Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åfarhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1891
Forskrift om vern av Ågårdselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-637
Forskrift om vern av Åholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1522
Forskrift om vern av Åkersvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-01-22-47
Forskrift om vern av Åkre og Vikane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1627
Forskrift om vern av Åkrokan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4765
Forskrift om vern av Ålfotbreen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-9
Forskrift om vern av Ålnestangen og Tynestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1955
Forskrift om vern av Åmotan-Grøvudalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-433
Forskrift om vern av Åmotsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-430