Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

450 Resultater

  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til utsetting av utenlandske treslag til skogproduksjon– gbnr. 891/1 og 895/3, Indre Østfold kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.05.2022 Utsetting av utenlandske treslag
Melding om vedtak - Søknad om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold på kraftlinje - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 05.05.2022 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - Kattanakken - Løyve til skilting og sikringstiltak på sti
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 25.04.2022 Verneområder
Tillatelse til skadefelling av jerv i deler av rovviltregion 5 - Forollhogna
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.04.2022 Rovvilt
Avslag på søknader om skadefelling av brunbjørn i Grane og Hattfjelldal kommuner 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2022 Rovvilt
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til to gjeterbuer ved Finnråa og Smørfjellet - 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 25.03.2022 Verneområder
ADM 2022-17 Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark - bruk av snøscooter - formidlingsoppgaver
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.03.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel for synfaring av kraftlinje - Sotnakkvatnet naturreservat - Molde kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 01.03.2022 Verneområder
Melding om vedtak - Søknad om forlenget dispensasjon til testmerde i Breidlibukta - Nekkar ASA - Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 03.02.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - endring i tillatelse til transport med snøscooter til Svenskmoen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.01.2022 Verneområder
Eksport