Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5763 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 Ekstern lenke § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elfenbenslav som prioritert art https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613 Ekstern lenke § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 Ekstern lenke § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 Ekstern lenke § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 Ekstern lenke § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 Ekstern lenke § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 Ekstern lenke § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716 Ekstern lenke
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 Ekstern lenke § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 Ekstern lenke § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 Ekstern lenke § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 Ekstern lenke § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 Ekstern lenke § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 Ekstern lenke § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020 Ekstern lenke
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 Ekstern lenke § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 Ekstern lenke § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Adnaråsen Naturreservat
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543 Ekstern lenke