-851 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1419 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nustad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-711 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nybutjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-859 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nygardsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1376 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nyhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Nykan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1454 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nyke - Tussen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1463 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nykvåg/Nykan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1462 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nylundsveien Naturminne
Forskrift om vern av Nystadneslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1509 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nysætervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-386 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nærevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-750 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nærøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-331 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nærøyane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nærøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nærøyfjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1280 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nørdstebøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1626 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Nålbogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1465 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oahcesaisuolu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-792 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1449 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddeholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1641 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Odnesberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-142 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksbåslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-970 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1612 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksevatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksevågdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-794 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-975 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Okstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-61 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksøy-Ryvingen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-388 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1826 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olaengåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-347 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olafloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1439 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olashei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-722 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olavsgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olavskjæran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-76 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olavskleiva 22 Naturminne
Forskrift om vern av Olberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-219 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olsengelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2087 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olsholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oltervågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Olvondo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-253 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Omborsnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Omgangsstauran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-114 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Omnflug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppdølsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppkuven - Smeddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-06-23-653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsalholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsaljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4772 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Opsahl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orebukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-568 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orholmen-Grøningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-876 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orkerødskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-964 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orlogskarten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4770 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orrevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orrevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1278 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orrhanemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1654 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Orskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-878 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1394 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osdalssjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1549 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-410 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1231 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1378 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Osen/Sandværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1437 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oslien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ospehaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2510 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ossian Sars NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1188 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ostjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1354 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Otervær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1415 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ottadalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1306 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ottem Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-846 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Otterstad Naturminne
Forskrift om vern av Otterstadstølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1435 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Otterøy og Hestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-254 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oust Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1544 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ovdalsdasvarri Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1640 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Padda Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-678 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-539 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Paradiskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-972 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pasvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-10-15-989 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Paulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-884 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Perholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-274 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Persfjorden-Syltefjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1386 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Persgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Persholknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1652 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Petersætra og Trestikledalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2538 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pihkahistamaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-977 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pindalen Øst Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1857 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pipra og Storrsjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1942 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pirane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Plankeholmane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Planteskoleparken Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Pollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1417 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Pollevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-751 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Porsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1965 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prekestolen og Ryggevanna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-973 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestaksla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1373 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestebakkefjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-154 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestegårdskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-242 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presteheie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-336 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestehesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1515 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-335 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presterødkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1316 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presteseter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2065 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presteskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-65 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestestøylen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestgardselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1224 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestnesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-270 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Presttjennmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1382 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestvannet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-920 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prestvatn LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1026 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prinseskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-30 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Prinsesseåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-170 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Purkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-41 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Puttmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-45 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rabali Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2205 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rabbolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1894 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1632 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rago Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-01-22-95 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ragstjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1270 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rahaugen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ráhpuk/Kilvasskogen Naturreservat
Forskrift om vern av Ráisduottarháldi Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-11-28-2113 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rakkfjordmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-871 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rambergbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-567 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-680 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rambergholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1703 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rambjøra LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4731 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1536 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramnfloget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1436 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramsbarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-507 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-500 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramshylla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2551 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramstadslottet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1425 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramsås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2560 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ramsås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1502 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-721 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rangeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rangkløvhammeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-651 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rankedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-627 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ranvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1524 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ratvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-389 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rauberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-98 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1896 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-276 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-266 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudkamlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1972 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudnesvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudsandberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-840 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudvassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-229 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-230 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-492 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1041 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raudøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1042 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rauer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-538 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rauerfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2090 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rauerkalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-537 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rauna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-83 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-310 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ravndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1624 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reddalsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Refsholttjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4741 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Refsnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-564 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Refvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-958 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Regimentsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Regnåsen og Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-885 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reieråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-566 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reilstad - Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-831 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reime Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reinbjørmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reinheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1302 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-06-05-4817 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reinøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-106 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reinåga Naturreservat
