Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2383 Resultater

  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Gjesåssjøen NR - Avslag - motorisert rydding av skøytebane Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - snødekt mark - persontransport til isfiske på Blakksjøen og Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Farsund - Listastrendene landskapsvernområde - dispensasjon til fasadeendring på sjøbod gnr. 50/1 Vigan Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 11.01.2022 Verneområder
Avslag på søknad om motorferdsel i den sørlige delen av Store Sametti - Skjelvatnet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.01.2022 Verneområder
Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av gaupe i Saltdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 06.01.2022 Rovvilt
Avslag på søknad om oppføring av minnesmerke - Innerdalen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 05.01.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om utvidelse av bryggeanlegg innenfor Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Verneområder
Svar på søknad om grøft, Orrevatnet naturreservat, Klepp kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 03.01.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om å erstatte anneks med hytte, utvidelse av brygge, samt å bygge to båtnaust på Hvalø innenfor Færder nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.12.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.12.2021 Rovvilt
Eksport