Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

370 Resultater

  • Myndighetstype: Kommune
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til rydding av vei/gjerding i Solum naturreservat Last ned vedtak Grong kommune 27.03.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om oppsett av gjerde og rydding av gjerdetrase og rydding av skogsvei Last ned vedtak Stavanger kommune 26.03.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel i Sanddøldalen naturreservat Last ned vedtak Grong kommune 26.02.2021 Verneområder
Oppføring av anneks/vedbod på fritidseiendom GID 70/17 -Hodalsveien 1515- Hodalen LVO Last ned vedtak Tolga kommune 25.02.2021 Verneområder
Riving av anneks/vedbod- oppføring av nytt på fritidseiendom GID 66/71 -Hodalsveien 1695- Hodalen LVO Last ned vedtak Tolga kommune 25.02.2021 Verneområder
Svar på søknad om dispensasjon til å grave ned impulsjording i verneområde på grensen til Strønes naturreservat Last ned vedtak Indre Østfold kommune 13.11.2020 Verneområder
Tiltak Forsvarsbygg Stavanger kommune 02.11.2020 Verneområder
Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av hytte gbnr/fnr 73/1/79 - Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nore og Uvdal kommune 15.10.2020 Verneområder
Stuttgonglie naturreservat - dispensasjon for motorferdsel i utmark - leigekøyring Last ned vedtak Vågå kommune 14.10.2020 Verneområder
OPPSETTING AV BOD/UTEDO OG MINDRE TERRENGINNGREP PÅ FRITIDSEIENDOM- GID 65/80- HODALSVEIEN 1663 - HODALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Last ned vedtak Tolga kommune 01.10.2020 Verneområder
Eksport