Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5773 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Øyungen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1569 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Øyvassheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Øyvassheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1828 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åbakkfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1455 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åbjørdalen/Diedtjienvuemien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2370 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åbjørdalen/Diedtjienvuemien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2023-12-20-2370 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åbyelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-806 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ådalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ådalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-994 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Ådland Naturminne