Forskrift om vern av Reisa Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1986-11-28-2112 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reisautløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1017 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reismyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2054 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reitvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1253 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rekedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2210 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rekvesøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1058 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Remerhornheiane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1226 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Remman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Remmendalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-530 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rennsjølia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-796 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Renålia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-144 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reppadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1986 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Repparfjord Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1642 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1465 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reppesleiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-405 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Resdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2107 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Revelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-982 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Reverompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Revlingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-773 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Revsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-58 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ridderspranget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1557 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rimbareidtjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1063 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ringane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ringaskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-285 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ringiåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-237 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ringmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-867 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ringsholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-714 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rinilhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-679 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rinnleiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1300 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ripan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-04-02-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risahullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risbakken 22 Naturminne
Forskrift om vern av Risdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1546 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risheimøyi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rislåknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1537 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rismyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1364 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Riste Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ristesundsanden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1233 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1413 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1027 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-53 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risøya Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-800 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Risøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rivingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-44 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Roaldsand Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-392 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Robergvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4743 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Roddinesset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1967-05-19-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rodeholene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rogberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1838 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rogholt-tjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-862 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rognane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-471 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rogneholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-398 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rogneskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-757 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rognhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rognholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-25 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rognsflauane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-713 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rognsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-374 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rohkunborri Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-224 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rokke Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1236 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rokkåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1507 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rolla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-667 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rollagåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1306 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rolsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1701 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Romeheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1868 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Romerike Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1985-11-01-1943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Romsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1035 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Romsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1303 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Romsæterberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-790 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rondane Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1266 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rossefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-565 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rossfjordstraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1335 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rosstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-281 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rosstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2051 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rosåsmyr og Ospåsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1964 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rotlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1971-02-05-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rotnedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1401 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rottåsberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1279 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2097 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rubbulifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1658 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2070 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rud østre Naturminne
Forskrift om vern av Rudsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3675 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rudskampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-238 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rudslandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-234 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ruholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-36 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rukkevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-717 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rullestadtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-749 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Runde Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-30-4823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Runde Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-04-30-4823 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rundeholmen i Opsangervatnet Naturminne
Forskrift om vern av Rundfjelldalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-967 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1620 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rupefjell og Selslinatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1304 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ryggsteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-485 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ryggsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1524 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rysjøen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4706 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rystraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1338 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ryvingen og Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-815 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ræstadtangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1243 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røabukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-405 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røamyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1218 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rød Naturminne
Forskrift om vern av Rødberget MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-691 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rød-Dirhue Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-835 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rødholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-84 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rødholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-868 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rødmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1213 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rødsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røed Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1980-03-07-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røine skog Naturminne
Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1298 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-94 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rønningsfossene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-50 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rønnomdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rønnåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-05-11-1 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rønset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-805 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rørmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1098 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rørvikholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-39 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rørvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-393 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Rørvikvågen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-394 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røsaker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1305 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1966 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røssholmen-Skjela-Oterholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-874 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røsskleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-712 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røssvassholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-231 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røstlandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1370 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røstøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-957 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røstøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røtkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4710 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røverkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røykeneselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1535 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røykenvika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-843 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røyklibotnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-964 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røyrtjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-916 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Røyrtveit Naturreservat
Forskrift om vern av Røysa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1528 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Råbesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2093 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Råen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Råndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-961 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Råndalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Råsok Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1067 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagbekkskåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2690 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagelvvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-878 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-243 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1431 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-101 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sagåsen og Stueåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1312 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sakkhusmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4785 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sakrisodden Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4738 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sakrisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-945 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sakseåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-233 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saksfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-927 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltbuskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-730 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltfjellet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2078 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2076 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-756 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltstein-Kløvningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-875 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltstraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Saltstutlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-990 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Salvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1367 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Samsjøberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1639 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Samsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1463 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandblåst/Gaustadvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-421 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandbu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4757 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-857 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandbukta-Østnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1523 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sanddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-985 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sanddalstjedn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-850 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sanddøldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-957 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandebukta LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-820 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandehorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-661 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sanden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-929 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandfjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1637 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandfjordneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1635 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandgrovbotn-Mardalsbotn BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-438 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-275 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-294 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-35 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandsbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-959 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4793 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-864 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-381 