Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2117 Resultater

  • Utfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe – Burfjorddalen i Kvænangen Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av bjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner - april 2021 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om forebyggende uttak av bjørn - rovviltregion 5 - Svahken sijte Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om tillatelse til å sette ut Blankmispel (Cotoneaster lucidus) på Øvre Verksgård i Larvik Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Fremmede organismer
Vedtak i klagesak om bygging av undervannsobservatorium i Saltstraumen marine verneområde Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Engerdal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om utsetting av utenlandske treslag - 73/18 - Bodø Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 14.04.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Søknad om bruk av snøscooter og UTV med belte i samband med filming ved Lordehytta i Åseral kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 13.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Eksport