Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Laksholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-287 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Laksågaosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1429 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landavatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1298 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1297 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2517 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landfallvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1057 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Landtjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-860 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-962 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallsnuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-12-16-2557 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langebudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1022 Ekstern lenke