Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

1014 Resultater

  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om dispensasjon til hogst på Oslo kommunes eiendom på Hammeren og Skar i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.01.2022 Verneområder
Legging av to nye spillvannsledninger i Åkersvika naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 20.01.2022 Verneområder
Gjesåssjøen NR - Avslag - motorisert rydding av skøytebane Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Kvisleflået og Hovdlia NR - Avslag - snødekt mark - persontransport til isfiske på Blakksjøen og Hognsjøen Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
Skråstadheia naturreservat - dispensasjon til å benytte stisystemet i forbindelse med KRSUltra Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 19.01.2022 Verneområder
Tilleggsdispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.01.2022 Verneområder
Løyve til felling av unge trær i Rambjøra landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 18.01.2022 Verneområder
Dispensasjon - landing med helikopter - Skomvær fyr - Røstøyan landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 17.01.2022 Verneområder
Dispensasjon til prøvetaking av stortare
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 17.01.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Børselvdalen naturreservat i forbindelse med vannprøvetaking i Børselva Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 14.01.2022 Verneområder
Eksport