Hopp til innholdet

Viser 0 saker

Trefflisten viser alle saker som gir treff på søket. Flere vedtak kan ligge på samme sak, f.eks. hvis saken også har vært behandlet av klageinstansen.

 • Tema: Rovvilt
 • Myndighetstype: Tilsynsutvalg
 • Tiltak: Røye
 • Art: Rogn
 • Offentlige vedtak
 • Forskrift: Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål
 • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
 • Stedfestet med kommune/område
 • Tiltaksstatus: Omgjort
 • Tiltaksutfall: Avslag
 • Forvaltningsområde: Både innenfor og utenfor forvaltningsområde
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Eksport