Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

12097 Resultater

  • Myndighetstype: Nasjonalpark- og verneområdestyrer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2024 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Bløyvangen - Nedre Tverrglitra - Øvre Tverrglitra Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røssetvollen - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 20.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer, ved og tyngre utstyr til hytte ved Helgetunsetra og båthus ved Stor-Rindvatnet - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2022 Verneområder
Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med rovdyr registrering i Øvre Dividal nasjonalpark for perioden 2021-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 20.01.2022 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - øvingsplan - B4 kjentmannstur - oppkjøring av spor i Asbjørnsdalen - Brennhaug - Lesja og Dombås Røde Kors Hjelpekorps Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 20.01.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - fiskebu til gbnr 28/1 ved fremre Vulutjønn Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-002 Delegert sak -Tillatelse - 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - snødekt mark - Snøfjellstjønnvegen 572 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-003 Tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP – Åmotsdalen LVO - snødekt mark - transport til Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 19.01.2022 Verneområder
Løyve for mindre inngrep og dronebruk for arkeologiske undersøkingar Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 19.01.2022 Verneområder
Eksport