Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

1460 Resultater

  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til prøvetaking i Geitungsholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 07.07.2022 Verneområder
Skadefellingstillatelse på -1- bjørn ved Sirbma - Tana kommune 07072022-14072022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 07.07.2022 Rovvilt
Dispensasjon til innsamling av sopp i Holmvassdalen naturreservat i Grane
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 07.07.2022 Verneområder
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nord-Odal med flere kommuner. Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2022 Rovvilt
Forlengelse av fellingstillatelse på ulv i Nord-Odal med flere kommuner.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2022 Rovvilt
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med tiltak på ATV-trase - Ledalen naturreservat - 07.07.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2022 Verneområder
Dispensasjon til skjøtsel i deler av Karlsøy prestegård naturreservat og Lågmyra naturreservat, Karlsøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.07.2022 Verneområder
Vesle Rokosjøen NR - dispensasjon - linjerydding av kraftlinjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av bil i Larvik bøkeskog landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 06.07.2022 Verneområder
Eggholmane-Lisjeholmen nr - dispensasjon for helikoptertransport
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 06.07.2022 Verneområder
Eksport