Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Oahcesaisuolu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-792 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1449 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddeholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-505 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oddelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1641 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Odnesberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-142 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksbåslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-970 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1612 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksevatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1633 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksevågdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-794 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oksfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-975 Ekstern lenke