Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

12828 Resultater

  • Myndighetstype: Nasjonalpark- og verneområdestyrer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Motorferdsel traktor, utvida periode, reparasjon stølshus, skjøtsel, næring - Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hjølmo, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Vassete - støl til Nedbergo, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Motorferdsel helikoptertransport proviant og utstyr, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Hjerkinn LVO m_BV - Fokstugu LVO - bar mark - Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak- Hjerkinn LVO m biotopvern - transport på Snøheimvegen - henting av sau - vedlikehold - Haukberget Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad - Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - barmark - transport på Vålåsjøhøvegen mellom Hjerkinn og Grisungvatna Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Søknad om ekstraturer - Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - barmark - kjøring på Vålåsjøhøvegen til Grisungen - oppføring av ny bu Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak- Hjerkinn LVO m_ BV - Fokstugu LVO - transport langs Vålåsjøhøvegen til Grisungen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - snødekt mark - transport til og fra Lågisetra i forbindelse med sanking av sau Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Dalsida LVO - dispensasjon - ny bru over Sandåe Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2022 Verneområder
Eksport