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandsøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4792 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1427 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandtjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2099 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandungåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-156 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1974-08-09-10 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvik Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1974-01-24-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1327 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-547 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikbukta Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-848 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1874 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1710 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandviki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1971-10-29-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1229 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandvikseidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-939 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandværet LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1412 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandøya-Vattøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-854 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandøysalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-547 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandå og Henestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-155 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandågjelet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sandågrotta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-282 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sankkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-04-11-350 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sankt Hansåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sassen-Bünsow Land NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1189 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sauedauen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-780 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sauøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1468 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seiland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1364 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seilskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-41 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seimsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4708 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seinesodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1356 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-971 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sekkjedalstjørn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-308 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seljebotsmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sellegrod Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-37 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Selnesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1373 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Selsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-100 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Selskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-759 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Selskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-11 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Selvikvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-402 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1456 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seløyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-244 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Semska-Stødi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2081 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Semsvannet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-755 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Semsøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-17 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sengane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-249 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Senholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-488 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Senjen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-261 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Seterelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1372 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-04-28-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Setningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-981 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Setråsen og Femanger Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1935 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sigridbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-837 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sildekruna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-459 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Siljufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Simadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1299 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Simaklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-232 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Simle Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-328 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Simonsodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1179 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Simskarmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2007 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Singsmyra, Svinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-678 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sirijorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1753 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sislemyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4779 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1948 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjoalemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1990 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjunkhatten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2010-02-05-131 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjuve Naturminne
Forskrift om vern av Sjøbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-786 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjøforsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-951 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjøholt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-826 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjølingelve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjømannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-716 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjømyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-92 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sjøvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-16 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skaftådalen, Hekland Naturminne
Forskrift om vern av Skalmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-882 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skalstad Naturminne
Forskrift om vern av Skandøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2072 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skansenøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1524 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-979 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-489 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardmodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-936 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardseterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-988 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-21 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarnsundet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1333 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarpsbråtet, Tveit ytre Naturminne
Forskrift om vern av Skarra Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-53 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4164 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-02-20-390 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarvatun Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-889 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skasberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1954 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skatland Naturminne
Forskrift om vern av Skatvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1533 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skaugumsåsen og Åstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2530 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skaumsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1464 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skaupsjøen/Hardangerjøkulen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4829 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skavdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2083 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skeilia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1471 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skeisneset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2111 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skibergfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1624 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skibotnutløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skiftenes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1626 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skiftestad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1066 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skilbreivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-955 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skinnerflo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-387 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skinstadreset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1037 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skipsfjord LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-877 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skipstadsand Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-554 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skirvedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-826 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skitnebufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3672 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skittenskarvholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1453 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjebergkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-573 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjede Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-62 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjeftkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-235 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjeggedalsheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2520 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjelbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-983 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjellingshovde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1684 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjellådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-960 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjelstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1425 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjerbæk Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpe Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpemyr Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1909 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjerva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-969 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjettenberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1974 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjoralia Naturreservat https://lovdata.no/LTII/forskrift/2022-02-11-207 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjækra Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1692 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjæløysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-536 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjærbekkraudkollen og Lauvåskampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1956 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjærberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2533 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skjøringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-69 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sklinna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1686 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Sklinnaflesin BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1687 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skogafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1432 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skoganvarre Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1503 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skogerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-669 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skogerøy-Lyngholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-56 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skogkjerringholet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-348 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skognesvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1013 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skograubergene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-943 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skogvoll Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1993 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skoland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-01-26-5 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skolldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-792 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skolten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2552 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skomakerskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-779 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skor Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-946 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1957 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorbekklia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1063 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skordalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1619 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorgeura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-851 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorpa NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorpa-Nøklan LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-842 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorpeholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-465 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorpen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-787 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skorskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-651 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skotholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-72 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skotjernfjellet og Snellingsrøysene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2069 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skotta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skottfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1541 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skottjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-808 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skottvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-833 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skrapekleiv Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-24 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skraptjønnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-681 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skrefsrudsteinen på Storhaug Naturminne
Forskrift om vern av Skremyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4766 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skrim og Sauheradfjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1448 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skrimfjella Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1283 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skråstadheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1513 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skråvik Naturminne
Forskrift om vern av Skudesundskjærene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-04-13-3 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skuggevik Naturminne
Forskrift om vern av Skultrevassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-710 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Skurvedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2516 Ekstern lenke