Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

585 Resultater

  • Status: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Hardangervidda nasjonalpark. Vedtak i klagesak om byggetiltak på Skvettehytta, Maarfjell Sameige Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.03.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til transport med snøskuter for frakt av ved og utstyr til to buer Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 23.03.2021 Verneområder
Klagebehandling. Romsdalen LVO - motorferdsel 2021-2023 - bruk av UTV med belte, for persontransport til hytte i Vermedalen. Dispensasjon.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 12.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på tillatelse gitt av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparkstyre til guidede turer
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 02.02.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om skadefelling av jerv i Lainiovuoma sameby, Buossir/Gassavaggi, Målselv kommune, Troms
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 26.01.2021 Rovvilt
DSNP 21-02 Klage på delvis avslag - Søknad om organisert ferdsel og motorisert ferdsel snødekt mark for UK Royal marines - søker HV-11
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.01.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - pålegg om retting på eiendommen gnr 1 bnr 7 i Bykle kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.01.2021 Verneområder
Avgjørelse av klagesak - vedtak om tillatelse til skadefelling av ulv i Åseral kommune m.fl. i Agder av 10. september 2020 og vedtak om endring av geografisk virkeområde for tillatelsen av 15. september 2020
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 18.12.2020 Rovvilt
Kvamsfjellet naturreservat - ettersyn av kraftlinje - søknad om dispensasjon - tillatelse og avslag Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 15.12.2020 Verneområder
Reinheimen NP - Lordalen LVO - avslag på søknad om motorferdsel under vinterøving for UK Royal Marines
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 09.12.2020 Verneområder
Eksport