Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

7033 Resultater

  • Myndighetstype: Fylkesmann
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til oppsetting av skilt - Solbergheia naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 27.12.2020 Verneområder
Motorferdsel til hytte ved Melkevatn i Melkevatn-Hjertevatn-Børsvatn NR, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 22.12.2020 Verneområder
Vindflomyrene NR - avslag på søknad om etablering av trase for hundekjøring Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 22.12.2020 Verneområder
Dispensasjon for opprusting og omlegging av tursti i Prestaksla naturreservat - Molde kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 21.12.2020 Verneområder
Søknad om dispensasjon for motorferdsel til hytte på eiendom gnr bnr fnr 296/1/33 i Vikerfjell naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 18.12.2020 Verneområder
Tilleggssøknad i samband med gjennomføring av Expedition Amundsen pulkløp 2021 - Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 18.12.2020 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften for lisensfelling av ulv i sju naturreservater i Elverum og Åsnes kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.12.2020 Verneområder
Søknad om dispensasjon for utvidelse av Gåsedamveien for tømmertransport i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 18.12.2020 Verneområder
Lågendeltaet naturreservat og inntilliggende vassdrag - Forundersøkelser for mulig ny E6 - Tilleggsutredninger fisk - Norconsult
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.12.2020 Verneområder
Imsdalen NR - Skardseterlia NR - dispensasjon - utfrakt av storvilt med ATV - Ringebu Fjellstyre Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 18.12.2020 Verneområder
Eksport