Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3357 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1267 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4752 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-221 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-858 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-288 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-735 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071 Ekstern lenke