Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

26751 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.10.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Utbedring av tursti i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 21.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til utsetting av kasser for oppsamling av snø Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Vedtak - Espedalen LVO - oppsetting av skigard gbnr 238 1 280 - Slia - Elisabet og Oddgeir Hårstadhaugen Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 18.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling i Torsæterkampen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt - Torpa Idrettslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til legging av ny vannledning for jordbruksvanning - Lamyra - Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til utbedring og oppkjøring av skiløyper i Skasberget naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Gjennomføring av forskningsprosjektet "Prosjekt EcoForest" – utvidet tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Eksport