Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

418 Resultater

  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Svar på klage om dispensasjon for bruk av ATV i Stussvikhovda naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 07.12.2021 Verneområder
ADM-2021-76 Berglimyra og Klumplifjellet naturreservat - bruk av snøscooter for transport av materialer gjennom naturreservatet til Lakavasshytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 24.11.2021 Verneområder
ADM-2021-70 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter, ATV og helikopter - sanering av telefonlinje mellom Gaundal og Gjefsjøen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk ved Breidlibukt innenfor Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.10.2021 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Svar på klage på avslag om fellesbrygge Vessøyneset 59/18
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 10.09.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.09.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - utsiktspunkt Sivlefossen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 02.09.2021 Verneområder
ADM-2021-61 - Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av helikopter for transport av utstyr og proviant til Ryplihytta
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 01.09.2021 Verneområder
Eksport