Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

11922 Resultater

  • Stedfestet med representasjonspunkt i kart
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
dispensasjon fra verneforskrift, Søndre Frøyland fuglefredningsområde, Time kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 20.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i forbindelse med tilsyn og sanking i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.04.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med bil til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.04.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.04.2021 Verneområder
Delegert vedtak - dispensasjon - Romsdalen LVO - motorferdsel - snødekt mark - Kabben Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra gråmåke, svartbak og grågås 2021 i Øksningen naturreservat - Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg av grågås 2021 i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til å plukke egg av grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde Frosta Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Dispensasjon til sanking av egg fra grågås i Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 19.04.2021 Verneområder
Transport med ATV til Budalsvika og reparasjon av vei i Lundsneset naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Eksport