Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

9219 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til å sette opp viltkameraer og nødvendig ferdsel med båt i Østensjøvannet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel på snødekt mark reparasjon av vannskadet hytte i Cievccas Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 21.04.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - Tillatelse til innsamling av egg og fangst av ærfugl til forskningsformål - Norsk institutt for naturforskning - 2021 Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til floraundersøkelser i Ferkingstadøyane naturreservat Last ned vedtak Karmøy kommune 21.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å utføre utfiske med tilhørende miljøovervåkingsprogram i Østensjøvann naturreservat i Ås kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 20.04.2021 Verneområder
Tillatelse til restaurering av uthus, samt motorferdsel, for transport av material til samme prosjekt. Statskogs uthus ved inngangen til Anjavassdalen, Øvre Dividal nasjonalpark. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 19.04.2021 Verneområder
Motorisert ferdsel for tilsyn med riksgrensen i Lundsneset naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 19.04.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid på sjøfugl SEAPOP Kongsfjorden, Isfjorden, Alkefjelle, Kovalskij'fjellet - 2021 - RiS-ID 361 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 18.04.2021 Verneområder
ADM-2021-48 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av materialer, ved og utstyr til Heggsjøseteren Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 16.04.2021 Verneområder
Delvis tillatelse til motorferdsel med snøskuter for oppmåling av privat eiendom i sammenheng med fastsetting av eiendomsskatt Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 15.04.2021 Verneområder
Eksport