Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-832 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åslandsøya og Kjeøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2052 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-688 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åsnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2102 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-7 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åsvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1407 Ekstern lenke
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 Ekstern lenke § 77