Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

13648 Resultater

  • Stedfestet med representasjonspunkt i kart
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - Motorferdsel - Helikopter - Utbetring av buforveg i Mørkridsdalen - 2022 - Skjolden grunneigarlag Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 07.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av sopp i Holmvassdalen naturreservat i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.07.2022 Verneområder
Tillatelse til prøvetaking i Geitungsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Delegert sak - Reinheimen NP - dispensasjon - motorbåt - fiske i Leirungsvatnet og Torsvatnet - 2022-2027 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2022 Verneområder
Vedtak Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - søknad om transport med ATV på Hyllingsveien - NGU Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 06.07.2022 Verneområder
Eggholmane-Lisjeholmen nr - dispensasjon for helikoptertransport
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av bil i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 06.07.2022 Verneområder
Motorferdsel barmark, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Dyrdal, skjøtsel av kulturlandskap dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 05.07.2022 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av helikopter for transport av ved og utstyr til Lappjordhytta Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 05.07.2022 Verneområder
Eksport