Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

25878 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Hynna naturreservat - dispensasjon - bruk av drone i forbindelse med restaureringsprosjekt Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 28.09.2021 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 27.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter for samling til slakteuttak - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 27.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til Innerdalshytta - Innerdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 27.09.2021 Verneområder
Tillatelse til etablering av klopper, lavflygning og landingstillatelse i Anda naturreservat i Øksnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 27.09.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til enkle tiltak på stier, drifts- og kjerreveier i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 27.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Løten, Ringsaker og Hamar kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.09.2021 Rovvilt
Delvis innvilget tillatelse til frakt avfelt elg i Stabbursdalen nasjonalpark - jaktfelt Stabbursdalen nord Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 25.09.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Langsua nasjonalpark - Bruk av drone - Forsvarsbygg Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 24.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - tillatelse til skadefelling av bjørn i deler av Steinkjer og Snåsa kommuner 20. august 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2021 Rovvilt
Eksport