Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2317 Resultater

  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om kjentmannskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om skadefelling av gaupe i deler av Melhus og Midtre Gauldal kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2021 Rovvilt
Landing med helikopter - Heliwing - Seiland nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 16.09.2021 Verneområder
Tillatelse til å innføre skrukketrollartene Armadillidium werneri, Armadillidium maculatum, Porcellio haasi og Porcellionides pruinosus, søknader om innførsel av skrukketrollarten Trichorhina tomentosa og spretthalearten Sinella curviseta stilles i bero Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.09.2021 Fremmede organismer
Avslag på søknad om utplassering av geocache i Østre Hovedøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.09.2021 Verneområder
Dispensasjon og krav om retting på utførte byggetiltak på hytte - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 08.09.2021 Verneområder
Klage på vedtak om bruk av snøskuter til kjentmannskjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - oppføring av kulturhistorisk bygg i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av ATV for uttransport av felt storvilt - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 06.09.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune - 060921
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 06.09.2021 Rovvilt
Eksport