Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

379 Resultater

  • Myndighetstype: Kommune
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om dispensasjon for å anlegge badebasseng innenfor Værne Kloster landskapsvernområde Last ned vedtak Moss kommune 02.12.2021 Verneområder
Reguleringsplan for Sognsveien 102 Last ned vedtak Oslo kommune 24.11.2021 Utvalgte naturtyper
Dispensasjon for graving av lavspentkabel innenfor Høgkjølen/Bakkjølen NR Last ned vedtak Orkland kommune 10.11.2021 Verneområder
Motorferdsel på bar mark i Skarmodalen naturreservat Last ned vedtak Hattfjelldal kommune 18.10.2021 Verneområder
Søknad om fornyet løyve til utkjøring av elg fra Vassland naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hægebostad kommune 14.10.2021 Verneområder
Reppesleiret naturreservat — dispensasjon til vegetasjonsrydding langs jernbanelinje Last ned vedtak Stjørdal kommune 17.09.2021 Verneområder
Motorferdsel på bar mark - Fisklausvatn - Favnvassdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Hattfjelldal kommune 07.09.2021 Verneområder
Tillatelse til undervisning i Nevra naturreservat Last ned vedtak Stjørdal kommune 25.08.2021 Verneområder
Løyve til gangbru i Nigardsbreen naturreservat Last ned vedtak Luster kommune 06.07.2021 Verneområder
78/3 Tilbakemelding - meldeplikt for tiltak i utvalgt naturtype - slåttemark Last ned vedtak Malvik kommune 08.06.2021 Utvalgte naturtyper
Eksport