Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

20758 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Motorferdsel med fly i Fulufjellet NP og Fregn NR - Dispensasjon for geofysiske målinger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 17.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, Alrekstølen / Vøvringen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 17.06.2021 Verneområder
Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder - dispensasjoner for motorferdsel med helikopter til Vollasetra og Innerdalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 17.06.2021 Verneområder
Haramsøya vestside naturreservat - dispensasjon fugleregistreringar Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.06.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde - utvidet tillatelse til montering av el-ferja - Randsfjordferja Elrond Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Mikkelsberget NR - dispensasjon - rydding av sti og gamle sæterveger Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Fleirårig løyve til snøskutertransport av saltstein - Søreide og Ryssdal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Merking av sti frå Berdalseggja til Eikeneshesten - Gloppen kommunel Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med traktor til brygge i Kasebukta gbnr 47/8, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon omlegging tilkomststi parkering 21/45 Vigdelstranda Sola Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 16.06.2021 Verneområder
Eksport