Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1617 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-226 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1399 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1241 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-91 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-555 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1040 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Hermansenøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377 Ekstern lenke