Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

691 Resultater

  • Tiltaksstatus: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Melding om vedtak - Brattefjell-Vindeggen LVO - Seljord - 142/1 - Sandsetvegen 591 - tilbygg til fritidsbolig
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 24.03.2022 Verneområder
Legging av to nye spillvannsledninger i Åkersvika naturreservat, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.01.2022 Verneområder
Endret dispensasjon til skadefelling av grågås i Nordre Rennesøy fuglefredningsområde i 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stavanger kommune 14.01.2022 Verneområder
Svar på søknad om grøft, Orrevatnet naturreservat, Klepp kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 03.01.2022 Verneområder
Dispensasjon motorferdsel - Lundarsøyla Naturreservat – transport av minigraver Last ned vedtak Stavanger kommune 27.12.2021 Verneområder
Kvote for jakt på gaupe i 2022 - region 7 og 8
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.12.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om oppføring av tilbygg på Byrsetra i Frydalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Verneområder
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på byggetiltak i Grimsdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Verneområder
Endeleg avgjerd i klagesak - klage på løyve til utsetting av sitkagran (Picea sitchensis) i på gnr./bnr. 158/1 Farsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.11.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Eksport