Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

11067 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2024 - snødekt mark - utkjøring av saltstein - Bløyvangen - Nedre Tverrglitra - Øvre Tverrglitra Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for transport av materialer, ved og tyngre utstyr til hytte ved Helgetunsetra og båthus ved Stor-Rindvatnet - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 20.01.2022 Verneområder
Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med rovdyr registrering i Øvre Dividal nasjonalpark for perioden 2021-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 20.01.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - snødekt mark - fiskebu til gbnr 28/1 ved fremre Vulutjønn Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.01.2022 Verneområder
Gjesåssjøen NR - Avslag - motorisert rydding av skøytebane Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 19.01.2022 Verneområder
DNPS-DV 22-003 Tillatelse 2022 - 2025 - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP – Åmotsdalen LVO - snødekt mark - transport til Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
Skråstadheia naturreservat - dispensasjon til å benytte stisystemet i forbindelse med KRSUltra Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 19.01.2022 Verneområder
Løyve for mindre inngrep og dronebruk for arkeologiske undersøkingar Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 19.01.2022 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - 47/107 - Bastangen - dispensasjon for motorisert ferdsel - frakt av materialer med helikopter - Hvaler Håndverk AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 19.01.2022 Verneområder
Tilleggsdispensasjon til fornying av 132 kV-ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, Myrvatn naturreservat, Tjeldsund kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.01.2022 Verneområder
Eksport