Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25580 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.09.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra løyve, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 17.09.2021 Verneområder
Reppesleiret naturreservat — dispensasjon til vegetasjonsrydding langs jernbanelinje Last ned vedtak Stjørdal kommune 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for uttak av felt storvilt med ATV - Kongrosletta naturreservat Stjørdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av ATV i Lystjønna naturreservat for utfrakt av felt storvilt Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Transport av forsyninger, utstyr og avfall med snøskuter til og fra Breilihytta i Finnemarka naturreservat vinteren 2022, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Vannledning Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Oppkjøring av skiløyper i Langåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Snøskutertransport til Sørmyrseter i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til gjennomføring av forskningsprosjekt i 8 verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.09.2021 Verneområder
Eksport