Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

399 Resultater

  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Svar på klage på avslag om fellesbrygge Vessøyneset 59/18
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon for helikopterfrakt til Nøre Herdalen, endra løyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 31.08.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, endra dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 20.08.2021 Verneområder
Endring i tidlegare innvilga landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - klage tatt til følge - tillatelse til riving og oppføring av uthus på fritidseiendom i Skarvdalen, Os kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 18.08.2021 Verneområder
Svar på søknad om fellesbrygge på 59_18 Vessøyneset - Grimstad kommune- Raet NP
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Skadefellingstillatelse på en (1) bjørn i deler av Verdal kommune - 17.07.2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.07.2021 Rovvilt
Løyve til felling av skadegjerande jerv - Fjord kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 12.07.2021 Rovvilt
Eksport