Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

5773 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1407 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Åsvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1407 Ekstern lenke
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 Ekstern lenke § 77